Du er her:
  • Brev
    Registrant: BERLINGSKE TIDENDE
    Kort beskrivelse: dansk avis.
Utgitt i København fra 1759 av boktrykkeren Ernst H. Berling som Kiøbenhavnske Danske Post-Tidender. Fikk raskt suksess som Københavns fremste avertissements- og nyhetsavis, fra 1833 under navnet Den til Forsendelse med de kongelige Brevposter privilegerede Berlingske politiske og Avertissements-Tidende. Ble regnet som politisk konservativ og som offisielt organ for regjeringen, men fra 1903 som mer uavhengig. Redaktør 1872–97 var Emil Manicus (Salmonsen).
 
Mottaker avKommentar
7/12 1890