• Brev
    Registrant: AMBROSIUS [CHRISTOFFERSEN] STUB
    Leveår: 1705–58
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
Skrev i en rekke lyriske genre, men bare fem dikt ble trykt i hans levetid. Livnærte seg som sekretær («skrivekarl») i overklassehus, der han også var gjest, men bl.a. fordi han hadde familie, var hans materielle kår dårlige, og han døde i fattigdom. Var bare kjent gjennom muntlig overlevering inntil Fr. Barfod 1852 utgav hans dikt. Inspirasjonskilde for C.K.F. Molbechs teatersuksess Ambrosius (1877) (DBL).
 
Omtalt iKommentar
C.K.F. Molbech 30/10 1877