• Brev
    Registrant: AUGUST [FREDRIK] ARPPE
    Leveår: 1854–1925
    Kort beskrivelse: finsk skuespiller og teaterdirektør.
Debuterte 1876 på Svenska Teatern i Helsingfors. 1877–79 studerte og opptrådte han i Tyskland. 1879–87 ved Svenska Teatern i Helsingfors, der han opptrådte i flere Ibsen-stykker. Til hans fremste rolleprestasjoner regnes Morten Kiil i En folkfiende februar 1883, snekker Engstrand i Gengångare november 1883 og Hjalmar Ekdal i Vildanden januar 1885, dessuten spilte han Sigurd i Kämparne på Helgeland mars 1880, Jens Bjelke i Fru Inger till Östråt desember 1880 og proprietær Monsen i De ungas förbund januar 1887. Drev 1888–90 et operaselskap i Helsingfors og 1890–94 et svenskspråklig teaterselskap som turnerte i Finland, Sverige og Norge. Drev 1894–99 på egen risiko Svenska Teatern i Helsingfors, der han satte opp Lille Eyolf januar 1895, Ett dockhem november 1896, John Gabriel Borkman, der han stod for stykkets urpremiere 10. januar 1897 samtidig med Suomalainen Teaatteri samme sted, Samhällets stöd oktober 1897, En folkfiende mars 1898 og Kungsämnena september 1898. Ledet 1898–1903 og 1912–14 Svenska Inhemska Teatern (Carpelan 1903; Rep.base; Svensk uppslagsbok 1947–55).
 
Mottaker avKommentar
6/1 1895