Du er her:
  • Brev
    Registrant: ODELSTINGET
    Kort beskrivelse: norsk parlamentsavdeling.
Odelstinget utgjorde den største av Stortingets to avdelinger, med ¾ av representantene. Lovforslag (odelstingsproposisjoner) ble fremmet her, før de ble oversendt Lagtinget, den minste avdelingen, bestående av særskilt valgte representanter. Skillet mellom de to avdelingene ble opphevet 2009 (SNL).
 
Mottaker avKommentar
10/2 1897