Finn svaret! – ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn)
Oppgavene er laget av Hallvard Ystad (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Finn svaret!
Let omkring i utgaven for å finne svar på spørsmålene nedenfor:
Oppgave 1
Når ble skuespillet Et dukkehjem utgitt?
Oppgave 2
Hvordan ble skuespillet Gengangere mottatt blant anmelderne?
Oppgave 3
Hvor mange trykte utgaver av En folkefiende ble utgitt i Ibsens levetid? Hvor mange manuskripter til skuespillet er bevart?
Oppgave 4
I hvilket skuespill finner vi skipskapteinen Horster?
Oppgave 5
I hvilket av Ibsens skuespill er handlingen lagt til julen?
Oppgave 6
Hva er tekstgrunnlag for Henrik Ibsens skrifters hovedtekst? Siste manuskript før trykk? Første trykte utgave? Siste trykte utgave i Ibsens levetid?
Oppgave 7
Morten Kiil i En folkefiende er garvermester. Hva er en garvermester?
Oppgave 8
Hvem er kong Lear i diktet «Kong Håkons gildehal»?
Oppgave 9
Hva er en brigg? Ordet finnes bl.a. i diktet «Terje Vigen».
Oppgave 10
Hvor mange av diktene i Digte (1871) har en tittel som handler om fugler?