• Brev
    Registrant: [FREDRIK LUDVIG] ANDREAS [VIBE] AUBERT
    Leveår: 1851–1913
    Kort beskrivelse: norsk kunsthistoriker.
1877 teologisk embetseksamen. 1878–95 norsklærer ved Aars og Voss’ skole i Kristiania, avbrutt av flere permisjoner. I 1880-årene virksom som kunstkritiker. Forkjemper for friluftsmaleriet og den franskinspirerte naturalismen og skrev bl.a. om Claude Monet og Jean-François Millet etter opphold i Paris 1882–84 og 1889. Utgav 1893 Professor Dahl : et stykke af aarhundredets kunst- og kulturhistorie og 1894 Den nordiske naturfølelse og professor Dahl : hans kunst og dens stilling i aarhundredets utvikling (forsvart for doktorgraden 1896). Fra 1895 innvilget årlig stipend av Stortinget, etter en søknad Ibsen var med å underskrive (brev til Stortinget mai 1895). Skrev om «Norges Malerkunst» i Norge i det nittende Aarhundrede (1900), den første samlede fremstilling av emnet. Arbeidet ellers med norsk bondekunst, tysk romantikk og Caspar David Friedrich, Thomas Fearnley og den italienske 1200-tallsmaleren Giovanni Cimabue. 1891–1906 medlem av Nasjonalgalleriets styre. Tildelt flere internasjonale verv, men fikk aldri fast stilling som kunsthistoriker i Norge, der han følte seg motarbeidet av Lorentz Dietrichson (NBL; NBL 2. utg.).
 
Mottaker avKommentar
25/6 1894  
16/1 1899  
[januar 1899]  
 
Omtalt iKommentar
N. Lund 29/12 1888  
Ukjent 29/4 1894  
Stortinget [mai 1895]  
Ukjent [10/10 1895]