• Brev
    Registrant: ANDREAS EMIL ERICHSEN/ERIKSEN
    Leveår: 1841–1913
    Kort beskrivelse: norsk skolemann og historiker.
1865 filologisk kandidat. 1863–77 ved Aars og Voss’ skole i Kristiania. 1877–92 rektor ved Tromsø offentlige skole. Publiserte flere arbeider om norsk 1500- og 1600-tallslitteratur, bl.a. Petter Dass’ Samlede Skrifter (1874–77, 3 b.), med innledning. Utgav også en rekke skolebøker, bl.a. Norsk Læsebog (1868–75) i fem bind, de tre første utgitt sammen med P.A. Paulsen, de to siste også med tittelen Udvalg af norske og danske Forfattere : til Skolebrug (1874, 1875) (HFL; NBL). Ibsen er her representert i siste bind med lange utdrag fra Kongs-emnerne.
 
Mottaker avKommentar
7/4 1875