Vildanden – ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn)
Oppgavene er laget av Hallvard Ystad (norsklærer) og Stine Brenna Taugbøl.
Oppgave 1
Les sceneanvisningen til første og andre akt av Vildanden. Lag gjerne tegninger av interiørene. Gi en sammenlikning av grosserer Werles og familien Ekdals hjem. Hva forteller hjemmene om menneskene som bor der?
Oppgave 2
Gregers Werle sier til Hjalmar Ekdal: «Min kære Hjalmar, jeg tror næsten, du har noget af vildanden i dig.» Hva mener han med det? På hvilken måte er Hjalmar og villanden like? Hva kan villanden være et symbol på?
Oppgave 3
Hvorfor vil Gregers at Hedvig skal ofre villanden? Og hvorfor tror du hun skyter seg selv i stedet for villanden? Hva forsøker hun å oppnå? Synes du det er en logisk handling? Hvorfor / hvorfor ikke?
Oppgave 4
Gregers vil at Hjalmar og Gina skal fortelle hverandre sannheten om alt. Relling sier derimot: «Tar De livsløgnen fra et gennemsnitsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme». Hvilke løgner avsløres hos familien Ekdal? Fører sannheten til lykke eller ulykke? Er det best å leve lykkelig i løgn eller ulykkelig i sannhet? Har Gregers rett til å ta dette valget for andre mennesker? Hva tror du Ibsen mente om det? Finner du noe i stykket som antyder at det er galt eller riktig av Gregers å handle som han gjør?
Oppgave 5
Gregers vil ha vekk «livsløgnen». Hva tror du han mener med det begrepet? Har du lest andre bøker, gjerne av nyere årgang, der temaet er løgn og/eller sannhet? Er det noen forskjell i måten Ibsen behandler temaet på, og den måten det behandles på i moderne romaner?
Oppgave 6
Dramaets to hovedtyper er tragedien og komedien. Tragedien har en alvorlig handling og en ulykkelig slutt. Komedien derimot er morsom og lattervekkende og ender lykkelig. Pek på tragiske trekk i Vildanden. Finnes det også komiske trekk her?