• Brev
    Registrant: MÜNCHENER NEUESTE NACHRICHTEN
    Kort beskrivelse: tysk avis.
Grunnlagt 1848 som Neueste Nachrichten aus dem Gebiete der Politik av Carl Robert Schurich. 1862 kjøpt opp av Julius Knorr, som drev avisen sammen med redaktør August Vecchioni frem til 1881. Avisen ble Sør-Tysklands fremste liberale organ, en linje som ble videreført under Knorrs svigersønn, Georg Hirth, og redaktør Ernst Francke (1881–93). Ved århundreskiftet var opplaget på 95 000 eksemplarer (Hoser 2008; Koszyk 1966, 153).
 
Mottaker avKommentar
15/5 1891