Du er her:
  • Brev
    Registrant: BERGENS THEATERFORENING
    Kort beskrivelse: stiftet i Bergen 8. desember 1872 med det formål å arbeide for Fremme af en fast national Scene i Bergen (jf. kommentar til brev til J. Bøgh 30. september 1876 og Bergens Nationale Scene.
Foreningen nådde sitt mål da Bergens Nationale Scene startet sin virksomhet i byens gamle teaterbygning 25. oktober 1876 med Hærmændene paa Helgeland. 1877 fikk foreningen nye lover (Wiers-Jenssen & Nordahl-Olsen 1926, 80, 96–97). Bergens Nationale Scene satte opp De Unges Forbund 26. februar 1877, fjerde akt av Brand 31. oktober 1877, Samfundets Støtter 30. november 1877, Kongsemnerne 2. februar 1879, Kjærlighedens Komedie 31. oktober 1879 og Et Dukkehjem 30. januar 1880. J. Bøgh og B.E. Bendixen satt sentralt i styret, Nils Wichstrøm virket som instruktør, og J. Nordahl Rolfsen var estetisk konsulent.
 
Mottaker avKommentar
29/7 1878  
[oktober 1879]