• Brev
    Registrant: ARTUR [IMMANUEL] HAZELIUS
    Leveår: 1833–1901
    Kort beskrivelse: svensk filolog og museumsgrunnlegger.
Studerte nordiske språk og var 1869 svensk sekretær ved det skandinaviske rettskrivningsmøtet i Stockholm. Grunnla 1872 Skandinavisk-etnografiska samlingen, fra 1880 Nordiska museet i Stockholm, og var fra 1873 samlingens/museets leder. I tilknytning til museet etablerte han det banebrytende friluftsmuseet på Skansen, som også ble en nasjonal festplass og utfartssted for hovedstadsbefolkningen (SBL).
 
Mottaker avKommentar
[oktober 1898]