Hedda Gabler – for videregående skole
Oppgavene er laget av Eirik Moflag (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Informasjon til lærer:
TIPS TIL LÆRER: justér gjerne oppgavene litt for å tilpasse vanskelighetsgraden til dine elever!
Lag en oppsetning av dramaet
Bruk de første sceneanvisningene i hver akt av dramaet som utgangspunkt for å tegne scenebilder . Legg vekt på å få med alle møbler, gjenstander, belysning etc. Tegn deretter de ulike personene i stykket. Lag en forkortet versjon av stykket, enten som tegneserie, som papirdukke-oppsetning eller som digital fortelling (bruk creaza eller et liknende program).
Elevene kan eventuelt deles i grupper og lage oppsetning for hvert sitt utdrag av dramaet, slik at oppsetningene til sammen utgjør hele dramaet.
Personene
Oppgave 1
Lag en oversikt, for eksempel i form av et tankekart, over personene i stykket og forholdet mellom dem.
Oppgave 2
Gi en sammenliknende karakteristikk av Jørgen Tesman og Ejlert Løvborg. Hvorfor tror du Hedda valgte å gifte seg med Tesman?
Oppgave 3
Hvordan er forholdet mellom Hedda og Thea Elvsted?
Oppgave 4
Hvorfor er ikke Hedda lykkelig?
Oppgave 5
Hedda sier at hun ønsker seg «magt over en menneskeskæbne». Hvorfor tror du hun ønsker det?
Oppgave 6
Hvorfor brenner Hedda Ejlerts manuskript?
Oppgave 7
Hvorfor skyter Hedda seg selv til slutt?
Oppgave 8
Oppfatter du Hedda som ond? Har du forståelse for at hun handler som hun gjør?
Oppgave 9
Hvorfor tror du dramaet heter Hedda Gabler, og ikke Hedda Tesman?
Språket
Oppgave 1
Jørgen Tesman bruker mange faste uttrykk, som for eksempel «Tænk det, Hedda!». Hva synes du dette forteller om Tesman som person?
Oppgave 2
Når Hedda snakker med de andre, veksler hun mellom å bruke ’du’ og ’De’, fornavn og etternavn. Hvilken effekt har dette på de hun snakker med? Se for eksempel førstetrykkets side 31, 47 og 203-205.
Samfunnet
Oppgave 1
Se nærmere på forholdet mellom den ideelle virkeligheten Hedda ser for seg og den faktiske virkeligheten i stykket. Hvilke uoverensstemmelser finner du?
Oppgave 2
På den tiden dramaet kom ut var det ikke vanlig for borgerskapets kvinner å arbeide. De hadde ikke samme rett til utdannelse som menn, og gifte kvinner hadde ikke særeie. Tror du dette har noe å si for Heddas situasjon? Tror du hun ville valgt annerledes hvis hun hadde hatt større økonomisk frihet? Tror du en jobb kunne gjort livet hennes mer meningsfylt?
Oppgave 3
Drøft om Hedda Gabler er et samfunnskritisk drama.
Oppgave 4
Synes du dramaet er aktuelt i dag?
Livsbegjær og dødslengsel
Oppgave 1
Hedda ser for seg Ejlert Løvborg «med vinløv i håret». Den greske vin- og fruktbarhetsguden Dionysos ble gjerne framstilt med vinløv i håret. Finn ut mer om Dionysos. Er det noe dionysosaktig over Løvborg?
Oppgave 2
Hedda vil at Ejlert skal dø i skjønnhet. Kjenner du til tilsvarende uttrykk for dødslengsel for eksempel i film eller populærmusikk?
Mot
Oppgave 1
Hedda omtaler seg selv som feig. Hvorfor?
Oppgave 2
Diskuter begrepene ’mot’ og ’feighet’. Hvem oppfatter du som modige i dramaet Hedda Gabler?