• Brev
    Registrant: VERDENS GANG
    Kort beskrivelse: norsk avis.
Grunnlagt 1868 av Peder Olsen som «Et Ugeblad for Hvermand», fra høsten 1887 dagsavis. 1876–78 redigert av venstrelederen Johan Sverdrup, deretter av O.A. Thommessen. Thommessen utviklet avisen til å bli landets største dagsavis gjennom fornyet journalistikk og typografi. Avisen kom i løpet av 1880-årene i opposisjon til Sverdrups fløy av Venstre, som ikke ble ansett som radikal nok. Fikk en mer moderat og høyrevennlig profil utover 1890-tallet, mens både Venstre og sosialismen ble sterkt kritisert. Bjørnstjerne Bjørnson og Georg Brandes var flittige bidragsytere og debattanter (Høyer 1995, 279–81, 306–07; Ottosen, Røssland & Østbye 2002, 48–51; Anonym 1887e; SNL).
 
Mottaker avKommentar
10/11 1885  
11/7 1891