John Gabriel Borkman – høyskole/universitet
Oppgavene er laget av Astrid Sæther (Senter for Ibsen-studier) og Stine Brenna Taugbøl.
Bakgrunn
Oppgave 1
Les Ibsens dikt «Bergmanden". Kan du finne motiver i diktet som bearbeides i dramaet John Gabriel Borkman?
Personer
Oppgave 1
Kan du se noen generasjonsmotsetninger i John Gabriel Borkman? Hva karakteriserer de unge, og hva karakteriserer de eldre i stykket?
Oppgave 2
Hva er viktig i livet for John Gabriel Borkman? Vil du si at han velger venner og ektefelle med hjertet eller med fornuften? Hva fører hans valg til? Hva slags forhold vil du si at han har til sønnen Erhart? Gjennomgår Borkman noen utvikling i stykket?
Oppgave 3
Hvordan vil du karakterisere Gunhild Borkman? Hvordan er hennes forhold til mannen John Gabriel, sønnen Erhart og søsteren Ella? Gjennomgår hun noen utvikling i stykket? Begrepene skam, ære, tilgivelse og forsoning kan være relevante.
Oppgave 4
Gi en sammenligning av John Gabriel Borkman og Vilhelm Foldal.
Oppgave 5
Hva synes du om at Erhart trosser moren og reiser ut i verden? Hvilke krefter holder ham tilbake og hvilke skyver ham ut? Hvordan tror du det vil gå med Erhart?
Oppbygning
Oppgave 1
Brian Johnston peker i (Text and supertext in Ibsen's drama (1989, s. 235-50)) på dramaets triangulære struktur med en "northern trio" og en "southern trio" i persongalleriet. Hvem danner den nordlige trioen og hvem danner den sørlige? Hva kjennetegner disse?
Musikk
Oppgave 1
Pek på musikalske elementer i dramaet og vurdér hvilken betydning disse kan tillegges i tolkningen.
Idéinnhold
Oppgave 1
Vurdér dette utsagnet fra Didrik Arup Seip (HU, bind 13, s. 14-15):
Kanskje finner vi en virkning av Nietzsches overmenneskelære alt i «Hedda Gabler». I «Bygmester Solness» er den ialfall uomtvistelig. [...] «John Gabriel Borkman» er gjennomtrengt av idéer og tanker fra Nietzsche.
Kan du finne idéer fra Nietzsche om overmennesket og/eller nihilistisk tankegods i John Gabriel Borkman?
Tematikk
Oppgave 1
Diskuter disse begrepene og deres relevans i dramaet:
  • Konfrontasjon - stagnasjon
  • Selvrealisering
  • Lykke
Oppgave 2
Oppfatter du John Gabriel Borkman som et optimistisk eller et pessimistisk drama?
Sjanger
Oppgave 1
Oppfatter du dramaet som realistisk? Hva er det som ev. ikke er realistisk?
Litteraturhistorie
Oppgave 1
John Gabriel Borkman har blitt knyttet både til romantikk og modernisme. Kan du finne trekk fra begge disse litteraturhistoriske retningene i stykket?
Ibsen og Munch
Oppgave 1
Edvard Munch var inspirert av Ibsens John Gabriel Borkman. Et av hans kjente malerier heter «Stjernenatt» (1922-24). Dette skal være inspirert av Ibsens drama. Studér bildet. Gi en tolkning av bildet relatert til Ibsens drama.
«Stjernenatt», 1922-24. Eier: © Munchmuseet / Munch-Ellingsen-Gruppen / BONO 2013