• Brev
    Registrant: KRISTIANIA NORSKE THEATER
    Kort beskrivelse: norsk teater.
Etablert i Kristiania, med premiereforestilling 11. oktober 1852 og siste forestilling 3. juni 1863. Navnet var først Den norske dramatiske Skoles Theater, og det begynte som en teaterskole under ledelse av dansken Jens Cronborg, tidligere skuespiller ved Christiania Theater. Formålet var å utdanne norske skuespillere og skape et rom for norsk scenespråk, norske teaterledere, norske instruktører og norsk dramatikk i en hovedstad der dansk teater med danske skuespillere, dansk scenespråk og et utenlandsk repertoar dominerte. 1857 ble Ibsen engasjert som artistisk direktør. Under Ibsens ledelse ble repertoaret betydelig utvidet, og billettinntektene økte. Men gjelden økte også, blant annet pga. en omfattende ombygging av lokalene i Møllergaten. Ibsen måtte som forgjengeren ta mange hensyn og ble møtt med kritikk fra flere hold. Etter ti års drift i 1862 var den økonomiske situasjonen så vanskelig at man ønsket å inngå et samarbeid med konkurrenten Christiania Theater. Da dette initiativet ikke førte frem, gikk teateret konkurs og ble overlatt skifteretten. Ibsen og de andre ansatte ble oppsagt fra 1. juni 1862. Skuespillerne fikk anledning til å drive teateret som «interessefelleskap» under tilsyn enda en sesong. Ved en beslutning i generalforsamlingen til Christiania Theater ble skuespillerne tilknyttet Kristiania Norske Theater tilbudt videre engasjement ved Christiania Theater. Øyvind Anker har utarbeidet oversikt over blant annet repertoaret, ledelsen og direksjonsmedlemmene for samtlige sesonger 1852–63 (Anker 1956e; jf. også Lund 1925; Koht 1954, b. 1, 135–92).
 
Mottaker avKommentar
[18/2 1860]  
21/6 1860  
[2/3 1861]  
3/3 1862