• Brev
    Registrant: SVENSKA AKADEMIENS NOBELKOMMITTÉ
    Kort beskrivelse: opprettet oktober 1900 i tråd med Alfred Nobels testamente (1895) og Grundstadgar för Nobelstiftelsen (1900).
Komiteens oppgave var å melde inn en kandidat til Nobelprisen i litteratur til Svenska Akademien. Komiteen skulle bestå av tre til fem medlemmer. De fem medlemmene av den første komiteen var Svenska Akademiens faste sekretær, Carl David af Wirsén, Carl Rupert Nyblom, Clas Theodor Odhner (fra 1903 erstattet av Hans Hildebrand), Carl Snoilsky (ved sin død 1903 erstattet av K.A. Melin) og Esaias Tegnér. I tillegg hentet komiteen inn ekspertuttalelser på ulike språkområders litteratur som komiteen ikke selv dekket. Nobelprisen i litteratur ble utdelt første gang i 1901 til Sully Prudhomme. Senere vinnere i Ibsens levetid: Theodor Mommsen (1902), Bjørnstjerne Bjørnson (1903), Frédéric Mistral og José Echegaray y Eizaguirre (1904) og Henryk Sienkiewicz (1905) (Espmark 2001, 8–10, 19–20, 253).
 
Mottaker avKommentar
21/1 1901