• Brev
    Registrant: ROGER
    Kort beskrivelse: forretningsfører (agent général) for Société des auteurs et compositeurs dramtiques (jf. kommentar til brev til M. Prozor 20. november 1890).
I 1880-årene virket Alexandre Roger som en av foreningens to agents généraux. I Ibsens tid var funksjonen overtatt av Gustave Roger og Georges Pellerin (Gallica Bibliothèque Numérique [2009]).
 
Mottaker avKommentar
7/1 1891