Du er her:
  • Brev
    Registrant: AFTENPOSTEN
    Kort beskrivelse: norsk avis.
Grunnlagt i Kristiania 1860 av Christian Schibsted. 1878 overtatt av sønnen Amandus Schibsted, som fra 1879 også redigerte den (HFL 5, 83–84; Wasberg 1969, 74–76). Avisen orienterte seg mot middelklasse og småborgerskap med en konservativ og unionsvennlig profil (Nerbøvik 1999, 56).
 
Mottaker avKommentar
10/6 1885  
15/10 1885  
26/6 1887