Samfundets støtter – for videregående skole
Oppgavene er laget av Eirik Moflag (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Personer og samfunn
Oppgave 1
Beskriv samfunnet slik det framstår i første akt. Hvilken moral gjelder i dette samfunnet? Hva er den ødeleggende innflytelsen som kommer utenfra?
Oppgave 2
Hva slags stilling har kvinnene i dette samfunnet? Og hva slags stilling har mennene? Er det noen som gjør opprør mot kjønnsrollemønsteret?
Oppgave 3
Hvordan vil du beskrive småbybeboerne i forhold til amerika-farerne?
Oppgave 4
Synes du personene framstilles som typer eller som mer individualiserte karakterer?
Oppgave 5
Kan du kjenne igjen frykten for det eller de som kommer utenfra i dagens samfunn?
Politikk
Oppgave 1
Hva slags politisk holdning vil du si konsul Bernick har? Og skipsbygger Aune?
Oppgave 2
Skipsbygger Aune er motstander av de nye maskinene og den nye arbeidsmåten på skipsverftet. Diskuter muligheter kontra utfordringer knyttet til teknologisk utvikling i skuespillet. Hvordan vil du si at det moderne prosjektet (jf. læreplanen) kommer til syne i skuespillet?
Moral
Oppgave 1
Konsul Bernick har etiske betenkeligheter med å sende av gårde skip som ikke er helt klargjorte:
Der er en tanke, som er faldet mig ind. Når man står ligeoverfor et så vidtrækkende foretagende, der sigter til at fremme tusenders velfærd –. Hvis det nu skulde kræve et enkelt offer –? (akt 3)
Et slikt enkelt offer ville vært tillatt innenfor Jeremy Benthams og John Stuart Mills utilitaristiske etikk. Finn ut mer om utilitarismen. Hva synes du om en slik tankegang? Er det slik at hensikten helliger middelet?
Oppgave 2
Hva tror du er det egentlige motivet for konsul Bernicks handlinger? Handler han til beste for samfunnet eller for å øke sin egen makt og prestisje?
Oppgave 3
Mot slutten av stykket nås et klimaks der konsul Bernick avslører sine hemmeligheter foran byens borgere. Synes du Bernick styrkes eller svekkes av sine tilståelser? Kjenner du til liknende tilfeller fra vår tid der offentlige personer får kritisk søkelys rettet mot seg? Synes du det er (mer eller mindre?) toleranse i dag for at offentlige personer kan begå feil?
Oppgave 4
Bernick hadde ikke trengt å komme med sine tilståelser for byens borgere. Hvorfor tror du han likevel valgte å gjøre det?
Oppgave 5
Hva slags moral stilles opp mot slutten av stykket? Sammenlikn denne med den moralen som gjaldt i begynnelsen av stykket (Personer og samfunn, oppg.1). Hva er forskjellig?
Kjærlighet
Oppgave 1
Karsten Bernick ofret i sin tid kjærligheten for karrierens skyld. Han giftet seg med den velstående Betty Tønnesen i stedet for med Lona Hessel. Når Karsten og Lona i stykkets nåtid møtes igjen, samtaler de om fru Bernick:
FRØKEN HESSEL Og tænker du ikke på, hvad hun kunde blevet for dig, hun, som du valgte i mit sted?
KONSUL BERNICK Jeg ved ialfald at hun intet er blevet for mig af det, jeg trængte til.
FRØKEN HESSEL Fordi du aldrig har delt din livsgerning med hende; fordi du aldrig har stillet hende fri og sand i sit forhold til dig; fordi du lader hende gå her og segne under bebrejdelsen for den skam, du har væltet over på hendes nærmeste.
Hva mener Lona? Tror du ekteparet Bernick kunne levd lykkelig sammen selv om ikke begge i utgangspunktet var forelsket i hverandre?
Realisme
Oppgave 1
Synes du skuespillet er realistisk? Kunne dette hendt i virkeligheten?
Oppgave 2
Forsøk å skrive historien om Dina Dorfs foreldre i naturalistisk stil. Skriv om fra drama til prosa hvis det blir lettere.
Oppgave 3
Kan de lappede skipene, ”Palmetræet” og ”Indian Girl”, stå som symboler på noe større enn seg selv? Diskutér.