Du er her:
  • Brev
    Registrant: DAGBLADET
    Kort beskrivelse: norsk avis.
Grunnlagt i Kristiania 1869 av H.E. Berner og Anthon Bang. 1869–79 redigert av Berner, 1880 av Erik Vullum, 1880–83 av Nicolai Grevstad, 1883 av Frederik Bætzmann, 1883–98 av Lars Holst (Høeg red. 1973–74, b. 1). Redaksjonssekretær 1883–86 var J. Irgens Hansen (HFL 2, 515). Avisen ble regnet som Venstres hovedorgan.
 
Mottaker avKommentar
8/8 1880  
16/11 1883  
27/10 1884  
[februar 1887]