• Brev
    Registrant: AXEL [CHARLOT] DROLSUM
    Leveår: 1846–1927
    Kort beskrivelse: norsk bibliotekar.
Kom etter anneneksamen inn i arbeidet med gammelnorske håndskrifter, ble fra 1870 knyttet til Universitetsbiblioteket og ble 1876, 29 år gammel, universitetsbibliotekar. Virket her i 46 år og hadde avgjørende innflytelse på bl.a. ny pliktavleveringslov (1882), etableringen av den Norske Avdeling (1883) og reisningen av den nye bygning på Drammensveien (1913). Meget aktiv i Norges Forsvarsforening, bl.a. under unionskonflikten (NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
4/8 1892  
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 29/4 1894  
Stortinget [mai 1895]