Gengangere – for videregående skole
De første oppgavene er laget av Eirik Moflag (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl. Oppgavene om Ibsen og Munch er laget av Åshild Haugsland, Hilde Dybvik, Sivert Thue, Hilde Bøe, Mai Britt Guleng (Munch-museet) og Stine Brenna Taugbøl.
Tidlige utkast til Gengangere
Oppgavene bidrar til å komme nærmere de autentiske tekstene og gir øvelse i å lese eldre håndskrifter.
Informasjon til lærer:
Tips: Hvis elevene har lest Gengangere på forhånd, kan det være morsomt å starte timen med dette utkastet uten å fortelle hva det er. Elevene får da i oppgave å tyde teksten, dernest å gjette seg fram til hva det kan være: Hva slags type tekst er det? Når er det skrevet? Hvem har skrevet det? Hvilken tekst er det?
Oppgave 1
Forsøk å tyde Ibsens håndskrift i dette Gengangere-utkastet (NBO Ms.8° 1946:2). Sammenlikn deretter med den transkriberte teksten.
Oppgave 2
Synes du det endelige stykket samsvarer med ideene i det tidlige notatet?
Symbolikk og tematikk
Oppgave 1
På s. 76–79 i førstetrykket (søk på 'dølgsmål') setter fru Alving og pastor Manders «sannheten» og «idealene» opp mot hverandre. Hvem mener du har rett i denne situasjonen? Hvordan tror du det ville gått om fru Alving hadde fortalt Osvald sannheten?
Oppgave 2
Gengangere inneholder en del symbolikk som peker utover realismen og fremover mot mer modernistisk litteratur. Sentrale begreper med videre betydning enn den konkrete er «gengangere», «solen» og asylbrannen. Hvilken betydning har disse begrepene i dramaet? Hva er det som går igjen i stykket?
Ibsen Gengangere og Edvard Munchs Arv
I maleriet Arv har Munch malt en gråtende mor som sitter med sitt døende barn på fanget. Eier: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2011.
Ideen til bildet fikk Munch da han besøkte et sykehus for syfilissyke i Paris på 1890-tallet, og bildet regnes som en symbolistisk framstilling av syfilis. Arv ble tidlig satt i sammenheng med Ibsens drama Gengangere (1881). Begge verkene omhandler arvelig syfilis, og både Munch og Ibsen benytter symboler som et bærende virkemiddel.
Oppgave 1
Hva er det som gjør at dette bildet ikke er en naturtro gjengivelse av virkeligheten? Pek på noen symbolistiske trekk ved maleriet.
Oppgave 2
Under står to korte sitat. Det første er en Osvald-replikk fra slutten av Gengangere, det andre er Munchs tolkning av sitt eget bilde der han også gir en "stemme" til det syke barnet. Bruk dramateksten, Munchs bilde og sitatene under til å sammenlikne
  • a) Osvald-skikkelsen og syfilisbarnet
  • b) Fru Alving og moren på Munchs bilde
OSVALD Jeg har ikke bedt dig om livet. Og hva er det for et slags liv, du har givet mig? Jeg vil ikke ha' det. Du skal ta' det igen! (Henrik Ibsen, Gengangere, 3. akt)
Barnet stirrer med store dype øyne inn i den verden det ufrivillig er kommet inn i. Sykt og engstelig og spørrende ser det ut i rommet – forundret over det smerteriket det er kommet inn i og spørrende "hvorfor?, hvorfor?". Det var den alminnelige Gjengangerfornemmelse og foreldrenes forpliktelse jeg ville ha frem. (Edvard Munch, T 2730, teksten er modernisert)