• Brev
    Registrant: CHRISTIANIA-POSTEN
    Kort beskrivelse: norsk avis.
Utgitt i Kristiania 1848–63. Redaktører var Carl Arntzen 1848–53, Ludvig Kristensen Daa 1853–56, senere blant andre Johan Kristoffer Heffermehl 1857–58 og Christian Henrik Nicolai Mejdell fra 1858. Avisen var fra starten av konservativ, men fikk en mer liberal tendens under Daa. Senere skiftet avisen både redaktør og politisk tendens relativt hyppig. Avisen ble fra 1848 utgitt av C.A. Dybwad, fra 1858 av Jac. Dybwad, fra 1860 av H.J. Jensen. Den ble fra 1848 trykt hos W.C. Fabritius, fra 1855 hos Brøgger & Christie, fra 1860 hos H.J. Jensen. Det var i Christiania-Posten Ibsen første gang fikk en tekst på trykk, diktet «I Høsten» 28. september 1849. Senere publiserte han flere tekster her (HFL; T.A. Høeg red. 1973–74; SNL).
 
Mottaker avKommentar
[25/5 1860]