Ibsens språk – for videregående skole
Oppgavene er laget av Eirik Moflag (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Språklig oppgave
Oppgave 1
Skriv om begynnelsen av første akt av Brand (1866) (f.o.m. aktoverskrift t.o.m. bondens replikk: "Stands, Mand! Det gjælder Liv og Død!") til moderne bokmål. Hvilke språklige endringer finner du? Kan du gruppere endringene i kategorier?
Oppgave 2
Skriv om begynnelsen av første akt av Gengangere (1881) (f.o.m. aktoverskrift t.o.m. Engstrands replikk: "Det er Vorherres regn, det, barnet mit.") til moderne bokmål. Hva skiller rettskrivningen i Gengangere fra rettskrivningen i Brand?
Oppgave 3
Finn informasjon om det skandinaviske rettskrivningsmøtet i Stockholm i 1869, og om hvordan møtets anbefalinger påvirket Ibsens rettskrivning.