• Brev
    Registrant: THRONDHJEMS THEATER
    Kort beskrivelse: norsk teater.
Etablert i Trondheim, med åpning 29. september 1861. Driften ble innstilt 31. mai 1865. Gjennom aksjekjøp hadde en mindre krets av borgerskapet i Trondheim 1856 fått rådighet over byens teaterbygning. Som opptakt til å etablere et fast norsk teater i byen ble det 1860–61 holdt teaterskole (jf. brev til O.K. Lysholm 18. april 1860 med kommentarer). Fem elever ved skolen gikk over i Throndhjems Theater, de andre skuespillerne ble engasjert fra teatrene i Bergen og Kristiania. Samtlige var norske. Gode forutsetninger, stor entusiasme og et publikumsvennlig repertoar kunne ikke hindre at teateret etter hvert kom i økonomiske vanskeligheter og måtte innstille driften etter bare fire sesonger. Den ledende kraft både i interessentskapet som eide teaterbygningen, og i teaterforeningen som drev teateret, var Erich Christian Dahl. Teaterets instruktør gjennom fire sesonger var stiftsarkivar Wilhelm Frimann Christian Bøgh, musikkdirektør var Bernhard Fexer. Teateret spilte flere stykker av Ibsen i løpet av de fire sesongene (Berg 1994, 79–86; Berg 2002, 57–59; Øisang 1941, 121–39).
 
Mottaker avKommentar
8/1 1863