Henrik Ibsen – ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn)
Oppgavene er laget av Åshild Haugsland, Hilde Dybvik, Sivert Thue, Hilde Bøe, Mai Britt Guleng (Munch-museet) og Stine Brenna Taugbøl.
Personen Henrik Ibsen
Oppgave 1
Dette fotografiet ble tatt av Henrik Ibsen i 1894. Da var dikteren 66 år og bodde i Kristiania sammen med hustruen Susanna. Samme år utkom hans tredje siste drama, Lille Eyolf. Fotograf: Daniel Georg Nyblin. Eier: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Hvilket inntrykk gir fotografiet deg av dikteren?
Oppgave 2
Ibsen spaserte hver dag til Grand Café. Ca. 1898 malte Edvard Munch dette portrettet av ham der. Eier: © Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2011.
Sammenlikn Munchs maleri med fotografiet over. Hvilke trekk tror du Munch har villet fremheve ved Ibsen? Hvilken effekt har bruken av farger for stemning, kontrastering etc.? Hvilken posisjon inntar dikteren i forhold til omgivelsene?
Oppgave
15. juni 1894 sendte Henrik Ibsen dette brevet til svigerdatteren Bergliot Ibsen (datter av Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson). Brevet er i anledning Bergliots 25-årsdag. Sammen hadde Bergliot og Sigurd Ibsen sønnen Tancred på ett år.
Kære Bergliot, Imorgen er det jo din fødselsdag. Men personlig kan jeg ikke komme ud og hilse på dig i den anledning. Igår begyndte jeg nemlig at skrive for alvor på selve dialogen i mit nye stykke. Og da er jeg bunden til skrivebordet og til mine funderinger og synes ikke jeg kan afsé tid til noget andet og duer heller ikke til nogen verdens ting – udenfor det, at få arbejdet færdigt. Således har jeg det altid; som Sigurd nok véd. Jeg må derfor indskrænke mig til herigennem at sende dig mine bedste, hjerteligste lykønskninger til dagen og til det nye livs-år, som du nu går ind i. Og så mange, mange hilsener til eder alle tre! Din hengivne Henrik Ibsen.
Hvordan vil du karakterisere Ibsens brevstil? Selv unnskylder han ofte sin "telegramstil" (det vil si en kort, tilknappet stil) i brevene. Synes du dette stemmer? Hva slags forhold får du inntrykk av at Ibsen har til sin familie? Og til sitt arbeid?
Stemmer inntrykkene du får av Ibsen fra fotografiet, Munchs portrett og Ibsens brev overens?