Du er her:
  • Brev
    Registrant: ALBERT LANGEN
    Leveår: 1869–1909
    Kort beskrivelse: tysk forlegger.
Utdannet til kjøpmann i Köln og Hamburg. Arvet ved myndighetsalder sin mor, og forbrukte på kort tid hele arven i Paris. Ble kjent med Knut Hamsun, og etter at S. Fischer hadde avvist Mysterier, etablerte Langen 1893 Buch- und Kunstverlag Albert Langen Paris und Köln. Etter en periode i Leipzig ble foretaket 1895 flyttet til München og den franske delen solgt. Utgivelsene hadde tyngdepunkt i den nyeste skandinaviske og franske litteratur (bl.a. Bjørnson, Brandes, Drachmann, France, Hamsun, Lagerlöf, Sven Lange, Lie, Maeterlinck, Maupassant, Prévost, Taine, Tolstoj, Tsjekov, Strindberg, Wedekind og Zola), mens tysk litteratur var svakere representert (bl.a. Bahr, Halbe, Heinrich Mann, Rilke og Wassermann). 1896 giftet Langen seg med Dagny Bjørnson, datter av Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson og søster av Bergliot Ibsen. Samme år utgav han første tyske oversettelse av Catilina (ved Hugo Greinz) og ved årsskiftet 1896/97 John Gabriel Borkman i oversettelse ved Sigurd Ibsen. Fra 1896 utgav forlaget det illustrerte satiriske magasinet Simplicissimus. På grunn av tiltale mot tidsskriftet for majestetsfornærmelse flyktet Langen 1898 til Paris, der ekteparet ble boende i fem år, og der Langen drev forlaget videre, hele tiden på grensen av finansielt sammenbrudd (NDB). Ekteskapet med Dagny ble oppløst 1908. Samme år brøt Bjørnson med ham og gikk til Langens fremste konkurrent, S. Fischer (Amdam & Keel 1993–99, b. 2, 514–15).
 
Mottaker avKommentar
21/4 1896  
17/9 1900  
 
Omtalt iKommentar
J. Elias 1/11 1896  
J. Elias 20/6 1897  
S. Fischer 27/7 1897  
J. Elias 18/11 1899  
J. Elias 3/1 1900