Peer Gynt – høyskole/universitet
Oppgavene er laget av Astrid Sæther (Senter for Ibsen-studier) og Stine Brenna Taugbøl.
Oppgave 1
Henrik Ibsen skriver i brev til sin forlegger Frederik Hegel 8. august 1867 at figuren Peer Gynt er hentet fra «Højfjeldsbilleder» i P.Chr. Asbjørnsens Norske Huldreeventyr.
Se nærmere på bruken av folkloristiske elementer i dramaet. Hvilken betydning mener du disse har for stykket?
    Utfyllende lesning:
  • Nina Alnæs: Varulv om natten. Folketro og folkediktning hos Ibsen (2003) - i kapitlet om Peer Gynt er det henvisning til ytterligere litteratur om emnet
Oppgave 2
Hvordan fremstilles de ulike kvinnene i Peer Gynt? Og hva karakteriserer hovedpersonens syn på kvinner?
Oppgave 3
Peer Gynt snakker stadig om viktigheten av «at være sig selv». Hva ligger i dette uttrykket?
Oppgave 4
Kan du finne likheter og forskjeller mellom Ibsens Peer Gynt og middelalderens mysteriespill eller moraliteter (morality play)? Hvordan tror du det går med Peer Gynt til slutt? Havner han i knappestøperens støpeskje, i den magres fuglefangernett, eller blir han frelst av Solvejgs sang?
Oppgave 5
Blandt samtlige mine bøger anser jeg «Peer Gynt» for den, der mindst egner sig til at forståes udenfor de skandinaviske lande.
Like fullt blir Peer Gynt spilt over hele verden. Hvorfor tror du verket har slik appell også utenfor Skandinavia? Hva kan Ibsen ha ment med at verket ikke kunne forstås utenfor Skandinavia?