• Brev
    Registrant: ABRAHAMA [BØCKMANN] f. Thiis MOE
    Leveår: 1844–1936
    Kort beskrivelse: norsk sjømannshustru.
Ved folketellingen 1865 var hennes mor, Vilhelmine Thiis f. Brandi, enke og skipsreder i Risør. Abrahama Thiis ble gift med Marcus Moe, som skal ha vært skipskaptein hos Jens Thiis i Fredrikstad. I folketellingen 1900 er Moe oppført som emissær i sjømannsmisjonen med bosted Kristiania. Abrahama Moe døde i Risør (Anker 2, 139; F 1865, 1900).
 
Mottaker avKommentar
30/12 1894