Du er her:
  • Brev
    Registrant: BERGENS NATIONALE SCENE
    Kort beskrivelse: norsk teater, se Bergens Theaterforening.
Artistiske ledere i 1880-årene var John Grieg (1880/81), Johan Bøgh (1881–84), Gunnar Heiberg (1884–88), Henrik Jæger (1888/89) og Otto Valseth (1889/90). Oppsetninger av nye Ibsen-stykker i 1880-årene, med premieredatoer: Et Dukkehjem (30. januar 1880), En Folkefiende (24. januar 1883), Hærmændene paa Helgeland (1. januar 1884), Vildanden (9. januar 1885, urpremiere), 3dje akt av Gengangere (8. juni 1885), Rosmersholm (17. januar 1887, urpremiere), Samfundets Støtter (13. februar 1887), Gildet paa Solhaug (28. oktober 1888), De Unges Forbund (8. mai 1889), Bispens Dødsscene af Kongsemnerne (30. mai 1889) og Samfundets Støtter (13. november 1889). 1890/91 var Johan Irgens Hansen sceneinstruktør og artistisk leder, deretter virket han som teatersjef til sin død 1895. Senere teatersjefer: Olaf Hansson (1895–1898), Hans Aanrud (1899–1900), Gustav Thomassen (1900–05) og Anton Heiberg (1905–07) (Jensson 1981; Wiers-Jenssen & Nordahl-Olsen 1926; SNL). Oppsetninger av nye Ibsen-stykker 1890–1906, med premieredatoer: Hedda Gabler (25. juni 1891), Bygmester Solness (11. juni 1894), Lille Eyolf (21. januar 1895), Peer Gynt (utdrag; 20. august 1896) og John Gabriel Borkman (19. februar 1897) (Rep.base). Fra 1904 forekommer navnet Den Nationale Scene, som fra 1909, med innflytting i ny teaterbygning, ble det offisielle navnet.
 
Mottaker avKommentar
1/3 1880  
[23]/11 1881  
12/4 1887  
14/5 1889  
12/6 1889  
18/10 1889  
2/6 1894  
7/6 1894  
24/1 1895