En folkefiende – for videregående skole
Oppgavene er laget av Eirik Moflag (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Oppgave 1
Hva slags type drama er En folkefiende?
Oppgave 2
Hvilket problem tar dramaet utgangspunkt i? Hva er konflikten? Kan vi si at konflikten får en løsning? I så fall, hvordan? Er det noen forskjell på problemet og konflikten i dramaet?
Oppgave 3
Hvorfor blir doktor Stockmann en folkefiende?
Oppgave 4
Hva er klimakset? Hva er vendepunktet? Er det noen forskjell på klimaks og vendepunkt i dramaet?
Oppgave 5
Hva får vi vite gjennom retrospeksjon?
Oppgave 6
Dramatiser et utdrag av folkemøtet i 4. akt. Legg særlig vekt på personframstilling, språkbruk og humor. Hvordan bidrar språkbruken til å karakterisere personene?
Oppgave 7
Diskuter doktor Stockmanns påstand:
En normalt bygget sandhed lever – lad mig sige – i regelen en 17–18 år, højst 20 år; sjelden længer. Men slige alderstegne sandheder er altid forskrækkelig skindmagre. Og alligevel er det først da, at flertallet gir sig ifærd med dem og anbefaler dem til samfundet som sund åndelig føde. Men der er ikke stor næringsverdi i den slags kost, kan jeg forsikre jer...
Kjenner du til noen "gamle" sannheter som ikke lenger gjelder som sannheter? Hvilke av dagens "sannheter" tror du vil komme til å forsvinne? Finnes det noen sannheter som ikke forsvinner?
Oppgave 8
Diskuter Stockmanns påstånd om at «den stærkeste mand i verden, det er han, som står mest alene». Mener du at doktor Stockmann handler riktig?
Oppgave 9
Steven Spielbergs film Haisommer fra 1975 skal være inspirert av Ibsens drama En folkefiende. Kan du finne likheter mellom dem?
Oppgave 10
I hvilke grad – og på hvilken måte – kan vi si at Ibsens En folkefiende er en del av (eller et bidrag til) det moderne prosjektet? Finnes det tendenser i dramaet som peker i en annen retning?