Du er her:
  • Brev
    Registrant: STUDENTFORENINGEN FRAM
    Kort beskrivelse: norsk studentforening.
Stiftet april 1880 av venstrestudenter, med navn etter Olaus Fjørtofts studentgruppe Fram (1871–78). Foreningen kjempet for å få innført politiske diskusjoner i Det Norske Studentersamfund, for at pressen skulle få bringe referater av diskusjonene, og for at kvinnelige studenter skulle ha lik rett med mannlige til å bli medlemmer av Samfundet (Wallem 1916, b. 2, 746). 1885 ble Fram avløst av Den frisinnede Studenterforening.
 
Mottaker avKommentar
[april 1884]