• Brev
    Registrant: ALFRED [BERNHARD] NOBEL
    Leveår: 1833–96
    Kort beskrivelse: svensk oppfinner og industrimann.
Særlig kjent som oppfinner av dynamitten og som grunnlegger av sprengstoffabrikker i en rekke land. 1895 testamentert han sin formue til opprettelse av et fond hvor rentene skulle brukes til fem prisbelønniger, blant dem en pris til dem som innenfor litteraturen hadde produsert det mest utmerkede i idealistisk retning (SNL).
 
Omtalt iKommentar
Svenska Akademiens Nobelkommitté 21/1 1901