Du er her:
  • Brev
    Registrant: DEN FRISINNEDE STUDENTERFORENING
    Kort beskrivelse: norsk studentforening.
Etablert 12. november 1885 etter at venstrestudentene hadde brutt med Det Norske Studentersamfund på grunn av dettes konflikt med Ibsen samme år (jf. brev til L. Dietrichson [6. oktober], Det Norske Studentersamfund 23. oktober og F.S. Lund 8. november 1885 med kommentarer). Foreningen ble snart splittet i synet på beslagleggelsen av Hans Jægers Fra Kristiania-bohêmen (jf. kommentar til brev til G. Brandes 10. november 1886). Fra 1889 endret forholdet til Det Norske Studentersamfund seg da venstremannen Viggo Ullmann ble formann i Studentersamfundet.
 
Mottaker avKommentar
21/12 1885