Du er her:
Litteraturliste for brev
Last ned kildefilLast ned pdf
Manuskriptmateriale
DKNVS (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab)
DKNVS arkiv = Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs arkiv i Trondheim
DnF (Den norske Forfatterforening, Oslo)
Styreprotokoll 1893–1928
FBE (Felix Bloch Erben, Berlin)
Felix Bloch Erben GmbH & Co., Berlin 1889–1900. Kontrakter mellom Felix Bloch Erben og Henrik Ibsen. Kopier i HIS
GUB (Göteborgs universitetsbibliotek)
GKVVs arkiv = arkiv for Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg
H 51:41G. Wilhelm Bergs papper
Institut für Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Köln
Georg 2. av Meiningen, brev til ukjent mottager 15. november 1886
KBK (Det Kongelige Bibliotek, København)
Acc. 1998/74. Kieler, Laura. Efterladte papirer. II. Breve. 8, 1891
Collin 262, 4°, I.1.1. Ibsen, Henrik. «Brand». Arbeidsmanuskript
Collin 262, 4°, I.1.2. Ibsen, Henrik. «Brand». Trykkmanuskript
Collin 262, 4°, II.1. Ibsen, Henrik. «De unges Forbund». Trykkmanuskript
Collin 262, 4°, II.2. Ibsen, Henrik. [«Digte»]. Trykkmanuskript
Collin 262, 4°, II.3. Ibsen, Henrik. «Kejser og Galilæer». Trykkmanuskript
Collin 262, 4°, V.2. Ibsen, Henrik. «Lille Eyolf». Trykkmanuskript
Collinske Brevs. 38 I. Møller, Sophie. Brev til Carl Reitzel
Collinske Brevs. 38 I. Møller, Sophie. Brev til Jonas Collin
Forlagskladde 1850–1903 = Gyldendals arkiv 1991/70. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A/S. A: Regnskaber, 7: Forlagskladde 1850–1903, b. H–J
Gyldendals arkiv. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag A/S. B: Korrespondance, 3. Ibsen, Sigurd. Brev til Jacob Hegel
HC = NKS 3742, 4º, II. «Fr. Hegels Concepter»
Helbøll [s.a.] = NKS 2423 2°. Helbøll, Poul. «Henrik Ibsens indtægter». Lister over Ibsens inntekter utarbeidet på grunnlag av Gyldendals arkiv
JHC = NKS 3742, 4º, III. «Jacob Hegels Concepter»
Ms.phot. 145, 4º, 1. Bardach, Emilie. «Tagebuch». 1889–90. Fotokopi
NKS 2423, 2° – se Helbøll [s.a.]
NKS 2869, 4°, 1. Ibsen, Henrik. Episk Brand
NKS 3019, 4º – se Ravnkilde
NKS 3557, 4º. Ibsen, Henrik. «Nordens signaler»
NKS 3742, 4º, II – se HC
NKS 3742, 4º, III – se JHC
NKS 4465, 4º. Vedel, Valdemar. Brev til Henrik Ibsen. Utkast
NKS 4500, 4º. Abrahams, Cecilie. Brev til Erik Skram
Ravnkilde = NKS 3019, 4º. Niels Ravnkildes dagbøger
KBS (Kungliga biblioteket, Stockholm)
Ep. S. 39:14–15. Prozor, Moritz. Brev til Carl Snoilsky
Js 52:47. Limnell, Fredrika. Brev til Henrik Ibsen. Avskrift
L 53:11. Rosa Fitinghoff. Dagbok
L 49:17. Urban och Lotten von Feilitzens samling. Brev från Urban von Feilitzen
NBO (Nasjonalbiblioteket, Oslo)
Ankers arkiv. Øyvind Ankers materiale ang. Ibsen-brev
Brevs. 14G. Aubert, Elise. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 17. Larsen, August. Brev til Hans Lien Brækstad
Brevs. 39. Ibsen, Henrik. Brev til Gustav Hartmann
Brevs. 140. Mörner, Birger. Brev til Arne Garborg
Brevs. 143. Dietrichson, Lorentz. Brev til Henrik Ibsen. Utkast
Brevs. 166. Raff, Helene. «Aus ‹Ibsen-Tagebuch›». Avskrift
Brevs. 192. Gundersen, Fredrik. Brev til Sophus Larpent
Brevs. 196. Riis, Fanny. Brev til Kristian Anastas Winterhjelm
Brevs. 200. Bachke, Ole Andreas. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Bardach, Emilie. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Blicher-Clausen, Jenny. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Bravo, Johan. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Collett, Camilla. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Dietrichson, Lorentz. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Due, Christopher. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Daae, Ludvig Ludvigsen. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Elster, Kristian. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Grieg, Edvard. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Gundersen, Mathias. «Afskrift af Bog for mine Børn om mit Levnetsløb og mine Erindringer»
Brevs. 200. Hanson, Ernstine. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Hedberg, Frans. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Hegel, Frederik. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Holck, Elise. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Ole Paus. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Sigurd. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Sigurd. Brev til Henrik og Susanna Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Sigurd. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Susanna. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Ibsen, Susanna. Brev til Johan Herman Thoresen
Brevs. 200. Isachsen, Andreas Hornbeck. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Kieler, Laura. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Krebs, J. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället, Göteborg. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Larsen, August. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Lie, Jonas. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Laading, Herman. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Magelssen, Christiane. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Monrad, Marcus Jacob. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Myhlenphort, Christopher Andreas. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Pradez, Edith. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Ruhkopf, Julie. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Schirmer, Adolf. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Snoilsky, Carl. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Steen, Estance. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Thaulow, Harald Conrad. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Thoresen, Johan Herman. Brev til Frederik Hegel
Brevs. 200. Thoresen, Johan Herman. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Thoresen, Johan Herman. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Thoresen, Magdalene. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 200. Thoresen, Marie. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Thoresen, Thomas. Brev til Susanna Ibsen
Brevs. 200. Tønsberg, Christian. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 209. Peterssen, Eilif. Brev til foreldrene
Brevs.  216. Stang, Emil. Brev
Brevs. 243. Brinchmann, Christoffer. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. 243. Hegel, Jacob. Brev til Christoffer Brinchmann
Brevs. 252. Andersen, Hildur. Brev til Bjørn Bjørnson
Brevs. 252. Molander, Harald. Brev til Bjørn Bjørnson
Brevs. 253. Ibsen, Bergliot. Brev til Dagny Langen
Brevs. 304. Morgenstierne, Bredo. Brev til Henrik Ibsen. Utkast
Brevs. 348. Undset, Charlotte. Brev til Therese Sundt
Brevs. 383, ad Mohr til Scharffenberg. Scharffenberg, Johan. Brev til Otto Lous Mohr
Brevs. 386. Winterhjelm, Kristian Anastas. Brev til Halvdan Koht
Brevs. 435. Landmark, Johan Daniel. Brev til Francis Bull
Brevs. 521. Snoilsky, Carl. Brev til Moritz Prozor. Fotokopier
Brevs. 576. Ibsen, Sigurd. Brev til Bergliot Ibsen
Brevs. 576. Ibsen, Susanna. Brev til Bergliot Ibsen
Brevs. 789. Prozor, Moritz. Brev til Albert Savine
Brevs. BB. Bjørnson, Bjørnstjerne. Brev til Henrik Ibsen
Brevs. BB. Ibsen, Bergliot. Brev til Bjørnstjerne og Karoline Bjørnson
Brevs. BB. Mörner, Birger. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Brevs. BB. Nansen, Peter. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Brevs. BB. Prozor, Moritz. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Brevs. BB. Szász, Zsombor. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Brevs. BB. Wahle, Julius. Brev til Bjørnstjerne Bjørnson
Ms.fol. 907. Ibsen, Henrik. «[Tilføyelser og rettelser til artikkelen om HI i Halvorsens forfatterleksikon]»
Ms.fol. 952. Papirer vedrørende Henrik Ibsens anmeldelse til examen artium
Ms.fol. 2604. Gløersen, Kristian. «Minder og oplevelser»
Ms.fol. 3076. Bjørnson, Bjørnstjerne. Brev til Lucie Wolf
Ms.fol. 3222 – se RB
Ms.fol. 3642:1. Bardach, Emilie. «Tagebuch». 1889–90. Fotokopi
Ms.fol. 3648:1. Bardach, Emilie. «Tagebuch». 1889–90. Fotokopi av kopi i KBK
Ms.fol. 3704:4. Koht, Halvdan. Papirer ad Helene Raff
Ms.fol. 4110:3. Fallesen, Edvard. Telegram til Henrik Ibsen. Kopi
Ms.fol. 4110:4. Det kongelige Theater i København. Brev til Henrik Ibsen. Fotokopi av original som befinner seg i RAK.
Ms.4° 1108. Ibsen, Henrik. «Olaf Liljekrans». Sufflørbok
Ms.4º 1110b. Ibsen, Henrik. Egenhendige dikt
Ms.4° 1111. Ibsen, Henrik. «Kejser og Galilæer». Opptegnelser, utkast, midlertidig renskrift
Ms.4º 1112. Ibsen, Henrik. «Samfundets støtter». Utkast og midlertidig renskrift
Ms.4° 1113. Ibsen, Henrik. «Et dukkehjem». Opptegnelser, utkast, midlertidig renskrift
Ms.4º 1113h en liste over trykkfeil i Digte ..
Ms.4º 1674. Ibsen, Henrik. «Optegnelse» til Vildanden
Ms.4° 1711 Ibsen, Henrik. «Kontrakt. Mellem digteren Henrik Ibsen og bestyrelsen for ’Theaterforeningen’ i Bergen»
Ms. 4° 2415b. Ibsen, Knud. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4° 2415f. Ibsen, Henrik. Tre malerilister
Ms.4º 2415h. Ibsen, Henrik. Gavetegninger (pengesedler) til Susanna Ibsen
Ms.4º 2590 s. 145. Peterssen, Eilif. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4º 2590 s. 179, 279. Heiberg, Johanne Luise. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4º 2590, s. 213. Ravnkilde, Niels. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4º 2590 s. 299. Stjernström, Edvard. Brev til Henrik Ibsen. Kopi
Ms.4º 2590 s. 305. Molbech, Christian Knud Frederik. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4º 2590, s. 311. Snoilsky, Carl. Brev til Henrik Ibsen
Ms.4° 3503. Ibsen, Henrik. «Amalie Holck». Kopi
Ms.4° 4308 A. [Ibsen, Henrik]. Forslag til de fire første paragrafer i Det norske Selskabs lover
Ms.4° 4339A. Klingenfeld, Emma. Brev til familien fra hennes reise til de nordiske land i 1883
Ms.4º 4432. Bomhoff, Karl. «Erindringer». Fotokopi
Ms.8° 191. Ibsen, Henrik. «Blandede Digtninger. Fra Aarene 1848, 1849 og 1850»
Ms.8º 740. Kontrakt mellom Henrik Ibsen og Johan Dahl om utgivelse av «Norske Sagn», 17/11 1862
Ms.8° 785. Ibsen, Henrik. [«Barndomsminder»]. Ufullførte erindringer 1881
Ms.8° 894. Ibsen, Henrik. Peer Gynt. 2. utg. 1867 med rettelser til 3. utg. 1874
Ms.8º 956. Ibsen, Henrik. «Samfundets støtter». Trykkmanuskript
Ms.8° 1218. Ibsen, Henrik. «Forslaget om bibliothekaren.» Innlegg i Den Skandinaviske Forening i Roma
Ms.8° 1469. Ibsen, Henrik. Opptegnelser til Samfundets støtter.
Ms.8° 1922. Ibsen, Henrik. Kjærlighedens Komedie. 2. utg. 1867 med rettelser til 3. utg. 1873
Ms.8° 1924. Ibsen, Henrik. De unges Forbund. 2. utg. 1869 med rettelser til 3. utg. 1874
Ms.8° 1925. Ibsen, Henrik. Brand. 5. utg. 1868 med rettelser til 6. utg. 1871
Ms.8º 1928. Ibsen, Henrik. Rolleliste for Kjærlighedens KomedieDigte 2. utg. 1875
Ms.8º 1929. Ibsen, Henrik. «Amalie Holck»
Ms.8° 1930. Ibsen, Henrik. «Ved Herr Jakob Hegels og Frøken Elisabet Bagges bryllupsfest, den 9de Oktober 1874»
Ms.8° 1940. Ibsen, Henrik. Fragment av sceneplan til Peer Gynt
Ms.8º 1944. Ibsen, Henrik. Opptegnelser og utkast til Vildanden
Ms.8º 1950. Ibsen, Henrik. «Et attentat på min literære ejendom»
Ms.8° 2102. Thomassen, Gustav Emil. Dagbøker. III, 10. mai 1903 – 2. september 1905
Ms.8° 2638. Ibsen, Henrik. Opptegnelser og utkast til Hedda Gabler
Ms.8° 3340. Ibsen, Henrik. Dedikasjon på tysk på et portrettfotografi datert 20. oktober 1891
RB = Ms.fol. 3222. Ibsen, Henrik. Regnskapsbøker 1870–1901. 2 b.
TS ark A2 4. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens forhandlingsprotokoll 2/9 1850 – 1/6 1861
TS ark A2 5. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens forhandlingsprotokoll 12/6 1861 – 23/9 1878
TS ark A2 8. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens journal 30/9 1853 – 1/12 1869
TS ark A2 11. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens journal 11/1 1884 – 25/3 1893
TS ark A2 21b. Christiania Theaters arkiv. Dokumenter vedrørende «Selskabet for opførelse af et nyt teater i Kristiania»
TS ark A2 23a. Christiania Theaters arkiv. Brev til teaterdireksjonen 1835–99
TS ark A2 25. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens kopibok 5/9 1842 – 23/8 1850
TS ark A2 28. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens kopibok 8/2 1865 – 20/2 1877
TS ark A2 29. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens kopibok 8/1 1875 - 19/5 1876
TS ark A2 30. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens kopibok 21/2 1877 – 29/4 1882
TS ark A2 31. Christiania Theaters arkiv. Teaterdireksjonens kopibok 2/5 1882 – 17/12 1887
TS ark A2 67. Christiania Theaters arkiv. Kontobøker 1869/70
TS ark A2 131. Christiania Theaters arkiv. Gasjekvitteringsbøker 1887/88
TS ark A2 145b. Christiania Theaters arkiv. Oversikt over utgifter til enkelte oppsetninger
TS ark A2 192. Christiania Theaters arkiv. Repertoarbøker 2/9 1855 – 9/10 1877
TS ark A2 192b. Christiania Theaters arkiv. Repertoarbøker 27/3 1859 – 30/12 1872
TS ark A2 193. Christiania Theaters arkiv. Repertoarbøker 1/1 1873 – 7/6 1886
TS ark A2 197. Christiania Theaters arkiv. Representantskapets journal 1863–1905
TS ark A2 243. Christiania Theaters arkiv. Plakater 1869/70
TS ark A2 247. Christiania Theaters arkiv. Plakater 1873/74
TS ark A3. Kristiania Norske Theaters arkiv. Plakater 1859/60
TS ark A44. Rasmussen, Peter Lorentz. Teaterjournal 1865–66 for Folketheatret i Christiania
Oslo byarkiv
Oslo ligningsvesen. Skattemanntall 1859. By- og fattigskatt, protokoll 122
Privat eie, Ekkehard Gröbner, Gossensass
Almbuch 1882 = Das Alm-Buch 1882 im August
Gästebuch 1887, 1889 = Gästebuch des Hotel Gröbner, 1887, 1889
RAK (Rigsarkivet i København)
220, Det Kongelige Teater og Kapel
220, Det Kongelige Teater og Kapel. Kopibog nr. 83, 14/9 1889 – 26/6 1891
220, Det Kongelige Teater og Kapel. Kopibog nr. 86–87, 9/12 1892 – 25/9 1894
220, Det Kongelige Teater og Kapel. Kopibog nr. 88–89, 26/9 1894 – 24/4 1896
220, Det Kongelige Teater og Kapel. Kopibog nr. 92–93, 9/3 1898 – 22/5 1900
220, Det Kongelige Teater og Kapel. Kopibog nr. 94–95, 23/5 1900 – 25/6 1902
Ad Th.J. No 180/1877. Det Kongelige Teaters arkiv. Journalsager 180/1877
RAO (Riksarkivet, Oslo)
Journalbilag 1880 = Kirke- og undervisningsdepartementet, Skolekontoret D, serie Da Journalbilag, nr. 39, august–november 1880
LD, Landbruksdepartementet, Administrasjons- og Økonomiavdelingen 1859–1992, Dbb – saksarkiv etter nøkkel, 1888–1989, L 0067 Kontorlokaler for LD 1899–1956 021.8
PA 17. Botten-Hansen, Paul.
PA 142. Stang, advokatfirma, serie B Kopibøker
PA 167. Sverdrup, Johan. Kasse 7: «Innkomne brev ordnet etter avsender», l.nr. 529, 3B0723
PA-258 14:16. Koht, Halvdan. «Møte med Sigurd Ibsen». 5 s.
PA 1111 Familien Grønvold
PA 1322. Det Norske Studentersamfund, serie Ad Styret, nr. 3 Bestyrelsens forhandlingsprotokoll 30.03.1882–21.12.1889
PA 1322. Det Norske Studentersamfund, serie D Korrespondanse, nr. 9 Innkomne brev 1885
S-1021 Kirke og undervisningsdepartementet, 1. skolekontor D, serie Ed – Stipend og legater, 0122 Statsstipend 1898–1899; 0149 Statens forfatterstipend 1901–1912
S-3568 Kirke- og undervisningsdepartementet, Skolekontoret D, Kontoret for skolevesenet, serie Df – Statsstip. til vitenskapsmenn (forf.) og kunstnere, 0049.a, Budsjett-terminen 1895/96; 0049.b, Budsjett-terminen 1896/97
S-3568 Kirke- og undervisningsdepartementet, Skolekontoret D, Kontoret for skolevesenet, serie Døg – Litterær og kunstnerisk eiendomsrett, eske 378. Bætzmann, Frederik. Innberetning 1896 til Kirke- og undervisningsdepartementet om tilleggsartikkel til handelstraktat med Frankrike
SAO (Statsarkivet i Oslo)
Magistraten i Kristiania. Diverse pakkesaker, 7
PAO-0015 Antivisittforeningen. Invitasjon til medlemskap og medlemslister
SMB (Statens musikbibliotek, Stockholm)
Brevsamlingen
Stavanger byarkiv
Privatarkiv nr. 225. Olaus Olsens Teater
TarkUiB (Teaterarkivet, Universitetet i Bergen)
Det Norske Studentersamfunds korrespondanse 1885–86
DNS Kopibok I.
Kopibok 1874–91
Teaterforeningens styreprotokoll 1887–96
UBB (Universitetsbiblioteket i Bergen; Ms. 230b er deponert i Teaterarkivet, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen)
Ms. 230b/1. Forhandlingsprotokoll for Det norske Theater 29/8 1850 – 21/2 1856
Ms. 230b/2. Forhandlingsprotokoll for Det norske Theater 28/2 1856 – 7/9 1858
Ms. 230b/16. Regnskapsbok for Det norske Theaters turné til Trondheim 3/4 – 5/6 1854
Ms. 230b/17. Regnskapsbok for Det norske Theaters turné til Trondheim 27/2 – 2/6 1856
Ms. 230b/22. «Cirkulær-Bog» for Det norske Theater 6/9 1852 – 13/4 1855
UBiT(Universitetsbiblioteket i Trondheim)
Ms. 504, 4°. Ibsen, Henrik. «‹Fjeldfuglen›»
UUB (Uppsala universitetsbibliotek)
Kart- och bildavdelningen, Nybloms album 6. Fotografi av Henrik Ibsen
Trykte kilder
–a– 1879. «Theaterfeuilleton : Et Dukkehjem, Skuespil i tre Akter af Henrik Ibsen». Morgenbladet (København) nr. 298, 23/12
A 1884.«Literatur : Henrik Ibsen, Vildanden, Skuespil i fem Akter». Aftenposten nr. 265A, 11/11; nr. 269A, 15/11; nr. 271A, 18/11
A 1886. «Henrik Ibsens nye Drama ‹Rosmersholm›». Aftenposten nr. 697, 24/11
Abret, Helga & Aldo Keel red. 1985. Die Majestätsbeleidigungsaffäre des «Simplicissimus»-Verlegers Albert Langen : Briefe und Dokumente zu Exil und Begnadigung 1898–1903. Frankfurt am Main, Peter Lang. V, 139 s. (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, 12)
Abret, Helga & Aldo Keel 1992. Im Zeichen des Simplicissimus. Inneholder også «Briefwechsel Albert Langen, Dagny Björnson 1895–1908». München, Knaur. 287 s.
Absire, Alain 2004–08 [sitert 9/5 2007, 15:00 norsk tid]. «La société des gens de lettres». <http://www.canalacademie.com/La-societe-des-gens-de-lettres.html>
Actualités du château de Laprée [2009] [sitert 24/8 2009, kl. 10:20 norsk tid]. «Généalogie Doresmieulx». <http://chateaudelapree.blogspot.com/2009/05/genealogie-doresmieulx.html>
[a/D] 1871.«Beiläufig: Deutschenhass und erwachende Vernunft im Norden». Im neuen Reich 6/10, 538-40
ADB = Allgemeine deutsche Biographie 1875–1912. Herausgegeben durch die Historische Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig, Duncker & Humblot. 56 b.
ADKL = Almennyttigt Dansk Konversations-Lexikon 1849–60. København, [s.n.]. 8 b.
Adolf Lehmann’s allgemeiner Wohnungs-Anzeiger 1884 – se Lehmann 1884
Agerholm, Edvard 1910–11. «Henrik Ibsen og det kgl. Teater : Blade af Censurens Historie». Gads danske Magasin, 276–80
Agerholt, Anna Caspari 1973. Den norske kvinnebevegelses historie. Ny utg. med innledning av Kari Skjønsberg. Oslo, Gyldendal. 305 s. (Kjempefakkel, 71)
A.H. 1886. «Griegs Musik til ‹Peer Gynt›». Illustreret Tidende nr. 18, 31/1, 227
Alberti, Eduard 1867–68. Lexikon der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen und Eutinischen Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866. Kiel, Akademische Buchhandlung. 2 b.
Allgemeine deutsche Biographie 1875–1912 – se ADB
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1983–90 – se Thieme-Becker
Almennyttigt Dansk Konversations-Lexikon 1849–60 – se ADKL
Almquist, Olaf 1898. Johannes Brun : en skildring af hans liv og hans samtidige. Kristiania, Cammermeyer. 223 s.
Alonge, Roberto & Guido Davico Bonino red. 2000–. Storia del teatro moderno e contemporaneo. Torino, Einaudi. Foreløpig (pr. januar 2010): 1 b.
Alstrup, Erik & Poul Erik Olsen red. 1991. Dansk kulturhistorisk opslagsværk. København, Dansk Historisk Fællesforening. 2 b.
Alsvik, Bård 2002. «‹Unge, friske og dugelige› : kommunal ansettelsespolitikk rundt 1900». TOBIAS : informasjonsblad fra Oslo byarkiv, nr. 4, 14–18
Alsvik, Henning & Leiv Østby 1951–53. Norges billedkunst i det nittende og tyvende århundre. Oslo, Gyldendal. 2 b.
Altpreuβische Biographie 1941–75. Herausgegeben von Christian Krollmann et al. Königsberg, Grafe & Unzer. 3 b.
Alver, Brynjulv 1981. Dag og merke : folkeleg tidsrekning og merkedagstradisjon. 2. utg. Bergen, Universitetsforlaget. 187 s.
Amdam, Per & Aldo Keel 1993–99. Bjørnstjerne Bjørnson. Oslo, Gyldendal. 2 b.
1. Kunstneren og samfunnsmennesket, 1832–1880. 1993. 498 s.
2. En biografi 1880–1910. 1999. 653 s.
Amdam, Per 1952. «Ibsen og Molde». Edda, 52, 261–72
American national biography 1999 – se ANB
Amthor, Klaus [s.a.]. Fragmente aus dem Nobeltourismus im alten Gossensass. Zusammengetragen und aufgezeigt von Klaus Amthor. 84, 2 s. Upublisert
Amundsen, O. Delphin red. 1947. Den Kongelige norske Sankt Olavs Orden 1847–1947 – se St. Olav
ANB = American national biography 1999. General editors: John A. Garraty, Mark C. Carnes. New York, Oxford University Press. 24 b.
Andersen, Hans Christian 1971–77. H.C. Andersens dagbøger, 1825–1875. Udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse af Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. København, Gad. 12 b.
Andersen, Hans Christian 2005. Breve fra H.C. Andersen. Red. af C.St. A. Bille & Nicolaj Bøgh. 2. utg. [København], Aschehoug. 1015 s.
Andersen, Jens 2004. H.C. Andersen : en biografi. Oslo, Press. 575 s.
Andersen, Lise Præstgaard 2006. «Emilie Bardachs breve til Georg Brandes». Johansen, Jørgen Dines, Atle Kittang & Astrid Sæther red.: Ibsen og Brandes : studier i et forhold. [Oslo], Gyldendal, 361–92
Andersen, Peder 1878. Haandbog i det practiske Sømandskab. Christiania, Cappelen. 255 s.
Andersen, Per Sveaas [1960]. Rudolf Keyser : embetsmann og historiker. Oslo, Universitetsforlaget. 678 s.
Anderson, Patricia J. & Jonathan Rose red. 1991. British literary publishing houses, 1820–1880. Detroit, Michigan, Gale. XI, 412 s. (Dictionary of literary biography, 106)
[Anderson, Rasmus Bjørn] 1882. «Skandinavisk Literatur i Amerika». Dagbladet nr. 208, 22/8
Anderson, Rasmus Bjørn 1915. Life story of Rasmus B. Anderson. Written by himself, with the assistance of Albert O. Barton. Madison, Wisconsin, [s.n.]. XIX, 678 s.
Andreas-Salomé, Lou 1893. Henrik Ibsens Kvindeskikkelser. Autoriseret Overs. ved Hulda Garborg, med et Forord av Arne Garborg. Kristiania, Cammermeyer. 185 s.
Andreas-Salomé, Lou 1968. Lebensrückblick : Grundriβ einiger Lebenserinnerungen. Aus dem Nachlaβ herausgegeben von Ernst Pfeiffer. Frankfurt am Main, Insel-Verlag. 332 s.
Angermair, Elisabeth 1992. «München als Süddeutsche Metropole – Die Organisation des Grossstadtausbaus 1870 bis 1914». Richard Bauer red. Geschichte der Stadt München, 307–35
Anker = Ibsen, Henrik 1979–81. Brev 1845–1905 :ny samling. Ved Øyvind Anker. Oslo, Universitetsforlaget. 2 b.
1. Brevteksten. 1979. 490 s. (Ibsenårbok 1979)
2. Kommentarene. Registre. 1981. 208 s. (Ibsenårbok 1980)
Anker, Øyvind 1956a. Christiania Theater’s repertoire 1827–99 : fullstendig registrant over forestillinger, forfattere, oversettere og komponister : sesongregister. Oslo, Gyldendal. 182 s.
Anker, Øyvind 1956b. «Ibsen og Den skandinaviske Forening i Roma». Edda, 56, 161–77
Anker, Øyvind 1956c. Ibseniana. Oslo, [s.n.]. 18 s. Inneholder 7 brev fra Henrik Ibsen til Dramatiska teatern i Stockholm. Særtrykk av Festskrift til Jonas Skougaard 5. mars 1956
Anker, Øyvind 1956d. «Ibseniana og Bjørnsoniana fra Kristianiateatrenes arkiver». Edda, 56, 111–160
Anker, Øyvind 1956e. Kristiania Norske Theaters repertoire 1852–1863. Oslo, Gyldendal. 73 s.
Anker, Øyvind 1961. «Omkring førsteoppførelsen av ‘Kjærlighedens Komedie’ på Christiania Theater 1873 : noen ukjente Ibsen-brev». Edda, 61 59–81
Anker, Øyvind 1965. Henrik Ibsens brevveksling med Christiania Theater 1878–1899. Med kommentarer av Øyvind Anker. Oslo, Gyldendal. 74 s. (Skrifter, Teaterhistorisk selskap, 6)
Anker, Øyvind 1978. Henrik Ibsen's brev : kronologisk registrant med adressatregister m.v. Oslo, Universitetsbiblioteket. 153 s. (Universitetsbiblioteket i Oslo, Skrifter, 6)
Anker, Øyvind & Edvard Beyer red. 1982.«Og nu vil jeg tale ut», «Men nu vil jeg også tale ud» : brevvekslingen mellom Bjørnstjerne Bjørnson og Amalie Skram 1878–1904. Oslo, Gyldendal. XVI, 236 s.
Annaniassen, Erling 1991–96. Boligsamvirkets historie i Norge. Oslo, Gyldendal. 3 b.
ANNO 2003 = AustriaN Newspapers Online : historische österreichische Zeitungen und Zeitschriften Online : Österreichische Nationalbibliothek 2003 [sitert 4/2 2010, kl. 14:30 norsk tid]. <http://anno.onb.ac.at>
Anonym 1849. «Bekjendtgjørelser : Theatret». [Annonse om Catilina]. Morgenbladet 27/12
Anonym 1856. «Theatret». [Anmeldelse av Gildet paa Solhoug]. Bergensposten 20/1, 24/1
Anonym 1858. «Kristiania». [Anmeldelse av Hærmændene paa Helgeland]. Aftenbladet 25/11
Anonym 1860. «Norge». Illustreret Nyhedsblad 2/9
Anonym 1862. «Theaterkrisen». Morgenbladet nr. 301, 29/10
Anonym 1866a. «Brand. Dramatisk Digt af Henrik Ibsen». Norden : et Maanedsskrift, 1, 287–96
Anonym 1866b. «Korrespondance til Morgenbladet [om Brand]». Morgenbladet 25/4
Anonym 1867. «Peer Gynt og Henrik Ibsens nyere Virksomhed». Vikingen 30/11, 7/12, 14/12
Anonym 1868a. «Den Bjørnstjerne Bjørnsonske Digterskole». Figaro 14/6
Anonym 1868b. «Henrik Ibsen». [Anmeldelse av Catilina]. Skilling-Magazin nr. 1, 4/1
Anonym 1869a. «De Unges Forbund : Lystspil i fem Akter af Henrik Ibsen». Morgenbladet 17/11
Anonym 1869b. «Den egyptiske ordensutdelningen». Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 15/12
Anonym 1869c. «Den egyptiske ordensutdelningen». Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 16/12
Anonym 1869d. «Om Beføielsen til at pibe i Theatret». [Artikkel om De unges Forbund]. Morgenbladet 22/10
Anonym 1870a. «Brev fra Norge». [Bl.a. omtale av Brands Døtre og De unges Forbund]. Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst, 1, 312–25
Anonym 1870b. «Kristiania : Theatret». [Notis om Ibsen]. Aftenposten 11/5
Anonym 1871a. «Et Digt af Henrik Ibsen». Dagens Nyheder 30/1
Anonym 1871b. «[Notis om Ibsen]». Constitutionelle Zeitung nr. 253, 2/11
Anonym 1873a. «[Kunngjøring av konkursbo]». Morgenbladet nr. 80a, 21/3
Anonym 1873b. Offizieller Plan der Weltausstellung 1873 Wien. Verlag der Generaldirektion. Stuttgart, Hallberger.
Anonym 1873c. «[Omtale av ‘Nytaarsfantasier’]». Morgenbladet nr. 3, 3/1
Anonym 1874a. «[Om Ibsens besøk i Kristiania]». Ny illustreret Tidning, nr. 32, 8/8
Anonym 1874b. «[Om Ibsens reise tilbake til Dresden]». Dagbladet, nr. 226, 29/9
Anonym 1875a. «[Annonse]». Morgenbladet nr. 118b, 1/5
Anonym 1875b. «[Byrettsdommen]». Morgenbladet nr. 270a, 1/10
Anonym 1875c. «[Ibsen mottar Oscarsmedaljen]». Morgenbladet nr. 129a, 12/5
Anonym 1875d. «[Om oppsetningen av Hærmendene paa Helgeland i København]». Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 41–43, 18–20/2
Anonym 1876a. «Kjøbenhavn, den 17de Oktbr. 1876». Morgenbladet nr. 291, 21/10
Anonym 1876b. «[Notis om Kongsemnerne]». Aftenposten nr. 86, 11/4
Anonym 1876c. «[Om honorarkrav for Peer Gynt]». Aftenbladet 28/2
Anonym 1876d. «Ordensdekoration». Aftonbladet 24/11
Anonym 1877a. «[Anmeldelse av De unges Forbund]». Bergens Tidende 27/2
Anonym 1877b. «[Om oppsetninger av Samfundets støtter i Danmark]». Throndhjem Stiftsavis 24/12
Anonym 1878a «Christiania den 17de Oktober». Morgenbladet 18/10
Anonym 1878b. «[Notis om Samfundets Støtter]». Morgenbladet 11/11
Anonym 1879a. «Det kgl. Theater. Et Dukkehjem af Henrik Ibsen». Dagbladet (København) nr. 299, 22/12
Anonym 1879b. «Det kongelige Theater». [Anmeldelse av Et Dukkehjem]. Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 299, 22/12
Anonym 1879bb. «[Notis om utstilling]». Bergens Adressecontoirs Efterretninger 21/9
Anonym 1879c. «Et Dukkehjem af Henrik Ibsen, opført paa det kongelige Theater den 21. December 1879». Dags-Telegrafen nr. 347, 23/12
Anonym 1879cc. «[Om Samfundets støtter]». Aftenposten nr. 57a, 8/3
Anonym 1879d. «[Om Samfundets støtter]». Morgenbladet nr. 67a, 9/3
Anonym 1881a. «[Anmeldelse av Gengangere]». Oplandenes Avis nr. 150, 21/12
Anonym 1881b. «Christiania Theaters Refusering af Gengangere». Dagbladet nr. 328, 22/12
Anonym 1881c. «En orostiftare på julbordet». [Anmeldelse av Gengangere]. Ny Illustrerad Tidning nr. 53, 31/12
Anonym 1881d. «Fra ‹De Unges Forbund› til ‹Gengangere›». Dagbladet nr. 323, 19/12
Anonym 1881e. «‹Gengangere›, Familiedrama i 3 Akter af Henrik Ibsen». Morgenbladet nr. 345A, 15/12
Anonym 1881f. «Gjengangere». Østlandsk Tidende nr. 252, 15/12; nr. 253, 16/12
Anonym 1881g. «Henrik Ibsen: ‹Gengangere› et Familiedrama i 3 Akter». Morgenbladet nr. 348A, 18/12
Anonym 1881h. «‹Ibsens Gjengangere›». Dagen nr. 291, 13/12
Anonym 1881i. «Literatur : Gjengangere. Et Familjedrama i tre Akter af Henrik Ibsen». Aftenbladet nr. 295, 19/12
Anonym 1881j. «Literatur : Gyldendalske Boghandels Forlag: Henrik Ibsen: Gengangere : et Familiedrama i tre Akter». Aftenposten nr. 294A, 17/12
Anonym 1881k. «Literatur : Henrik Ibsen: Gengangere». Bergens Tidende nr. 295A, 20/12
Anonym 1881l. «Literatur : Henrik Ibsen: Gengangere». Drammens Tidende nr. 302, 28/12
Anonym 1881m. «Literatur : Henrik Ibsen: Gjengangere, et Familiedrama i tre Akter». Dagbladet (København) nr. 298A, 21/12
Anonym 1881n. «Nyt dramatisk Arbejde af Henrik Ibsen». Dagbladet nr. 187, 22/7
Anonym 1882. «Är Henrik Ibsens ‹Gengangere› ett nihilistprogram eller icke?» Stockholms Dagblad nr. 8, 11/1
Anonym 1883a. «Fra Fredrikstad». [Anmeldelse av Gengangere]. Aftenposten nr. 252A, 27/10
Anonym 1883b. «Theatret». [Anmeldelse av Gengangere]. Fredrikshalds Tilskuer 27/10
Anonym 1883c. «Theatret». [Anmeldelse av Gengangere]. Smaalenenes Amtstidende nr. 149, 26/10
Anonym 1884a. «Henrik Ibsen». Dagbladet nr. 96, 23/3
Anonym 1884b. «Henrik Ibsen: ‹Vildanden›». Morgenbladet nr. 317A, 16/11; nr. 320A, 19/11
Anonym 1884c. «Literatur : Vildanden af Henrik Ibsen. Skuespil i 5 Akter». Bergens Tidende nr. 267A, 15/11
Anonym 1884d. «[Notis om Sigurd Ibsen]». Dagbladet nr. 228, 10/7
Anonym 1884e. «Om det ulykkelige Vaadeskud». Trondhjems Adressecontoirs Efterretninger nr. 165, 18/7
Anonym 1884f. «Vildanden». Dagbladet (København) nr. 309, 13/11
Anonym 1885a. «Det kgl. Theater. ‹Vildanden›, Skuespil i fem Akter af Henrik Ibsen». Nationaltidende nr. 3166, 23/2
Anonym 1885b. «Det kongelige Theater». [Anmeldelse av Vildanden]. Dagbladet nr. 54, 24/2
Anonym 1885c. «Henrik Ibsen og Frue». Dagbladet nr. 204, 11/6
Anonym 1886a. «[Anmeldelse av Rosmersholm]». Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 280, 1/12
Anonym 1886b. «[Anmeldelse av Rosmersholm]». Dagbladet (København) nr. 276, 26/11
Anonym 1886c. «[Anmeldelse av Rosmersholm]». Morgenbladet (København) nr. 284, 30/11
Anonym 1886d. «[Om Ibsens bidrag til Norden]». Åbo Tidning 15/10
Anonym 1887a. «Henrik Ibsen i Stockholm». Politiken nr. 271, 28/9
Anonym 1887b. «Henrik Ibsen i Stockholm». Politiken nr. 273, 30/9
Anonym 1887c. «Henrik Ibsen i Studenterforeningen». Politiken nr. 276, 3/10
Anonym 1887d. «Lidt af hvert». [Notiser]. Dagbladet nr. 13, 16/1
Anonym 1887e. «Med næste Numer». Verdens Gang nr. 114, 29/9
Anonym 1888a. «Henrik Ibsens 60aarige Fødselsdag». Aftenposten nr. 171, 21/3
Anonym 1888b. «Henrik Ibsens ‹Vildanden› i Berlin». Morgenbladet nr. 141, 12/3
Anonym 1888c. «Ibsen i Tyskland». Dagbladet nr. 101, 4/4
Anonym 1888d. «Ibsens 60-aarige Fødselsdag». Dagbladet nr. 94, 27/3
Anonym 1888e. «Ibsens nye Skuespil : Fruen fra Havet». Politiken nr. 335A, 20/11
Anonym 1888f. «Kristiania Theater». [Omtale av Samfundets støtter]. Dagbladet nr. 87, 21/3
Anonym 1888g. «Literatur : Henrik Ibsen: ‹Fruen fra Havet›, Skuespil i 5 Acter». Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 283, 30/11
Anonym 1888gg. «Musikalsk Revu : Christiania den 30te September 1888 : Frøken Ragnhild Berven». Nordsk Musik-Tidende nr. 9, 135–36
Anonym 1888h. «Nora i Wien». Dagbladet nr. 92, 25/3
Anonym 1888i. «[Notis om Fruen fra havet]». Verdens Gang nr. 282, 30/11
Anonym 1888j. «Opførelse af Ibsens ‹Vildand› i Berlin». Aftenposten nr. 143, 8/3
Anonym 1888k. «Schubothes Boghandels Forlag: John Paulsen: Fru Cecilia». Aftenposten nr. 670, 1/11
Anonym 1888l. «Til Henrik Ibsen». Dagbladet nr. 86, 20/3
Anonym 1888m. «[Utdrag av artikkel av Fritz Hammer]». Nya pressen nr. 287A, 21/10
Anonym 1889a. «Den tyske Kritik og ‹Fruen fra Havet›». Aftenposten nr. 149, 10/3
Anonym 1889b. «‹Deutsche Rundschau› om Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 324, 30/5
Anonym 1889c. «En Fest for Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 428, 27/7
Anonym 1889d. «En stor Nyhed i den norsk-danske Boghandlerverden». Aftenposten nr. 151, 11/3
Anonym 1889e. «‹Et Dukkehjem› i Berlin». Aftenposten nr. 152, 12/3
Anonym 1889f. «Finska teatern». [Anmeldelse av Fruen fra havet]. Hufvudstadsbladet nr. 46, 23/2
Anonym 1889g. «‹Fruen fra Havet› i Berlin». Aftenposten nr. 153, 12/3
Anonym 1889h. «‹Fruen fra Havet› paa det kgl. Theater i Berlin». Aftenposten nr. 148, 9/3
Anonym 1889i. «Gengangere i Leipzig». Dagbladet nr. 363, 8/12
Anonym 1889j. «Großherzogliches Hoftheater». [Anmeldelse av Fruen fra havet]. Weimarische Zeitung nr. 38, 14/2
Anonym 1889k. «Henrik Ibsen i Berlin». Morgenbladet nr. 129, 9/3
Anonym 1889l. «Henrik Ibsens ‹Vildanden›». Morgenbladet nr. 133, 12/3
Anonym 1889m. «Ibsen i England». Dagbladet nr. 14, 15/1
Anonym 1889n. «Ibsen i Paris». Morgenbladet nr. 487, 13/9
Anonym 1889o. «Kristiania Theater». [Notis om Fruen fra havet].Aftenposten nr. 97, 13/2
Anonym 1889p. «Mindesmærket over Giordano Bruno». Dagbladet nr. 176, 11/6
Anonym 1889q. «[Notis om Fruen fra havet]». Morgenbladet nr. 82, 13/2
Anonym 1889r. «[Notis om Ibsen]». Weimarische Zeitung nr. 60, 12/3
Anonym 1889s. «Oertliche Nachrichten». [Notis om Ibsen]. Weimarische Zeitung nr. 62, 14/3
Anonym 1889t. «Oertliche Nachrichten». [Notis om Fruen fra havet]. Weimarische Zeitung nr. 64, 16/3
Anonym 1890a. «Groβherzogliches Hoftheater. ‹Nora› von Ibsen». Weimarische Zeitung nr. 57, 8/3
Anonym 1890b. «Teater- og Musik-Nyt». Politiken nr. 363, 30/12
Anonym 1891a. «En Fødselsdag». Posten nr. 34, 21/3
Anonym 1891b. «Finska teatern». Hufvudstadsbladet nr. 34, 5/2
Anonym 1891c. «‹Hedda Gabler› på Finska teatern». Finland nr. 29, 5/2
Anonym 1891d. «Helsingforsbref». Wiborgsbladet nr. 45, 24/2
Anonym 1891e. «Ibsen i Wien». Finland nr. 90, 21/4
Anonym 1891f. «Ibsen in Budapest». Pester Lloyd nr. 111, 23/4, 7
Anonym 1891g. «Ibsen-Abend». Neue Freie Presse nr. 9572, 20/4
Anonym 1891h. «Ibsenfesten». Fremskridt nr. 69, 21/3
Anonym 1891i. «Ibsenfesten». Varden nr. 34, 21/3
Anonym 1891j. «Ibsens nya skådespel i Berlin». Nya Pressen nr. 354, 30/12
Anonym 1891k. «[Notis]». Münchener Neueste Nachrichten nr. 218, 15/5
Anonym 1891l. «Om oppsetningen av De unges Forbund i Berlin». Aftenposten 21/10
Anonym 1891m. «Om oppsetningen av De unges Forbund i Berlin». Morgenbladet (København) 3/10
Anonym 1892a. «Peer Gynt». Verdens Gang nr. 59, 10/3
Anonym 1892b. «Peer Gynt på Kristiania Teater». Dagbladet nr. 71, 10/3
Anonym 1893a. «Koncerten». Hamar Stiftstidende nr. 229, 2/10
Anonym 1893b. «Koncerten». Trondhjems Adresseavis nr. 274, 4/10
Anonym 1893c. «Kunst og Literatur». Aftenposten nr. 586, 19/10
Anonym 1894a. «‹Et Dukkehjem› i Paris». Verdens Gang 23/4, 25/4
Anonym 1894b. «‹Gengangere› i Berlin : Brev til ‹Morgenbladet›». Morgenbladet nr. 656, 1/12
Anonym 1894c. «Henrik Ibsen och den literära eganderätten». Nya Pressen nr. 237, 2/9
Anonym 1894d. «Henrik Ibsens nye Stykke». Aftenposten nr. 692, 20/11
Anonym 1894e. «Hos Henrik Ibsen. Referathistorien». Dagbladet nr. 331, 17/11
Anonym 1894f. «Ibsen i Tyskland». Morgenbladet nr. 457, 28/8
Anonym 1894g. «Ibsens nye Bog. Rygtesmedene ude igjen». Aftenposten nr. 627, 22/10
Anonym 1894h. «Indbydelse til Fest for Herman Bang». Aftenposten nr. 618, 18/10
Anonym 1894i. «Lille Eyolf». Morgenbladet nr. 700, 17/12
Anonym 1894j. «Literatur och konst». Wiborgsbladet nr. 86, 17/4
Anonym 1894k. «Notable Reisende». Aftenposten nr. 428, 26/7
Anonym 1894l. «Sigurd Ibsen om Sverige. ‹Et Mecklenburg i noget forstørret Maalestok›». Verdens Gang 28/12
Anonym 1894m. «Nekrolog. M.lle Edith Pradez». Dagbladet nr. 200, 16/7.
Anonym 1895a. «Guldbryllup». Aftenposten nr. 306, 16/5
Anonym 1895b. «Kristofer Janson er syg». Norske Intelligenssedler nr. 52, 2/3
Anonym 1895c. «[Notis]». Dagbladet nr. 199, 12/7
Anonym 1895d. «Om personwäxlingarna i Rysslands högsta statsämbeten». Hangö nr. 8, 17/1
Anonym 1895e. «Professoratet for Sigurd Ibsen». Norske Intelligenssedler nr. 169, 25/7
Anonym 1895f. «Rysk officer på fjällresa». Aftonposten nr. 106, 6/8
Anonym 1896a. «Dag til Dag : Familienotitser». Politiken 25/7
Anonym 1896aa. Gyldendalske Boghandel 1770–1895. København, [s.n.]. 16 s.
Anonym 1896b. «Dekorationerne til ‹John Gabriel›». Dagbladet nr. 387, 28/12
Anonym 1896c. «Dementi». Dagbladet 22/9
Anonym 1896d. «Der neue Ibsen». Berliner Tageblatt 15/12
Anonym 1896e. «Henrik Ibsen siger: Ras! Strid! Myrd!» Norske Intelligenssedler nr. 28, 3/2
Anonym 1896f. «Sangerfesten : Afskedens Dag». Aftenposten nr. 358, 28/5
Anonym 1896g. «Theaterbrev til ‹Morgenbladet› fra Kjøbenhavn». Morgenbladet nr. 8, 5/1
Anonym 1897a. «Gengangere». Dagbladet nr. 18, 14/1
Anonym 1897b. «Henrik Ibsen in Christiania». New York Times 4/12
Anonym 1897c. «Ibsen og Claretie : et efterladt Drama af Dumas fils». Verdens Gang nr. 157, 8/7
Anonym 1897d. «Impressions de voyage : II. Entrevue avec Ibsen». Le Figaro nr. 201, 20/7
Anonym 1897e. «John Gabriel Borkman i Paris». Hufvudstadsbladet nr. 312, 16/11
Anonym 1897f. «Tivolis Theater». Aftenposten nr. 33, 15/1
Anonym 1898a. «[Annonse]». Verdens Gang nr. 70, 23/3
Anonym 1898b. «Ibsen i Berlin». Morgenbladet nr. 186, 23/3
Anonym 1898c. «Ibsen-Dagen». Morgenbladet nr. 180, 21/3
Anonym 1898d. «Ibsens Fødselsdag i Kjøbenhavn». Morgenbladet nr. 183, 22/3
Anonym 1898e. «Nogle tal». Gran, Gerhard red.: Henrik Ibsen : festskrift i anledning af hans 70de fødselsdag. Bergen, Grieg, 241–45
Anonym 1899a. «[Annonse]». Morgenbladet nr. 35, 17/1
Anonym 1899b. «Christiania Theater». Morgenbladet nr. 255, 11/4
Anonym 1899c. «Fredskonferancens Udflugt til Skien og Vrangfos». Morgenbladet nr. 543, 5/8
Anonym 1899d. «[Intervju med Ibsen]». Verdens Gang 12/12
Anonym 1899e. «Konsulatkontoret». Morgenbladet nr. 407, 6/6
Anonym 1900a. «Der Schluß von Ibsens ‹Nora› : eine Aufklärung». Das litterarische Echo, 2, nr. 13, 1/4, 969–70
Anonym 1900aa. «Dr. Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 208, 19/3
Anonym 1900b. «Kunst og Literatur : En Hilsen : Dr. Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 409, 7/6
Anonym 1900c. «Slotsbal». Morgenbladet nr. 165, 13/3
Anonym 1901. «‹Det nordiske Gjestespil› i Berlin». Aftenposten nr. 764, 26/10
Anonym 1903a. «Henrik Ibsen hyldes i Stockholm». Dagbladet nr. 158, 21/3
Anonym 1903b. «Til Dr. Henrik Ibsen». Morgenbladet nr. 157, 20/3
Anonym 1904a. «Kristiania Journalistklub». Norske Intelligenssedler nr. 228, 1/10
Anonym 1904b. «Paa Henrik Ibsens». Morgenbladet nr. 153, 21/3
Anonym 1905. «Til Dr. Henrik Ibsen». Morgenbladet nr. 148, 20/3
Anonym 1913. «Totenliste für 1912». Biographisches Jahrbuch und deutscher Nekrolog, nr. 15, 18
Anonym 1924. «Frøken Fanny Riis». Nylænde, 277–78
Anonym 1999. «Avliver mytene om unge Ibsens nederlag». [Intervju med Thoralf Berg]. Telemarksavisa 22/2, 42–43
Anonym 2004 [sitert 8/10 2008, 14:00 norsk tid]. «150 Jahre Pester Lloyd […] eine Zeit- und Zeitungsgeschichte». <http://www.pesterlloyd.net/Verlag/Chronik/chronik.html>
Ansteinsson, Eli 1962. «Da Henrik Ibsen gav teaterdirektør Olaus Olsen rett til å spille ‹Gengangere›». Ibsenårbok 1960–62, 236–39
Ansteinsson, Eli 1968. Teater i Norge : dansk scenekunst 1813–1863 : Kristiansand – Arendal – Stavanger. Oslo, Universitetsforlaget. 364 s.
Antoine, André 1921.«Mes souvenirs» sur le Théâtre-Libre. Paris, Fayard. 324 s.
Antoine, André 1987. La correspondance d’André Antoine : le théâtre libre. Red. James B. Sanders. Longueuil, Québec, Préambule. 430 s. (Collection Analyses littéraires)
Archer, Charles 1931. William Archer : life, work and friendships. London, Allen & Unwin. 451 s.
Archer, William 1906. «Ibsen as I knew him». The Monthly Review, 23, nr. 69, 1–19
Armstrong, Richard Acland 1891. «Ibsen’s ‹Brand›». The Westminster Review, 135, 409–28
Arstal, Aksel & Carl Just 1966. Oslo byleksikon. Ny revidert utg. Oslo, Aschehoug. 346 s.
Arvesen, Olaus 1912. Oplevelser og erindringer : fra 1830-aarene og utover. Kristiania, Cappelen. 256 s.
Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon 1991–93 – se SNL
Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon 2005–07 – se SNL 4. utg.
Aslaksby, Truls 1986. Grønland og Nedre Tøyens bebyggelseshistorie. Oslo, Universitetsforlaget. 281 s.
Aubert, Elise 1880. «Fra Tilskuerbænken». Aftenbladet nr. 23, 28/1
Aubert, Elise 1902. Fra de gamle Prestegaarde. Kristiania, Aschehoug. 148 s.
Aubert, Ludvig Mariboe Benjamin 1883. Anton Martin Schweigaards barndom og ungdom 1808–1835 : breve og erindringer. Kristiania, Malling. XC, 222 s.
Aumont, Arthur & Edgar Collin 1896–1900. Det danske Nationalteater 1748–1889 : en statistisk Fremstilling af Det kongelige Teaters Historie fra Skuepladsens Aabning paa Kongens Nytorv 18. December 1748 til Udgangen af Sæsonen 1888–89. København, J. Jørgensen. 5 b.
Aumont, Arthur 1898. «Henrik Ibsen paa danske teatre». Gran, Gerhard red.: Henrik Ibsen : festskrift i anledning af hans 70de fødselsdag. Bergen, Grieg, 271–83
Aumont, Arthur 1906. «Henrik Ibsen paa Kjøbenhavns Teatre». Politiken 24/5, 6
Austbø, Johan & Einar Øygard [1923]. Folkedansen i 20 aar : 1903–1923. Ski, Den norske folkeviseringen. 96 s.
AustriaN Newspapers Online - se ANNO 2003
Autographen aus der Sammlung Karl Geigy-Hagenbach, Basel, und anderem Besitz : Auktion am 30. u. 31. Mai 1961 in Marburg [1961]. Basel, Haus der Bücher. 180, 52 s.
B. 1882. «‹Morgenbladet› og H. Ibsen». Dagbladet (København) nr. 16, 19/1
B. 1899. «Kristiania Teater». Norske Intelligenssedler nr. 98, 11/4
Bachke, O.A. 1875. Om den saakaldte litterære og kunstneriske Eiendomsret. Kristiania, [s.n.]. 214 s. (Særtrykk av Norsk Retstidende for 1871–75)
Baedeker, Karl 1867. Deutschland und der Østerreichische Kaiserstaat : Handbuch fyr Reisende. Coblenz, [s.n]. 794 s.
Baedeker, Karl 1876. Süd-Deutschland und Österreich : Handbuch für Reisende. 17., neu bearb. Aufl. Leipzig, Karl Baedeker. XVIII, 559 s.
Baedeker, Karl 1880. Mittel- und Nord-Deutschland, westlich bis zum Rhein : Handbuch für Reisende. 19. Aufl. Leipzig, Karl Baedeker. XXXII, 454, 12 s.
Baedeker, Karl 1887a. Süd-Deutschland : (die Rheinlande von Frankfurt bis Konstanz, Württemberg und Bayern) : Handbuch für Reisende. 21. Aufl. Leipzig, Karl Baedeker. XXIV, 268 s.
Baedeker, Karl 1887b. Österreich-Ungarn : Handbuch für Reisende. 21. Aufl. Leipzig, Karl Baedeker. X, 414 s.
Baedeker, Karl. 1880. Mittel- und Nord-Deutschland, westlich bis zum Rhein : Handbuch für Reisende. Leipzig, Karl Baedeker. 454 s.
Bahr, Hermann 1889. Die groβe Sünde : ein bürgerliches Trauerspiel. Zürich, Verlags-Magazin. 119 s.
Bahr, Hermann 1923. Selbstbildnis. Berlin, S. Fischer. 309 s.
Bahr, Hermann 1979. Der Antisemitismus : ein internationales Interview. Herausgegeben und mit einem Anhang versehen von Hermann Greive. Königstein/Ts., Jüdischer Verlag. 154 s.
Bang, Herman 1889. «Lidt om Henrik Ibsen som Ung : (en Venindes Erindringer)». Af Dagens Krønike : Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik, juli–desember, 340–44
Bang, Herman 1891. Ti Aar : Erindringer og Hændelser. København, Schubothe. 275 s.
Bang, Herman 1893. «Blade af min Dagbog : Rosmersholm i Paris I». Bergens Tidende nr. 298, 18/10
Bang, Herman 1893–94a. «De norske skuespil i Paris». Nyt Tidsskrift, 322–33
Bang, Herman 1893–94b. «Et par ord om literær beskyttelse». Nyt Tidsskrift, 29–32
Banham, Martin red. 1995. The Cambridge guide to theatre. New, [rev.] ed. Cambridge, Cambridge University Press. XIII, 1233 s.
Basset, Troy J. 2013. «At the Circulating Library. A database of Victorian Fiction, 1837–1901» (Samuel Tinsley). <http://www.victorianresearch.org/atcl/show_publisher.php?pid=15>, sitert 17/6 2013, kl. 15:00).
Baude, Hans 1957. «Stockholms teatrar och teaterpubliken vid 1800-talets slut». Nya teaterhistoriske studier. (Skrifter utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns Vänner)
Bauer, Michael 1933. Christian Morgensterns Leben und Werk. Vollendet von Margareta Morgenstern. München, Piper. 393 s.
Bauer, Michael [1938]. Christian Morgensterns Leben und Werk. 2., neubearbeitete und erg. Ausg. Vollendet von Margareta Morgenstern unter Mitarbeit von Rudolf Meyer. München, Piper. 329 s.
Bauer, Richard red. 1992. Geschichte der Stadt München. München, Beck. 539 s.
Bayer, Carl 1882. Kjøbenhavns Folketheater (1857–1882) : Bidrag til dets Historie. Kjøbenhavn, Reitzel. 194 s.
BBBD = Bjørnson, Bjørnstjerne 1986–87. Bjørnstjerne Bjørnsons Briefwechsel mit Deutschen. Herausgegeben von Aldo Keel. Basel, Helbing & Lichtenhahn. 2 b. (Beiträge zur nordischen Philologie, 16–17)
BBDa = Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske 1854–1874. København, Gyldendal. 1970–74. 3 b.
BBDb = Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med danske 1875–1910. Oslo, Gyldendal. 1953. 3 b.
BBS = Bjørnson, Bjørnstjerne 1960–61. Bjørnstjerne Bjørnsons brevveksling med svenske 1858–1909. Oslo, Gyldendal. 3 b.
Beck, Knut 1986. 100 Jahre S. Fischer Verlag : 1886–1986 : eine Bibliographie. Frankfurt am Main, S. Fischer. 1049 s.
Benestad, Finn & Dag Schelderup-Ebbe 1980. Edvard Grieg : mennesket og kunstneren. Oslo, Aschehoug. 366 s.
Benestad, Finn & Dag Schjelderup-Ebbe 1990. Edvard Grieg : mennesket og kunstneren. 2. utg. Oslo, Aschehoug. 462 s.
Benum, Edgeir 1979. 1845–1884. Med bidrag av Jan Hovden. Oslo, Universitetsforlaget. 514 s. (Sentraladministrasjonens historie, 2)
Beretning om den femte store Sangerfest afholdt i Bergen 14–18 Juni 1863. Udg. ved Sangerfestkommitteen. Kristiania, Joh. D. Behrens, 1863. 204 s.
Beretning om sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 18961899 - se Sundhedstilstanden i 1896
Berg, Johannes H. 1998. «Det norske flagget av 1821». Sørensen, Øystein red. 1998. Jakten på det norske : perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet. Oslo, Gyldendal, 205-10
Berg, Knut et al. red. 1981–83. Norges kunsthistorie. Oslo, Gyldendal. 7 b.
1. Fra Oseberg til Borgund. Knut Berg et al. 1981. 426 s.
2. Høymiddelalder og Hansa-tid. Hans-Emil Lidén et al. 1981. 434 s.
3. Nedgangstid og ny reisning. Jan Hendrich Lexow et al. 1982. 427 s.
4. Det unge Norge. Ulf Hamran et al. 1981. 438 s.
5. Nasjonal vekst. Stephan Tschudi-Madsen et al. 1981. 469 s.
6. Mellomkrigstid. 1983. 383 s.
7. Inn i en ny tid. 1983. 510 s.
Berg, Roald 2003. «Norge og England på 1800-tallet: Litt om følelser og interesser i storpolitikken». Holtsmark, Sven G., Helge Ø. Pharo & Rolf Tamnes red.: Motstrøms : Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Oslo, Cappelen, 89–109
Berg, Sverre 1983. Alexandra hotell i 100 år. [Molde], [Hotellet]. 72 s.
Berg, Thoralf 1975. Det Norske theater i Throndhjem 1861–1865. Repertoare : Med: Throndhjem theaterskole 1860/61 og det Norske skuespillerselskab 1865/66. Trondheim, [T. Berg]. [1], 34 bl. 4°
Berg, Thoralf 1994. Tidlig teater i Trondheim. Gideå, Vildros. 160 s.
Berg, Thoralf 1998. Henrik Ibsen på teatret i Tronheim før 1865. Trondheim, NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap. (KUBE : skriftserie fra Institutt for kunst- og medievitenskap)
Berg, Thoralf 2002. Teatret i Trondheim 1865–1911 : strukturell utvikling, publikum og nasjonale aspekter. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for kunst- og medievitenskap. 332 s.
Berg, Thoralf 2008. «Teater og underholdning i Tromsø, Hammerfest og Vadsø». Rosenqvist, Claes red.: Artister i norr : bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet. Umeå, Kungl. Skytteanska Samfundet, 303–443
Berg, Thoralf (under utg.). Teater i Norge 1750–1900, del II (1830–1870). Midlertidig publisert på <http://www.alt.hist.no/~thoralfb>
Berger, Stefan & Chris Lorenz eds. 2008. The Contested Nation : Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Baringstoke, Palgrave Macmillan. 634 s.
Bergh, Trond, Helge Ryggvik & Jon Gulowsen 2004. Jernbanens historie i Norge 1854–2004. Bergen, Vigmostad & Bjørke. 2 b.
1. Nye spor og nye muligheter : 1854–1940. 539 s.
2. Nye tider og gamle spor : 1940–2004. 515 s.
Bergman, Gösta M. & Niklas Brunius red. 1963. Dramaten 175 år : studier i svensk scenkonst. Stockholm, Norstedt. 355 s.
Bergsøe, Vilhelm 1877. Rom under Pius den niende : skizzer og skildringer. Kjøbenhavn, Gyldendal. 702 s.
Bergsøe, Vilhelm 1907. Henrik Ibsen paa Ischia og «Fra Piazza del Popolo» : Erindringer fra Aarene 1863–69. København, Gyldendal. 312 s.
Berlin von A bis Z : Lexikon von A–Z zur Berlingeschichte und Gegenwart 1998 [sitert 7/2 2008, kl. 12:00 norsk tid]. «Berliner Biographien (G) : Gröben, Luise Gräfin von der». <http://www.luise-berlin.de/bms/bmstext/9806lexa.htm>
Berntsen, Erik 2005 [sitert 11/8 2004, 12:00 norsk tid]. Erik Berntsens slektssider : etternavnsliste. <http://vestraat.net/iea-p/p98.htm>
Berulfsen, Bjarne 1969. Norsk uttaleordbok. Oslo, Aschehoug. 368 s.
Beta, Ottomar 1888. «Henrik Ibsen : (hierzu Porträt)». Bazar, nr. 6, 6/2, 63–64
Beutin, Wolfgang et al. 1992. Deutsche Literaturgeschichte : von den Anfängen bis zur Gegenwärt. 4. Aufl. Stuttgart, Metzler. 626 s.
Beyer, Edvard & Harald Beyer 1978. Norsk litteraturhistorie. 4. utg. Oslo, Aschehoug. 599 s.
Beyer, Harald 1947. «To brev og et brevutkast av Henrik Ibsen». Edda, 47, 75–79
BHD = Drachmann, Holger 1968–70. Breve fra og til Holger Drachmann. Udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Morten Borup. København, Gyldendal. 4 b.
Bibelen 1819 – se DO
Bibelen 1834 – se DBUB
Bibelen 1854 – se DNB
Bibelen 1873 – se DNB 1873
Bibliographie de la France. Bibliotekbasen, Paris.
Biedermann, Hans 1989. Knaurs Lexikon der Symbole. Herausgegeben von Gerhard Riemann. München, Droemer Knaur. 591 s.
Biedermann, Hans 1991. Symbollexikonet. Övers.: Paul Frisch och Joachim Retzlaff. Stockholm, Forum. 576 s.
Bigler, Bodil & Leif Bigler [2009] [sitert 24/9 2009, kl. 23:35 norsk tid]. «Leifs slægt : 2g : 3 Hjalmar Bigler». <http://www.bodil-bigler.dk/9699443>
Bing, Just 1904. Norsk litteraturhistorie. Kristiania, Gyldendal. 290 s.
Birkeland, Mikael 1920. Breve fra riksarkivar Birkeland (1848–1879). Utg. av Fr. Ording. Kristiania, Steen. 253 s.
Bjerke, Nils 1934. Norges tannlæger : første og annet bind. Oslo, Hanche. 447 s.
Bjorvand, Harald & Fredrik Otto Lindeman 2000. Våre arveord : etymologisk ordbok. Oslo, Novus. 1142 s.
Bjorvand, Harald & Fredrik Otto Lindeman 2004. «Mer om våre arveord». Maal og Minne, nr. 2, 93–108
Bjørby, Pål & Asbjørn Aarseth red. 2001. Proceedings : IX International Ibsen Conference, Bergen 5–10 June 2000. Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 524 s.
Bjørhovde, Gerd, Synnøve des Bouvrie & Torill Steinfeld red. 1993. Gå mot vinden : festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2. juli 1993. Oslo, Emilia. 224 s.
Bjørn, Claus & Carsten Due-Nielsen 2003. Fra helstat til nationalstat : 1814–1914. København, Danmarks Nationalleksikon. 536 s. (Dansk udenrigspolitiks historie, 3)
Bjørnson, Bjørn 1882a. «Adresse: Kristiania Theater». Dagbladet nr. 140, 14/6 [avslutning mangler]
Bjørnson, Bjørn 1882b. «Kristiania Theater». Dagbladet nr. 139, 13/6
Bjørnson, Bjørn 1905. Bjørn Bjørnson i anledning af 25-aars-jubilæet den 22. marts 1905. Kristiania, [s.n.]. 19 s.
Bjørnson, Bjørn 1937. Det gamle teater : kunsten og menneskene. Oslo, Aschehoug. 314 s.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1878. «Et internasjonalt literært Spørgsmaal». Dagbladet nr. 104, 13/4
Bjørnstjerne, Bjørnson 1879. «Flagmødet». Dagbladet nr. 63, 14/3
Bjørnson, Bjørnstjerne 1881a. «‹Gengangere› og Kritiken : en Rettelse». Dagbladet nr. 328, 22/12
Bjørnson, Bjørnstjerne 1881b. «‹Gengangere› og Kritiken : til Forstaaelse». Dagbladet nr. 328, 22/12
Bjørnson, Bjørnstjerne 1910–11. Samlede værker : mindeutgave. Kristiania, Gyldendal. 5 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1912. Gro-tid : brev fra årene 1857–1870. Utg. av Halvdan Koht. Kristiania, Gyldendal. 2 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1912–13. Artikler og taler. Udg. af Chr. Collin og H. Eitrem. Kristiania, Gyldendal. 2 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1919–20. Samlede digter-verker. Standardutg. Ved Francis Bull. Kristiania, Gyldendal. 9 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1921. Brytnings-år : brev fra årene 1871–1878. Utg. av Halvdan Koht. Kristiania, Gyldendal. 2 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1930. Breve til Alexander L. Kielland. Utg. av Francis Bull. Oslo, Gyldendal. 214 s.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1932. Kamp-liv : brev fra årene 1879–1884 : med innledning og oplysninger. Utg. av Halvdan Koht. Oslo, Gyldendal. 2 b.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1953 – se BBDb
Bjørnson, Bjørnstjerne 1956. Din venn far. Utg. av Dagny Bjørnson Sautreau, med forord av Francis Bull. Oslo, Gyldendal. 149 s.
Bjørnson, Bjørnstjerne 1960–61 – se BBS
Bjørnson, Bjørnstjerne 1969. Breve til Karoline 1858–1907. Utg. av Dagny Bjørnson Sautreau, med innledning av Francis Bull. Oslo, Gyldendal. 298 s. (Gyldendals kjempefakler, K 17)
Bjørnson, Bjørnstjerne 1970–74 – se BBDa
Bjørnson, Bjørnstjerne 1986–87 – se BBBD
Bjørnson, Bjørnstjerne & Henrik Ibsen 1938. «Utrykte brev mellem Bjørnson og Ibsen 1882–98». Edda, 38, 105–24
Blanc, Tharald 1884. Norges første nationale Scene (Bergen 1850–1863) : et Bidrag til den norske dramatiske Kunsts Historie. Kristiania, Cammermeyer. 414 s.
[Blanc, Tharald] 1885. «Kristiania Theater». [Anmeldelse av Vildanden]. Aftenposten nr. 10A, 13/1
Blanc, Tharald 1899. Christiania Theaters Historie 1827–1877. Christiania, Cappelen. XII, 318 s.
Blanc, Tharald 1906. Henrik Ibsen og Christiania Theater 1850–1899 : et Bidrag til den Ibsenske Digtnings Scenehistorie. Kristiania, Dybwad. 75 s.
Blix, Ragnvald [1952]. Blix : en kavalkade gjennom 50 år : utgitt til Ragnvald Blix’ 70års dag 12. september 1952. Hovedred. Sigurd Hoel. Oslo, Dreyer. 177 s.
Bloch, William 1942. Paa Rejse med H.C. Andersen : dagbogsoptegnelser. København, Gyldendal. 100 s.
Blom, Hans Ørn 1859a. «Svar til Henr. Ibsen». Morgenbladet 13/12
Blom, Hans Ørn 1859b. «Til Hr. Skuespiller Wiehe». Morgenbladet 7/12
Blomqvist : den store vinterauksjonen 22.–24. mars 2004. Oslo, Blomqvist kunsthandel, 2004
Blumenthal, Robert 1986. «The Secret of Schloss Labers». New York Times 22/6, 38
Blytt, Peter 1907. Minder fra den første norske Scene i Bergen i 1850-Aarene : et kulturhistorisk Forsøg. 2. Opl. Bergen, Fr. Nygaard. 144 s.
BnF [Bibliothèque nationale de France] catalogue général [2009] [sitert 22/9 2009, kl. 10:10 norsk tid]. <http://catalogue.bnf.fr>
Bode, Dietrich 1978. 150 Jahre Reclam : Daten, Bilder u. Dokumente zur Verlagsgeschichte : 1828–1978. Stuttgart, Reclam. 259 s.
Bode, Dietrich red. 1992. Reclam, 125 Jahre Universal-Bibliothek : 1867–1992 : verlags- und kulturgeschichtliche Aufsätze. Stuttgart, Reclam. 503 s.
Boettcher, Marc 1989. Henrik Ibsen : zur Bühnengeschichte seiner «Gespenster». Frankfurt am Main, Peter Lang. 220 s.
Boetticher, Friedrich von 1941 [1891–1901]. Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte. [Faksimileutgave av original, Dresden 1891–1901, Fr. v. Boetticher´s Verlag]. Leipzig, Pantheon-Verlag für Kunstwissenschaft. 4 b.
Bokkenheuser, Knud 1920. Studenter vi kaldes : muntre minder fra mit studenterliv. København, Hagerup. 108 s.
«Bol’šaja rossijskaja ėnciklopedija 2004–. [Naučno-redakcionnyj sovet, predsedatel’ Ju.S. Osipov; otvetstvennyj redaktor: S.L. Kravec et al.]. Moskva, Naučnoe izd-vo «Bol’šaja rossijskaja ėnciklopedija». Foreløpig (pr. januar 2010): 14 b.
Bomann-Larsen, Tor 2002–. Haakon & Maud. [Oslo], Cappelen. 2 b.
Bonge, Susanne 1980. Eldre norske fotografer : fotografer og amatørfotografer i Norge frem til 1920. Bergen, Universitetsbiblioteket. 533 s.
Bonham-Carter, Victor 1978–84. Authors by profession. London, The Society of Authors. 2 b.
1. From the introduction of printing until the Copyright Act 1911. 1978. 251 s.
2. From the Copyright Act 1911 until the end of 1981. 1984. 335 s.
Bonnell, Andrew G. 2005. The people’s stage in Imperial Germany : social democracy and culture 1890–1914. London, Tauris Academic Studies. VIII, 294 s. (International library of historical studies, 35)
Bonsdorff, Jan von 2002. «Münchens nordiska och internationella konstnärsgrupper på 1870- och 1880-talet». Lange, Marit Ingeborg & Knut Ljøgodt red.: Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri. Oslo, Nasjonalgalleriet, 76–80
Borchsenius, James 1934. Skien før branden 1886. Oslo, Fabritius. 203 s.
Borchsenius, Otto 1881–82. «Henrik Ibsen: Gjengangere : et Familiedrama i 3 Akter». Ude og Hjemme, 5, nr. 223, 185–87
Borchsenius, Otto 1882–83. «Ibsens og Kiellands nye Bøger : Henrik Ibsen: ‹En Folkefjende›. Skuespil i fem Akter : Alexander L. Kielland: ‹To Novelletter fra Danmark›». Ude og Hjemme, 6, nr. 275, 184–87
[Botten-Hansen, Paul] 1856. «Litteratur og Kunst : Gildet paa Solhoug, Skuespil i tre Akter af Henrik Ibsen». Illustreret Nyhedsblad 29/3
[Botten-Hansen, Paul] 1866a. «Literatur». [Omtale av Brand]. Illustreret Nyhedsblad 29/4
[Botten-Hansen, Paul] 1866b. «Sæterhytten paa Dronningbjerget». Illustreret Nyhedsblad 23/9
Botten-Hansen, Paul 1868. La Norvège littéraire : catalogue systématique et raisonné de tous les ouvrages de quelque valeur imprimés en Norvège ou composés par des auteurs norvégiens au 19e siècle : accompagné de renvois, notes et explications littéraires, ainsi que de notices biographiques sur les auteurs etc. : précédé d’une introduction historique. Ed. par les soins de la Commission royale de Norvège à l’Exposition universelle de Paris en 1867. Christiania, La Commission. XII, 271 s.
Botten-Hansen, Paul 1893. Norske Studenter […] – se Norske Studenter 1893
Bourdieu, Pierre 2000. Konstens regler : det litterära fältets uppkomst och struktur. Overs. av Johan Stierna. Stockholm, Symposion. 523 s. (Moderna franska tänkare, 31)
Bourdieu, Pierre 2002. “The field of cultural production». Finkelstein, David & Alistair McCleery red.: The book history reader. London, Routledge. 77–99
Boyer, Georges 1891. «Courrier des Théatres». Le Figaro nr. 117, 27/4
Boyesen, Einar 1941. «Anton Henrik Ræder. En norsk skolemann og vitenskapsdyrker. 25. november 1855–26. januar 1941». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 493–508
Boyesen, Einar 1953. J.W. Cappelen 1805–1878 : noen blad av norsk bokhandels og norsk kulturkamps historie. Oslo, Cappelen. 560 s.
Bradbury, Malcolm & James McFarlane red. 1991. Modernism : 1890–1930. London, Penguin Books. 687 s.
Brahm, Otto 1915. Kritische Schriften. Berlin, S. Fischer. 2 b.
Brahm, Otto 1961. Theater – Dramatiker – Schauspieler. Veröffentlichung der Deutschen Akademie der Künste. Auswahl und Nachwort von Hugo Fetting. Berlin, Henschel. 462 s.
Brahm, Otto 1976. «Henrik Ibsen». Friese, Wilhelm red. 1976: Ibsen auf der deutschen Bühne : Texte zur Rezeption. 19–55
Brandes, Edvard 1880. «Henrik Ibsens ‹Et Dukkehjem› paa det kgl. Theater». Ude og Hjemme, 4, nr. 118, 499
Brandes, Edvard 1882. «Henrik Ibsen: ‹En Folkefjende›. Skuespil i fem Akter». Morgenbladet (København) nr. 285, 7/12
Brandes, Edvard 1884. «Henrik Ibsen: Vildanden : Skuespil i fem Akter». Politiken nr. 47, 16/11
[Brandes, Edvard] 1885. «Det kgl. Theater : Vildanden». Politiken nr. 54, 23/2
Brandes, Edvard 1886. «Henrik Ibsens ny Stykke». [Anmeldelse av Rosmersholm]. Politiken nr. 329, 25/11
Brandes, Edvard 1891. Under Loven : Skuespil i tre Akter. Kjøbenhavn, Philipsen. 202 s.
Brandes, Edvard 1892. «Henrik Ibsens Skuespil : Henrik Ibsen: Bygmester Solness. Skuespil i tre Akter». Politiken 22/12, nr. 357
Brandes, Edvard 1928. «Henrik Ibsens Personlighed». Politiken 20/3
Brandes, Georg 1867a. « [Anmeldelse av Peer Gynt]». Dagbladet 16/12
Brandes, Georg 1867b. «Henrik Ibsen.» Dansk maanedsskrift, 2, 228–255
Brandes, Georg 1868. Æsthetiske Studier. Kjøbenhavn, Gyldendal. 318 s.
Brandes, Georg 1869. «Henrik Ibsen: De Unges Forbund». Illustreret Tidende 10/10
Brandes, Georg 1870. «Det kongelige Theater : Henrik Ibsen: De Unges Forbund». Illustreret Tidende 27/2
Brandes, Georg 1871a. «Henrik Ibsens Digte.» Illustrert Tidende nr. 630, 22/10
Brandes, Georg 1871b. «Historien om den lille Rødhætte». Nyt Dansk Maanedsskrift, 11
Brandes, Georg 1872–82. Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur : Forelæsninger holdte ved Kjøbenhavns Universitet. Kjøbenhavn, Gyldendal. 5 b.
1. Emigrantlitteraturen. 1872. 271 s.
2. Den romantiske Skole i Tydskland. 1873. 378 s.
3. Reactionen i Frankrig. 1874. 352 s.
4. Naturalismen i England : Byron og hans Gruppe. 1875. 527 s.
5. Den romantiske Skole i Frankrig. 1882. 593 s.
Brandes, Georg 1874a. «Paul Heyse». Det nittende Aarhundrede : Maanedsskrift for Literatur og Kritik, 1–26
Brandes, Georg 1874b. «Henrik Ibsen: Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk Skuespil». Det nittende Aarhundrede : Maanedsskrift for Literatur og Kritik. 76–84
Brandes, Georg 1875. «Literatur. Bjørnstjerne Bjørnson: ’En Fallit’ og ’Redaktøren’». Det nittende Aarhundrede, juni, 241–45
Brandes, Georg 1881. «Henrik Ibsen: Gjengangere». Morgenbladet (København) nr. 302, 28/12
Brandes, Georg 1882. «Bjørnson og Ibsen : to Karakteristiker af Georg Brandes». Ude og Hjemme, 5, nr. 255, 561–65; nr. 256, 581–84; nr. 257, 588–94
Brandes, Georg 1883. Det moderne Gjennembruds Mænd : en Række Portræter. Kjøbenhavn, Gyldendal. 403 s.
Brandes, Georg 1885. Berlin som tysk rigshovedstad : erindringer fra et femaarigt ophold. Kjøbenhavn, Philipsen. 566 s.
Brandes, Georg 1889. «Henrik Ibsen». Verdens Gang nr. 184, 6/8
Brandes, Georg 1894. «Dr. Georg Brandes om ‹Lille Eyolf›». Verdens Gang nr. 297, 15/12
Brandes, Georg 1895. «Goethe og Marianne v. Willemer». Tilskueren :Maanedsskrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer, 35–44
Brandes, Georg 1895–96. William Shakespeare. Kjøbenhavn, Gyldendal. 3 b.
Brandes, Georg 1898a. «Et personlig Synspunkt». Gran, Gerhard red.: Henrik Ibsen : festskrift i anledning af hans 70de fødselsdag. Bergen, Grieg. 20–32
Brandes, Georg 1898b. Henrik Ibsen. Kjøbenhavn, Gyldendal. 183 s.
Brandes, Georg 1899–1910. Samlede Skrifter. Gyldendal, København. 18 b.
Brandes, Georg 1905–08. Levned. Kjøbenhavn, Gyldendal. 3 b.
1. Barndom og første Ungdom. 1905. 410 s.
2. Et Tiaar. 1907. 382 s.
3. Snevringer og Horizonter. 1908. 389 s.
Brandes, Georg 1928. «Brever til John Paulsen III. Fra Georg Brandes». [Meddelt ved Harald Beyer]. Edda, 28, 141–52
Brandes, Georg 1952–66. Correspondance de Georg Brandes – se CGB
Brandes, Georg 1978. Breve til Forældrene 1859–71. Udg. ved Morten Borup. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København. 3 b.
Brandes, Georg 1994. Breve til Forældrene 1872–1904. På grundlag af Morten Borups forarbejder udg. af Torben Nielsen. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København, Reitzel. 3 b.
Bratberg, Terje 1996. Trondheim Byleksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget. 680 s.
Braun, Emil 1854. Die Ruinen und Museen Roms : für Reisende, Künstler und Alterthumsfreunde. Braunschweig, Vieweg. XXXIII, 860 s.
Brauneck, Manfred 1993–2007. Die Welt als Bühne : Geschichte des europäischen Theaters. Stuttgart, Metzler. 6 b.
Braak, Ivo 1969. Poetik in Stichworten : literaturwissenschaftliche Grundbegriffe : eine Einführung. 3. neubearbeitete und erweiterte Aufl. Kiel, Verlag Ferdinand Hirt. 276 s.
Bredsdorff, Elias red 1960. Sir Edmund Gosse’s correspondence with Scandinavian writers. København, Gyldendal. 353 s.
Bredsdorff, Elias 1973. Den store nordiske krig om seksualmoralen : en dokumentarisk fremstilling af sædelighedsdebatten i nordisk litteratur i 1880’erne. [København], Gyldendal. 425 s.
Brenna, Brita 2002. Verden som ting og forestilling : verdensutstillinger og den norske deltakelsen 1851–1900. [Oslo], Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo, Unipub. 494 s. (Acta humaniora, 131)
Brewer, John 2002. «Authors, publishers and the making of literary culture». Finkelstein, David & Alistair McCleery red.: The book history reader. London, Routledge. 241–49
Brezina, Gabriele [1925]. Siegfried Lipiner 1856–1911 : eine Monographie. Dissertation. Wien, [G. Brezina]. 90 s.
Bricka = Dansk biografisk Lexikon : tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537–1814. Udg. af Carl Frederik Bricka. Kjøbenhavn, Gyldendal, 1887–1905. 19 b.
British Library 2007. [Sitert 4/10 2007, kl 9:20 norsk tid]. «Integrated catalogue». <http://catalogue.bl.uk>
Brochmann, Georg 1952. Den norske forfatterforening gjennom 50 år : et bidrag til norsk åndslivs historie. Oslo, Den norske forleggerforening. 509 s.
Brock, Alb. & Nordahl Rolfsen 1875. Beretning om Studentermødet 1875. Udgiven på Den norske Reisebestyrelses Foranstaltning. Kristiania, i kommisjon hos H. Aschehoug. 286 s.
Brun, Michael Wallem 1879. «Det kongelige Theater : ‹Et Dukkehjem›, Skuespil i 3 Akter af Henrik Ibsen». Folkets Avis 24/12
Brunn, Emanuel 1881. «Norwegen : ‹Peer Gynt› von Henrik Ibsen». Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, 50, nr. 5, 73–78
Brunn, Heinrich 1870. Beschreibung der Glyptothek König Ludwig´s I zu München. 2. Aufl. München, Theodor Ackermann. 276 s.
Brynhildsvoll, Knut red. 2005. Ibsen and Russian culture : Ibsen conference in St. Petersburg 2003, 1–4 October. [Oslo], Unipub. 111 s. (Acta Ibseniana, 3)
Brynildsen, John 1900. Tysk–norsk (dansk) ordbog. Kristiania, Cammermeyer. 1232 s.
[Brækstad, Hans Lien] 1889a. «‹Et Dukkehjem› i London. (Korrespondance til Dagbladet)». Dagbladet nr. 176, 11/6
[Brækstad, Hans Lien] 1889b. «Ibsens ‹Samfundets Støtter› i London. (Korrespondance til Dagbladet)». Dagbladet nr. 217, 20/7; nr. 219, 22/7
Brøgger, Waldemar Christofer 1921. Fridtjof Nansens fond og de dermed forbundne fond til videnskabens fremme : 1896–1921. Utg. for Fridtjof Nansens fond i anledning av Nansenfondets femogtyveårs jubileum. Kristiania, [Fridtjof Nansens fond]. VIII, 178 s.
Brøndsted, Mogens 1979. «Dansk og nordisk litteraturhistorie». Svend Ellehøj et.al. red. Københavns Universitet 1479–1979. København, Gad, b. 9, 1-91
Bugge, Alexander et al. 1923–51. Den Norske sjøfarts historie : fra de ældste tider til vore dage. Kristiania, Steen. 3 b. i 6
Bugge, Martin 1895. Trondhjems kunstforening 1845–1895 : beretning om foreningens virksomhed i de første 50 aar. Trondhjem, Foreningen. 90 s.
Bull, Edvard 1994. «Ibsens tre sidste leveaar». Nytt norsk tidsskrift, 2, nr. 2, 140–50
Bull, Francis 1951. «Henrik Ibsen og Skien : innlegg ved lektor Oskar Mosfjelds doktordisputas». Edda, 51, 81–120
Bull, Francis et al. 1955–63. Norsk litteraturhistorie. Oslo, Aschehoug. 6 b. i 7
1. Norges og Islands litteratur inntil utgangen av Middelalderen. Fredrik Paasche. 1957. 549 s.
2. Norges litteratur fra reformasjonen til 1814. Francis Bull. 1958. 537 s.
3. Norges litteratur fra 1814 til 1850-årene. Fredrik Paasche. 1959. 575 s.
4. Norges litteratur fra februarrevolusjonen til første verdenskrig. Francis Bull. 2 b.
5. Norges litteratur fra 1880-årene til første verdenskrig. A.H. Winsnes. 1961. 652 s.
6. Norges litteratur : fra 1914 til 1950-årene. Philip Houm. 1955. 598 s.
Bull, Francis 1956–65. Norske portretter. Utg. av Riksantikvaren, Norsk portrettarkiv. Oslo, Gyldendal. [2] b. (Norske minnesmerker)
Bull, Francis 1957. «Hildur Andersen og Henrik Ibsen». Edda, 57, 47–54
[Bull, Jacob Breda] 1881. «‹Gjengangere›. Et Familiedrama i tre Akter af Henrik Ibsen». Dagen nr. 293A, 15/12
Bull, Marie 1905. Minder fra Bergens første Nationale scene. Udg. af H. Wiers-Jenssen. Bergen, John Griegs forlag. 202 s.
Burckhard, Max 1906. «Begegnungen mit Ibsen». Neue Freie Presse nr. 15007, 3/6, 12–13
Burckhardt, Jacob 1869. Der Cicerone : eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. 2. Aufl. Leipzig, E.A. Seemann. 3 b. i 1, 1154 s.
Buschermöhle, Florian, Arthur Rath & Dianne Ritchey Oummia 2006. «Guide to the Papers of the Seligsohn Kroner Family 1850–1990». Leo Baeck Institute, Center for Jewish History, New York (<http://findingsaids.cjh.org/?pID=121497>, sitert 23/5 2011, kl. 12:00).
Byarkivet [2009] [sitert 4/8 2009, 12:50 norsk tid] «Om ligningsprotokoller». Oslo kommune, Byarkivet. <www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/faktaark/f_ligningsprotokoller.asp>
Byrnes, Joseph F. 2005. Catholic and French Forever : religious and national identity in modern France. University Park, Pennsylvania, University of Pennsylvania Press. 278 s.
Byrnes, Robert F. 1951. «The French publishing industry and its crisis in the 1890’s». The Journal of Modern History, 23, nr. 3, 232–42
Bäthe, Kristian 1965. Wer wohnte wo in Schwabing? : Wegweiser für Schwabinger Spaziergänge. München, Süddeutscher Verlag. 297 s.
[Bætzmann, Frederik] 1877. «Det akademiske Kollegium». Dagbladet nr. 132, 11/6
Bætzmann, Frederik 1897. «Forfatteret og Kunstnerret : Den internationale Konference i Paris 15 April – 4 Mai 1896». Norsk Retstidende, nr. 36–37, 561–86
Bøgh, Erik 1869. «De Unges Forbund : (Anmeldt i ‹Folkets Avis› for 29de Oktober af Erik Bøgh.)». Morgenbladet 3/11
Bøgh, Erik 1873. «Den 4de November» [Anmeldelse av Kejser og Galilæer]. Dit og dat 4/11
Bøgh, Erik 1879. «Dit og Dat. (Henrik Ibsen: ‹Et Dukkehjem›)». Dagens Nyheder nr. 348, 24/12
Bøgh, Erik 1881. «Om Henrik Ibsens ‹Gjengangere›». Dagen nr. 297A, 20/12
Bøgh, Erik 1882. «Henrik Ibsen: ‹En Folkefjende›». Dagens Nyheder nr. 329, 5/12
Bøgh, Johan 1888. Bergens Kunstforening i femti Aar. Udarbeidet paa Foranstaltning af Kunstforeningens Direktion i Anledning af Foreningens Halvhundredeaars-Jubilæum. Bergen, [s.n]. 120 s.
c. 1899. «Kristiania Theater». Aftenposten nr. 270, 11/4
The Cambridge history of the book in Britain 1999– – se CHBB
Cappelens musikkleksikon 1978–80. Red. Kari Michelsen. Oslo, Cappelen. 6 b.
Carpelan, Tor 1903. Finsk biografisk handbok. Helsingfors, G.W. Edlund. 2 b.
Castrén, Gunnar 1936. «Ibsen och Finland». Svenska Pressen 24/10
Censorship : a world encyclopedia 2001. Ed. Derek Jones. London, Fitzroy Dearborn. 4 b.
CGB = Brandes, Georg 1952–66. Correspondance de Georg Brandes. Lettres choisies et annotées par Paul Krüger. København, Rosenkilde & Bagger. 4 b.
CHBB = The Cambridge history of the book in Britain 1999–. General editors D.F. McKenzie [and John Barnard], D.J. McKitterick, I.R. Willison. Cambridge, Cambridge University Press. Under utg., planlagt med 7 b.
Chartier, Roger 1995. Forms and meanings : texts, performances, and audiences from codex to computer. Philadelphia, University of Pennsylvania Press. 128 s. (New cultural studies)
Chesnais, P.G. 1928. Ibsen et Julien l’Apostat. Paris, [s.n].
Christensen, Aksel E. et al. 1977–92. Danmarks historie. København, Gyldendal. 10 b.
Christiania Theater 1842. Love for Interessentskabet i Christiania Theater : antagne i Generalforsamling den 5te og 9de August 1842, og ifølge Bemyndigelse udfærdigede af Theatrets Repræsentantskab. Christiania Theater, [s.n]. 16 s.
Christophersen, H.O. 1962. Eilert Sundt : en dikter i kjensgjerninger. Oslo, Gyldendal. X, 495 s.
Classic Encyclopedia – se EB 1911
Clausen, Julius 1938. P.E. Lange-Müller : mennesket og kunstneren. København, P. Haase & Søn. 167 s.
Coffeng, Johan M. 1965. Lexicon van Nederlandse tonelisten. Amsterdam, Polak & Van Gennep. 232 s.
Coldevin, Axel 1950. Norske storgårder. Oslo, Aschehoug. 2 b.
Colin, René Pierre 2000. «Un éditeur naturaliste : Albert Savine (1859–1927)». Les Cahiers naturalistes, 46, nr. 74, 263–70
Collegio Romano 2007. [Sitert 18/9 2007, 14:22 norsk tid]. Wikipedia 24/7 2007. <http://wikipedia.it/>
Collett, Alf 1884. Stamtavle over familien Myhlenphort. Christiania, [s.n.]. 1 fold. bl.
Collett, John Peter 1999. Historien om Universitetet i Oslo. [Oslo], Universitetsforlaget. 282 s.
Conrad-Ramlo, Marie 1888. «Vom Büchertisch : dramatische Literatur : ‹Rosmersholm›». Die Gesellschaft : Münchener Halbmonatschrift für Kunst und Kultur, 2, 1887, 748–49
Conway, Hazel red. 1987. Design history : a students’ handbook. London, Routledge. XII, 226 s.
Corbin, Alain 1999. Village bells : sound and meaning in the 19th-century French countryside. Translated by Martin Thom. London, Papermac. XX, 418 s.
Craig, Gordon A. 1972. The Politics of the Prussian Army : 1640–1945. Oxford, Clarendon. 536 s.
Cramer, Kevin 2001. «The cult of Gustavus Adolphus: protestant identity and german nationalism». Smith, Helmut Walser red.: Protestants, Catholics, and Jews in Germany : 1800–1914. Oxford, Berg, 97–120
Dahl, Hans Fredrik red. 2010. Norsk presses historie. Oslo, Universitetsforlaget. 4 b.
Dahl, Herleiv 1954. «Ibsen og Johanne Luise Heiberg». Ibsenårbok, 95–108
Dahl, Ottar 1990. Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. [Oslo], Universitetsforlaget. 4. utg. 228 s.
Dahl, Per 2006. «Georg Brandes om Henrik Ibsen : en bibliografi». Johansen, Jørgen Dines, Atle Kittang & Astrid Sæther red.: Ibsen og Brandes : studier i et forhold. [Oslo], Gyldendal, 339–60
Dahl, Per Kristian Heggelund 2001. Streiflys : fem Ibsen-studier. Oslo, Ibsen-museet. 124 s.
Dahl, Per Kristian Heggelund 2002. «Med Ibsen til Bergen». Bergens Tidende 20/10
Dahlbäck, Kerstin 1994. Ändå tycks allt vara osagt : August Strindberg som brevskrivare. Stockholm, Natur och kultur. 456 s.
Dahlgren, Fredrik August 1866. Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737–1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773–1863 med flera anteckningar. Stockholm, Norstedt. XV, 687 s.
Dahlgren, Lotten 1913. Lyran : interiörer från 1870- och 80-talens konstnärliga och litterära Stockholm. Stockholm, Wahlström & Widstrand. VIII, 331 s.
Dahlhaus, Carl red. 1986–97. Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters : Oper, Operette, Musical, Ballett. Herausgegeben von Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung von Sieghart Döhring. München, Piper. 7 b.
Dal Negro, Francesco 2007. Hotel des Alpes : storie di alberghi ed albergatori dalla Savoia al Tirolo : historische Gastlichkeit von Savoyen bis Tirol. Baden, Hier + Jetzt. 332 s.
Dale, Johs. A. 1960. «Da Garborg møtte Ibsen». Syn og Segn, 66, nr. 17, 272–75
Dale, Johs. A. 1961. Hulda Garborg. Oslo, Noregs boklag. 173 s.
Dale, Johs. A. 1974. Litteratur og lesing omkring 1890. Oslo, Samlaget. 194 s.
D’Amico, Giuliano 2011. Domesticating Ibsen for Italy : Enrico and Icilio Polese's Ibsen campaignDet historiske fakultet, Universitetet i Oslo. Doktoravhandling
Dansk biografisk haandleksikon 1920–26 – se DBH
Dansk biografisk leksikon 1933–44 – se DBL 2. utg.
Dansk biografisk leksikon 1979–84 – se DBL
Dansk biografisk Lexikon 1887–1905 – se Bricka
Dansk bogfortegnelse 1841–2004. Ballerup, Dansk BiblioteksCenter (Den danske nationalbibliografi, bøker)
Dansk kvindebiografisk leksikon 2003. [Sitert 15/8 2006, 16:00 norsk tid]. <http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1633/origin/170>
Darcours, Charles 1888. «Courrier des théatres». Le Figaro 15/8
Dardel, Fritz von 1916–20. Dagboksanteckningar. Stockholm, Norstedt. 3 b.
Das 25. Jahr : S. Fischer-Verlag 1886–1911. Berlin, S. Fischer, 1911. 427 s.
Das Geistige Ungarn : Biographisches Lexikon.1918 - se DGU
Davidsen, Elisabeth 1980. Henrik Ibsen og Det kongelige Teater. [København], Akademisk forlag. 227 s.
DBE = Deutsche biographische Enzyklopädie : (DBE) 1995–2003. Herausgegeben von Walther Killy [und Rudolf Vierhaus]. München, Saur. 13 b.
DBF = Dictionnaire de biographie française 1933–. Sous la dir. de J. Balteau [et al.]. Paris, Letouzey et Ané. Foreløpig (pr. desember 2009): 20 b.
DBH = Dansk biografisk haandleksikon 1920–26. Red. af Svend Dahl og P. Engelstoft. København, [s.n.]. 3 b.
DBI = Deutscher biographischer Index 1986. Herausgegeben von Willy Gorzny. München, Saur. 4 b.
DBI 3. utg. = Deutscher biographischer Index 2004. 3., kumulierte und erw. Ausg. Bearbeitet von Victor Herrero Mediavilla. München, Saur. 8 b.
DBL = Dansk biografisk leksikon 1979–84. 3. udg. Red. Svend Cedergreen Bech. København, Gyldendal. 16 b.
DBL 2. utg. = Dansk biografisk leksikon 1933–44. [2. udg.]. Red. af Povl Engelstoft, under medvirkning af Svend Dahl. København, Schultz. 27 b.
DBUB = Bibelen eller Den Hellige Skrift : indeholdende det Gamle og Nye Testamentes canoniske Bøger 1834. Christiania, Det Brittiske og Udenlandske Bibelselskab (DBUB). 1336 s.
de Broglie, Albert 1857–1859. L’Église et l’Empire Romain au IVe siècle. Paris, Didier. 2 b. i 4
DEI = Dizionario enciclopedico italiano 1970–74. [Redazione direttore: Umberto Bosco, redattore capo: Mario Niccoli]. Roma, Istituto dell’enciclopedia italiana. 15 b.
Deppermann, Maria et al. red. 1998. Ibsen im europäischen Spannungsfeld zwischen Naturalismus und Symbolismus : Kongreßakten der 8. Internationalen Ibsen-Konferenz, Gossensaß, 23.–28.6.1997. Frankfurt am Main, Peter Lang. 489 s.
Der Neue Pauly 1996–2003 – se DNP
Derkert, Kerstin 1979. Repertoaren på Mindre teatern under Edvard Stjernströms chefstid 1854–63. Stockholm, Akademilitteratur. 196 s.
de Seyn, Eug. 1935. Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique. Bruxelles, Editions l'Avenir. 2 b.
Det Danske Institut i Rom 2007. [Sitert 4/10 2007, 9:11 norsk tid]. <http://www.dkinst-rom.dk/dansk/homepage.htm>
Det Danske Institut i Rom 2008a [sitert 16/7 2008, 22:30 norsk tid]. «The Protestant Cemetery : country NO: Norway». <http://www.dkinst-rom.dk/protcem/work/pcNO.html>
Det Danske Institut i Rom 2008b [sitert 25/3 2007, 23:15 norsk tid]. «The Protestant Cemetery : country SW: Sweden». <http://www.dkinst-rom.dk/protcem/work/pcSW.html>
Det Danske Institut i Rom 2008c [sitert 25/3 2007, 23:30 norsk tid]. «The Protestant Cemetery : Protestant Cemetery year index». <http://www.dkinst-rom.dk/protcem/work/pcYears.html>
Det Danske Selskab i Hamborg e.V. 2005 [sitert 5/5 2005, 12:00 norsk tid]. <http://danselskab.dankirke.dk/folder.rtf>
Deuticke, Franz 1901. «Österreich-Ungarn und die Berner Konvention». Vorbericht : IV. Internationaler Verleger-Kongress zu Leipzig vom 10.–13. Juni 1901. Leipzig, Brockhaus, 53–62
Deutsche biographische Enzyklopädie 1995–2003 – se DBE
Deutscher biographischer Index 1986 – se DBI
Deutscher biographischer Index 2004 – se DBI 3. utg.
Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch 1968–. Begründet von Wilhelm Kosch. 3., völlig neu bearb. Aufl. Bern, Saur. Foreløpig (pr. september 2005): 24 b. + 5 tillegsb.
DGU = Das Geistige Ungarn : Biographisches Lexikon. 1918. Herausgegeben von Oskar von Krücken & Imre Parlagi. Wien & Leipzig: Wilhelm Braunmüller.
Di Scala, Spencer 1998. Italy : from revolution to republic : 1700 to the present. Boulder, Colorado, Westview Press. 2. utg. XXV, 426 s.
Dictionary of literary biography 1978. Detroit, Mich., Gale. 375b.
Dictionnaire de biographie française 1933– – se DBF
Dictionnaire des Littératures de Langue Française 1987. [Éd. par] Jean-Pierre de Beaumarchais, Daniel Couty, Alain Rey, ouvrage publié avec le concours du Centre national des lettres. Paris, Bordas. 4 b.
Diderichsen, Paul 1962. Elementær dansk Grammatik. 3. Udg. gennemset og rettet. København, Gyldendal. XV, 305 s.
Dietrichson, Jan W. 2004. Lorentz Dietrichson og Henrik Ibsen : vennskapets sorger og gleder. [Oslo], Emilia. 116 s.
Dietrichson, Lorentz 1870–79. Det skönas verld : estetik och konsthistoria med specielt afseende på den bildande konsten, populärt framställda Stockholm, Oscar L. Lamms Förlag. 2 b.
1. Läran om det sköna. 1870. 516 s.
2. De bildande konsternas historia. 1879. 611 s.
Dietrichson, Lorentz 1882. Betegner den moderne Naturalisme i Poesien et Fremskridt eller et Forfald? : Foredrag holdt i Studentersamfundet Lørdag den 11te November 1882. Udg. efter Foranstaltning af Studentersamfundets Bestyrelse. Kristiania, Schibsted. 36 s.
Dietrichson, Lorentz 1887 Det norske Nationalgaleri : dets tilblivelse og udvikling : i Anledning af dets 50-aarige Tilværelse, 2. hefte. Kristiania, Cammermeyer. 55 s.
Dietrichson, Lorentz 1896–1917. Svundne Tider : af en Forfatters Ungdomserindringer. Kristiania, Cappelen. 4 b.
1. Bergen og Christiania i 40 og 50-Aarene : med Forfatterens Port. 1896. 391 s.
2. Fra Upsala til Rom 1859–1862. 1899. 399 s.
3. Rom og Stockholm : 1862–1872. 1901. XI, 376 s.
4. Mellem to Tidsaldre : en gammel Romantikers Oplevelser og Reflexioner. 1917. 470 s.
Dietrichson, Lorentz 1991-93. Norges kunsts historie i det nittende århundre, Oslo, Messel. 2 b.
Digitalarkivet 2005 [sitert 24/4 2005, 12:00 norsk tid]. Arkivverkets digitaliserte, søkbare kilder. <http://digitalarkivet.uib.no>
Digitalarkivet 2007. [Sitert 2/10 2007, 11:04 norsk tid]. «Døypte i Bergen 1816–1894», «Gravlagde i Bergen 1816–1886», «Vigde i Bergen 1816–1911». Arkivverkets digitaliserte søkbare kilder. <www.digitalarkivet.no>
Digitalarkivet 2008 [sitert 26/9 2008, 12:00 norsk tid]. «Vinger: 1855–1861, Ministerialbok», «Vinger: 1862–1872, Ministerialbok». Arkivverkets digitaliserte søkbare kilder. <http://www.digitalarkivet.no>
Digitalarkivet 2009 [sitert 27/08 2009, 09:05 norsk tid]. Arkivverkets digitaliserte søkbare kilder. <http://www.digitalarkivet.no>
Dirrigl, Michael 1968. Residenz der Musen : München, Magnet für Musiker, Dichter und Denker. München, Bruckmann. 768 s.
Dixelius-Brettner, Hildur 1919. Signe Hebbes minnen. Samlade och efter muntlig berättelse nedskrivna av Hildur Dixelius-Brettner, med føretal av Ellen Key. Stockholm, Åhlén & Åkerlund. 442 s.
Dizionario biografico degli italiani 1960–. Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana. Foreløpig (pr. januar 2010): 75 b.
Dizionario enciclopedico italiano 1970–74 – se DEI
DNB = Bibelen eller Den Hellige Skrift : indeholdende det Gamle og Nye Testamentes kanoniske Bøger : tilligemed det Gamle Testamentes apokryphiske Bøger 1854. Christiania, Det Norske Bibelselskab. 1472 s.
DNB 1873 = Bibelen eller Den Hellige Skrift : indeholdende det Gamle og Nye Testamentes kanoniske Bøger : tilligemed det Gamle Testamentes apokryfiske Bøger 1873. Christiania, Det norske Bibelselskab. 1396 s.
DNP = Der Neue Pauly : Enzyklopädie der Antike : Altertum. 1996–2003. Herausgegeben von Hubert Cancik und Helmuth Schneider. Stuttgart, Metzler. 15 b. i 19
DO = [Bibelen] Biblia, d. e. den ganske Hellige Skrifts Bøger 1819. 16. Opl. Kiøbenhavn, Det Kongelige Vaisenhus
Dokka, Hans Jørgen 1988. En skole gjennom 250 år : den norske allmueskole, folkeskole, grunnskole 1739–1989. [Oslo], NKS-forlaget. 224 s.
Dorgerloh, Annette et al. 2003. Vom Biedermeier zum Impressionismus. Herausgegeben von Hubertus Kohle. München, Prestel. 639 s. (Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland, 7)
Dostojevskij, Fjodor Mikhajlovitsj 1993–94. Brev. Overs. fra russisk ved Ivar Magnus Ravnum. Oslo, Solum. 2 b. (Samlede verker, 28–29)
Drachmann, Holger 1968–70. Breve fra og til Holger Drachmann – se BHD
Drange, Tore, Hans Olaf Aanensen & Jon Brænne 2006. Gamle trehus : historikk, reparasjon og vedlikehold. Oslo, Gyldendal. 466 s.
Draper, Karen 1983 [sitert 15/8 2009, kl. 22:00 norsk tid]. «Research : Ernest William Smith: an inventory of his papers at the Harry Ransom Humanities Research Center». <http://research.hrc.utexas.edu:8080/hrcxtf/view?docId=ead/00124.xml>
Dresden 2002 = Dresden : Die Geschichte der Stadt : von den Anfängen bis zur Gegenwart. Herausgegeben vom Dresdner Geshichtsverein e.V. 1. Aufl. Hamburg, Junius. 346 s.
Dresden : Die Geschichte der Stadt : von den Anfängen bis zur Gegenwart – se Dresden 2002
Drivenes, Einar-Arne & Harald Dag Jølle red. 2004. Norsk polarhistorie. Oslo, Gyldendal. 3 b.
1. Ekspedisjonene. 475 s.
2. Vitenskapene. 568 s.
3. Rikdommene. 595 s.
DSL 2004 = Litterære tidsskrifter fra det nittende århundrede : en oversigt udarbejdet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab [sitert 20/5 2008, 12:00 norsk tid]. Oprindeligt trykt i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs Præsentationshæfte nr. 7 [oktober 1979], «Tretten præsentationer og en subskriptionsplan til et reprintprogram». <http://www.e-poke.dk/litt_tidsskrift.asp>
Due, Christopher 1909. Erindringer fra Henrik Ibsens Ungdomsaar. København, Græbes Bogtrykkeri. 54 s.
Dugan, James 1954. The great iron ship. London, Hamish Hamilton. 224 s.
Duijker, Thea & Renée A.M. Loontjens 1988 [sitert 8/1 2008, 09:00 norsk tid]. «Augustin Frédéric Adolphe Hamon Papers». International Institute of Social History. <http://www.iisg.nl/archives/en/files/h/10750200full.php>
Dunker, Bernhard 1922. Reise til Tellemarken og til Arendal : sommeren 1852. Kristiania, Gyldendal. IV, 133 s. (Norske breve og erindringer, 1)
Dunker, Bernhard 1957. Breve til A. F. Krieger. Ved Øyvind Anker, utg. av Det norske språk- og litteraturselskap. Oslo, Cappelen. 255 s.
Dunker, Conradine B. 1871. Gamle Dage : Erindringer og Tidsbilleder. Kjøbenhavn, Gyldendal. XI, 440 s.
Duo 1870. «[Anmeldelse av De unges Forbund]». Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst, 1, 571–72
Duve, Arne 1977. Henrik Ibsens hemmeligheter? Oslo, Lanser forlag. 112 s.
Düringer, Ph. I. & H. Barthels 1841. Theater-Lexikon : theoretisch-practisches Handbuch für Vorstände, Mitglieder und Freunde des deutschen Theaters. Leipzig, Otto Wigand. 1146 sp.
Daae, Ludvig 1934–71. Politiske dagbøker og minner. Utg. av Den norske historiske forening. Oslo, Grøndahl. 6 b.
Daae, Ludvig Ludvigsen 1871. «Om H.J. Jensen som Henrik Ibsens Forlægger». Morgenbladet 27/9
Daae, Ludvig Ludvigsen 1875. «Fru Inger Ottesdatter og hendes Døtre». Historisk Tidsskrift 3, 224–366
Daae, Ludvig [Ludvigsen] 1888. «Paul Botten Hansen». Vidar : Tidsskrift for Videnskab, Literatur og Politik, 307–57
Daae, Ludvig Ludvigsen & Nic Knudtzon 2003. Professor, dr. Ludvig Daaes erindringer og opptegnelser om sin samtid. Oslo, Novus. 467 s.
Daae, Aagaat 1917. Stamtavle over familien Daae i Norge. Utarbeidet efter stiftsarkivar Anders Daaes efterladte papirer. Trondheim, F. Bruns boghandel. X, 239 s.
EA = The Encyclopedia Americana 1988. International ed. Danbury, Connecticut, Grolier. 30 b.
EB 1911 = Classic Encyclopedia : based on the 11th edition of the Encyclopedia Britannica (pub. 1911) [sitert 26/7 2007, 11:00 norsk tid]. <http://www.1911encyclopedia.org>
Ebbell, Clara Thue 1966. I ungdomsbyen med Henrik Ibsen. Grimstad, Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum. 148 s.
Ebbesen, Karen Marie 1984. Eilif Peterssens historiemalerier. Magistergradsavhandling i kunsthistorie. Oslo, Universitetet i Oslo. 213 s.
Ebeling, Adolf 1878. Bilder aus Kairo. Stuttgart, Levy & Müller. 228 s.
Edholm, Erik af 1945. På Carl XV:s tid. Stockholm, Norstedt. 370 s. (Svunna dagar : ur förste hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker, [2])
Edholm, Erik af 1948. Mot seklets slut : upplevelser under Oskar II:s tid intill førfattarens død 1897. Stockholm, Norstedt. 319 s. (Svunna dagar : ur förste hovmarskalken Erik af Edholms dagböcker, [3])
Edvardsen, Erik Henning 2001. Henrik Ibsen om seg selv. Oslo, Genesis. 360 s.
Edvardsen, Erik Henning 2002 [sitert 17/10 2008, 10:00 norsk tid]. «Henrik Ibsen som billedkunstner». <http://ibsen.nb.no/id/13509>
Edvardsen, Erik Henning 2003. Ibsens Christiania. [Oslo], Damm. 132 s.
Egan, Michael 1972. Ibsen: The critical heritage. London, Routledge. 505 s. (The critical heritage series)
Eitrem, Hans 1940. Ibsen og Grimstad. Oslo, Aschehoug. 155 s.
E.J. 1928. «Antoine om Ibsen i Frankrike». Tidens tegn 9/3
Elgenstierna, Gustaf 1925–36. Den introducerade svenska adelns ättartavlor : med tillägg och rättelser. Stockholm, Norstedt. 9 b.
Elias, Julius 1906. «Christianiafahrt : Erinnerung». Die neue Rundschau, 17:2, 1455–67
Elias, Julius 1911. «Im Zeichen Henrik Ibsens». Das 25. Jahr : S. Fischer-Verlag 1886–1911. Berlin, S. Fischer, 156–63
Elias, Julius 1940. «Ibsen-minner av hans tyske oversetter». Samtiden, 51, 402–06
Eller, William Henri 1918. Ibsen in Germany 1870–1900. Boston, Richard G. Badger. 203 s.
Emigrationen fra Norden indtil 1. verdenskrig : rapporter til det Nordiske historikermøde i København 1971, 9.–12. august. København, [s.n.], 1971. 168 s.
Encyclopedia Americana 1904. Ed. Frederick Converse Beach. New York, The Americana Company. 16 b.
The Encyclopedia Americana 1988 – se EA
Endler, Franz 1973.Österreich zwischen den Zeilen : die Verwandlung von Land und Volk seit 1848 im Spiegel der «Presse». Wien, Molden. 367 s.
Engberg, Jens 1995: Til hver mands nytte : Det Kongelige Teaters historie 1722–1995. København, Frydenlund. 2 b.
Engebretsen, E. 1948. Christiania bank og kreditkasse 1848–1948. Oslo, Aschehoug. 397 s.
Engelstad, Irene et al. red. 1988–90. Norsk kvinnelitteraturhistorie. Oslo, Pax. 3 b.
[Ennemoser, Günther 1997]. Ibsen in Gossensaß. 16 s. Upublisert hefte med innlimte illustrasjoner
Ennemoser, Günther 1998. «Henrik Ibsen und Gossensaß». Deppermann, Maria et al. red.: Ibsen im europäischen Spannungsfeld zwischen Naturalismus und Symbolismus. Frankfurt am Main, Peter Lang, 15–17
Erbe, Berit 1976. Bjørn Bjørnsons vej mod realismens teater. Oslo, Universitetsforlaget. 339 s. (Bergens teatermuseums skrifter, 3)
Erbe, Berit 1980. «Norsk teater vokser fram». Semmingsen, Ingrid et al., red. 1979–81: Norges kulturhistorie, 3. Oslo, Aschehoug, 283–98
Erck, Alfred & Hannelore Schneider 1985. «Zur Ibsenrezeption am Meininger Hoftheater unter Georg II». Almanach für Kunst und Kultur im Bezirk Suhl, nr. 6, 50–58
Erichsen, Andreas Emil 1875. Udvalg af norske og danske Forfattere : til Skolebrug. Kristiania, Fabritius. 267 s.
Eriksen, Alfred red. 1930.Norges kirke og presteskap ved 900-årsjubileet. 4. økede utg. av «Norges geistlighet». Oslo, Hanche. 415 s.
Eriksen, Anne 1997. Minner fra den evige stad : skandinavers reiser til Roma 1850–1900. Oslo, Pax. 223 s.
Eriksen, Ludvig 1886. «Rosmersholm : Skuespil i 4 Akter af Henrik Ibsen». Christiania Intelligentssedler nr. 309, 30/11
ES = Ibsen, Henrik 1909. Efterladte skrifter. Udg. af Halvdan Koht og Julius Elias. Kristiania, Gyldendal. 3 b.
1. Digte 1847–1896. Prosastykker 1841–1898. Taler 1879–1891. Ungdoms-dramaer 1849–1860. CXXII, 506 s.
2. Skuespil-udkast 1864–1879. 413 s.
3. Skuespil-udkast 1880–1899. 512 s.
Espmark, Kjell 2001. Litteraturpriset : hundra år med Nobels uppdrag. Stockholm, Norstedt. 280 s.
Evans, Richard J. red. 1978. Society and politics in Wilhelmine Germany. London, Croom Helm. 305 s.
Evans, Richard J. 1992. «Epidemics and revolutions: cholera in nineteenth-century Europe». Ranger, Terence & Paul Slack red.: Epidemics and ideas : essays on the historical perception of pestilence. Cambridge, Cambridge University Press, 149–73
Evanths, Thorleif T. 1943. Forretningsordbok. Oslo, Aschehoug. 614 s.
Evensberget, Snorre 2000. Litterært leksikon : personer og verk i verdenslitteraturen. Oslo, Stenersen. 526 s.
Ewald, Johannes 1969. Johannes Ewalds Samlede Skrifter efter Tryk og Håndskrifter. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København, Gyldendal. 6 b.
Ewbank, Inga-Stina 2001. «Ibsen in wonderful Copenhagen 1852». Ibsen Studies, 1, nr. 2, 59–[78]
F = Søking i folketellingene for årene 1865, 1875 og 1900 [sitert 10/06 2005, 11:00 norsk tid; sitert 16/3 2007, 12:00 norsk tid; sitert 4/10 2007, 10:30 norsk tid; sitert 30/11 2009, 12:00 norsk tid]. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø, 2004. <http://www.rhd.uit.no/folketellinger/folketellinger.aspx>
F. 1881. «[Anmeldelse av En folkefiende]». Social-Demokraten nr. 290, 13/12; nr. 291, 14/12; nr. 292, 15/12
Fafner, Jørgen 1989–2000. Dansk verskunst. København, Reitzel. 2 b. i 3
1. Digt og form : klassisk og moderne verslære. 1989. 254 s.
2. Dansk vershistorie. 1994–2000. 2 b.
2:1. Fra kunstpoesi til lyrisk frigørelse. 1994. 375 s.
2:2. Fra romantik til modernisme. 2000. 526 s.
Fafner, Jørgen 2007. Henrik Ibsens versdramatik. Red. Stine Brenna Taugbøl. [Oslo], Aschehoug i samarbeid med Henrik Ibsens skrifter. 241 s. (Ibsen ad notam, 6)
Falk, Hjalmar & Alf Torp 1900. Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania, Aschehoug. XIX, 368 s.
Falk, Hjalmar & Alf Torp 1910–11. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch : mit Literaturnachweisen strittiger Etymologien sowie deutschem und altnordischem Wörterverzeichnis. Heidelberg, Carl Winter. 2 b. (Germanische Bibliothek, 1:4:1)
Falk, Peter 1999. Who was who in American Art 1564-1975 : 400 Years of Artists in America, vol III. Madison, Conn., Sound View Press. 3 b.
Falk-Jensen, Arild & H. Hjorth-Nielsen 1954–59. Candidati og examinati juris 1736–1936 ; Candidati politices 1852–1936 ; Candidati actuarii 1922–1936. København, i kommisjon hos Gad. 5 b.
Falkman, A. 1867. «Henrik Ibsen». Illustreret Tidende 27/1, 139–41
Family search : free family history, family tree, and genealogy records and resources from around the world 2008 [sitert 28/9 2009, kl. 13:55 norsk tid]. <http://www.familysearch.org/eng/default.asp>
Fáskerti, Mária 1998. «Ibsen og Tsjekkia». Løpeseddelen : informasjonsorgan for Universitetsbiblioteket i Oslo, 18, nr. 5, 30–31, 34
Fáskerti, Mária 2006. «Észak komor és nagyszerű Messiása egy utolsót lázadt, és meghalt». MBK Híradó, 15, nr. 1, 8–9
Fausbøll, Michael Viggo 1908. Ordbog over Gadesproget og saakaldt daglig Tale. Af V. Kristiansen. 2. Udg. København, H. Hagerups Forlag. 532 s.
Faye, Andreas 1844. Norske Folke-Sagn. Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. XXXVI, 235 s.
Feather, John 1994. Publishing, piracy and politics : an historical study of copyright in Britain. London, Mansell. 261 s.
Feilitzen, Urban von 1882. Ibsen och äktenskapsfrågan. [Af Robinson]. Stockholm, Hæggström. 115 s. (I tidens frågor, 5)
[Feilitzen, Urban von] 1887. «Ämnet i Henrik Ibsens nya skådespel Rosmersholm : några antydningar». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 10, 20–36
Felix Bloch Erben 2009 [sitert 10/12 2009, kl. 12.30 norsk tid]. «Verlag : Verlagsgeschichte». <http://www.felixblocherben.de>
Felix Bloch Erben GmbH & Co., Berlin 1889–1900 – se Manuskriptmateriale, FBE
Fenger, Henning 1964. «Ibsen og Georg Brandes indtil 1872». Edda, 64, 169–209
Ferguson, Robert 1996. Henrik Ibsen : mellom evne og higen. Overs. av Bjørn Alex Herrman. [Oslo], Cappelen. 476 s.
Fibiger, Andreas 1928. Henrik Ibsen : en studie over Guds-linien i hans liv : i hundredaaret for hans fødsel. København, Gad. 104 s.
Figueiredo, Ivo de 2006. Henrik Ibsen : mennesket. Oslo, Aschehoug. 458 s.
Figueiredo, Ivo de 2007. Henrik Ibsen : masken. Oslo, Aschehoug. 676 s.
Finkelstein, David & Alistair McCleery red. 2002. The book history reader. London, Routledge. X, 390 s.
Finlands Officiella Statistik VI 1880. [Sitert 5/10 2007, 9:43]. <http://www.stat.fi/virsta/thaku/04/01/index_sv.html>
Fischer, Samuel & Hedwig Fischer 1989. Briefwechsel mit Autoren. Herausgegeben von Dierk Rodewald und Corinna Fiedler, mit einer Einführung von Bernhard Zeller. Frankfurt am Main, S. Fischer. XV, 1201 s.
Fiskaa, Haakon 1947. «De gamle leiebibliotekene». Just, Carl red.: 100 år N.W. Damm & Søn 1843–1943 : et firmas historie. Oslo, Damm, 126-40
Fiskaa, Haakon M. 1980. Gjaldker og byfogd : historikk og biografi 1125–1975. Oslo, Universitetsbiblioteket. XX, 316 s. (Universitetsbiblioteket i Oslo, Skrifter, 11)
Fitinghoff, Laura 1899. «Hos Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 634, 7/9
Fitinghoff, Rosa 1928. «Storverket som Ibsen drömde om blev aldrig fullbordat : personliga minnen av diktaren och hans hem». Nya dagligt Allehanda 4/3
Fjellheim, Heidi Elisabeth [s.a.]. Historien til Losby Gods. Upublisert
Fladby, Rolf, Steinar Imsen & Harald Winge red. [1981]. Norsk historisk leksikon : næringsliv, rettsvesen, administrasjon, mynt, mål og vekt, militære forhold, byggeskikk m.m. : 1500–1850. 2. utg. [Oslo], Cappelen. 389 s.
Fleischhacker, Sabine 1985. «Ibsen im Lichte der Münchner Presse (1876–1891)». Ibsenårbok 1983/84, 113–31
Flood, Grethe 1997 [sitert 13/3 2007, 12:00 norsk tid]. «Barneasylene: Dager med ‹Leg og passende Beskjæftigelse›». TOBIAS : informasjonsblad fra Oslo byarkiv, nr. 4. <http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t4974.htm>
FNFB 1874 = Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring Aarsberetning for 1873. Kristiania, Carl C. Werner & Komp´s Bogtrykkeri, 1874. 163 s.
FNFB 1875 = Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1874. Kristiania, Carl C. Werner & Komp´s Bogtrykkeri, 1875. 204 s.
FNFB 1876 = Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1875. Kristiania, C. Werner & Komp´s Bogtrykkeri, 1876. 269 s.
FNFB 1877 = Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aarsberetning for 1876. Kristiania, Werner & Komp´s Bogtrykkeri, 1877. 207 s.
Folkedans, folkemusikk og bunader [2009] [sitert 31/3 2009, 17:30 norsk tid]. «Leikarbeidet veks fram : diverse om framvoksteren frå 1902 til 1923», «Fraa Stockholmsferda 1903». <http://www.folkedans.com>
Folkemængdens Bevægelse 1866–. Udg. af Det statistiske Centralbureau. Kristiania, i kommisjon hos Aschehoug (Norges officielle statistik)
Fontane, Theodor 1959–70. Werke. [Herausgegeben von Edgar Gross]. München, Nymphenburger Verlagsbuchhandlung. 23 b.
Forfatterleksikon 1850–1900. [Sitert 4/10 2007, 9:15 norsk tid]. «Fritz Abrahams bibliografi». <http://www.litteraturpriser.dk/1850/bibAFritzAbrahams.htm>
Forlagskladde 1850–1903 – se Manuskriptmateriale, KBK
Forser, Tomas red. 2007. Ny svensk teaterhistoria. [Hedemora], Gidlund. 3 b.
1. Teater före 1800. Red. Sven Åke Heed. 324 s.
2. 1800-talets teater. Red. Ulla-Britt Lagerroth & Ingeborg Nordin Hennel. 405 s.
3. 1900-talets teater. Red. Tomas Forser & Sven Åke Heed. 572 s.
Fosli, Halvor 1994. Kristianiabohemen : byen, miljøet, menneska. Oslo, Samlaget. 565 s.
Fossen, Kjell 1984–91. Laksevåg : strandstedet : jordbruks- og fiskerlandet ved søndre led. Bergen, Bergen kommune. 3 b. i 4
Frébet, A. 1899. «Le Comte Gérard de Contades : Souvenirs intimes». Bulletin de la Société historique et archéologique de l’Orne nr. 4, 339–49
Fredberg, Carl Rudolf Andersson 1977. Det gamla Göteborg : lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. Lund, Ekstrand. 3 b.
Fredrikson, Gustaf 1918. Teaterminnen. Stockholm, Bonnier. 230 s.
Frenzel, Herbert A. 1984. Geschichte des Theaters : Daten und Dokumente 1470–1890. 2., durchgesehene und stark erw. Aufl. München, Deutscher Taschenbuch Verlag. 588 s. (DTV Wissenschaft, 4302)
Frenzel, Karl 1876. «Berliner Chronik». Deutsche Rundschau 8, 148–55
Frenzel, Karl 1878. «Berliner Chronik : Die Theater». Deutsche Rundschau, 14, 484–96
Frich, Jan Christian & Erlend Hem 2006. «Den fatale historie – Ibsens helse i hans siste år». Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126, 1497–1501
Friedrichs, Elisabeth 1981. Die deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts : ein Lexikon. Stuttgart, Metzler. XXIII, 388 s. (Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte, 9)
Friese, Wilhelm red. 1976. Ibsen auf der deutschen Bühne : Texte zur Rezeption. Tübingen, Niemeyer. 150 s. (Deutsche Texte, 38)
Friis-Petersen, H. 1942–58. Studenter ved Københavns Universitet. Aarhus. 13 b.
FU = Ibsen, Henrik 1898–1902. Samlede værker. [«Folkeudgave»]. København, Gyldendal. 10 b. B. 1–9 uten bindtitler; titlene er tatt fra innholdsfortegnelsen.
1. Catilina. Gildet på Solhaug. Fru Inger til Østråt. 1898. VII, 378 s.
2. Hærmændene på Helgeland. Kjærlighedens komedie. Kongs-emnerne. 1898. XII, 491 s.
3. Brand. Peer Gynt. 1898. XII, 511 s.
4. De unges forbund. Digte. 1899. XVIII, 436 s.
5. Kejser og galilæer. 1899. V, 463 s.
6. Samfundets støtter. Et dukkehjem. Gengangere. 1899. XXXI, 480 s.
7. En folkefiende. Vildanden. 1900. XII, 397 s.
8. Rosmersholm. Fruen fra havet. Hedda Gabler. 1900. XIX, 533 s.
9. Bygmester Solness. Lille Eyolf. John Gabriel Borkman. 1900. XVII, 469 s.
10. Supplementsbind til folkeutgaven: Kæmpehøjen. Olaf Liljekrans. Når vi døde vågner. Artikler og taler. Digte i udvalg. Bibliografiske oplysninger ved Halvdan Koht. Anmærkninger ved Carl Nærup. 1902. XIV, 577 s.
Fuglum, Per 1964. Ole Richter : statsministeren. Oslo, Universitetsforlaget. 450 s.
Fuglum, Per 1978. Norge i støpeskjeen 1884–1920. Oslo, Cappelen. 520 s. (Norges historie, 12)
Fulsås, Narve 1999. Historie og nasjon : Ernst Sars og striden om norsk kultur Oslo, Universitetsforlaget. 317 s.
Fulsås, Narve 2004. «‹En æressag for vor nation›». Drivenes, Einar-Arne & Harald Dag Jølle red.: Norsk polarhistorie, 1. Oslo, Gyldendal, 173–223
Fulsås, Narve & Gudrun Kühne-Bertram 2009. «Ibsen and Dilthey : evidence of a forgotten acquaintance». Ibsen Studies, 9, nr. 1, 3–18
Furuland, Gunnel 2007. Romanen som vardagsvara : förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier. Stockholm, LaGun. 655 s. (Skrifter, Uppsala universitet, Avdelningen för litteratursociologi, 53)
Faarlund, Jan Terje, Svein Lie & Kjell Ivar Vannebo 1997. Norsk referansegrammatikk. Oslo, Universitetsforlaget. 1223 s.
–g. 1885a. «Den norska diktningens nyaste verk : III : Vildanden». Ny Illustrerad Tidning nr. 6, 7/2
–g. 1885b. «Theatrene : Det kongelige Theater. (‹Vildanden›, Skuespil i fem Akter af Henrik Ibsen)». Dagens Nyheder nr. 54, 24/2
Gadamer, Hans-Georg 1985. Philosophical Apprenticeship. Cambridge, Ma., The MIT Press. 198 s.
Gads danske Magasin, 276–80
Gads historieleksikon 2003. Tønnes Bekker-Nielsen et.al. 2. udg. København, Gad. 697 s.
Gallica Bibliothèque Numérique [2009] [sitert 22/2 2010, kl. 13:00 norsk tid]. <http://gallica.bnf.fr>
Gamst, Thorbein 1998. Befalsskolen for Feltartilleriet : 1931–1996. [Oslo], Artilleriregimentet og Artilleriets offisersforening. 392 s.
[Garborg, Arne] 1881. «Literatur-Tidende : Henrik Ibsen: Gengangere. Et Familjedrama i 3 Akter». Dagbladet nr. 317, 14/12
Garborg, Arne 1882. «Henrik Ibsen: ‹En Folkefiende›». Nyt Tidsskrift, 1, 571–81
Gardåsen, Tor Kjetil 2003. Best i vest : Falkum – en bydel i Skien. Skien, Genius forlag. 107 s.
Garmann, Fredrik & Holger Sinding 1900. En skuespillers oplevelser : erindringer fra mit teaterliv. Kristiania. Aschehoug. 211 s.
Gassenmeier, Hansjörg [1982]. Historische Fassaden im 5. Stadtbezirk Maxvorstadt-Universität. Herausgeber: CSU-Ortsverband 5 Maxvorstadt-Siegestor, München. 98 s.
Gatland, Jan Olav 2000. Repertoaret ved Det norske Theater 1850–1863. [Bergen], Universitetsbiblioteket. VII, 41 s.
Gatti, Achilles von 1873. Orientirungs-Plan der Weltausstellung in Wien. Wien. [s.n]
GBH = Grimstad bys historie 1927. [Grimstad], i hovedkommission hos Grimstad bymuseum. 778 s.
GBT = Georg Brandes-tidstavle 1842–1927 : af Per Dahl 1998 [sitert 16/3 2007, 12:00 norsk tid]. <http://www.litteraturhistorie.au.dk/forskning/publikationer/arbejdspapirer/arbejdspapir18.pdf>
GDB = Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert 2001–. Im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausgegeben von der Historischen Kommission. München, Saur. Foreløpig (pr. januar 2010): 2 b.
Gebauer, Heinrich [1885]. Dresden und Die Sächsische-Böhmische Schweiz. Zürich, Caesar Schmidt. 90 s. (Städtebilder und Landschaften aus aller Welt no. 5 & 6)
GEBB = Georg og Edv. Brandes : brevveksling med nordiske forfattere og videnskabsmænd 1939–42. Udg. af Morten Borup. København, Gyldendal. 8 b. i 9
Gedenkbuch des Literarischen Vereins zu Dresden zur Feier seines 50jährigen Bestehens [1913]. Unter Mitwirkung von Felix Zimmermann herausgegeben von Heinrich Zschalig. Dresden, Koch. VIII, 109 s.
Gedin, David 2004. Fältets herrar : framväxten av en modern författarroll : artonhundraåttitalet. Stockholm, Symposion. 524 s.
Geelmuyden, Carl & Haakon Schetelig red. 1914–21. Bergen 1814–1914. Utg. av Bergens kommune. [Bergen], i kommission hos John Grieg. 3 b.
Gehlin, Jan 1983. «Forfattarnas ekonomiska och sociala villkor». Den svenska boken 500 år. Järv, Harry red. Stockholm (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis, 41)
Geigy-Hagenbach, Karl 1925. Album von Handschriften berühmter Persönlichkeiten vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Basel, Geering. 296 s.
Geijerstam, Gustaf af 1898. «Två minnen af Henrik Ibsen». Ord och Bild : illustrerad månadsskrift, 7, 115–24
Georg Brandes-tidstavle – se GBT
Georg og Edv. Brandes 1939–42 – se GEBB
Georg, David E.R.1968. Henrik Ibsen in Deutschland : Rezeption und Revision. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 105 s.
Georg, Manfred 1932. «Tante Marie und Ibsen». Unterhaltungsblatt der Vossischen Zeitung nr. 222, 11/8
Gerő, Ödön 1891. «Ibsen Henrik Magyarországon». Élét, 5, 398–416
Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums(GV) 1700–1910 – se GV 1700–1910
Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert 2001– – se GDB
Gesetz 1870. «Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken : vom 11. Juni 1870». Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes nr. 19, 339–53
GGT 1879 = Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. 29. Jahrgang, 1879. Gotha, Justus Perthes
GGT 1934 = Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. Teil A. 84. Jahrgang, 1934. Gotha, Perthes
GGT 1939 = Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser. Teil B. 31. Jahrgang, 1939. Gotha, Perthes. XLIV, 671 s.
Giddens, Anthony 1990. The consequences of modernity. Cambridge, Polity Press. IX, 186 s.
«Gis.» 1886. «[Anmeldelse av Peer Gynt]». Illustreret Teaternyt nr. 1, 4
Gjefsen, Truls 2001. Peter Christen Asbjørnsen : diger og folkesæl. Oslo, Andresen & Butenschøn. 482 s.
Gjelten, Bente Hatting 1982. H.C. Andersen som teaterconnaisseur. København, Nyt Nordisk Forlag. 173 s.
GLE = Grand Larousse encyclopédique : en dix volumes 1960–64. Paris, Larousse. 12 b.
Gløersen, Kristian 1906. «Henrik Ibsen : minder fra mit samvær med ham i udlandet». Kringsjaa, 27, 337–49
Goethe- und Schiller-Archiv : Literaturarchiv der Klassik Stiftung Weimar [2008] [sitert 1/9 2008, kl. 12:00 norsk tid]. <http://www.klassik-stiftung.de/einrichtungen/goethe-und-schiller-archiv.html>
Gombrich, Ernst H. 1995. The story of art. 6. utg. Oxford, Phaidon Press. 688 s.
Gosse, Edmund 1873. «Ibsen, the Norwegian satirist». Fortnightly Review, 1/1
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser – se GGT 1939
Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser – se GGT 1879, 1934
Gran, Gerhard red. 1898.Henrik Ibsen : festskrift i anledning af hans 70de fødselsdag. Udg. af «Samtiden». Bergen, Grieg. 304 s.
Gran, Gerhard red. 1911. Det Kongelige Fredriks universitet 1811–1911 : festskrift. Kristiania, Aschehoug. 2 b.
Grand Larousse encyclopédique 1960–64 – se GLE
Grandjean, Lisbet 2002. Christian VIIIs hofteater : en bygnings- og repertoirehistorie. København, Teatermuseet. 254 s.
Gravminner i Norge : tilrettelagt av DIS-Norge [2008] [sitert 26/10 2009, kl. 15:00 norsk tid]. <http://www.disnorge.no/gravminner>
Greni, Liv 1942. Rikard Nordraak : 1842–1942. Oslo, Johan Grundt Tanum. 136 s.
Grenville, John Ashley Soames 1976. Europe reshaped, 1848–1878. London, Fontana. 412 s.
Grieg, Edvard 1988. Dramatisk musikk : Peer Gynt. Utg. Finn Benestad. Frankfurt am Main, C.E. Peters. 325 s. (Samlede verker, 18)
Grieg, Edvard 1993a. Brev til Frants Beyer 1872–1907. Red. Finn Benestad & Bjarne Kortsen. Oslo, Universitetsforlaget. 389 s.
Grieg, Edvard 1993b. Dagbøker : 1865, 1866, 1905, 1906 og 1907. Red. og kommentert ved Finn Benestad. Bergen, Bergen offentlige bibliotek. 249 s.
Grieg, Edvard 1997. Briefwechsel mit dem Musikverlag C.F. Peters 1863–1907. [Herausgegeben von] Finn Benestad & Hella Brock. Frankfurt am Main, C.F. Peters. 686 s.
Grieg, Edvard 1998. Brev i utvalg 1862–1907.Red. og kommentert av Finn Benestad. Oslo, Aschehoug. 2 b.
1. Til norske mottagere. 715 s.
2. Til utenlandske mottagere. 637 s.
Grieg, Harald 1956. En dansk forlegger og fire norske diktere. København, Forening for boghaandværk. 174 s.
Grimelund, Josef Jervell 1966. «Et 75-års minne: Da Henrik Ibsen la sine roser ned ved Nordkapps fot : celebre turistbesøk i Nord-Norge sommeren 1891». Dagbladet nr. 168, 23/7
Grimstad bys historie 1927 – se GBH
Grinde, Nils 2003. Halfdan Kjerulf : nordmann og europeer : en komponist og hans tid. Oslo, Musikk-Husets forlag. 336 s.
Grinde, Nils 2008. Ibsen og musikken : musikken i Henrik Ibsens liv og verker. [Oslo], Aschehoug i samarbeid med Henrik Ibsens skrifter. 370 s. (Ibsen ad notam, 7)
Grube, Max 1926. Geschichte der Meininger : mit 131 Zeichnungen des Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen und 21 Künstlerbildnissen. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 126 s.
Grundtvig, N.F.S. 1880–1930. Poetiske skrifter. Utg. af Svend Grundtvig. Kiøbenhavn, [s.n.]. 7 b.
Grønvold, Didrik 1945. «En aften hos Ibsen i München». Diktere og musikere : personlige erindringer om noen av dem. [Oslo], Cammermeyer. 67 s.
Grønvold, Marcus 1925. Fra Ulrikken til Alperne : en malers erindringer. Oslo, Gyldendal. 178 s. (Norske breve og erindringer, [3])
Graasvold, Hans Marius, Eirik Djønne & Jon Bing 2006. Norsk skribentrett. Oslo, Universitetsforlaget. 304 s.
Gude, Hans 1899. Af Hans Gudes Liv og Værker : Kunstnerens Livserindringer. Udg. og forsynede med en biografisk Indledning af L. Dietrichson. Kristiania, Det Norske Aktieforlag. LIX, 150 s.
Guldbergs Psalmebog 1833 = Psalmebog, eller en Samling af gamle og nye Psalmer, til Gud. [Red.] af L. Harboe og O. Høegh Guldberg. Christiansand, O.P. Moe. 495 s.
Gundersen, Karin 2007. «Moritz Prozor, traducteur d’Ibsen». Actualité d’Ibsen, 62, nr. 4, 899–904 (temanummer av Études germaniques, nr. 4)
Guy, Josephine M. & Ian Small 2000. Oscar Wilde’s profession : writing and the culture industry in the late nineteenth century. Oxford, Oxford Univeristy Press. VIII, 314 s.
GV 1700–1910 = Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums (GV) 1700–1910. Bearbeitet unter der Leitung von Hilmar Schmuck und Willi Gorzny; bibliographische und redaktionelle Beratung: Hans Popst und Rainer Schöller. München, Saur, 1979–. 160 b.
Gästebuch 1887, 1889 – se Manuskriptmateriale, Privat eie
Haffner, H.J. 1928. Henrik Ibsen og den norske bokhandel. Oslo, Grøndahl. 20 s.
Haffner, H.J. & M.W. Feilberg 1902. 1891–1900. Kristiania, Den norske Boghandlerforenings Forlag, i Kommission hos Cammermeyer. 599 s. (Norsk bokfortegnelse (flerårs- og tiårsfortegnelse), 1891/1900)
Haffner, Vilhelm 1948. Albert Cammermeyer : hans liv og virke. Oslo, Cammermeyer. 494 s.
Haffner, Vilhelm & Karl Bjørnstad 1949. Stortinget og statsrådet 1915–1945. Oslo, Aschehoug. 2 b.
1. Biografier : med tillegg til Tallak Lindstøl: Stortinget og Statsraadet 1814–1914. VII, 878 s.
2. De enkelte storting. 274 s.
Hagemann, Gro 1992. Skolefolk : lærernes historie i Norge. [Oslo], Ad Notam Gyldendal. 348 s.
Hagemann, Gro 2003. Feminisme og historieskriving : inntrykk fra en reise. Oslo, Universitetsforlaget. 282 s.
Hallgren, Kari 2000. Borgerlighetens teater : om verksamhet, musiker och repertoar vid Mindre Teatern i Stockholm 1842–63. Uppsala, Studia Musicologica Upsaliensia. 321 s. (Nova Series, 17)
[Halvorsen, Jens Braage] 1875. «En literær Debut.» Morgenbladet 18/12
Halvorsen, Jens Braage 1885–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880 – se HFL
Halvorsen, Jens Braage 1898. «Ibsens verdensry». Gran, Gerhard red.: Henrik Ibsen : festskrift i anledning af hans 70de fødselsdag. Bergen, Grieg, 284–304
Halvorsen, Jens Braage 1901. Bibliografiske oplysninger til Henrik Ibsens samlede værker. Kjøbenhavn, Gyldendal. 126 s.
Hamberg, Lars 1958. «Ibsen i Finland». Hufvudstadsbladet nr. 119, 4/5
Hamre, Kari 1945. Clemens Petersen og hans forhold til norsk litteratur i årene 1856–69. Oslo, Aschehoug. 222 s.
Hamsun, Knut 1971. Paa turné : tre foredrag om litteratur. Utg. ved Tore Hamsun. Oslo, Gyldendal. 120 s. (Gyldendals Fakkel-bøker, 228)
Hansen, Harald 1887. «Rebekka for Fru Gundersen». Dagbladet nr. 8, 10/1
Hansen, Harald 1888. «Henrik Ibsen i Amerika». Dagbladet nr. 380, 19/11
Hansen, Harald 1889a. «Agitationen for Ibsen i London». Dagbladet nr. 102, 7/4
Hansen, Harald 1889b. «Vore Digtere i Holland». Dagbladet nr. 221, 24/7
[Hansen, Johan Irgens] 1882. «Literatur-Tidende. Henrik Ibsen: En Folkefiende : Skuespil i fem Akter». Dagbladet nr. 296, 29/11; nr. 300, 4/12; nr. 302, 6/12; nr. 304, 8/12
[Hansen, Johan Irgens] 1883a. «Kristiania Theater». [Omtale av teaterdemonstrasjon]. Dagbladet nr. 323, 14/11
[Hansen, Johan Irgens] 1883b. «Literatur-Tidende. Gunnar Heiberg: Tante Ulrikke». Dagbladet nr. 375, 22/12
Hansen, Johan Irgens 1884a. «Det literære Reportervæsen». Dagbladet nr. 405, 18/11
[Hansen, Johan Irgens] 1884b. «Kristiania Theater». Dagbladet nr. 361, 20/10
Hansen, Johan Irgens 1884c. «Kristiania Theater. En Skandale». Dagbladet nr. 96, 23/3; nr. 100, 26/3
[Hansen, Johan Irgens] 1884d. «Literatur-Tidende : Henrik Ibsen: Vildanden, Skuespil i fem Akter». Dagbladet nr. 403, 16/11
Hansen, Johan Irgens 1888a. «Fruen fra Havet. Skuespil i fem Akter af Henrik Ibsen». Dagbladet nr. 392, 30/11
Hansen, Johan Irgens 1888b. «Henrik Ibsen i Tyskland». Dagbladet nr. 86, 20/3; nr. 88, 22/3; nr. 92, 25/3; nr. 95, 28/3
Hansen, M.C. 1837. Norsk Grammatik. Kristiania, R. Hviids Forlag. 210 s.
Hansen, Peter red. 1870. Nordiske Digtere i vort Aarhundrede : en skandinavisk Anthologi med Biographier og Portraiter af danske, norske og svenske Digtere. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet. 519 s.
Hansen, Peter 1880. «Henrik Ibsen: ‹Et Dukkehjem› : Skuespil i 3 Akter». Nær og Fjern nr. 393, 11/1
Hansen, Peter 1882. «Henrik Ibsen: ‹Gjengangere›. Et Familiedrama i tre Akter. (Gyldendalske Boghandel)». Illustreret Tidende nr. 1163, 8/1, 192–94
Hansen, Peter 1902. Illustreret dansk litteraturhistorie. Kjøbenhavn, Nordiske Forlag. 3 b.
Hanssen, Jens-Morten 2006. «Da Thea stjal showet». Hjemdahl, Anne-Sofie red.: Ting om Ibsen : tingene, livet og dramatikken. Oslo, Andrimne, 117–21
Hartung, Tore 2003. «En givmild skeppsredare (2) : Hotell Rydberg : en gång hjärtat i Stockholms nöjesliv». [Sitert 24/1 2007, 12:00 norsk tid]. <http://nebelong.se/torehartung/text_id91.php>
Haugen, Einar & Camilla Cai 1992. Ole Bull : romantisk musiker og kosmopolitisk nordmann. [Oslo], Universitetsforlaget. 325 s.
Haugen, Einar I. 1935. «Ibsen i Amerika : en ukjent førsteopførelse og et Ibsenbrev». Edda, 35, 553–59
Haugholt, Karl 1956. «Henrik Ibsens sak mot boktrykker H.J. Jensen : i anledning av ettertrykksutgavene av ‘Hærmændene på Helgeland’ og ‘Fru Inger til Østråt’». Edda 56, 220–42
Haugstøl, Henrik 1962. «Henrik Ibsen». Aftenposten 30/8
Hauptmann, Gerhart 1890. Das Friedensfest : eine Familienkatastrophe : Bühnendichtung. Berlin, S. Fischer. 74 s.
HC – se Manuskriptmateriale, KBK
Hearder, Harry 1982. Italy in the age of the Risorgimento 1790–1870. London, Longman. X, 325 s. (Longman history of Italy, 6)
Heber, Lilly 1911. «Camilla Collett og Henrik Ibsen : en brevveksling». Tidens tegn nr. 359, 31/12
Hedin, Sven 1950. Stormän och kungar. Stockholm, Fahlcrantz & Gumælius. 2 b.
Hegel, Frederik 1946. Erindringer. København, Gyldendal. 2 b.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1966. Ästhetik. Mit einer Einführung von Georg Lukacs, herausgegeben von Friedrich Bassenge. Frankfurt am Main, Europäische Verlagsanstalt. 2 b.
Heiberg, Gunnar 1924. Salt og sukker. Kristiania, Aschehoug. 188 s.
Heiberg, Gunnar 1995. Essays og artikler. Red. Helge Nordahl. Utg. av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur, Thorleif Dahls Fond. Oslo, Dreyer. 203 s. (Norske essayister)
Heiberg, Johan Ludvig 1861–62. Prosaiske Skrifter. Kjøbenhavn, Reitzel. 11 b.
Heiberg, Johanne Luise 1944. Et Liv gjenoplevet i Erindringen. 4. rev. Udg. ved Aage Friis. København, Gyldendal. 4 b.
Heiner, Jørgen 1978. En brise i dansk teater : hofteatersæsonen 1855–56 under Hans Wilhelm Langes ledelse. København, Nyt Nordisk Forlag. 157 s.
Helas, Volker 1991. Villenarchitektur / Villa architecture in Dresden. Herausgegeben von Peter Gössel und Gabriele Leuthäuser. Köln, Benedikt Taschen. 199 s.
Helbøll [s.a.] – se Manuskriptmateriale, KBK
Heldburg, Ellen Freifrau von 1926. Fünfzig Jahre Glück und Leid : ein Leben in Briefen aus den Jahren 1873–1923. Leipzig, Koehler & Amelang. 264 s.
Heldring, J.L. 2008 [sitert 14/8 2009, kl. 08.50 norsk tid]. «Elout, Cornelis Karel (1870–1947)». Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. <http://wwws.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/elout>
Helland, Amund 1917–18. Topografisk-statistisk beskrivelse over Kristiania. Kristiania, Aschehoug. 3 b.
Helland, Frode et al. red. 2007. The living Ibsen : proceedings : the 11th International Ibsen Conference, 21–27 August 2006. [Oslo], Unipub. 556 s. (Acta Ibseniana, 5)
[Helland, Georg Johan] 1887. «Bergen. Theatret. ‹Rosmersholm›». Bergens Tidende nr. 18, 20/1
Helliesen, Sidsel 1987. Vi ser på grafikk. Oslo, Huitfeldt i samarbeid med Nasjonalgalleriet. 126 s.
Helmreich, Ernst C. red. 1964. A free church in a free state? : the catholic church, Italy, Germany, France, 1864–1914. Boston, Heath. XVI, 111 s. (Problems in European civilization, 45)
Helveg, F. 1866. Bjørnson og Ibsen i deres to seneste Værker. Kjøbenhavn, Gyldendal. 67 s.
Hem, Erlend & Kjell-Erik Andersen 2006. «En apotekerlærling krysser sitt spor – om Ibsens medisinbestillinger». Tidsskrift for Den norske lægeforening, 126, 3314–17
Hem, Per Eivind 2005. Jørgen Løvland : vår første utanriksminister. Oslo, Samlaget. 603 s.
Hemmings, Frederick William John 1993. The theatre industry in nineteenth-century France. Cambridge, Cambridge University press. XIV, 319 s.
Hemmings, Frederick William John 1994. Theatre and state in France, 1760–1905. Cambridge, Cambridge University Press. XIII, 285 s.
Hendriksen, Frederik 1888a. Illustreret Katalog over Kunstafdelingen ved Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888. København, August Bang. 84 s.
Hendriksen, Frederik 1888b. Illustreret Katalog over Udstillingen af franske Kunstværker i Kjøbenhavn. København, August Bang. 43, 72 s.
Hennel, Ingeborg Nordin 2005. «Elise Hwasser tolkar Ibsens kvinnor». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 37–88
Henrik Ibsen 1828–1928 : minde-utstilling 1928. [Bergen], Bergens Teatermuseum. 15 s.
Henrik Ibsens skrifter 2005–2010 – se HIS
Henrikson, Alf, Disa Törngren & Lars Hansson 1981. Hexikon : en sagolik uppslagsbok. [Stockholm], Trevi. 422 s.
Hermelin, Carola, Jozef Lewandowski & Harriet Lönnqvist red. 1982. Kvinnliga författare 1893–1899 : biobibliografi över svensk och finlandssvensk skönlitteratur. Stockholm, Almqvist & Wiksell. 91 s. (Kvinnohistoriskt arkiv, 20)
Hertz, Henrik 1895. Breve fra og til Henrik Hertz. Udg. af Poul Hertz. København, Gyldendal. IX, 258 s.
Hertzberg, Ebbe 1903. «Nekrolog över Konrad Maurer». Arkiv för nordisk filologi, 262–72
Hesiod 1973. Theogonien : Værker og dage : Skjoldet. Ved Lene Andersen. København, Gyldendal. 96 s.
Hestmark, Geir 1999. Vitenskap og nasjon : Waldemar Christopher Brøgger 1851–1905. Oslo, Aschehoug. 862 s.
Hettner, Hermann 1852. Das moderne Drama : aesthetische Untersuchungen. Braunschweig, [s.n.]. 194 s.
Hettner, Hermann 1869. Die Bildwerke der Königlichen Antikensammlung zu Dresden. 2. Aufl. Dresden, E. Blochmann. 128 s.
Heyck, Eduard 1898. Die Allgemeine Zeitung : 1798–1898 : Beiträge zur Geschichte der deutschen Presse. München, Verlag der Allgemeinen Zeitung. IV, 352 s.
HFL = Halvorsen, Jens Braage 1885–1908. Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880 : paa Grundlag af J.E. Krafts og Chr. Langes «Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1856». Kristiania, Den Norske Forlagsforening. 6 b.
Hilsen, Einar red. 1914. Jubilæumsboken fra 14 til 14. Kristiania, Parmann. XV, 316 s.
HIS = Henrik Ibsens skrifter 2005–2010. Hovedred.: Vigdis Ystad [et al.]. Oslo, i kommisjon hos Aschehoug. Uten bindtitler; titlene er tatt fra innholdsfortegnelsen.
1. Catilina (1850), Catilina (1875), Kjæmpehøien (1850), Kjæmpehøien (1854), Norma, Sancthansnatten. 2005. 492 s.
1k. Innledninger og kommentarer. 2005. 449 s.
2. Gildet paa Solhoug (1856), Gildet på Solhaug (1883), Rypen i Justedal, Olaf Liljekrans (1857), Olaf Liljekrans (1902), Fjeldfuglen, [Olaf Liljekrans 1877/78]. 2006. 620 s.
2k. Innledninger og kommentarer. 2006. 705 s.
3. Fru Inger til Østeraad (1857), Fru Inger til Østråt (1874), Hærmændene paa Helgeland (1858), [Hærmændene på Helgeland 1893]. 2006. 484 s.
3k. Innledninger og kommentarer. 2006. 340 s.
4. Svanhild, Kjærlighedens Komedie, Kongs-Emnerne. 2008. 464 s.
4k. Innledninger og kommentarer. 2008. 576 s.
5. [Episk Brand], Brand, Peer Gynt. 2007. 750 s.
5k. Innledninger og kommentarer. 2007. 889 s.
6. De unges Forbund, Kejser og Galilæer. 2008. 747 s.
6k. Innledninger og kommentarer. 2008. 857 s.
7. Samfundets støtter, Et dukkehjem, Gengangere, En folkefiende. 2008. 730 s.
7k. Innledninger og kommentarer. 2008. 777 s.
8. Vildanden, Hvide heste, Rosmersholm, Fruen fra havet. 2009. 700 s.
8k. Innledninger og kommentarer. 2009. 592 s.
9. Hedda Gabler, Bygmester Solness, Lille Eyolf. 2009. 535 s.
9k. Innledninger og kommentarer. 2009. 502 s.
10. John Gabriel Borkman, Når vi døde vågner. 2010. 291 s.
10k. Innledninger og kommentarer. 2010. 374 s.
11. Dikt. 2009. 651 s.
11k. Innledning og kommentarer. 2009. 908 s.
12. Brev 1844–71. 2005. 677 s.
12k. Innledning og kommentarer. 2005. 862 s.
13. Brev 1871–79. 2008. 751 s.
13k. Innledning og kommentarer. 2008. 856 s.
14. Brev 1880–89. 2009. 875 s.
14k. Innledning og kommentarer. 2009. 921 s.
15. Brev 1890-1905. Supplement til HIS 12-14. 2010. 974 s.
15k. Innledning og kommentarer. 2010. 846 s.
16. Sakprosa. 2010. 572 s.
16k. Innledning og kommentarer. 2010. 682 s.
17. Utgavens retningslinjer. 2010. 86 s.
Historisk statistikk 1968. Oslo, Statistisk sentralbyrå 1969. 632 s. (Norges offisielle statistikk)
Hjemdahl, Anne-Sofie red. 2006. Ting om Ibsen : tingene, livet og dramatikken. Oslo, Andrimne. 250 s.
Hjern, Kjell 1982. Blix : verdenspolitikken gjennom 50 år i karikaturens speil. Overs. av Ådne Goplen, forord av Torolf Elster. Oslo, Aschehoug. 158 s.
Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise [2009] [sitert 21/1 2020, 14:00 norsk tid]. «Erna Juel-Hansen : forfatterportræt». Arkiv for dansk litteratur. <http://www.adl.dk/adl_pub/fportraet/cv/ShowFpItem.xsql?ff_id=72&p_fpkat_id=indl&nnoc=adl_pub>
Hjorth, Jac. 1883. Almindeligt Varelexikon : indeholdende i alfabetisk Form en nøiagtig Beskrivelse af de i Handelen forekommende Varer og Producter. Kjøbenhavn, Philipsen. 3 b.
Hjorth-Nielsen, H. 1941. Danske Sagførere under Loven af 26. Maj 1868 : (Beskikkelser udfærdigede i Tiden 1. Jan. 1869–30. Sept. 1919). København, [Det danske Sagførersamfund]. 498 s.
Hoare, Eileen 2006. «Janet Achurch Ward». Helland, Frode et al. red. 2007: The living Ibsen : proceedings. [Oslo], Unipub, 227–36
Hobsbawm, Eric J. 1969. Bandits. London, Weidenfeld and Nicolson. 128 s.
Hobsbawm, Eric J. 1978. Kapitalens tidsalder 1848–1875. Oslo, Pax. 2 b.
Hobson, Rolf 1999. Imperialism at sea : naval strategic thought, the ideology of sea power and the Tirpitz plan, 1875–1914. Trondheim, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Historisk institutt. VII, 478 s.
Hoel, Klaus 1894. «Om den gjensidige Beskyttelse for norske og franske Undersaatter paa Forfatter- og Kunstnerrettens Omraade». Norsk Retstidende, nr. 24–25, 369–90
Hoel, Sigurd red. [1952]. Blix : en kavalkade gjennom 50 år : utgitt til Ragnvald Blix’ 70års dag 12. september 1952. Oslo, Dreyer. 176 s.
Hoffmann, Ursula 2002. «Königliche Bezirksgerichte und Gerichtsämter – Neue bestandsgruppen im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig». Sächsisches Archivblatt, nr. 1, Sächsische Staatsarchiv, Dresden.
Hoffory, Julius 1888. «Henrik Ibsen i Berlin». Tilskueren : Maanedsskrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer, 1, 61–70
Hoffstad, E. 1939. Hvem er hvem i næringslivet? : merkantilt biografisk leksikon. 2. utg. Oslo, i hovedkommisjon hos Halvorsen & Larsen. LXXXVIII, 1027 s.
Holberg, Ludvig 1843. Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier. Udg. med Anmærkninger, og et Tillæg, indeholdende adskillige Oplysninger m.m. ved A.E. Boye. Kiøbenhavn, Forlags-Foreningen. XII, 726 s.
Holberg, Ludvig 1913–63. Samlede Skrifter. Udg. af Carl S. Petersen. København, Gyldendal. 18 b.
Holberg-ordbog : ordbog over Ludvig Holbergs sprog 1981–88. Red. af Aage Hansen, fra 1957 sammen med Sv. Eegholm-Pedersen. Under medvirken af Christopher Maaløe. [København], Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 5 b.
Holm, Edvard 1879. Beretning om Kjøbenhavns Universitets Firehundredaarsfest Juni 1879. Udg. efter Konsistoriums Foranstaltning. Kjøbenhavn, Gyldendal. 177 s.
Holmberg, Hans 1986. «August Lindberg, Herman Bang och en historisk teaterpremiär». Kring kärnan, 16, 147–60
Holmboe, Christopher Andreas red. 1834–40. Norske Universitets- og Skole-Annaler. Christiania, Johan Dahl. 3 b.
Holmström, Roger 2005. «Att utforska en samtida : Ibsenreceptionen i Finland med fokus på Valfrid Vasenius». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 347–66
Holst, Christian 1879. Kortfattet fortegnelse over norske medailler siden 1814. Christiania, [s.n]. 12 s.
[Holst, Lars] 1889. «Kristiania Theater. ‹Fruen fra Havet›». Dagbladet nr. 45, 13/2; nr. 46, 14/2; nr. 48 16/2
Holst, Peter M. 1954. Våre akute folkesykdommers epidemiologi og klinikk. Oslo, Aschehoug. 227 s.
Holtsmark, Anne 1928. Henrik Ibsen : 1828 20. mars 1928 : katalog over Ibsenutstillingen i Universitetsbiblioteket. Oslo, Gyldendal. 79 s.
Holtsmark, Anne 1952. «Ibsen og J.B. Halvorsen». Edda, 52, 136–40
Holtsmark, Anne 1970. Norrøn mytologi : tro og myter i vikingtiden. Oslo, Samlaget. 193 s.
Holtsmark, Sven G., Helge Ø. Pharo & Rolf Tamnes red. 2003. Motstrøms : Olav Riste og norsk internasjonal historieskrivning. Oslo, Cappelen. 508 s.
Honig, Piet Hein 1984. Acteurs- en kleinkunstenaarslexicon : 3200 namen uit 100 jaar Nederlands toneel. Diepenveen, Honig. 1079 s.
Horats 1871. Horats's Brev til Pisonerne om Digtekunsten. Overs. Fr. Gjertsen. Kristiania, Cammermeyer. [IV] 70 s.
Horats 1891. Quindecim Carmina Horatii. Ed. B.D. [Bastian Dahl]. Overs.: Paul Holmsen. Kristiania, [s.n.]. 79 s.
Horats. Carmina (Odene)
Horth, Lynn 1993. «Textual Policy». Melville, Herman: Correspondence, 14. Evanston, Northwestern University Press, 824–41
Hoser, Paul 2008 [sitert 5/8 2009, 10:15 norsk tid]. «Münchner Neueste Nachrichten». Historisches Lexikon Bayerns. <http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44551>
Hostrup, Christian 1897. Breve fra og til C. Hostrup. Udg. af Elisabeth Hostrup. København, Gyldendal. 640 s.
Hostrup, Helge 1916. Jens Christian Hostrup : hans Liv og Gerning. København, Gyldendal. 296 s.
Hostrup, Jens Christian 1954. Komedier og digte. [Udvalg og indledning af H. Topsøe Jensen]. København, Det Danske Forlag. 543 s.
Hourani, Albert 2002. De arabiske folks historie. Overs. av Lise Lian. [Oslo], Gyldendal. 573 s.
Howe, Ellic 1978 [sitert 17/9 2009, kl. 12:00 norsk tid]. «Theodor Reuss : irregular freemasonry in Germany, 1900–23». Ars Quatuor Coronatorum. <http://freemasonry.bcy.ca/aqc/reuss/reuss.html>
H.T. 1900. «Et Interview hos Dr. Henrik Ibsen». Ørebladet nr. 276, 26/11
HU = Ibsen, Henrik 1928–57. Samlede verker. Hundreårsutgave. Ved Francis Bull, Halvdan Koht, Didrik Arup Seip. Oslo, Gyldendal. 21 b. i 22
1. Catilina. Kjæmpehøien. Norma. 1928. 341 s.
2. Sancthansnatten. Fru Inger til Østråt. 1928. 344 s.
3. Gildet på Solhaug. Olaf Liljekrands. 1929. 297 s.
4. Hærmændene på Helgeland. Kjærlighedens komedie. 1930. 354 s.
5. Kongs-emnerne. Brand. 1928. 496 s.
6. Peer Gynt. De unges forbund. 1930. 618 s.
7. Kejser og galilæer. 1929. 555 s.
8. Samfundets støtter. Et dukkehjem. 1933. 475 s.
9. Gengangere. En folkefiende. 1932. 323 s.
10. Vildanden. Rosmersholm. 1932. 546 s.
11. Fruen fra havet. Hedda Gabler. 1934. 555 s.
12. Bygmester Solness. Lille Eyolf. 1935. 337 s.
13. John Gabriel Borkman. Når vi døde vågner. 1936. 344 s.
14. Dikt. 1937. 543 s.
15. Artikler og taler. 1930. 475 s.
16. Brev 1844–1871. 1940. 385 s.
17. Brev 1872–1883. 1946. 534 s.
18. Brev 1884–1904. 1949. 455 s.
19. Tillegg. 1952. 590 s.
20. Ibsen-portretter. Samlet av Knud Lassen. 1930. 307 s.
21. Ordbok. Ved Ragnvald Iversen. 1957. 2 b.
Hustad, Tom 1984. Stor norsk tysk ordbok. Oslo, Universitetsforlaget. 864 s.
Hvidt, Kristian 1987. Edvard Brandes : portræt af en radikal blæksprutte. København, Gyldendal. 509 s.
Hütsch, Volker 1980. Der Münchner Glaspalast 1854–1931 : Geschichte und Bedeutung. München, Heinz Moos Verlag. 104 s.
Händel, Östen 1996 [sitert 14/7 2008, kl. 12:05 norsk tid]. Forskarkatalogen Släktsforskarförbund. <http://www.genealogi.se/katalogen/document.php?id=2209>
Høeg, Ove Arbo 1974. Planter og tradisjon : floraen i levende tale og tradisjon i Norge 1925–1973. Oslo, Universitetsforlaget. VIII, 751 s.
Høeg, Tom Arbo red. 1973–74. Norske aviser 1763–1969 : en bibliografi. Oslo, Universitetsbiblioteket. 2 b.
Høffding, Harald 1928. Erindringer. København, Gyldendal. 324 s.
Högman, Hans 2004 [sitert 24/8 2009, kl. 10:30 norsk tid]. Hans Högman Släktforskning. «Ätten Ribbing – Ulfsnäsgrenen : tabell 45». <http://www.algonet.se/~hogman/slfhh_ribbing_u.htm#tabell_45>
Høyer, Svennik 1995. Pressen mellom teknologi og samfunn : norske og internasjonale perspektiver på pressehistorien fra Gutenberg til vår tid. Oslo, Universitetsforlaget. 419 s.
Høyesterett 1917. «Dom 31 januar 1917 i l.-nr. 18/1 s. a.: J. Rønne Petersen (advokat Sverdrup Thygeson) mot fru Rikke Tresselt (advokat Coucheron)». Norsk retstidende, 1917, 412–14
Haakonsen, Daniel 1981. Henrik Ibsen : mennesket og kunstneren. Oslo, Aschehoug. 335 s.
Haan, Wilhelm 1875. Sächsisches Schriftsteller-Lexicon. Leipzig, Schaefer. 391 s.
Ibsen, Bergliot 1948. De tre : erindringer om Henrik Ibsen, Suzannah Ibsen, Sigurd Ibsen. Oslo, Gyldendal. 255 s.
Ibsen, Henrik 1851. «Theaterrevue». «Manden»/Andhrimner 12/1, sp. 30
Ibsen, Henrik 1856. Gildet paa Solhoug : Skuespil i tre Akter. Christiania, Chr. Tønsberg. 88 s.
Ibsen, Henrik 1861. «De to Theatre i Christiania». Morgenbladet nr. 80, 21/3; nr. 85, 26/3; nr. 89, 31/3; nr. 100, 12/4
Ibsen, Henrik 1864. Kongs-Emnerne : historisk Skuespil i fem Akter. Christiania, Johan Dahl. 217 s.
Ibsen, Henrik 1866. Brand : et dramatisk Digt. Kjøbenhavn, Gyldendal. 271 s.
Ibsen, Henrik 1867. Peer Gynt : et dramatisk Digt. Kjøbenhavn, Gyldendal. 259 s.
Ibsen, Henrik 1871. Digte. København, Gyldendal. 178 s.
Ibsen, Henrik 1872a. «Nordens Signaler». Fædrelandet (København) nr. 260, 7/11
Ibsen, Henrik [1872b]. «Ved Tusendårs-festen den 18de juli 1872». Særtrykk. [S.l.], [s.n.]. 8 s.upag.
Ibsen, Henrik 1873. Kejser og Galilæer. København, Gyldendal. 215 s.
Ibsen, Henrik 1874. «Til studentenes fanetog i Kristiania 10. september 1874». Dagbladet nr.  211, 11/9
Ibsen, Henrik 1875. Digte. 2. utg. København, Gyldendal. 202 s.
Ibsen, Henrik 1880: Brand : dramatisches Gedicht in fünf Acten P.F. Siebold. Cassel, Theodor Kay. 244 s.
Ibsen, Henrik 1881. Peer Gynt : ein dramatisches Gedicht. Übersetzt von L. Passarge. Leipzig, Schlicke. XIV, 256 s.
Ibsen, Henrik 1882. En folkefiende. København, Gyldendal. 219 s.
Ibsen, Henrik 1883. «[Hilsen i Leopold von Sacher-Masochs album]». Ude og Hjemme, nr. 6, 11/2, 246
Ibsen, Henrik 1885a. «[Tale i Studentersamfundets russgilde i København]». Politiken nr. 277, 4/10; nr. 278, 5/10
Ibsen, Henrik 1885b. «[Tale til arbeidernes fanetog i Trondhjem]». Dagsposten nr. 135, 15/6
Ibsen, Henrik 1886a. Digte. Femte opl. København, Gyldendal. 203 s.
Ibsen, Henrik [1886b]. Gedichte. Vollständige Ausg. Übertragen und erläutert von L. Passarge. Leipzig, Reclam. 140 s. (Universal-Bibliothek, 2130)
Ibsen, Henrik 1887a. «[Tale ved fest i Berlin]». Berliner Börsen-Courier nr. 19
Ibsen, Henrik 1887b. «[Tale ved fest i Stockholm]». Aftonbladet nr. 222, 26/9
Ibsen, Henrik 1888.Kaiser und Galiläer : ein weltgeschichtliches Schauspiel in 2 Theilen. Deutsch von Paul Herrmann. [«Eine biographische Skizze» ved Otto Brahm]. Berlin, S. Fischer. XVII, 319 s.
Ibsen, Henrik 1889a. Comödie der Liebe : Comödie in drei Akten. Deutsch von M. v. Borch. Einzige vom Verfasser autorisierte deutsche Ausg. Berlin, S. Fischer. 121 s. (Nordische Bibliothek, 5 )
Ibsen, Henrik 1889b. Die Frau vom Meere : Schauspiel in fünf Akten. Deutsch von Julius Hoffory. Berlin, S. Fischer. 109 s. (Nordische Bibliothek, 1)
Ibsen, Henrik 1890. Hedda Gabler : skuespil i fire akter. København, Gyldendal. 236 s.
Ibsen, Henrik 1893. Le canard sauvage; Rosmersholm. Traduit du norvégien par M. Prozor. Paris, A. Savine. IV, 326 s.
Ibsen, Henrik 1897. John Gabriel Borkman : a play in four acts. Translated from the Norwegian by William Archer. London, Heinemann. 202, 8 s.
Ibsen, Henrik 1898–1902. Samlede værker – se FU
Ibsen, Henrik 1900. When we dead awaken : a dramatic epilogue in three acts Translated by William Archer. London, Heinemann. 160 s.
Ibsen, Henrik 1903. «Ungdomsdigte». Tilskueren, 97–107, 300–04
Ibsen, Henrik 1904. Breve fra Henrik Ibsen – se K&E
Ibsen, Henrik 1905. Briefe von Henrik Ibsen Herausgegeben mit Einleitung und Anmerkungen von Julius Elias und Halvdan Koht. Berlin, Fischer. 535 s.
Ibsen, Henrik 1906. Lettres de Henrik Ibsen a ses Amis. Traduites par Martine Rémusat. Paris, Perrin. 292 s.
Ibsen, Henrik 1906–07. Samlede værker. Mindeudgave – se MU
Ibsen, Henrik 1909. Efterladte skrifter – se ES
Ibsen, Henrik 1911. «Et utrykt polemisk digt av Henrik Ibsen». Meddelt av Halvdan Koht. Samtiden, 1911, 361–66
Ibsen, Henrik 1928–57. Samlede verker. Hundreårsutgave – se HU
Ibsen, Henrik 1964. «Henrik Ibsens brev til Alfred von Wolzogen». Ibsenårbok 1963/64, 67–71
Ibsen, Henrik 1972. «Ukjente Ibsen-brev». Ibsenårbok 1972, 83–[92]
Ibsen, Henrik 1979–81. Brev 1845–1905 : ny samling – se Anker
Ibsen, Henrik 2000. Catilina. Utg. etter manuskriptet NBO Ms.4° 936. Oslo, Gyldendal. 156 s.
Ibsen, Henrik 2005-2012. Henrik Ibsens skrifter. - se HIS
Ibsen, Sigurd 1891. «Programspørgsmaal». Dagbladet nr. 20, 20/1; nr. 21, 21/1; nr. 22, 22/1; nr. 24, 24/1; nr. 27, 27/1; nr. 28, 28/1; nr. 30, 30/1
Ibsen, Sigurd 1894–95. «Konsulatsakens omrids». Nyt Tidsskrift, 137–55
Ibsen, Sigurd 1997. Bak en gyllen fasade : Sigurd Ibsens brev til familien 1883–1929. Utg. og presentert av Bodil Nævdal. Oslo, Aschehoug. 256 s.
Ibsen-bibliografien = Den internasjonale Ibsen-bibliografien fra Senter for Ibsen-studier [sitert 16/9 2008, 12:00 norsk tid]. <http://www.nb.no/baser/ibsen>
Ibsen-familiens utklippsbøker [188-?]–[192-?]. [Kristiania], [s.n.]. 11 b. Tittel laget av katalogisator. Samling av utklipp av artikler om Henrik Ibsen fra 1880-årene til 1920-årene, for en stor del teateranmeldelser i inn- og utland, som har tilhørt Tancred Ibsen
Ibsen på dansk 2006. [Red.: Ulla Strømberg]. København, Teatermuseet i Hofteatret. 116 s.
IGL = Internationales Germanistenlexikon 1800–1950. Herausgegeben und eingeleitet von Christoph König. Berlin, Walter de Gruyter, 2003. 3 b.
Ilsøe, Harald 2004. «Danske komponerede bind ca. 1888 til 1900 : bidrag til en præsentation». Fund og Forskning, 177–266
Imbeck, Gert 1988.«Die deutschen Übersetzungen von Henrik Ibsens «Et dukkehjem». Schriftliche Hausarbeit zur Erlangung des Grades eines Magister Artium (MA) der Philosophischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kiel, [G. Imbeck]. 153 bl.
Imsen, Steinar & Harald Winge 1999. Norsk historisk leksikon : kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800. 2. utg. Oslo, Cappelen. 519 s.
I–n 1879. «‹Et Dukkehjem›, Skuespil i 3 Akter af Henrik Ibsen». Social-Demokraten 23/12
Indice biografico italiano 2002. [3. ed., corr. ed ampliata]. A cura di: Tommaso Nappo. München, Saur. 10 b.
Ingstad, Sverre 1999. Ibsenfamiliens utklippsbøker : registrant over innholdet i 11 bøker. Oslo, Ibsensenteret. 287 s.
Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens 1841–1891 : Katalog und Führer 1891. 2. Aufl. Berlin, Verlag des Verein Berliner Künstler. X, 187, 54 s.
Internationales Germanistenlexikon 1800–1950 – se IGL
Isaksen, Asbjørn 1908. «Et Ibsen-Fund i Universitetets Arkiv : Ibsens Ansøgning om Adjunktstipendium». Aftenposten 1/10
Jacobsen, Gunnar 1983. Norske boktrykkere og trykkerier gjennom fire århundrer 1640–1940. Oslo, Den norske boktrykkerforening. 363 s.
Jacobsen, Harry 1961. Aarene der gik tabt : den miskendte Herman Bang. København, Hagerup. 232 s.
Jacobsen, Nils Kåre 2005. Henrik Ibsens økonomi. Upublisert notat
Jakobsen, Kjetil 2004. Kritikk av den reine autonomi : Ibsen, verden og de norske intellektuelle. [Oslo], Unipub. 595 s. (Acta humaniora, 211)
Jansen, Reinhard 1958. Georg von Vollmar : eine politische Biographie. Herausgegeben von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Düsseldorf, Droste. 137 s.
Janson, H.W. 1977. Paris Salon de 1872 : catalogues of the Paris salon 1673 to 1881. 60 volumes compiled by H.W. Janson. New York, Garland. 338 s.
Janson, Kristofer 1913. Hvad jeg har oplevet : livserindringer. Kristiania, Gyldendal. V, 276 s.
Janson, Kristofer Nagel 1867. «Er ‹Huhu› i Ibsens Peer Gynt en træffende Figur eller ej?». Aftenbladet nr. 301, 302
J.B.G. 1889. «Fra Amerika. Ibsen i Boston». Dagbladet nr. 339, 17/11
Jelavich, Peter 1985. Munich and theatrical modernism : politics, playwriting, and performance 1890–1914. Cambridge, Harvard University Press. 403 s.
Jens, Walter 1988–92. Kindlers neues Literatur Lexikon. München, Kindler. 20 b.
Jensen, C.E. 1884. «Literatur : ny Bøger af Bjørnson og Ibsen». Social-Demokraten (København) 6/12, 7/12
[Jensen, C.E.] 1886a. «Peer Gynt». Social-Demokraten (København) 24/1
[Jensen, C.E.] 1886b. «Peer Gynt paa Dagmarteatret». Social-Demokraten (København) 17/1
[Jensen, C.E.] 1888. «Henrik Ibsen: Fruen fra Havet». Social-Demokraten (København) 29/11
Jensson, Liv 1981. Biografisk skuespillerleksikon : norske, danske og svenske skuespillere på norske scener særlig på 1800-tallet. Oslo, Universitetsforlaget. 193 s.
JHC – se Manuskriptmateriale, KBK
Jiří Mahen Library in Brno 2004 [sitert 14/8 2009, kl. 14:00 norsk tid] = Knihovna Jiřího Mahena v Brně. «ON-LINE public access catalogue». <http://katalog.kjm.cz/eng>
Johannessen, Finn Erhard & Lars Thue 1997. Alltid underveis : Postverkets historie gjennom 350 år. [Oslo], Elanders forlag. 2 b.
Johansen, David Monrad 1943. Edvard Grieg. Gyldendal, Oslo. 464 s.
Johansen, Jørgen Dines, Atle Kittang & Astrid Sæther red. 2006. Ibsen og Brandes : studier i et forhold. [Oslo], Gyldendal. 393 s.
Johansen, Rune 1994. Teatermaler Jens Wang : dekorasjonskunst og sceneteknikk 1890–1926. Oslo, Solum. 368 s.
John, Angela V. 2007. Elizabeth Robins : staging a life. Stroud, Tempus. 382 s.
Johnsen, Chr. [1881–88]. Norsk Haandlexikon for almennyttige Kundskaber Kristiania, Johnsens forlag. 3 b.
Johnsen, Egil Børre 2006. Unorsk og norsk : en beretning om bokmålets far. [Tvedestrand], Bokbyen. 430 s.
Johnsen, Peder Markus Gjøe Rosenkrantz 1888. «Til Henrik Ibsen 20. Mars 1888». Verdens Gang nr. 68, 20/3
Johnsen, Peter Rosenkrantz 1913–14. Passiar. Kristiania, J. Aass’ forlag. 3 b.
Johnsen, Peter Rosenkrantz 1928. Om og omkring Henrik Ibsen og Susanna Ibsen : bidrag til deres karakteristik. Oslo, Eberh. B. Oppi. 32 s.
Johnsson, Melker 1934. En åttitalist : Gustaf af Geijerstam 1858–1895. Göteborg, Erlander. IX, 393 s.
Josephson, Ludvig 1898. Ett och annat om Henrik Ibsen och Kristiania Teater. Stockholm, Bonnier. 118 s.
Joyce, James 1957–66. Letters of James Joyce. Ed. by Stuart Gilbert and Richard Ellmann. London, Faber & Faber. 3 b.
Joyce, James 2000. Occasional, critical, and political writing. Ed. with an introduction and notes by Kevin Barry, translations from the Italian by Conor Deane. Oxford, Oxford University Press. L, 360 s.
Jubiläumskatalog : 100 Jahre Theodor Ackermann. München, Theodor Ackermann Antiquariat. 165 s.
Just, Carl red. 1947. 100 år N.W. Damm & Søn 1843–1943 : et firmas historie. Oslo, Damm. 487 s.
Just, Carl 1948. Schrøder og Christiania theater : et bidrag til norsk teaterhistorie. Oslo, Cammermeyer. 308 s. (Bibliotek for teatervenner, 2)
Jutikkala, Eino & Kauko Pirinen 2003. A history of Finland. 6th rev. ed. Translated by Paul Sjöblom. Helsinki, Söderström. 491 s.
Jürgensen, Knud Arne 2007 [sitert 1/3 2010, kl. 10:00 norsk tid]. Herman Bangs teaterkritik, -journalistik, -essayistik, -poesier, -aforismer og sceniske arbejder (1878–1912). Fund og forskning, København. 178 s. <http://www.kb.dk/da/publikationer/online/fund_og_forskning/download/herman_bang.pdf>
[Jæger, Henrik] 1882a. «Jonas Lies nye Fortælling». Morgenbladet nr. 132A, 14/5
Jæger, Henrik 1882b. «Literatur : Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag : Henrik Ibsen: En Folkefiende : Skuespil i fem Akter». Aftenposten nr. 284, 4/12; nr. 285A, 5/12; nr. 286A, 6/12
Jæger, Henrik 1884. «‹Vildanden›, Skuespil i 5 Akter af Henrik Ibsen». Christiania Intelligentssedler nr. 319, 18/11
Jæger, Henrik 1885. «Kristiania-Artikel : Kristiania Theater». [Anmeldelse av Vildanden]. Christiania Intelligentssedler nr. 12, 13/1
Jæger, Henrik 1888. Henrik Ibsen 1828–1888 : et literært livsbillede. København, Gyldendal. 296 s.
Jæger, Henrik 1891. «En romantisk Opera af Henrik Ibsen». Folkebladet 30/11, 12, 359–63
Jæger, Henrik 1891. «‹Hedda Gabler› : Opførelsen». Dagbladet nr. 58, 27/2
Jæger, Henrik 1892. Henrik Ibsen og hans værker : en fremstilling i grundrids. Kristiania, Cammermeyer. VIII, 230 s.
Jæger, Henrik 1896. Illustreret norsk literaturhistorie. Afsluttet af Otto Anderssen. Kristiania, Bigler. 2 b. i 3
Järv, Harry red. 1983. Den svenska boken 500 år. Stockholm, Liber. 420 s.
Jørgensen, Holger 1906. Rudolf Schmidt : en digterskæbne. København, Schønberg. 158 s.
Jørgensen, John Chr. 2005. Om breve : ni essays om brevformen i hverdagen, litteraturen og journalistikken. København, Museum Tusculanums Forlag. 155 s.
Jørgensen, Jon Gunnar, Anne Jorunn Kydland Lysdahl & Vigdis Ystad 2002.Historien om «Ja, vi elsker». Oslo, Pax. 171 s.
Kabell, Aage 1972. «To utrykte Ibsen-breve». Ibsenårbok 1972, 88–[92]
Kalkar, Christian Hermann 1847. Bibelen eller Den hellige Skrift : paany oversat af Grundtexten og ledsaget med Indledninger og oplysende Anmærkninger. Kjøbenhavn, Bing & Philipsen. 2 b. i 3
Kalkar, Otto 1881–1918. Ordbog til det ældre danske Sprog (1300–1700). København, Thieles Bogtrykkeri. 5 b.
Kalkar, Otto 1976. Ordbog til det ældre danske sprog (1300–1700). Fotografisk optryk med ændringer. København, Akademisk Forlag. 6 b.
Kamphausen, Alfred red. 1968. Schleswig-Holstein und der Norden : Festschrift für Olaf Klose zum 65. Geburtstag. Neumünster, Wachholtz. 300 s.
Kane, Norman [2007] [sitert 3/12 2009 kl. 12:45 norsk tid]. Silas Weir Mitchell (1829–1914) : physician, author, philadelphian : a collection of his published works, correspondence, family photographs, epherma, etc. [123 s.] <http://www.kanebooks.com/MITCHELLpdf.pdf>
Karlsen, Marianne Berg 2001.«I Venskabs Paradiis» : en studie i maskulinitet og vennskap mellom menn. [Oslo], Den norske historiske forening. 128 s. (HIFOs skriftserie, [6])
«Kartotek over Ibsens private bibliotek» 1986 – se KIPB
Katalog der Deutschen Nationalbibliothek [2009] [sitert 26/10 2009 kl. 15:20 norsk tid]. <https://portal.d-nb.de>
K&E = Ibsen, Henrik 1904. Breve fra Henrik Ibsen. Udg. med indledning og oplysninger af Halvdan Koht og Julius Elias. Kristiania, Gyldendal. 2 b.
Keel, Aldo red. 1985. Bjørnson in Deutschland : ein Materialienband. Frankfurt am Main, Peter Lang. V, 261 s. (Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik, 14)
Keel, Aldo 1992. «Reclam und der Norden : Autoren, Titel, Auflagen 1869–1943». Bode, Dietrich red.: Reclam, 125 Jahre Universal-Bibliothek : 1867–1992. Stuttgart, Reclam, 132–66
Kejzlar, Radko 1977. «Några anmärkningar om Ibsen på tjeckiska scener». Ibsenårbok 1975–76, 16–21
Key, G. 1878. «’Samfundets Støtter’ paa Folketheateret». Aftenbladet nr. 270, 19/11
Kieler, Laura 1869. Brands Døtre : et Livsbillede. Af Lili. Christiania, Cappelen. 472 s.
Kielland, Alexander Lange 1950. Brev : i utvalg ved Francis Bull. Oslo, Gyldendal. 373 s.
Kielland, Alexander Lange 1978–81. Brev 1869–1906. Utvalg, innledning og kommentar ved Johs. Lunde [utg. av Det norske språk-og litteraturselskap]. Oslo, Gyldendal. 4 b.
Kielland, Gabriel Wilhelm 2007 [sitert 24/8 2009, kl. 10.45 norsk tid]. «[Slekten] : Arne Moxness». Nettstedet for familien Kielland. <http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com/~kielland/slekt/per01292.htm>
Kierkegaard, Søren 1991. Samlede værker. 5. udg. Tekst og noteapperat gennemlest og ajourført af Peter P. Rohde. København, Gyldendal. 20 b.
Kierkegaard, Søren 1997–. Skrifter. Udg. af Søren Kierkegaard Forskningscenteret. Red.: Niels Jørgen Cappelørn [et al.]. København, Gad. Under utg., planlagt med 28 b. i 55
Kihlman, Erik 1921. Ur Ibsen-dramatikens idehistoria : en studie i dansk-norsk litteratur. Helsingfors, Søderstrøm. 276 s.
Kinck, B.M. 1935. «Henrik Ibsen og Laura Kieler». Edda, 35, 498–543
KIPB = «Kartotek over Ibsens private bibliotek» 1986. Ibsenårbok 1985/86, 11–88
Kirkeleksikon for Norden 1900–29. Aarhus, Jydsk forlags-forretning. 4 b.
Kittang, Atle 2006. «Ibsen, Brandes og eksilet». Johansen, Jørgen Dines, Atle Kittang & Astrid Sæther red.: Ibsen og Brandes : studier i et forhold. [Oslo], Gyldendal, 91–119
Kjeldstadli, Knut red. 2003. Norsk innvandringshistorie. Oslo, Pax. 3 b.
Kjetsaa, Geir 1972. «Ibseniana i Helsingfors Universitetsbibliotek». Edda, 72, 79–87
Kjetsaa, Geir 1977. «Henrik Ibsen og Oscar von Knorring». Ibsenårbok, 22–45
Klein, V., C. Rosenberg & C.E. Secher 1872. Vejviser under den nordiske konst- og industriudstilling i København 1872. En fulstændig fører for København og Omegn. København, [s.n]. 84 s.
Klinge, Matti 1983. Blick på Finlands historia. 5., omarb. uppl. [Övers. till svenska av Marita och J.O. Tallqvist]. Helsingfors, Otava. 148 s.
Klinge, Matti et al. 1988–91. Helsingfors universitet 1640–1990. Helsingfors, Otava. 3 b.
Klitgaard, Carl 1914–18. Kjærulfske studier : bidrag til en vendsysselsk bondeæts genealogi og historie. Aalborg, [s.n.]. 502 s.
KLNM = Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid 1956–78. Norsk red.: Finn Hødnebø. Oslo, Gyldendal. 22 b.
Knorring, Oscar von 1873. Två månader i Egypten : anteckningar. Stockholm, Norstedt. 331 s.
Knorring, Oscar von 1874. Genom Lappland, Skåne och Seeland : reseskildringar. Stockholm, Norstedt. 396 s.
Knudsen, Finn C. 1948. Gjerpen – Porsgrund. Porsgrunn, [s.n.]. 318 s.
Knudsen, Jørgen 1985. Georg Brandes : frigørelsens vej 1842–1877. [København], Gyldendal. 468 s.
Knudsen, Jørgen 1988. Georg Brandes : i modsigelsernes tegn : Berlin 1877–83. København, Gyldendal. 361 s.
Knudsen, Jørgen 1994. Georg Brandes : symbolet og manden : 1883–1895. København, Gyldendal. 2 b.
Knudsen, Jørgen 1998. Georg Brandes : magt og afmagt 1896–1914. [København], Gyldendal. 2 b.
Knudsen, Jørgen 2004. Georg Brandes : uovervindelig taber 1914–27. [København], Gyldendal. 2 b.
Knudsen, Jørgen 2008. GB : en Georg Brandes-biografi. [København], Gyldendal. 644 s.
Knudsen, Knud 1856. Haandbog i dansk-norsk Sproglære. Kristiania, Abelsted. VIII, 486 s.
Knudsen, Knud 1876. Den landsgyldige norske uttale. Kristiania, [K. Knudsen]. VIII, 223 s.
Knudsen, Knud 1881. Unorsk og norsk eller Fremmedords avløsning. Kristiania, Cammermeyer. XXXIV, 992 s.
Knudtzon, Frederik Gotschalk 1927. Ungdomsdage. København, August Bang. 275 s. (Memoirer og Breve, 49)
Kobro, Isak 1908–15. Norges læger 1800–1908. Kristiania, Centraltrykkeriet. 2 b.
Kocka, Jürgen 1993. «The European Pattern and the German Case». Kocka, Jürgen & Allen Mitchell red. Bourgeois society in nineteenth-century Europe. Oxford, Berg, 3–39
Kocka, Jürgen & Allen Mitchell red.1993. Bourgeois society in nineteenth-century Europe. Oxford, Berg. 468 s.
Koht, Halvdan 1918–25. Johan Sverdrup. Kristiania, Aschehoug. 3 b. i 4
Koht, Halvdan 1928–29. Henrik Ibsen : eit diktarliv. Oslo, Aschehoug. 2 b.
1. Trong og trengsle. 1828–1866. 1928. 360 s.
2. Høgder og dypter. 1866–1906. 1929. 387 s.
Koht, Halvdan 1953. «Når reiste Henrik Ibsen frå Skien?». Ibsenårbok 1953, 56–62
Koht, Halvdan 1954. Henrik Ibsen : eit diktarliv. Ny, omarb. utg. Oslo, Aschehoug. 2 b.
Koht, Halvdan 1958. «Hedda Gabler : förhistorie og symbol». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 34, 353–61
Kolsrud, Ole 2001. Maktens korridorer : regjeringskontorene 1814–1940. Oslo, Universitetsforlaget. 488 s. (Riksarkivets skriftserie, 12)
Komiteen for Norges Deltagelse i Verdensudstillingen i Wien 1873. [Innbydelse til subskripsjon]. Christiania, [s.n.], 1872. [1] s. (NBO Småtrykk)
Komiteen i Kristiania 1873 = Norwegischer Spesial-Katalog der Weltausstellung 1873 in Wien. [S.l.], [s.n.]
Kommandantvold, Kristian Magnus 2005. «Ibsen og Sverige». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 17–35
Kongl. Maj:ts Nådiga reglemente för styrelsen och förvaltningen af de kongl. Theatrarne : gifvet Stockholms slott d. 19 febr. 1863. 1886. Stockholm, [s.n.]. 35 s.
Koppell-Ellfeld, Franz 1887. «Feuilleton». [Anmeldelse av Gengangere]. Dresdner Nachrichten nr. 353, 19/12
Koren, Kristian 1885. Fortegnelse over Studerende ved det kongelige Fredriks Universitet : Høstsemesteret 1885. Udg. med Bidrag af det akademiske Kollegium. Kristiania, [s.n.]. 24 s.
Kosch, Wilhelm 1927–30. Deutsches Literatur-Lexikon : biographisches und bibliographisches Handbuch. Halle, Niemeyer. 2 b.
Koselleck, Reinhart 1979. Vergangene Zukunft : zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt, Suhrkamp. 388 s.
Koszyk, Kurt 1966. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Berlin, Colloquium Verlag. 372 s. (Geschichte der deutschen Presse, 2)
K.R. 1895. «Kristiania Theater». Aftenposten nr. 74, 5/2
Krag, Erik 1928. «Ibsen i Russland». Edda, 28, 72–95
Krag, Wilhelm 1928. Heirefjæren. Oslo, Aschehoug. 255 s.
Kragh-Jacobsen, Sven & Karen Neiiendam 1967. «Data af Hofteatrets 200-årige historie». Robert Neiiendam: Robert Neiiendam in memoriam ved Hofteatrets 200 årsdag den 30. januar 1967. København, Selskabet for dansk Teaterhistorie, 39–43
Krausnick, Michail 1974. Paul Heyse und der Münchener Dichterkreis. Bonn, Bouvier. 357 s.
Kretschmar, Lothar 1992. «Die Ermittlung der Erscheinungsjahre bei Reclams Universal-Bibliothek 1867–1945». Bode, Dietrich red.: Reclam, 125 Jahre Universal-Bibliothek : 1867–1992. Stuttgart, Reclam, 478–92
Kristensen-Randers, Jens Peter 1917. «Hos Bjørnson og Ibsen : et Par Samtaler og et Par Breve». Tilskueren : Maanedsskrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer, 501–11
Kristiansen, V., pseudonym – se Fausbøll, Michael Viggo
Krog, Gina 1887. «Rosmersholm». Nylænde : tidsskrift udgivet af Norsk kvindesagsforening, 1, 25–28
Krohg, Christian 1895. «Sigurd Ibsen». Verdens Gang nr. 98, 27/4
Krohg, Georg Anton 1869. «[Notis om Ibsen]». Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur tillägsblad 24/2
Krücken, Oskar von & Imre Parlagi red. 1918. Das geistige Ungarn : biographisches Lexikon. Wien, Braumüller. 2 b.
Kugler, Franz 1856–59. Handbuch der Kunstgeschichte. 3. Aufl. Stuttgart, Ebner & Seubert. 2 b. i 3
Kulhoff, Birgit 1990. Bürgerliche Selbstbehauptung im Spiegel der Kunst : Untersuchungen zur Kulturpublizistik der Rundschauzeitschriften im Kaiserreich (1871–1914). Bochum, Brockmeyer. 276 s. (Bochumer historische Studien, neuere Geschichte, 9)
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder fra vikingtid til reformasjonstid 1956–78 – se KLNM
Kummer, Friedrich 1938. Dresden und seine Theaterwelt. Dresden, Heimatwerk Sachsen. 290 s.
Kundblad, Karl Eduard 1856. Teater-frågan : skall Sverige fortfarande ega en kunglig teater, en national-teater? Stockholm, [s.n.]. 76 s.
Kurz, Isolde 1918. Aus meinem Jugendland. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 264 s.
Kvam, Kela, Janne Risum & Jytte Wiingaard 1992–93. Dansk teaterhistorie. København, Gyldendal. 2b.
1. Kirkens og kongens teater. 1992. 279 s.
2. Folkets teater. 1993. 364 s.
Kylberg, Ellen & Regina Kylberg [1981]. Dagbok från Italien 1881–83. [Red. Gabriel Hallbäck]. Gävle, Cikada. 218 s.
Küstner, Karl Theodor von 1857. Taschen- und Handbuch für Theater-Statistik. 2. vermehrte Aufl. Leipzig, Dürr. XXXI, 396 s.
Københavns Universitet 1479–1979. Udg. af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. Hovedred.: Svend Ellehøj [et al.]. København, Gad, 1979–. 14 b.
Køltzow, Liv 1992. Den unge Amalie Skram : et portrett fra det nittende århundre. Oslo, Gyldendal. 406 s.
Kaartvedt, Alf 1956. Kampen om parlamentarisme : 1880–1884 : den konservative politikken under vetostriden. Oslo, Universitetsforlaget. 603 s.
Kaartvedt, Alf et al. 1964. Det Norske storting gjennom 150 år. Utg. av Norges storting under red. av C.J. Hambro [et al.]. Oslo, i kommisjon hos Gyldendal. 4 b.
Kaartvedt, Alf 1995. «Del 3. 1814–1905. Unionen med Sverige». Norsk utenrikspolitikks historie 1995–97, 1: Oslo, Universitetsforlaget, 231–364
Laan, Kornelis ter 1952. Letterkundig woordenboek voor noord en zuid. 2. verm. druk. ’s-Gravenhage, van Goor. 634 s.
Lagerroth, Ulla-Britta 2005. «Ett teaterliv i Ibsens tjänst : August Lindbergs banbrytande Ibsenföreställningar i möte med svensk publik». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 89–172
Lagerroth, Ulla-Britta & Ingeborg Nordin Hennel red. 2007. 1800-talets teater. [Hedemora], Gidlund. 405 s. (Ny svensk teaterhistoria, 2)
Lampe, Johan Fredrik 1895–96. Bergens stifts biskoper og præster efter reformationen : biografiske efterretninger. Kristiania, Cammermeyer. 2 b.
Lampl, Hans Erich 1977.Nova über Henrik Ibsen und sein Alterswerk : das «Tagebuch» der Emilie Bardach. Oslo, Edizione «α». 94 s.
Lange, Julius 1869. Om en Række antike Figurer og Hoveder. Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag. 53 s.
Lange, Julius 1873. Nutids-Kunst : skildringer og karakteristiker. Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag. 532 s.
Lange, Julius 1874. «[Kommentar om den belgiske kunstavdelingen]». Streiftog i Verdens-Kunstudstillingen i Wien 1873. 86 s.
Lange, Julius 1902. Breve fra Julius Lange. Udg. af P. Købke. København, Det Nordiske forlag. 347 s.
Lange, Marit Ingeborg 2002. «Norske malere i München i 1870-årene». Lange, Marit Ingeborg & Knut Ljøgodt red.: Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri. Oslo, Nasjonalgalleriet, 8–19
Lange, Marit Ingeborg 2002. «To malere og ett motiv : Peterssen, Leibl og kvinnene i kirkestolen». Lange, Marit Ingeborg & Knut Ljøgodt red. Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri. Oslo, Nasjonalgalleriet, 81-85
Lange, Marit Ingeborg 2006. «Tre kvinner i Ibsens blå salong». Hjemdahl, Anne-Sofie red.: Ting om Ibsen : tingene, livet og dramatikken. Oslo, Andrimne, 189–201
Lange, Marit Ingeborg & Knut Ljøgodt red. 2002. Svermeri og virkelighet : München i norsk maleri. Oslo, Nasjonalgalleriet. 423 s.
Langenstein, York 1983. Der Münchner Kunstverein im 19. Jahrhunder : ein Beitrag zur Entwicklung des Kunstmarkts und des Ausstellungswesens. Neue . München, UNI-Druck. 331 s. (Schriftreihe des Stadtarchivs München)
Larsen, Karl 1907. Henrik Ibsens episke Brand : udgivet efter Originalmanuskripterne af Karl Larsen. Kjøbenhavn, Gyldendal. 264 s.
Larsen, Karl 1908. «Henrik Ibsens episke Brand». Morgenbladet 15/3
Larsen, Karl 1987. Københavnerfortællinger. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Anne E. Jensen. [København], Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 253 s. (Danske klassikere)
Larsen, Lars Frode 2002. Tilværelsens Udlænding : Hamsun ved gjennombruddet (1891–1893). Oslo, Schibsted. 557 s.
Langslet, Lars Roar 2004. Sønnen : en biografi om Sigurd Ibsen. [Oslo], Cappelen. 475 s.
Larsen, Peter 2010. «Et liv i bilder. Den fotografiske Ibsen-biografi». Astrid Sæther et.al: Den biografiske Ibsen. [Oslo], Unipub. 288s. (Acta Ibseniana, 6)
Larsen, Peter 2013. Ibsen og fotografene : 1800-tallets visuelle kultur. Oslo: Universitetsforlaget. 239 s.
Larsen, Peter & Sigrid Lien 2007. Norsk fotohistorie : frå daguerreotypi til digitalisering. Oslo, Samlaget. 343 s.
Larsen, Øivind, Håkon Haugtomt & Waldemar Platou 1980. Sykdomsoppfatning og epidemiologi 1860–1900 : epidemiske sykdommer i Norge og helsemyndighetens vurdering av folkehelsen : presentasjon av data Oslo, Universitetet i Oslo, Seksjon for medisinsk historie. 202 s.
Larson, Harold 1944. Björnstjerne Björnson : a study in Norwegian nationalism. New York, King’s Crown Press. 172 s.
Larson, Philip Edward 1999 [sitert 16/05 2005, 19:00 norsk tid]. Resources in Ibsen’s early environment. <http://www.museumsnett.no/ibsen/larson/grimstadbks.htm>
Larson, Philip Edward 1999. Ibsen in Skien and Grimstad : his education, reading and early works. Grimstad, The Ibsen House and Grimstad Town Museum. 184 s.
Larson, Philip Edward & Bo Elbrønd-Bek 1998. «A selection of Henrik Ibsen’s letters». Edda, 1998, 58–87
Lassen, Birger Stuevold 1976. Til TONOs forhistorie : komponistens fremføringsenerett, forspill og intermezzo non troppo dignitoso 1868–1887. (Tanke og tone, 1976)
Lassen, Hartvig Marcus 1866. Henrik Wergeland og hans Samtid. Christiania, Malling. 298 s.
Lassen, Hartvig Marcus 1875. Læsebog i Modersmaalet for Skolernes höjere Klasser, tilligemed en literærhistorisk Oversigt og Svenske Læsestykker. Udg. af H. Lassen. Anden omarb. Udg. Kristiania, Steen. 520 s.
Lassen, Hartvig Marcus 1887. «Berner-Konventionen». Aftenposten nr. 125, 8/3
Lázár, Béla 1918. Írók és mvészek között : száz vidám história : képekkel. Budapest, Pallas. 163 s.
Le Blond, Maurice 1897. «Jean Gabriel Borkman au Théâtre de l’Oeuvre». La revue naturiste, 2, nr. 9, 110–13
Lee, Alan J. 1976. The origins of the popular press in England, 1855–1914. London, Croom Helm. 310 s.
Leffler, Anne Charlotte 1922. En självbiografi : grundad på dagböcker och brev. [Red. av Jane Gernandt-Claine]. Stockholm, Bonnier. 321 s.
Leganger, N.F. red. 1925. Norges geistlighet : og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925 . Oslo, Hanche. 306 s. (Norges portrettgalleri, 1)
Lehmann 1884 = Adolf Lehmann’s allgemeiner Wohnungs-Anzeiger : nebst Handels- und Gewerbe-Adressbuch für die k.k. Reichs-Haupt- und Residenzstadt Wien und Umgebung 1884. Wien, Alfred Hölder
Leicht, Georg & Marianne Hallar 1977. Det kongelige Teaters repertoire 1889–1975. [Ballerup], Bibliotekscentralen. 436 s.
Lemaître, Jules 1895. «La semaine dramatique». Journal des débats 3/6
Lenman, Robin J.V. 1975.Censorship and society in Munich, 1890–1914 : with special reference to «Simplicissimus» and the plays of Frank Wedekind. [Oxford], University of Oxford. 355 s. Doktorgradsavhandling ved University of Oxford
Lenman, Robin J.V. 1978. «Politics and culture: the state and the avant-garde in Munich 1886–1914». Evans, Richard J. red.: Society and politics in Wilhelmine Germany. London, Croom Helm, 90–111
Lervik, Helge 1969. Bjørnstjerne Bjørnsons politiske agitasjon 1880–1884. Oslo, Universitetsforlaget. 97 s.
Lesser, Max 1887. «Ibsen’s ‹Volksfeind›». Neues Wiener Tagblatt nr. 67, 9/3
Levertin, Oscar 1909. Lifvets fiender : berättelse. 3. uppl. Stockholm, Bonnier. 152 s. (Samlade skrifter, 4)
Lewko, Marian 1996. Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej w latach 1876–1918. Lublin, Redakcja Wydawn. 848 s. (Rozprawa habilitacyjna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia&lstrok; Nauk Humanistycznych)
Lexikon Geschichtswissenschaft : hundert Grundbegriffe. Herausgegeben von Stefan Jordan. Stuttgart, Philipp Reclam jun. 2002. 370 s.
Lexow, Einar 1929. Haakonshallen Bergen, Grieg. 205 s.
Lidén, Arne 1926. Den norska strömningen i svensk litteratur under 1800-talet. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 311 s.
Lie, Erik 1908. Jonas Lie : Oplevelser, med Breve, Illustrationer og Portrætter. Kristiania, Gyldendal. 306 s.
Lie, Erik 1933. Jonas Lie : en livsskildring. Oslo, Gyldendal. 210 s.
Lie, Hallvard 1972. “Opposisjon ved Åse Hiorth Lerviks doktordisputas Ibsens verskunst i Brand. Edda 72, 257–69
Lie, Jonas 1869. “Fra Norge». For Ide og Virkelighed, 501–15, 856–67
Lie, Jonas 1870. “Fra Norge». For Ide og Virkelighed, 187–200, 541–54
Lie, Jonas 1915. Jonas Lie og hans samtidige : breve i udvalg. Ved Carl Nærup. Kristiania, Gyldendal. 292 s.
Lie, Jonas 2009. Brev. Utg. av Anne Grete Holm-Olsen. Oslo, Novus. 3 b.
Lie, Magnus & B.M. Tvete [1923]. Stiftelser og legater i Trondhjem : statuter, fundatser, gavebreve, utdrag av testamenter. Trondheim, G. Krogshus boktrykkeri. 307 s.
Lieblein, Jens 1865. Nutidens Opdagelser om de gamle Ægyptere. Christiania, Selskabet for Folkeoplysningens Fremme. 186 s. (Tillægshefte til Folkevennen, 2)
Lieblein, Jens 1866. «Brand. Dramatisk Digt af Henrik Ibsen». Norden – et Maanedsskrift, 287–96
Lilja, Gösta et al. 1952–1967. Svenskt konstnärslexikon 1952–1967. Malmö, Allhem. 5 b. (Tiotusen svenska konstnärers liv och verk)
Lindanger, Rita 1997. Christiania Tivoli : en musikk- og teaterhistorie om et forlystelsesetablissement i Kristiania. Oslo, [R. Lindanger]. 144 s. Hovedoppgave i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo
Lindau, Paul 1895. Eine Yachtfahrt nach Norwegen : Tage und Nächte im milden Norden. Breslau, Schottlaender. 153 s. (Unterwegs und Daheim)
Lindau, Paul 1916–17. Nur Erinnerungen. Stuttgart, Cotta. 2 b.
Lindberg, Per 1943. August Lindberg : skådespelaren och människan : interiörer från 80- och 90-talens teaterliv. Stockholm, Natur och Kultur. 452 s.
Lindberger, Örjan 1964. «Ibsen och två svenska teaterchefer». Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 40, 6, 376–86
Lindeman, Peter 1915. «Wilhelmine Holmboe Schenstrøm». Musikbladet : ukeskrift for norske musikvenner, 18, 133–34; 19, 141–43
Lindenbaum, Arne 1959. «Henrik Ibsen på Stockholmsscenen : apropå Nationalscenens premiär på ’Rosmersholm’». Skådebanan 41, 9
Linder, Gurli 1918. Sällskapsliv i Stockholm under 1880- och 1890-talen : några minnesbilder. Stockholm, Norstedt. 174 s.
Lindstøl, Tallak 1914–15. Stortinget og statsraadet 1814–1914. Kristiania, Steen. 2 b. i 4
1. Biografier. 1914. 2 b.
2. De enkelte storting og statsraader. 1914–15. 2 b.
Linneberg, Arild 1992. 1848–1870. Oslo, Universitetsforlaget. 378 s. (Norsk litteraturkritikks historie, 2)
Livio, Gigi 2000. «Il teatro del grande attore e del mattatore». Alonge, Roberto & Guido Davico Bonino red.: Storia del teatro moderno e contemporaneo, 2. Torino, Einaudi, 624–27
Lobedanz, Edmund 1868. Album Nordgermanischer Dichtung : Deutsch und mit biographisch-literarischen Notizen von Edmund Lobedanz. Erster band. Album Dänisch-Norwegischer Dichtung. Leipzig, Albert Fritsch. 344 s.
Loescher Editore2005 [sitert 3/2 2005, 12:00 norsk tid]. Storia Loescher Editore : 1867 – le origini. <http://www.loescher.it/default.asp?Md=31_1&Dx=31_1>
Lokrantz, Margherita Giordano 2002. «Three unpublished letters by Henrik Ibsen about the first performances of ‹Et dukkehjem› in Italy». Ibsen Studies, 2, nr. 1, 59–74
Longum, Leif 1989.«Norsk» som forsknings- og studiefag : historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. [Oslo], [s.n.]. 181 s. (Landslaget for norskundervisning, 49)
Lorentzen, Bernt 1949. Det første norske teater. Bergen, John Griegs forlag. 221 s.
Lothar, Rudolph 1902. Henrik Ibsen. Leipzig, Seemann. 175 s.
Lothe, Jakob, Christian Refsum & Unni Solberg 2007. Litteraturvitenskapelig leksikon. 2. utg. Oslo, Kunnskapsforlaget. 253 s.
Love for Interessentskabet i Christiania Theater 1878. Christiania, trykt i Opfostringshusets Bogtrykkeri. 14 s.
Love for Interessentskabet i Christiania Theater antagne i Generalforsamling den 5te og 9de August 1842, og ifølge Bemyndigelse udfærdigede af Theatrets Repræsentantskab 1842. Christiania. 16 s.
Lugné-Poë, Aurélien Marie 1938. Ibsen i Frankrike. Overs. av Sigurd Høst. Oslo, Gyldendal. 108 s.
Lugt, Frits 1938–1987. Répertoire des catalogues de ventes publiques: intéressant l´art ou la curiosité. La Haye, Martinus Nijhoff. 4 b.
Lund, Audhild 1925. Henrik Ibsen og det norske teater 1857–1863. Oslo, [s.n.]. 129 s. (Småskrifter fra det Litteraturhistoriske seminar, 19)
Lund, Mária Fáskerti – se Fáskerti, Mária
Lund, Oscar P. 1886. «‹Peer Gynt›». Illustreret Teaternyt nr. 1, 3–4
Lund, Signe 1944. Sol gjennem skyer : livserindringer. Oslo, Gyldendal. 256 s.
Lunde, Inger-Margrethe 2009. Mitt navn er ikke Nora : historien om Laura Kieler, modellen til Nora i Et dukkehjem. [Oslo], Arneberg. 292 s.
Lunde, Johs. 1975. Liv og kunst i konflikt : Alexander L. Kielland 1883–1906 : fra Gift til Jacob : omkring Napoleon. Oslo, Gyldendal. 320 s.
Lundquist, Anne 2002. «Ibsen til Rosa og Rosa om Ibsen». Bokvennen nr. 3, 30–35
Lübke, Wilhelm 1863. Geschichte der Plastik von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig, E.A. Seemann. 775 s.
Lübke, Wilhelm 1866. Grundriss der Kunstgeschichte. 3. Aufl. Stuttgart, Ebner & Seubert. XX, 734 s.
Lübke, Wilhelm 1872. Kunsthistorien : fremstillet i dens Hovedtræk. Bearb. med særligt Hensyn til Kunsten i Norden af Jul. Lange. Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag. XII, 885 s.
Lübker, Friedrich 1860. Reallexikon des classischen Alterthums für Gymnasien. 2. Aufl. Leipzig, Teubner. XII, 1084 s.
Lyche, Lise 1991. Norges teaterhistorie. Asker, Tell forlag. 266 s.
Lüdtke, Gerhard red. 1973. Nekrolog 1901–1935. München, Saur. VI, 976 sp. (Kürschners deutscher Literatur-Kalender)
Lysell, Roland 2005. «Tre Ibsendramer i Ludvig Josephsons regi på Nya Teatern i Stockholm». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 173–99
Lystad, Ingrid Lydersen 2009 [sitert 21/1 2020, 11:30 norsk tid]. «Historikk : utdrag fra boka Høstutstillingen – elsket og hatet». <http://www.hostutstillingen.no/historikk.html>
Lütken, Georg red. 1892–99. Allers illustrerede Konversationsleksikon. København, Carl Aller. 6 b.
Lützow, Carl von red. 1875. Kunst und Kunstgewerbe auf der wiener Weltausstellung 1873. Leipzig, Seemann. 524 s.
Löffler, Fritz 1956. Das alte Dresden : Geschichte seiner Bauten. Dresden, Sachsenverlag. 411 s. + kartvedlegg
Løkke, Jakob 1855. Modersmaalets Formlære i udførlig Fremstilling. Kristiania, Johan Dahl. VIII, 208, VI s.
Løkke, Jakob 1870. Beretning om Det Nordiske retskrivningsmøde i Stockholm 25de–30te juli 1869. Kristiania, Malling. 63 s.
Løkke, Jakob 1879. Modersmaalets Grammatik til Skolebrug. 7. Udg. Christiania, Cappelen. VIII, 156 s.
Lønnum, Erlend 2003. Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. [Oslo], [E. Lønnum]. 83 bl. Hovedoppgave ved Universitetet i Oslo, Germanistisk institutt
MacArthur, Elisabeth J. 1990. Extravagant narratives : closure and dynamics in the epistolary form. Princeton, Princeton University Press. 297 s.
Magelssen, N.S. 1910–28. Familien Magelssen. Trondhjem, Adresseavisens Bogtrykkeri. 3 b.
Magyar nagylexikon 1993–2004 – se MNL
Mahr, Johannes red. 1987. Die Krokodile : ein Münchner Dichterkreis. Stuttgart, Reclam. 567 s.
Mahrenholtz, Richard 1889. Abriβ der Geschichte des Literarischen Vereins zu Dresden :(1862–1887). Unter Mitwirkung der Vorstandsmitglieder von Richard Mahrenholtz. Dresden, Blockmann. 28 s.
Mainardi, Patricia 1993. The end of the salon : art and the state in the early third republic. Cambridge, Cambridge University Press. 210 s.
Maitron, Jean red. 1964–93. Dictionnaire biographique du movement ouvrier français. Paris, Les éditions ouvrières. 43 b.
Malinovski, Ivan 1953. Russiske bøger i danske oversættelser : en bibliografi. København, Borgen. 51 s.
Mann, Heinrich [1966]. Im Schlaraffenland : ein Roman unter feinen Leuten [Hamburg], Claassen. 596 s.
Manthey, August Christian 1909–19. Dagbøger for Aarene 1856–1874. Kristiania, [s.n.]. 2 b.
Mantzius, Karl 1919. Min far og jeg : af gamle familiepapirer. København, [s.n.]. 236 s.
Marholm, Laura 1887. «Henrik Ibsen’s neuste Dramen». Die Gegenwart, 31, nr. 1, 1/1, 7–10
Marker, Frederick J. & Lise-Lone Marker 1975. The Scandinavian theatre : a short history. Oxford, Blackwell. XIII, 303 s.
Marker, Frederick J. & Lise-Lone Marker 1989. Ibsen’s lively art : a performance study of the major plays. Cambridge, Cambridge University Press. XII, 252 s.
Martens, Johannes Skancke 1967. Jonas Lie i Paris. [Oslo], Mortensen. 152 s.
Martensen, Hans L. 1850. Den christelige Dogmatik. 2. Opl. Kjøbenhavn, Reitzel. VIII, 498 s.
Marum, Reidar A. 1944. Teaterslag og pipekonserter. Oslo, Cammermeyer. 174 s.
Marx Aveling, Eleanor 1890–91 [sitert 1/9 2008, 14:00 norsk tid]. Literature notes : December 1890 : The life of Henrik Ibsen. <http://www.marxists.org/archive/eleanor-marx/1890/literature.htm>
Matthew, H.C.G. & Brian Harrison red. 2004. Oxford dictionary of national biography – se ODNB
Maxgymnasium =Chronik des Maximiliansgymnasiums [sitert 16/3 2007, 12:00 norsk tid; sitert 20/9 2007, 10:16 norsk tid]. <http://www.maxgym.musin.de/unsereschule/chronik>
McFarlane, James 1991. «Berlin and the rise of modernism». Bradbury, Malcolm & McFarlane, James red.: Modernism : 1890–1930. London, Penguin Books, 105–19
Meen, Kari, Gro Skogen & Marit Gundersen 1997 [sitert 10/12 2009, 10:50 norsk tid].Kirkegårdsprosjektet, Grenland Ættehistorielag. «Johannes cemetery». <http://www.grenlandslekt.no/gravsted/johanneskg2.html>
[Meidell, Ditmar] 1884. «‹Det flager i Byen og paa Havnen› af Bjørnstjerne Bjørnson. ‹Vildanden›, Skuespil i fem Akter af Henrik Ibsen. ‹Fortuna›, Roman af Alexander Kielland». Norsk Maanedsskrift for Literatur, Kunst og Politik, 1, 563–80
Meiner, Annemarie 1965. «100 Jahre Theodor Ackermann». Jubiläumskatalog : 100 Jahre Theodor Ackermann. 4–33
Meisling, Peter 1988. Agnetes latter : en folkevise-monografi. København, Akademisk forlag. 360 s.
Melby, Kari et al. 2006. Inte ett ord om kärlek : äktenskap och politik i Norden ca. 1850–1930. Göteborg, Makadam. 415 s. (Centrum för Danmarksstudier, 11)
Melby, Kari, Anu Pylkkänen & Bente Rosenbeck red. 1999. Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. København, Nordisk Ministerråd. 225 s. (NORD, 1999:14)
Melbye, Osv. I. 1977–82. Tollere gjennom 300 år : 1536–1886. Oslo, Norsk Slektshistorisk Forening. 212 s.
Meling, Torjer et al. 1954. Norges skibsførere : 1935–1953. 2. utg. Stavanger, Paul T. Dreyers forlag. 487 s.
Melville, Herman 1993. Correspondence, 14. Ed. by Lynn Horth. Evanston, Northwestern University Press. XVII, 923 s.
Mendelsohn, Oskar 1969–86. Jødenes historie i Norge gjennom 300 år. Oslo, Universitetsforlaget. 2 b.
Mendelssohn, Peter de 1970. S. Fischer und sein Verlag. Frankfurt am Main, S. Fischer. 1487 s.
Mercs, István 2008. «Czóbel Minka és Henrik Ibsen üzenetváltása : a Czóbel Minka levelezés feltáratlan forrásaiból». Sipos, Lajos red.: «Jövöm emléke, múltamnak árnya» : in memoriam Czóbel Minka. Nyíregyháza, [s.n.], 43–58
Mertinová, Petra 2003. «Ibsen na ceských jevistích v letech 1878–1918». Disk, 103–19
Meyer, Ludvig 1844. Fremmedordbog eller Kortfattet Lexicon over fremmede i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader, tilligemed de i danske Skrifter mest brugelig fremmede Ordforkortelser. 2., forøgede og forbedrede Udg. København, Schubothe. XXXI, 630 s.
Meyer, Ludvig 1853. Fremmedordbog eller Kortfattet Lexicon over fremmede i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader, tilligemed de i danske Skrifter mest brugelig fremmede Ordforkortelser. 3., forøgede og forbedrede Udg. København, Schubothe. XXXI, 873 s.
Meyer, Ludvig 1924. Fremmedordbog. 8. Udg. Kristiania, Gyldendal. 1184 s.
Meyer, Michael 1971. Henrik Ibsen : en biografi. Norsk utg. ved Magnus, Peter, Odd-Stein Anderssen & Jo Ørjasæter. Oslo, Gyldendal. 872 s.
Meyer, Per F. 1969. Per F. Meyers bibliotek : katalog 1. Oslo, [s.n.]. 406 s.
Meyers Konversationslexikon. Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien, Vierte Auflage, 1885–1892. [Sitert 24/9 2007, 10:53 norsk tid]. <http://susi.e-technik.uni-ulm.de:8080/Meyers2/stoebern/werk/meyers/meyers.html>
Michal, Emil 1916. Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfriga lokaler spelåren 1863–1913. Stockholm, Svenska Teatermuseet. 328 bl.
Midbøe, Hans 1960a. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Trondheim, [s.n.]. 2 b.
Midbøe, Hans 1960b. Streiflys over Ibsen og andre studier. Oslo, Gyldendal. 163 s.
Militär-Schematismus 1884 = Kais. königl. Militär-Schematismus für 1884. Herausgegeben vom k.k. Reichs-Kriegs-Ministerium. Wien, k.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1883
Militär-Schematismus 1885 = Kais. königl. Militär-Schematismus für 1885. Herausgegeben vom k.k. Reichs-Kriegs-Ministerium. Wien, k.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1884. 1134 s.
Millas, Hercules 2008. “History-writing among Greeks and Turks : imagining the self and the other». Stefan Berger & Chris Lorenz eds. The Contested Nation : Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 490-510
Miller, Edith Starr (Lady Queenborough) [1933]. Occult theocrasy. Abbeville, Paillart. 2 b.
Mitchell, Brian R. 1998. International historical statistics : Europe 1750–1993. Fourth ed. Basingstoke, Macmillan. 959 s.
Mitchell, Brian R. 2003. International historical statistics. Fifth ed. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 3 b.
MNL = Magyar nagylexikon 1993–2004. Budapest, Akadémiai Kiadó. 19 b.
Modalsli, Tone 2001. «Ibsen, Bjørnson and Bernhard Dunker, 1864–66 : new material in the Manuscripts Collection of the National Library of Norway, Oslo Division». Ibsen studies, 1, nr. 2, 94–105
Moe, Hilmar 1888. Adressebog for Trondhjem. Trondhjem, H. Moe & Co.
Moe, Jørgen 1840. Samling af Sange, Folkeviser og Stev i norske Almuedialekter. Med Indledning af Jørgen Moe. Christiania, Malling. XII, 138 s.
Mohr, Otto Lous 1953. Henrik Ibsen som maler : with an English summary. Oslo, Gyldendal. 77 s.
Moi, Toril 2006. Ibsens modernisme. Overs. av Agnete Øye. Oslo, Pax. 502 s.
Moisy, Sigrid von 1981. Paul Heyse : Münchener Dichterfürst im bürgerlichen Zeitalter. München, C.H. Beck. 253 s.
Molbech, Christian 1859. Dansk Ordbog : indeholdende det danske Sprogs Stammeord, tilligemed afledede og sammensatte Ord [...]. 2., forøgede og forbedrede Udg. Kiøbenhavn, Gyldendal. 2 b. i 1
Molbech, Ib [2008] [sitert 28/1 2008, kl. 12:00 norsk tid]. «Christian Knud Frederik Molbech». <http://home1.stofanet.dk/molbech/ChristianKnudFrederikMolbech.htm>
Molland, Einar 1979. Norges kirkehistorie i det 19. århundre. Oslo, Gyldendal. 2 b.
Molnár, István 1983. 75.000 RIKSDALER ?!? eller Slaget om Anslaget till Kungliga Teatern vid 1856–58 års riksdag. Trebetygsuppsats i teatervetenskap. [Stockholm], Stockholms Universitet, Institutionen för teater- och filmvetenskap. 63 s.
Mommsen, Wolfgang J. 1994. Bürgerliche Kultur und künstlerische Avantgarde : Kultur und Politik im deutschen Kaiserreich 1870 bis 1918. Frankfurt am Main, Ullstein. 205 s. (Propyläen-Studienausgabe)
Mommsen, Wolfgang J. 2000. Bürgerliche Kultur und politische Ordnung : Künstler, Schriftsteller und Intellektuelle in der deutschen Geschichte 1830–1933. Frankfurt, Fischer. 272 s.
Monrad, Ditlev Gothardt 1872. «[Kritikk mot Brandes]». Fædrelandet 13/2, 4/4
Monrad, Marcus Jacob 1845. «Beretning fra Cand. theol. M.J. Monrad, om en ved offentlig Understøttelse foretagen Udenlandsreise i Aarene 1842–44». Norske Universitets- og Skole-Annaler, Række 2, B. 3, 123–32
Monrad, Marcus Jacob 1859. Tolv Forelæsninger om Det Skjønne. Christiania, Det norske Studentersamfunds Forlag. 164 s.
Monrad, Marcus Jacob 1863a. «Indberetning om Professor M.J. Monrads i Sommeren 1859 med offentlig Stipendium foretagne Udenlandsreise». Norske Universitets- og Skole-Annaler, Række 3, B. 3, 56–66
Monrad, Marcus Jacob 1863b. «Om et archæologisk Museum». Norske Universitets- og Skole-Annaler, Række 3, B. 3, 71–93
Monrad, Marcus Jacob 1866. «Om Ibsens Brand». Morgenbladet 2/9, 9/9, 16/9, 23/9
Monrad, Marcus Jacob 1868. «Hr. Monrad foredrog en æsthetisk Bemærkning angaaende Krumningen af Horizontallinierne paa de doriske Templer i Athen». Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1867. Christiania, 82–90
Monrad, Marcus Jacob 1871. «Om Fremgang og Tilbakegang, især i Kunsten». Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1870. Christiania, 492–98
Morgenstern, Christian 1952. Ein Leben in Briefe[n]. Herausgegeben von Margareta Morgenstern. Wiesbaden, Insel Verlag. 535 s.
Morgenstern, Christian 1966. Gesammelte Werke in einem Band. München, Piper. 615 s.
Morgenstern, Christian 1982. Werke in vier Bänden. Herausgegeben von Clemens Heselhaus. München, Piper. 4 b.
1. Galgenlieder. Palmstrøm und andere Grotesken. 247 s.
2. Melancholie, Einkehr und andere Dichtungen. 271 s.
3. Aphorismen, Sprüche und andere Aufzeichnungen. 264 s.
4. Briefe. Essays. 271 s.
[Morgenstierne, Bredo] 1886. «Ibsens Rosmersholm». Aftenposten nr. 712, 30/11
[Morgenstierne, Bredo] 1888a. «Henrik Ibsen». Aftenposten nr. 169, 20/3
[Morgenstierne, Bredo] 1888b. «Ibsens ‹Fruen fra Havet›». Aftenposten nr. 746, 5/12
Morgenstierne, Bredo 1895. «Luxus». For Kirke og Kultur, 2, 268–85
Mortensen, Birgit 2003 [sitert 22/6 2009, kl. 12:00 norsk tid].Dansk kvindebiografisk leksikon. «Massi Bruhn (1846–1895) : Bruhn, Masine (Massi) Steinon». <http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/316/origin/170/query/massi>
Mosfjeld, Oskar 1949. Henrik Ibsen og Skien : en biografisk og litteratur-psykologisk studie. Oslo, Gyldendal. 332 s.
Moum, Sidsel Vogt 1980. «‹Disse uforskammede Piger …›». Semmingsen, Ingrid et al., red. 1979–81: Norges kulturhistorie, 4. Oslo, Aschehoug, 89–106
MU = Ibsen, Henrik 1906–07. Samlede værker. Mindeudgave. Kristiania, Gyldendal. 5 b. Uten bindtitler; titlene er tatt fra innholdsfortegnelsen.
1. Catilina. Gildet på Solhaug. Fru Inger til Østråt. Hærmændene på Helgeland. Kærlighedens komedie. Kongs-emnerne. 1906. 447 s.
2. Brand. Peer Gynt. De unges forbund. 1906. 412 s.
3. Digte. Kejser og galilæer. Samfundets støtter. 1907. 482 s.
4. Et dukkehjem. Gengangere. En folkefiende. Vildanden. Rosmersholm. 1907. 388 s.
5. Fruen fra havet. Hedda Gabler. Bygmester Solness. Lille Eyolf. John Gabriel Borkman. Når vi døde vågner. Mindeudgavens tekst : retskrivning og sprogform. 1907. 416, 42 s.
Munch, Peter Andreas 1852–59. Det norske Folks Historie. Christiania, Chr. Tønsberg. 6 b. i 4 deler
Munch, Peter Andreas 1981. Norrøne gude- og heltesagn. Rev. utg. ved Anne Holtsmark. Oslo, Universitetsforlaget. 350 s.
Myhre, Jan Eivind 1990. Hovedstaden Christiania : fra 1814 til 1900. Oslo, Cappelen. 560 s. (Oslo Bys Historie, 3)
Mykland, Knut 1978. Kampen om Norge : 1784–1814. Oslo, Cappelen. 476 s. (Norges historie, 9)
Mykland, Knut 1996. Fra Søgaden til Strandgaten : 1807–1880. Oslo, Universitetsforlaget. 434 s. (Trondheimshistorie 997–1997, 3)
Müller, Amalie – se Skram, Amalie
Müller, Georg Hermann 1887. Das Stadt-Theater zu Leipzig vom 1. Januar 1862 bis 1. September 1887. Leipzig, Verlag von Duncker & Humnlot. 367 s.
Müller, Georg Hermann 1891. Das Stadt-Theater zu Leipzig : statistikk vom Tage seiner Begründung am 26. August 1817 bis 1. April 1891. Selbstverlag des Verfassers. 2 b.
Müller, Peter Erasmus 1829. Dansk Synonymik eller Forklaring af eenstydige danske Ord ved Conferentsraad B.G. Sporon [et al.]. København, Gyldendal. 2 b.
Müller, Reinhard 2008 [sitert 31/8 2009, kl. 13:30 norsk tid].Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich. «Die Arbeitslosen von Marienthal : Eduard Freiherr von Todesco». <http://agso.uni-graz.at/marienthal/bibliothek/biografien/07_04_Todesco_Eduard_von_Biografie.htm>
Müller, Sigurd 1884. «Henrik Ibsen : Vildanden. Skuespil i 5 Akter». Morgenbladet (København) nr. 276, 17/11
Münchner Adressbuch 1879 = Adressbuch von München für das Jahr 1880. Herausgegeben von der kgl. Polizei-Direktion. Hergestellt nach dem Stande vom 1. November 1879
Münchner Adressbuch 1884 = Adressbuch von München für das Jahr 1885. Herausgegeben von der kgl. Polizei-Direktion. Hergestellt nach dem Stande vom 1. November 1884
Mynster, Lars 1990. Kejser Julian og Galilæerne. Overs. og kommenteret af Lars Mynster. København, Museum Tusculanums Forlag. 272 s.
Mæhle, Ole 1970. Jens Thiis : en kunstens forkjemper : 1870 – 12. mai – 1970. [Oslo], Gyldendal. 357 s.
Møller, Sophie [1894]. Henrik Ibsens haandskrift : en studie. Bilag til Juleaften. [Kristiania], [Bigler]. 4 bl.
Mørkhagen, Sverre 1997. Peer Gynt : historie, sagn og «forbandet Digt». Oslo, Cappelen. 208 s.
Mørstad, Erik 1996. Malerileksikon : teknikker, motivtyper og estetikk. Oslo, Gyldendal. 327 s. (Ad Notam)
Mørstad, Erik 2007. Malerileksikon : motivtyper, teorier og teknikker. Ny utg. [Oslo], Unipub. 309 s.
NA = Norges apotek og deres innehavere 1953–2000. Utg. av Norges apotekerforening. Oslo, Foreningen. 9 b.
Nagel, Anne-Hilde 1980. «Oversikter, årstall, tabeller». Oslo, Cappelen, 125–387 (Norges historie, 15)
Nagler, G.K. 1835–52. Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, Elfenbeinarbeiter etc. München, E.A. Fleischmann. 22 b.
Nansen, Peter 1917. «Henrik Ibsens 70 aars fest i Kjøbenhavn». Aftenposten nr. 114, 4/3; nr. 119, 7/3; nr. 127, 11/3
Nansen, Peter 1918. Portrætter. København, Henrik Koppel. 173 s.
Nansen, Peter [1918]. Mine 20 Aar i Gyldendal. [København], L. Levison Jun. 103, [6] s.
«Nasjonalbibliotekets katalogtjeneste [2009] [sitert 28/8 2009, kl. 09:36 norsk tid]. «Biografier til 1905-nettstedet : Åkerman, Henrik (sv)». <http://www.nb.no/baser/1905/biblio/bio.html>
Nazianz, Gregor von 1981. Briefe, eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von M. Wittig. Stuttgart, Hiersemann. 300 s. (Bibliothek der griechischen Literatur, 13)
NBL = Norsk biografisk leksikon 1923–83. Oslo, Aschehoug. 19 b.
NBL 2. utg. = Norsk biografisk leksikon 1999–2005. [2. utg.]. Oslo, Kunnskapsforlaget. 10 b.
NBO PA = Personalhistorisk arkiv [hovedsakelig avisutklipp], Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo
NDB = Neue deutsche Biographie 1953–. Herausgegeben von Der historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Berlin, Duncker & Humblot. Foreløpig (pr. august 2008): 23 b.
NEB = The new Encyclopædia Britannica 2002. 15th ed. Chicago, Encyclopædia Britannica. 32 b.
Neiiendam, Klaus 1978. «Peer Gynt på Dagmarteatret 1886». Wiingaard, Jytte red.: Henrik Ibsen i scenisk belysning. København, Reitzel, 31–47
Neiiendam, Robert 1921–30. Det kongelige Teaters Historie 1874–1922. København, Jespersen og Pios Forlag. 5 b.
Neiiendam, Robert 1923. «Casino»s Oprindelse og Historie i Omrids. Udg. i Anledning af Teatrets 75 Aars Jubileum. København, Hoffenberg. 79 s.
Neiiendam, Robert 1943. «Naar Ibsen solgte sine skuespil». Månedsprogrammet for Det kongelige Theater, desember
Neiiendam, Robert 1967. Robert Neiiendam in memoriam : ved Hofteatrets 200 årsdag den 30. januar 1967. København, Selskabet for dansk Teaterhistorie. 100 s.
Nelken, David 1997. Comparing legal cultures. Aldershot, Dartmouth. 274 s. (Socio-legal studies series)
Nerbøvik, Jostein 1999. Norsk historie 1860–1914 : eit bondesamfunn i oppbrot. Oslo, Samlaget. 296 s. (Norsk historie, 5)
Neue deutsche Biographie 1953– – se NDB
Nevéus, Torgny 2000. Honoris causa : promotioner, hedersdoktorer och hedersmedlemmar vid Uppsala universitet 1800–2000. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 95 s. (Skrifter rörande Uppsala universitet, C, Organisation och historia)
The new Encyclopædia Britannica 2002 – se NEB
NF = Nordisk familjebok : konversationslexikon och realencyklopedie 1904–26. Ny, rev. och rikt ill. uppl. Red. V. Leche. Stockholm, Nordisk familjeboks förlag. 38 b.
NF 1. utg. = Nordisk familjebok : konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1876–99. Utg. af N. Linder. Stockholm, [s.n.]. 22 b.
Nielsen, Fredrikke 1998. Minnen från min barndom och mina första ungdomsår. Utg. med innledning, et tillegg og opplysninger ved Harald Noreng. Oslo, Novus. 160 s. (Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum, Skrifter, 7)
Nielsen, L.C. 1909. Frederik V. Hegel : et Mindeskrift. København, Bagge. 2 b.
1. Hans Forgængere og hans Slægt. 474 s.
2. Breve til ham og fra ham. 591 s.
Nielsen, Lauritz 1942. Holger Drachmann : hovedtræk af en tragisk digterskæbne. København, Gyldendal. 162 s.
Nielsen, Lauritz 1943. Katalog over danske og norske digteres originalmanuskripter i det Kongelige Bibliotek. København, Munksgård. XXXVIII, 382 s.
Nietzsche, Friedrich 1967–. Werke : kritische Gesamtausgabe. Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. Berlin, de Gruyter. 34 b.
Nilsen, Sidsel Marie & Ladislav Reznicek 1988. Ibsen i Italia. Oslo, Biblioscandia. [62] s.
Nipperdey, Thomas 1990–92. Deutsche Geschichte 1866–1918. München, Beck. 2 b.
Nissen, Harald & Monica Aase (red.) 1993. Til opplysning : Universitetsbiblioteket i Trondheim 1768–1993. Trondheim, Tapir. 287 s. (Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab)
NKL = Norsk kunstnerleksikon : bildende kunstnere, arkitekter, kunsthåndverkere 1982–86. Red. av Nasjonalgalleriet. [Oslo], Universitetsforlaget. 4 b.
NLB = Nordisk leksikon for bogvæsen 1951–62. Red. af Palle Birkelund, Esli Dansten, Lauritz Nielsen. Oslo, Dreyer. 2 b.
N.M. 1888. «Henrik Ibsen: Fruen fra Havet». Illustreret Tidende nr. 10, 9/12, 117
Noack, Friedrich 1927. Das Deutschtum in Rom seit dem Ausgang des Mittelalters. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt. 2 b.
Noë, Heinrich 1888. Gossensass : Blätter der Erinnerung an die Gletscherwelt Tirols. Meran, Ellmenreich. 116 s.
Nora, Pierre red. 1996–98. Realms of memory : the construction of the French past. New York, Columbia University Press. 3 b.
Nordborg, Lars-Arne 1986. Det sterke Europa 1815–1870. Oslo, Aschehoug. 271 s. (Aschehougs verdenshistorie, 11)
Nordensvan, Georg 1886. «Ibsens nya diktverk : ett par synpunkter». Ny Illustrerad Tidning nr. 49, 4/12
Nordensvan, Georg 1892. Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet. Stockholm, Bonnier. 722 s.
Nordensvan, Georg 1895. «Ibsens ‹Lille Eyolf›». Aftonbladet nr. 1, 2/1
Nordensvan, Georg 1917–18. Svensk teater och svenska skådespelare från Gustaf III till våra dagar. Stockholm, Bonnier. 2 b.
Nordhagen, Per Jonas 1981. Henrik Ibsen i Roma 1864–1868. Oslo, Cappelen. 172 s.
Nordhagen, Rolf 1940. Norsk flora : tekstbind. Oslo, Aschehoug. XXIII, 766 s.
Nordisk Conversationslexikon 1870–78. 2. Udg. Red. af C.J. Fogh, S. Neegaard og J.P. Kønigsfeldt. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet. 6 b.
Nordisk Conversationslexikon 1884–90. 3. Udg. Red. af A.F. Pullich og Gustav Storm. Kjøbenhavn, Forlagsbureauet. 7 b.
Nordisk familjebok 1876–99 – se NF 1. utg.
Nordisk familjebok 1904–26 – se NF
Nordisk leksikon for bogvæsen 1951–62 – se NLB
Nordmann, Petrus 1918. Walter Runeberg 1838–1918 : bidrag till en konstnärsbiografi. Helsingfors, Söderström. 237 s.
Nordmark, Dag 2007. «Växande opposition mot monopolet». Lagerroth, Ulla-Britta & Ingeborg Nordin Hennel red.: 1800-talets teater. [Hedemora], Gidlund, 126–43
Nordmenn i Amerika 2007. [Sitert 25/9 2007, 12:12 norsk tid]. «Thor M. Andersens bibliografi (TMA)». <http://www.nb.no/baser/tma/tma.html>
Nordström, Gertrud 1963. «Den svenska urpremiären på Ibsens De ungas Förbund 1869». Bergman, Gösta M. & Niklas Brunius red.: Dramaten 175 år : studier i svensk scenkonst. Stockholm, Norstedt, 237–62
Noreng, Harald 2002. Fotografier fra Henrik og Suzannah Ibsens album. [Oslo], Ibsen-museene i Norge. 110 s. + 1 upublisert errata-side
Norges apotek og deres innehavere 1953–2000 – se NA
Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905 – se NPSA
Norges Statskalender for Aaret 1876. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer. 360 s
Norges Statskalender for Aaret 1877. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer. 360 s.
Norges Statskalender for Aaret 1878. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer. 360 s
Norges Statskalender for Aaret 1879 Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer. 360 s
Norges Statskalender for Aaret 1880. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1879. 390, XXIII s.
Norges Statskalender for Aaret 1881. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1880. 394, XXIII s.
Norges Statskalender for Aaret 1884. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1883. XXXIX, 389 s.
Norges Statskalender for Aaret 1886. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1885. XXXIX, 417 s.
Norges Statskalender for Aaret 1889. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1888. XXXIX, 437 s.
Norges Statskalender for Aaret 1890. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1889. 1026 sp., XXVII s.
Norges Statskalender for Aaret 1892. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1891
Norges Statskalender for Aaret 1893. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1892
Norges Statskalender for Aaret 1896. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1895
Norges Statskalender for Aaret 1897. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1896
Norges Statskalender for Aaret 1898. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1897
Norges Statskalender for Aaret 1901. Efter offentlig Foranstaltning red. af N.R. Bull. Kristiania, Cammermeyer, 1900
Norseng, Mary Kay 1988. «Eros og ære : Problemdiktning og sjeledrama rundt århundreskiftet». Engelstad, Irene et al. red. 1988–90: Norsk kvinnelitteraturhistorie, 1. Oslo, Pax, 235–43
Norsk biografisk leksikon 1923–83 – se NBL
Norsk biografisk leksikon 1999–2005 – se NBL 2. utg.
Norske Gardsbruk : Telemark fylke 1955. Oslo, Forlaget norske gardsbruk. 2 b. (Norske Gardsbruk 12–13)
Norsk Hoved-Jernbane i Femti Aar : 1854–1904. Kristiania, Fabritius.
Norsk kunstnerleksikon 1982–86 – se NKL
Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet 1966–. Hovudred.: Alf Hellevik, [Lars S. Vikør]. Oslo, Samlaget. Foreløpig (pr. oktober 2008): 7 b.
Norsk Retstidende 1876 = Anonym 1876.«Domme».Norsk Retstidende : Ugeblad for Lovkyndighed, Statistikk og Statsøkonomi, nr. 28, 28/6
Norsk riksmålsordbok – se NRO
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 2008 – se NSD
Norske Studenter 1893 = Botten-Hansen, Paul 1893. Norske Studenter der har absolveret Examen Artium ved Christiania Universitet eller de artiumsberettigede Skoler : Oplysninger om Karaktererne til Artium, anden Examen og Embedsexamen samt Livsstilling. Christiania, Cammermeyer. 304, 52 s.
Norsk utenrikspolitikks historie 1995–97. Oslo, Universitetsforlaget. 6 b.
NPSA = Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660–1905 : biografiske oplysninger [1926–86]. [Oslo], Den norske advokatforening. 3 b. i 5
NRO = Norsk riksmålsordbok 1937–57. Utg. av det Norske akademi for sprog og litteratur. [Oslo], Kunnskapsforlaget. 2 b. i 4 + tilleggsb. 1–2, 1995
NSD =Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 2008 [sitert 17/10 2008, 13:00 norsk tid]. «Data om det politiske system – PolSys : Biografier 1905–1945». <http://www.nsd.uib.no/polsys>
Nyblom, Helena 1885. «Tre moderna författare, II». [Anmeldelse av Vildanden]. Ny svensk Tidskrift nr. 1, 65–69
Nygaard, Jon 2013. «… af stort est du kommen» : Henrik Ibsen og Skien. Oslo: Senter for Ibsen-studier (Acta Ibseniana VIII). 194 s.
Nygaard, Knut 1975. Gunnar Heiberg : teatermannen. Bergen, Universitetsforlaget. 295 s. (Bergens teatermuseums skrifter, 2)
Nyholm, Kela 1959. «Henrik Ibsen paa den franske scene». Ibsenårbok 1957–59, 7–78
Nylenna, Magne red. 1998–99. Store medisinske leksikon. Oslo, Kunnskapsforlaget. 5 b.
Nyrop, Camillus 1870. Bidrag til den danske Boghandels Historie. København, Gyldendal. 2 b.
Næss, Atle 1997. Ibsens Italia. [Oslo], Gyldendal. 124 s.
Næss, Trine 2005. Christiania Theater forteller sin historie 1877 – 1899. Oslo, Novus Forlag. 260 s.
Nøding, Aina 2010. «Fra fabler til føljetonger». Dahl, Hans Fredrik red.: Norsk presses historie, 1: Oslo, Universitetsforlaget, 305–59
Ober, Kenneth H. 1979. «The translator and the playwright : P. Em. Hansen’s translations of Ibsen on the Russian stage». Canadian Review of Comparative Literature, 6, 369–75
Obzyna, Gertrud red. [s.a.]. Burgtheater 1776–1976 : Aufführungen und Besetzungen von zweihundert Jahren. Ueberreuter. 2 b.
OCD = Hornblower, Simon & Antony Spawforth red. 2003. The Oxford classical dictionary. 3. utg. Oxford, Oxford University Press. LV, 1640 s.
Ochsner, Bjørn 1986. Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920. Udg. af Landsudvalget for indsamling og bevaring af fotografier og dokumentarfilm. [Ballerup], Bibliotekscentralen. 2 b.
ODNB = Matthew, H.C.G. & Brian Harrison red. 2004. Oxford dictionary of national biography. Oxford, Oxford University Press. 60 b.
ODS = Ordbog over det danske sprog 1918–56. Udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København, Gyldendal. 28 b.
Oehlenschläger, Adam 1849. Tragødier. Kiøbenhavn, Universitetsboghandler Andr. Fred. Høsts Forlag. 10 b.
1. Baldur hin Gode. Langbarderne. Stærkodder. 232 s.
2. Hagbarth og Signe. Amleth. Fostbrødrene. 263 s.
3. Palnatoke. Hakon Jarl. 246 s.
4. Olaf den Hellige. Landet fundet og forsvundet. Knud den Store. 280 s.
5. Kiartan og Gudrun. Væringerne i Miklagard. 226 s.
6. Axel og Valborg. Erik og Abel. 236 s.
7. Erik Glipping. Dronning Margareta. 224 s.
8. Dina. Tordenskiold. 238 s.
9. Karl den Store. Hugo von Rheinberg. Den lille Hyrdedreng. 239 s.
10. Correggio. Sokrates. 258 s.
Ofenbach, Elvira 1997. Josef Spithöver : ein westfälischer Buchhändler, Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhunderts. Regensburg, Schnell & Steiner. 175 s.
OneTree Genealogy 2004–05 [sitert 30/3 2004, 12:00 norsk tid]. «Clara Mathilde Henriette Bergsøe». <http://www.sadolins.com/genealogy/getperson.php?personID=I4597&tree=onetree>
Open library [2009] [sitert 4/12 2009, 14:40 norsk tid]. «In memoriam : Richard Acland Armstrong 1843–1905». <http://openlibrary.org/b/OL19496186M/In-memoriam.-Richard-Acland-Armstrong-1843---1905>
Ordbog over det danske sprog 1918–56 – se ODS
Ordbok över svenska språket 1898– – se SAOB
Ording, Fredrik 1909. «Lidt Ibseniana : da ‹Fruen fra havet› blev til». Verdens Gang nr. 165, 20/6; nr. 172, 27/6
Ording, Fredrik 1910a. «Et brev fra Dr. Undset om Henrik Ibsen». Samtiden, 21, 129–31
Ording, Fredrik 1910b. «Oplysninger til Henrik Ibsens biografi». Kirke og kultur, 75–88
Ording, Fredrik 1919. Riksarkivar M. Birkeland : hans liv og virke. Kristiania, Grøndahl. 136 s.
Ording, Fredrik 1927. Henrik Ibsens vennekreds Det lærde Holland : et kapitel av norsk kulturliv. Utg. for Den norske historiske forening. Oslo, Grøndahl. 265 s. (Historisk tidsskrift, 3–4)
Oscar 2. 1897. Vers og prosa : 1872–1897. Af Oscar Fredrik. Christiania, Cammermeyer. 84 s.
Oslo adressebok. Utg.: A/S Oslo adressebok. Oslo, Adresseboka
Oslo byleksikon 1987. 3. utg. Hovedred.: Reidar Hanssen. Oslo, Kunnskapsforlaget. 647 s.
Oslo byleksikon 2000. 4. utg. Hovedred.: Knut Are Tvedt. Oslo, Kunnskapsforlaget. 565 s.
Ottosen, Rune 1996. Fra fjærpenn til Internett : journalister i organisasjon og samfunn. Oslo, Aschehoug. 624 s.
Ottosen, Rune, Lars Arve Røssland & Helge Østbye 2002. Norsk pressehistorie. Oslo, Samlaget. 240 s.
Overskou, Thomas 1854–76. Den danske Skueplads, i dens Historie, fra de første Spor af danske Skuespil indtil vor Tid. København, Samfundet til den danske literaturs fremme. 7 b.
Ovid. Metamorphoses (Metamorfosene)
Oxford classical dictionary 2003 – se OCD
Oxford dictionary of national biography 2004 – se ODNB
Ozouf, Mona 1998. “Liberty, equality, fraternity». Nora, Pierre red.: Realms of memory : the construction of the French past, 3. New York, Columbia University Press, 77–114
Page, Elin 2002. The real Lady from the Sea : a study in the authorship of Magdalene Thoresen (1819–1903). Øvre Ervik, Alvheim & Eide. 135 s. (Scandinavian women writers, 1)
Pallat, Gabriele C. 2002. «Erinnerungen an Eleonore von den Steinen (1867–1944) : eine ‹assimilierte Jüdin›, die Opfer der NS-Rassengesetze wurde». Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins «Schau-ins-Land», 121, 107–14
Palmowski, Jan 1999. Urban liberalism in imperial Germany : Frankfurt am Main, 1866–1914. Oxford, Oxford University Press. 391 s. (Oxford historical monographs)
Pasche, Wolfgang 1979. Skandinavische Dramatik in Deutschland : Björnstjerne Björnson, Henrik Ibsen, August Strindberg auf der deutschen Bühne 1867–1932. Basel, Helbing & Lichtenhahn. 310 s. (Beiträge zur nordischen Philologie, herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für skandinavische Studien, 9)
Passarge, Ludwig 1881. Drei sommer in Norwegen : Reiseerinnerungen und Kulturstudien. Leipzig, Schlicke. VI, 408 s.
Passarge, Ludwig 1883. Henrik Ibsen : ein Beitrag zur neuesten Geschichte der norwegischen Nationallitteratur : mit dem Porträt und Faksimile Ibsens in Stahlstick. Leipzig, Schlicke. 310 s.
Passarge, Ludwig 1884. Sommerfahrten in Norwegen : Reiseerinnerungen, Natur- und Kulturstudien. 2., umgearb. und wesentlich vermehrte Aufl. Leipzig, Schlicke. 2 b.
Pauli, Georg 1924. Mina romerska år. Stockholm, Bonnier. 248 s.
Paulsen, John 1880. «Henrik Ibsen i sitt hjem». Ude og Hjemme nr. 124, 15/2
Paulsen, John 1882. Familien Pehrsen. Kjøbenhavn, Gyldendal. 347 s.
Paulsen, John 1900. Mine Erindringer. København, Gyldendal. 301 s.
Paulsen, John 1901. Nye erindringer. København, Gyldendal. 233 s.
Paulsen, John 1903. Erindringer : siste samling. København, Gyldendal. 225 s.
Paulsen, John 1906. Samliv med Ibsen : nye erindringer og skitser. Kristiania, Gyldendal. 214 s.
Paulsen, John 1913. Samliv med Ibsen : sommeren i Berchtesgaden. 2. samling. Kristiania, Gyldendal. 235 s.
Paulsen, John 1943. «‹Aftnerne i Arbinsgade› : utklipp av et etterlatt bind erindringer». Edda, 43, 34–60
Paulson, Arthur C. 1937. The Norwegian-American reaction to Ibsen and Bjørnson 1850–1900. Northfield, Minnesota, St. Olaf College Press. 29 s.
PaxLeksikon 1978–81. Red.: Hans Fredrik Dahl [et al.]. Oslo, Pax. 6 b.
Pecht, Friedrich 1876. Aus dem Münchener Glaspalast: Studien zur Orientirung in und ausser demselben während der Kunst- und Kunstindustrie-Ausstellung des Jahres 1876. Stuttgart, Cotta. 261 s.
Pecht, Friedrich 1888. Geschichte der Münchener Kunst im neunzehnten Jahrhundert. München, Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft. 499 s.
Pedersen, Holger 2007 [sitert 1/9 2008, 14:00 norsk tid]. Niels Hansen til Jacob Christian Lindberg 1837–1841 : breve i Det kongelige Bibliotek : med indledende kommentarer ved Holger Pedersen. 28 s. <http://home20.inet.tele.dk/hxv/GENEALOGY/niels_hansen_til_magister_lindberg.pdf>
Pemsel, Jutta 1989. Die Wiener Weltausstellung von 1873 : das gründerzeitliche Wien am Wendepunkt. Wien, Böhlau Verlag. 135 s.
Per F. Meyers bibliotek : katalog1. Oslo, [s.n.]. 406 s
Perfall, Karl von 1894. Ein Beitrag zur Geschichte der königlichen Theater in München : 25. November 1867 – 25. November 1892. München, Piloty & Löhle. 348 s.
Personalhistorisk arkiv, NBO – se NBO PA
Peters, Juliet Stone 2000. Theatre of the Book, 1480–1880 : print, text, and performance in Europe Oxford, Oxford University Press. 494 s.
Petersen, Alf 1936. Den norske hærs vernepliktige officerer : 1864–1933. Utg. ved V.O.F.s 40-års jubileum 1936. Oslo, Hanche. 632 s.
Petersen, Carl S. 1930. Den Collinske Manuskriptsamling. København, F.E. Bording. 36 s. Særtryk af Bogvennen
Petersen, Carl S. 1943. Det kongelige Biblioteks Haandskriftsamling. København, Munksgaard. 56 s.
Petersen, Carl S. & Vilhelm Andersen 1925. Den danske litteratur i det nittende aarhundredes anden halvdel. København, Gyldendal. XVII, 927 s. (llustreret Dansk Litteraturhistorie, 4)
Petersen, Clemens 1863. «‹Kjærlighedens Comedie›, Comedie i tre Acter af Henrik Ibsen». Fædrelandet 18/7
Petersen, Clemens 1866. «‹Brand›, et dramatisk Dikt af Henrik Ibsen». Fædrelandet 7/4
Petersen, Clemens 1867a. Om Forholdet mellem det Gamle og det Nye ved Øhlenschlægers Fremtræden i den danske Litteratur : en kritisk Undersøgelse. København, [s.n.]. 176 s.
Petersen, Clemens 1867b. «Peer Gynt, dramatisk Digt af Henrik Ibsen». Fædrelandet 30/11
Petersen, Henrik G. 1890. «Pirated». New York Times 4/11
Petersen, William 1893. «[Annonse]». Varden nr. 44A, 15/4
Pettersen, Hjalmar 1922. Skrifter af Henrik Ibsen. Kristiania, [s.n.]. 50 s. (Bibliographia Ibseniana, 2)
Pettersen, Hjalmar 1928. Henrik Ibsen bedømt af samtid og eftertid : et forsøg. Oslo, [H. Pettersen]. VIII, 200 s.
Pettersen, Hjalmar 1972–74. Bibliotheca Norvegica. København, Rosenkilde & Bagger. 4 b.
1. Norsk boglexikon 1643–1813 : beskrivende katalog over bøger trykte i Norge i tidsrummet fra bogtrykkerkunstens indførelse til adskillelsen fra Danmark. 1972. LXIII, 610 s.
2. Norge og nordmænd i udlandets literatur. 1973. CXIV, 842 s.
3. Norske forfattere før 1814 : beskrivende katalog over deres værker : tilligemed supplement til Bibliotheca Norvegica I: Bøger trykt i Norge før 1814. 1973. LXXXIV, 595 s.
4. Norske forfattere efter 1814 : beskrivende katalog over deres i udlandet trykte værker. 1974. CV, 798 s.
Pettersen, Jan Sommerfelt 2003 [sitert 13/4 2004, 12:00 norsk tid]. The Knudtzon family. <http://www.uib.no/isf/people/jan/knudtzon/wga17.html>
Phillips, Eva Margaret 1933. Philarète Chasles : critique et historien de la littérature anglaise. Paris, Librairie E. Droz. 309 s.
Pichois, Claude 1965. Philarète Chasles et la vie littéraire au temps du romantisme. Paris, Librairie José Corti. 2 b.
Platner, Ernst & Ludwig Urlichs 1845. Beschreibung Roms : ein Auszug aus der Beschreibung der Stadt Rom. Stuttgart, J.G. Cotta´scher Verlag. XII, 626 s.
Plesner, T. 1917. Skiens-slegterne Plesner, Myhre, Stub, Ibsen, Munk. Kristiania, T. Plesner. 117 s.
Plinius d.e. Naturalis Historia (Naturlære)
Ploug, C. 1872. «[Kritikk mot Brandes]». Fædrelandet 17/2
[Ploug, Carl] 1879. «[Anmeldelse av Et dukkehjem]». Fædrelandet (København) nr. 297, 22/12
Ploug, Carl 1881. «Norsk Literatur : Henrik Ibsen: ‹Gjengangere›, et Familiedrama i tre Akter». Fædrelandet (København) nr. 311, 24/12
Pontificia Università Gregoriana 2007. [Sitert 18/9 2007, 14:23 norsk tid]. Wikipedia 24/7 2007.< http://wikipedia.it/>
Pontoppidan, Erik 1832. Sandhed til Gudfrygtighed, udi en eenfoldig og efter Mulighed kort, dog tilstrekkelig Forklaring, over Sal. Dr. Morten Luthers liden Catechismo [...]. Udg. af Det Nordiske Literatur-Samfund. Christiansand, O.P. Moe. 192 s.
PRCA = Pauly, August Friedrich von 1939–74. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. [Opptrykk fra 1893]. Stuttgart, Druckenmüller. 80 b.
Prével, Jules 1888. «Courrier des théatres». Le Figaro 5/6
Priesdorff, Kurt von 1936–42. Soldatisches Führertum. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt. 10 b.
Privatarkiver : P.A. Heiberg[,] Johanne Luise og Johan Ludvig Heiberg[,] Thomasine Gyllembourg 1978. Udg. af Rigsarkivet. København, Rigsarkivet. 76 s. (Foreløbige arkivregistraturer. Ny serie, 20)
Pro Finlandia 1899 : les adresses internationales a S.M. l’empereur-grand-duc Nicolas II 1899. Berlin, Mertz. V, 130 bl.
Proceedings : 7th International Ibsen Conference, Grimstad 1993. Oslo, Centre for Ibsen Studies, 1994. IV, 511 s.
Protokoll övfer Skandinaviska Föreningens Generalförsamlingar 24/1–1861 – 31/10-1879
Pruner, Francis 1964. Les luttes d’Antoine : au Théatre Libre. Paris, Minard. 442 s. (Bibliotheque des Lettres Modernes, 4)
Pryser, Tore 1999. Norsk historie 1814–1860 : frå standssamfunn mot klassesamfunn. Oslo, Samlaget. 316 s. (Norsk historie, 4)
Prölsz, Robert 1887. «Residenztheater : um 17. December. Gastspiel des Herzogl. Meinigenschen Hoftheaters. Gespenster». Dresdner Zeitung nr. 294, 20/12
Raff, Helene 1938. Blätter vom Lebensbaum. München, Knorr & Hirth. 302 s.
Ranger, Terence & Paul Slack ed. 1992. Epidemichs and ideas : essays on the historical perception of pestilence. Cambridge, Cambridge University Press. 346 s. (Past and present publications)
[Rasch, Jonas] 1877. «Fra Kunstforeningen. II.» Aftenposten nr. 289a, 11/12
Rasmussen, Alice 1992. Strindbergs porträtt : Strindbergs porträtt utförda av bildkonstnärer samt Strindbergs verk i illustrerad utgåva. Södertälje, Fingraf. 478 s.
Ravnkilde – se Manuskriptmateriale, KBK
RB – se Manuskriptmateriale, NBO
Recueil des conventions et traités concernant la propriété littéraire et artistique 1904. Bern, Bureau de l’Union internationale littéraire et artistique. XXXII, 828 s.
Refsnes Gods [2009] [sitert 5/10 2009, kl. 14:00 norsk tid]. «Historie og tradisjoner». <http://www.refnesgods.no/historikk.asp>
Reglement for Christiania Theater 1843. Christiania, [s.n.]. 64 s.
Reglement for Christiania Theater 1879. Christiania, [s.n.]. 63 s.
Regulativ angaaende de til Opførelse paa det Kongelige Theater indsendte og antagne Stykker [1856]. København, [s.n.]. 8 s.
Reich, Emil 1911. Aus Leben und Dichtung : Aufsätze und Vorträge. Leipzig, Klinkhardt. 509 s.
Reid, Erskine & Herbert Compton 1892. The dramatic peerage : personal notes and professional sketches of the actors and actresses of the London stage. London, Raithby, Lawrence & Co. 2 b.
Reimers, Georg 1906. «Georg Reimers über Ibsen». Neue Freie Presse nr. 14999, 26/5, 10
Reimers, Sophie 1919. Teaterminder : fra Kristiania teater. Med 41 tegninger og portretter. [Kristiania], Cammermeyer. 141 s.
Reitwiesner, William Addam [2008] [sitert 2/7 2007, kl. 12:00 norsk tid]. «The descendants of Donna Vittoria Guerrieri». WARGS : William Addam Reitwiesner genealogical services. <http://www.wargs.com/royal/guerrieri.html>
Rem, Tore 2001. «Ibsen as book: another British Ibsen». Bjørby, Pål & Asbjørn Aarseth red.: Proceedings : IX International Ibsen Conference, Bergen 5–10 June 2000. Øvre Ervik, Alvheim & Eide, 413–22
Rem, Tore 2002a. Forfatterens strategier : Alexander Kielland og hans krets. Oslo, Universitetsforlaget. 324 s.
Rem, Tore 2002b. «Yet another honour : Ibsen and the British Scandinavian Society». Ibsen Studies, 54–58
Rem, Tore 2004 [sitert 6/1 2010, kl. 10:45 norsk tid]. «Hot property : reading Ibsen in Britain’s fin de siècle». The British battle over Hedda Gabler. <http://ibsen.net/index.gan?id=98024&subid=0>
Rem, Tore 2005. «Mesenat, marked og litteratur». Nytt norsk tidsskrift, nr. 2, 115–26
Rem, Tore 2006. Henry Gibson/Henrik Ibsen : den provinsielle verdensdikteren : mottakelsen i Storbritannia 1872–1906. [Oslo], Cappelen. 352 s.
Rem, Tore 2007. «Nationalism or internationalism? : the early Irish reception of Ibsen». Ibsen Studies, 7, nr. 2, 188–202
Rep.base = Repertoardatabase, ibsen.nb.no [sitert 16/3 2007, 12:00 norsk tid; sitert 5/10 2007, 9:14 norsk tid; sitert 30/11 2009, 12:00 norsk tid]. <http://ibsen.nb.no/id/1998>
Rerup, Lorenz 1989. Tiden 1864–1914. København, Gyldendal. 401 s. (Danmarks historie, 6)
Réty, Charles, pseudonym – se Darcours, Charles
Reznícek, Ladislav 1979. «Henrik Ibsen i tsjekkisk opera». Aftenposten 20/11, 7
Rian, Øystein 1997. Bratsberg på 1600-tallet : stat og samfunn i symbiose og konflikt. Oslo, Universitetsforlaget. 516 s.
Richardson, Gunnar 1966. Oscarisk teaterpolitik : de kungliga teatrarnas omvandling från hovinstitution till statliga aktiebolag. Göteborg, Akademiförlaget. VII, 156 s. (Studia historica Gothoburgensia, 5)
Richter, Otto 1904. Geschichte der Stadt Dresden in den Jahren 1871 bis 1902 : Werden und Machen einer deutschen Grosstadt. 2. Aufl. Dresden, Buchdruckerei der Dr. Güntzschen Stiftung. 189 s.
Ricketson, Sam 1987. The Berne convention for the protection of literary and artistic works : 1886–1986. [London], Kluwer. LXII, 1030 s.
Riddarhusets stamtavlor 2000. Elektronisk ressurs (CD) ved Riddarhusdirektionen
[Riis, Fanny] 1906. «Henrik Ibsen : Indtryk og Minder». Urd, 254–55
Ringdal, Nils Johan 1985. By, bok og borger : Deichmanske bibliotek gjennom 200 år. Oslo, Aschehoug. 283 s.
Ringdal, Nils Johan 1993. Ordenes pris : Den norske forfatterforening 1893–1993. Oslo, Aschehoug. 536 s.
Ringdal, Nils Johan 2004. Fra Treschow til Riddervold : om rammebetingelsene for norsk statlig kulturpolitikk 1814–1872 og andre studier i 1800-tallets kulturpolitikk. Oslo, Unipub. 164 s. (Norsk kulturpolitikk 1814–2014)
Rinman, Sven 1951. Studier i svensk bokhandel : Svenska bokförläggareföreningen 1843–1887. Stockholm, Norstedt. 515 s.
Robichez, Jacques 1957. Le symbolisme au théatre : Lugné-Poe et les débuts de l’Oeuvre. Paris, L’Arche. 568 s.
Robinson, Michael 1999. «‹The great epistolick art› : an introduction». Robinson, Michael & Janet Garton red.: Nordic letters 1870–1910. Norwich, Norvik Press, 11–32
Robinson, Michael & Janet Garton red. 1999. Nordic letters 1870–1910. Norwich, Norvik Press. 422 s.
Rode, Ove 1889. «Ibsen-Ugen i Berlin : Fruen fra Havet. Vildanden. Nora». Politiken nr. 76, 17/3; nr. 77, 18/3
Rogan, Bjarne 1998. Mellom tradisjon og modernisering : kapitler av 1800-tallets samferdselshistorie. Oslo, Novus. 366 s.
Rognstad, Ole-Andreas 2009. Opphavsrett. I samarbeid med Birger Stuevold Lassen. Oslo, Universitetsforlaget. 459 s.
Roksund, Leif K. 1998. Henrik Ibsen og oppvekstmiljøet. Porsgrunn, Forlaget Grenland. 143 s.
Rolfsen, Nordahl 1877. «[Om ’Samfundets støtter’]». Bergensposten nr. 246, 248, 250 & 256, 24., 26., 28/10 & 4/11
Rolland, Romain 1967. Un beau visage a tous sens : choix de lettres de Romain Rolland (1886–1944). Préface de André Chamson. Paris, Albin Michel. 397 s. (Cahiers Romain Rolland, 17)
Ropeid, Anders 1980. «Misjon og bedehus». Semmingsen, Ingrid et.al. Norges kulturhistorie. 4, 195–218.
Roschitz, Karlheinz 1989. Wiener Weltausstellung 1873. Wien, Jugend und Volk. 183 s.
Rose, Mark 1993. Authors and Owners : The Invention of Copyright. Cambridge, Harvard University Press. 176 s.
[Rosenberg, Carl] 1869. «De Unges Forbund af Henrik Ibsen : Lystspil i fem Akter : 1ste og 2det Oplag : Gyldend. Bogh.». Nordisk tidskrift för politik, ekonomi och litteratur, 4, 759–65
[Rosenberg, Carl] 1871. «‹Kongs-Æmnerne› paa den danske Skueplads». Hejmdal 14/1
Rosenberg, Carl 1872.«[Kritikk mot Brandes]». Heimdal 11/3
Rosenqvist, Claes 2007a. «Landsortsteater mot seklets slut». Lagerroth, Ulla-Britta & Ingeborg Nordin Hennel red.: 1800-talets teater. [Hedemora], Gidlund, 277–303
Rosenqvist, Claes 2007b. «Teater i landsorten». Lagerroth, Ulla-Britta & Ingeborg Nordin Hennel red.: 1800-talets teater. [Hedemora], Gidlund, 206–17
Rosenqvist, Claes red. 2008. Artister i norr : bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet. Umeå, Kungl. Skytteanska samfundet. 459 s. (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, utg. av Etnologiska institutionen vid Umeå universitet samt Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå, 62)
Rosenqvist, Claes & Asko Rossi 2008. «På resa runt Bottenviken». Rosenqvist, Claes red.: Artister i norr : bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet. Umeå, Kungl. Skytteanska Samfundet, 161–220
Roth, Eugen 1971. Der Glaspalast in München : Glanz und Ende 1854–1931. München, Süddeutscher Verlag. 106 s.
Rovsing, Kristen 1871. Retskrivnings-Spørgsmaalet i dets Betydning for Literaturen og Folket. Kjøbenhavn, Gyldendal. 119 s.
Rudler, Roderick 1961. «Ibsen som teaterstipendiat i Danmark». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 37, 369–85
Rudler, Roderick 1976. «Ibsen som teaterkonsulent». St. Hallvard, 1976, 38–55
Rudler, Roderick 1983. «Teaterkritikken i Bergen i Henrik Ibsens tid der, 1852–1857». Edda, 83, 103–11
Runström, J.A. 1888. «Två dramer». [Anmeldelse av Fruen av havet]. Ny Illustrerad Tidning 15/12
Ruppert, Wolfgang 1998. Der moderne Künstler : zur Sozial- und Kulturgeschichte der kreativen Individualität in der kulturellen Moderne im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 645 s.
Rutetider 1877. «[Annonse om rutetider]». Tillæg til den Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 189, 16/8
Rydén, Per 2005. «Att hålla domedag över en annan : Carl David af Wirséns kritik av Henrik Ibsen». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 228–89
Rygh, Oluf 1905. Nedenes Amt. Utg. med tilføiede forklaringer af Amund B. Larsen. Kristiania, Fabritius. XIV, 263 s. (Norske Gaardnavne, 8)
Ræstad, Arnold 1914. Norges handels- og skibsfartstraktater. Samlet og gjengit paa norsk med anmerkninger, henvisninger og registre. Kristiania, Cappelen. VI, 291 s.
Röhrich, Lutz 1994. Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg, Herder. 3 b.
Rømer, Jan 2005 [sitert 20/4 2004, 12:00 norsk tid]. Slægtsforskning – min mormors slægt. <http://hjem.get2net.dk/jromer/mm.htm>
Rønning, Helge 2006. Den umulige friheten : Henrik Ibsen og moderniteten. [Oslo], Gyldendal. 443 s.
Sabro, A. red. 1884. Kristiania Adressebog for 1884 med Firmaregister for Kristiania. Sjette Aargang. Kristiania, Malling
Sachse, Carl Albert 1865. Statistisches Handbuch für deutsche Bühnen. Wien, C.A. Sachse. XX, 296 s.
Sagen, Pål 2009 [sitert 3/3 2010, kl. 11:30 norsk tid]. «100 important items» : Kunstantikvariat PAMA – Catalogue 17 – 2009. 100 s. <http://www.antiquemaps.no/catalogues/blue_catalogue.pdf>
Salicath, Frederik Theokar 1892. Familien von Schlanbusch med indgiftede familier : 1665–1890. Bergen, [s.n.]. 34 s. Trykt som manuskript
Salmonsen = Salmonsens Konversationsleksikon 1915–30. Red. af Chr. Blangstrup. 2. Udg. København, Schultz. 26 b.
Sandfeld, Gunnar 1971. Komedianter og skuespillere : dansk teaterliv uden for hovedstaden o. 1790-o. 1870. [København], Nyt Nordisk Forlag. 400 s.
Sandvik, Hilde 1999. «Gifte kvinners økonomiske råderett i ekteskapet : ekteskapslovgivning for Norge på 1600- og 1700-tallet – med linjer fram til 1800-tallets ekteskapslov». Melby, Kari, Anu Pylkkänen & Bente Rosenbeck red.: Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. København, Nordisk Ministerråd, 191–210
Sandvik, Hilde 2002. Kvinners rettslige handleevne på 1600- og 1700-tallet, med linjer fram til gifte kvinners myndighet i 1888. Oslo, Unipub. 289 s. (Acta humaniora, 124)
SAOB = Ordbok över svenska språket 1898–. Utg. af Svenska Akademien. Lund, Gleerup. Foreløpig (pr. oktober 2007): 35 b. B. 1–7 med tittel Ordbok öfver svenska språket
Sarcy, Francisque 1894. «[Anmeldelse av Et dukkehjem]». Le Temps 23/4
Sars, Johan Ernst 1909. Tidsrummet 1885–1905. Kristiania, Aschehoug. 331 s. (Norges historie fremstillet for det norske folk, 6:2)
Sars, Johan Ernst 1957. Brev 1850–1915. Utgitt med innleiing av Halvdan Koht. Oslo, Gyldendal. 285 s.
Saunders, David 1992. Authorship and copyright. London, Routledge. IX, 269 s.
SBL = Svenskt biografiskt lexikon 1918–. Red. Bertil Boëthius. Varierende red. Stockholm, Bonnier [t.o.m. b. 15, deretter egen statlig institusjon]. Foreløpig (pr. august 2008): 33 b.
Scavenius, Alette red. 2007. Gyldendals Teaterleksikon. København, Nordisk Forlag. 1112 s.
[Scharling, Henrik] 1870. «En norsk komedie : Henrik Ibsen, De unges forbund». Dansk Tidsskrift for Kirke- og Folkeliv, Literatur og Kunst 1, 97–111
Schepelern, Gerhard 1976. Italienerne paa Hofteateret. [København], Rhodos. 2 b.
Schiller, Friedrich 1943–. Schillers Werke : Nationalausgabe. Herausgegeben von Julius Petersen und Gerhard Fricke. Weimar, Böhlaus. Foreløpig (pr. oktober 2007): 41 b.
Schiller, Friedrich 2004. Om menneskets estetiske oppdragelse i en rekke brev. [Oslo], De norske bokklubbene. 152 s. (Bokklubbens kulturbibliotek)
Schiøtz, Cato 2008. «En dyr drøm : Hans Jægers Julefortællinger koster». Morgenbladet 14–27/3, 53
Schiøtz, Cato & Bjørn Ringstrøm 2006. Norske førsteutgaver : en hjelpebok for samlere av skjønnlitteratur. 2. utg. Oslo, Bjørn Ringstrøms antikvariat. 355 s
[Schjødt, Edle Hartman] 1910. «En kveldsstund hos Hildur Andersen». Verdens Gang nr. 61, 4/3
[Schjøtt, Mathilde] 1884. «Bognyt : H. Ibsen: Vildanden». Nyt Tidsskrift, 3, 616–17, 621–23
Schmidt, Olaus 1960. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Matrikkel 1760–1960. Trondheim, [s.n.]. 184 s.
Schmujlow-Claassen, Ria & Hugo von Hofmannsthal 1982. Briefe, Aufsätze, Dokumente. Herausgegeben von Claudia Abrecht, mit einem Nachwort von Martin Stern. Marbach am Neckar, Das deutsche Literaturarchiv. 249 s. (Marbacher Schriften, 18)
Schnaase, Carl 1866–79. Geschichte der bildenden Künste. Düsseldorf, Buddeus. 8 b.
Schneekloth, Martin 1942. En Ungdom : efterladte Papirer af Martin Schneekloth 1844–1871. Udg. af Peter Schindler. København, Arnold Busck. 200 s.
Schneider, Jacob Andreas 1914–24. Fra det gamle Skien : skildringer og aktstykker til byens historie. Utg. efter tiltak av Skiens kommune. Skien, Erik St. Nilssens bokhandel. 3 b.
Schorske, Carl E. 1980. Fin-de-siècle Vienna : politics and culture. London, Weidenfeld and Nicolson. 378 s.
Schulerud, Mentz 1978. Ibsen-bilder. Oslo, Gyldendal. 237 s. (Henrik Ibsen, Samlede verker, 16. utg., tilleggsb., [7])
Schumann, Paul 1906. «Literatur. Anmerkungen zu Ibsens Aufenthalt in Dresden». Dresdner Anzeiger nr. 149, 1/6
Schwartz, Fritz 1901. «Die Ausdehnung des internationalen Urheberrechtsschutzes». Vorbericht : IV. Internationaler Verleger-Kongress zu Leipzig vom 10.–13. Juni 1901. Leipzig, Brockhaus, 63–66
Schyberg, Frederik 1937. Dansk teaterkritik indtil 1914. København, Gyldendal. 396 s.
Schück, Henrik 1935–39. Svenska akademiens historia. Stockholm, Norstedt. 7 b.
Schück, Henrik 1999. Anteckningar till Svenska akademiens historia 1883–1912. Utg. af Bo Swensén. [Stockholm], Norstedt. 1 b. (flere pag.). (Ur Svenska akademiens arkiv)
Schärl, Walter 1955. Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von 1806 bis 1918. Kallmünz Opf., Lassleben. X, 407 s. (Münchener historische Studien, 1)
Seelmann, Wilhelm 1896. «Die plattdeutsche Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts : biobibliographische Zusammenstellung». Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, nr. 22, 49–130
Seelmann, Wilhelm 1902. «Die plattdeutsche Litteratur des neunzehnten Jahrhunderts : biobibliographische Zusammenstellung». Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, nr. 28, 59–105
Seierstad, Ivar & [Einar Østvedt] 1958–59. Skiens historie. Skien, Skien kommune. I kommisjon hos Erik St. Nilssen. 3 b.
Seip, Anne-Lise 1975. Vitenskap og virkelighet : sosiale, økonomiske og politiske teorier hos T.H. Aschehoug 1845 til 1882. Oslo, Gyldendal. 276 s.
Seip, Anne-Lise 1994. Sosialhjelpstaten blir til : norsk sosialpolitikk 1740–1920. 2. utg. Oslo, Gyldendal. 352 s.
Seip, Didrik Arup 1929. «Ravnkildes brever fra Henrik Ibsen og av hans dagbøker om ham». Aftenposten nr. 146, 21/3
Seip, Didrik Arup 1932. «Et intervju med Henrik Ibsen mars 1890». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 1, 30–39
Seip, Didrik Arup 1937. «Innledning [til Dikt]». HU 14, 9–[41]
Seip, Jens Arup 1965. Et regime foran undergangen : kampen mellom menn og ideer i årene før parlamentarismens seier i Norge. Oslo, Gyldendal. 245 s.
Seip, Jens Arup 1974–81. Utsikt over Norges historie. Oslo, Gyldendal 2 b.
Sejersted, Francis 1978. Den vanskelige frihet : 1814–1851. Oslo, Cappelen. 429 s. (Norges historie, 10)
Sejersted, Francis 1999. «Ytringsfrihed bør finde Sted» : forslag til ny Grunnlov § 100 : utredning fra en kommisjon oppnevnt ved Kongelig resolusjon 26. august 1996 : avgitt til Justis- og politidepartementet 22. september 1999. Oslo, Statens forvaltningstjeneste. 285 s. (NOU 1999:27)
Semmingsen, Ingrid et al., red. 1979–81. Norges kulturhistorie. Oslo, Aschehoug. 8 b.
Seville, Cathrine 2006. The internationalisation of copyright law : books, buccaneers and the black flag in the nineteenth century. Cambridge, Cambridge University Press. XV, 354 s. (Cambridge studies in Intellectual Property Rights, 8)
Sevåg, Reidar 1967. Statsråd H. R. Astrup. Oslo, Dreyer. 294 s.
S. Fischer, Verlag : von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil : eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar 1985. Ausstellung und Katalog: Friedrich Pfäfflin und Ingrid Kussmaul. Marbach, Deutsche Schillergesellschaft. 783 s. (Marbacher Kataloge, 40)
Shakespeare, William 1861–73. Dramatiske Værker. 3. Udg. Overs. af P. Foersom. Omarb. af Edv. Lembke. Kjøbenhavn, Schubothe. 18 b.
Shakespeare, William 1974. The Riverside Shakespeare. Boston, Houghton Mifflin. XVI, 1902 s.
Shaw, George Bernard 1965–88. Collected letters. Ed. by Dan H. Laurence. London, Reinhardt. 4 b.
Shaw, George Bernard 1986. Bernard Shaw’s letters to Siegfried Trebitsch. Ed. by Samuel A. Weiss. Stanford, California, Stanford University Press. XVI, 494 s.
S-HBL = Schleswig-Holsteinisches Biographisches Lexikon 1970–74. Herausgegeben im Auftrage der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte von Olaf Klose. Neumünster, Wachholtz. 3 b.
Shellard, Dominic, Steve Nicholson & Miriam Handley 2004. The Lord Chamberlain regrets ... : a history of British theatre censorship. London, British Library. X, 197 s.
Shepherd-Barr, Kirsten 1997. Ibsen and early modernist theatre, 1890–1900. Westport, Connecticut, Greenwood Press. XX, 200 s. (Contributions in drama and theatre studies, 78)
Sherman, Brad 1997. «Remembering and forgetting : the birth of modern copyright law». Nelken, David: Comparing legal cultures, 237–66
Siebold, P.F. 1870. «Henrik Ibsen». Illustrirte Zeitung 19/3, 215–18
Simensen, Jarle ed. 1986. South-Africa 1845–1906. Oslo, Norwegian University Press. 280 s. (Norwegian missions in African history, 1)
[Sinding, Holger] 1881. «‹Gengangere›. Et Familiedrama i tre Akter af Henrik Ibsen». Stavanger Amtstidende og Adresseavis nr. 295, 19/12
Sinding, Stephan 1921. En billedhuggers liv. Kristiania, Gyldendal. 246 s.
Sinding, Terje 1994. «Les traductions d’Ibsen en France». Ibsen e la diffusione dell’ibsenismo in Europa, 111–17 (særnummer av Il Castello di Elsinore, nr. 21)
[Sinding-Larsen, Alfred] 1885. «Christiania Theater». [Anmeldelse av Vildanden]. Morgenbladet nr. 24, 15/1
[Sinding-Larsen, Alfred] 1886. «Henrik Ibsen: Rosmersholm : Skuespil i 4 Akter». Morgenbladet nr. 609, 1/12; nr. 611, 2/12
[Sinding-Larsen, Alfred] 1889a. «Christiania Theater». [Anmeldelse av Fruen fra havet]. Morgenbladet nr. 86, 15/2
Sinding-Larsen, Alfred 1889b. Om Henrik Ibsen : Fruen fra Havet og Personerne deri. Kristiania, Cammermeyer. 55 s.
[Sinding-Larsen, Alfred] 1893. «Christiania Theater». [Anmeldelse av Kærlighedens Komedie]. Morgenbladet nr. 176, 5/4
Sipos, Lajos red. 2008.«Jövöm emléke, múltamnak árnya» : in memoriam Czóbel Minka. Nyíregyháza, [s.n.]. 214 s.
[Skandinaver i Italia 1820–40] Query_Scandinavians in Italy06. Det Danske Institut i Rom, 2005. <http://www.dkinst-rom.dk/nemi/scand/siit06.htm>
[Skandinaver i Italia 1860–70] Query_Scandinavians in Italy071. Det Danske Institut i Rom, 2005. <http://www.dkinst-rom.dk/nemi/scand/siit071.htm>
[Skandinaver i Italia 1868–80] Query_Scandinavians in Italy081. Det Danske Institut i Rom, 2005. <http://www.dkinst-rom.dk/nemi/scand/siit081.htm>
Skandinaviska föreningen i Rom 2005 [sitert 3/6 2005, 14:00 norsk tid]. Verksamhet. Historik. <http://www.skandinaviskforening.org>
Skavlan, Einar 1950. Gunnar Heiberg. Oslo, Aschehoug. 453 s.
Skavlan, Olaf 1882. «[Anmeldelse av Jonas Lies Gaa paa!Nyt Tidsskrift, 1, 302–04
SKB = Suomen kansallisbiografia 2003–08. Red. Matti Klinge. Helsinki, Suomalaisen kirjallisuuden seura. 11 b. (Studia biographica, 3)
Skjelderup 1859. «Korrespondence». Illustreret Nyhedsblad 6/2
Skram, Amalie 1883. «Bemærkninger til ‹En Hanske›». [Av] Amalie Müller. Dagbladet nr. 308, 1/11
Skram, Erik 1885. «Henrik Ibsens ‹Vildanden›: paa det kgl. Theater». Illustreret Tidende nr. 22, 1/3, 285–86
Skram, Erik 1886a. «Henrik Ibsen: ‹Rosmersholm›». Illustreret Tidende nr. 10, 5/12, 111
Skram, Erik 1886b. «‹Peer Gynt› paa Dagmartheatret». Illustreret Tidende nr. 27, 24/1, 209–12
Slagstad, Rune 1998. De nasjonale strateger. Oslo, Pax. 560 s.
Sletvold, Sverre 1971. Norske lesebøker 1777–1969. Trondheim, Universitetsforlaget. 297 s.
Smidt, Kristian 2004. Silent creditors : Henrik Ibsen’s debt to English literature. [Oslo], Aschehoug i samarbeid med Henrik Ibsens skrifter. 88 s. (Ibsen ad notam, 2)
Smith, Helmut Walser red. 2001. Protestants, Catholics, and Jews in Germany : 1800–1914. Oxford, Berg. XII, 336 s.
SMK = Svenska män och kvinnor : biografisk uppslagsbok 1942–55. [Hovudred.: Nils Bohman]. Stockholm, Bonnier. 8 b.
SNL = Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon 1991–93. [Hovedred.: Olaf Kortner, Preben Munthe, Egil Tveterås]. 2. utg., 4. oppl. Oslo, Kunnskapsforlaget. 15 b.
SNL 4. utg. = Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon 2005–07. [Hovedred.: Petter Henriksen og Trond Berg Eriksen]. 4. utg. Oslo, Kunnskapsforlaget. 16 b.
Sokoll, Gabriele 1991. «Julius Elias, Halvdan Koht und das jüdische Exil in Norwegen». Skandinavistik, 21:2, 116–30
Sokoll, Gabriele 1994. «Julius Elias, Halvdan Koht and their joint Ibsen projects». Proceedings : 7th International Ibsen Conference, Grimstad 1993: Oslo, Centre for Ibsen Studies, 419–34
Sommerfeldt, W.P. 1954. Norske forfattere 1881–1920 : personregister. Oslo, Sverre Dahl. 155 s.
Sontum, Bolette 1913. «Personal recollections of Ibsen». The Bookman, 37, 247–56
Sozomenos 2004. Historia ecclesiastica I-V (Kirkens historie). Übersetzt und eingeleitet von G.C. Hansen. (Fontes christiani, 73)
SP = Svenskt porträttgalleri 1895–1911. Stockholm, Hasse W. Tullberg. 25 b. i 43
Spindler, Max red. 1967–75. Handbuch der Bayerischen Geschichte. München, Beck. 4 b. i 6
Springer, Anton H. 1855. Handbuch der Kunstgeschichte : zum Gebrauch für Künstler und Studirende und als Führer auf der Reise. Stuttgart, Rieger. XII, 386 s.
St Clair, William 2004. The reading nation in the Romantic period. Cambridge, Cambridge University Press. XXIX, 765 s.
St James, Ashley 1986. Vallotton graveur. Lausanne, Editions L’Age d’Homme. 80 s.
St John, John 1990. William Heinemann : a century of publishing 1890–1990. London, Heinemann. XIII, 698 s.
St. Olav = Amundsen, O. Delphin red. 1947. Den Kongelige norske Sankt Olavs Orden 1847–1947. Oslo, Grøndahl. 539 s.
Stadtarchiv Dresden 2006. [Opplysninger om Ibsen i Dresden per epost 31/7 2006.]
Stang, Frederik & Georg Sibbern 1956–90. Den politiske korrespondanse mellom Frederik Stang og Georg Sibbern 1862–1871. Utg. for Kjeldeskriftfondet av Alf Kaartvedt. Oslo, i kommisjon hos A/S Bokcentralen. 6 b.
Stara, Linnea 2005. «Ibsen mellan svenska och finska nationalismer». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 367–96
Steen, Ellisiv 1954. Den lange strid : Camilla Collett og hennes senere forfatterskap. Oslo, Gyldendal. 383 s.
Steen, Sverre 1941–48. Kristiansands historie. Oslo, Grøndahl. 2 b.
Steffens, Haagen Krog 1905. Slægten Stang : bidrag til Fredrikshalds historie. Christiania, Malling. 601 s.
Steigan, Geir Tandberg 2003 [sitert 7/1 2010, kl. 15:30 norsk tid]. «Fra Skiens murarkitektur: Teater Ibsen, Festiviteten». <http://www.artemisia.no/arc/historisk/skien/teater.ibsen.html>
Stein, C. & R. Schmiedt 1853. Tage-Buch des Königl. Sächs. Hoftheaters vom Jahr 1852. Dresden, [s.n.]
Stenberg, Lisbeth 2005. «Mellan reformistisk etik och revolutionär utopi : Ibsenstriden innom den svenska kvinnorörelsen 1898». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 315–46
Stendal, Gunnar Johannessen 2003 [sitert 29/9 2009, kl. 11:30 norsk tid]. Norske teologer : bind 4: 1890–1914. <http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesbok&bokid=teolog4>
Stenseth, Bodil 2000. Eilert Sundt og det Norge han fant [Oslo], Gyldendal. 335 s.
Stern, Adolf 1888. «Carl Snoilskys neueste Dichtungen». Magazin für die Literatur des In- und Auslandes, nr. 14, 211–14
Stern, Julius & Sigmund Ehrlich 1909.Journalisten- und Schriftsteller-Verein «Concordia» : 1859–1909 : eine Festschrift. Wien, «Concordia». 262 s.
Stevnsborg, Lars 2005. Kongeriget Danmarks ordener, medaljer og hæderstegn : Kongeriget Islands ordener og medaljer. [Odense], Syddansk Universitetsforlag. 823 s.
Stiftelsen Sophies Minde [2009] [sitert 5/2 2010, kl. 12:00 norsk tid]. «Om Stiftelsen Sophies Minde». <http://www.ssm.no/Om_Stiftelsen_Sophies_Minde-77s.html>
Storm, Theodor 1986. Sämtliche Werke in vier Bänden. Herausgegeben von Peter Goldhammer. 6. Auflage. Berlin, Aufbau.
Stortingsforhandlinger 1814–. [Proposisjoner og meldinger fra regjeringen til Stortinget, innstillinger fra stortingskomiteene, dokumenter o.a.]. Kristiania
Stortingsforhandlinger 1875–. [Proposisjoner og meldinger fra regjeringen til Stortinget, innstillinger fra stortingskomiteene, dokumenter o.a.]. Kristiania
Stortingstidende 1857–. [Referater av forhandlingene i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget]. Kristiania
Stousland, Anna 1997. Anna Stouslands minnebok. Skien, Ibsenforbundet. 168 s.
Strahalm, Franz 1873. Fuehrer zur Weltausstellung in Wien. Leipzig, [s.n.]. XI, 207 s.
Stribolt, Barbro 1982. Stockholms 1800-talsteatrar : en studie i den borgerliga teaterbygnadens utveckling. Stockholm, Liber Förlag. 397 s.
Strindberg, August 1891. Tryckt och otryckt, 3. Stockholm, Bonnier. 246 s.
Strindberg, August 1912–21. Samlade skrifter. Stockholm, Bonnier. 55 b.
Strindberg, August 1948–2001. August Strindbergs brev. Utg. av Torsten Eklund [fra b. 16 av Björn Meidal]. Stockholm, Bonnier. 22 b.
Strodtmann, Adolf 1873. Das geistige Leben in Dänemark : Streifzüge auf den Gebieten det Kunst, Literatur, Politik und Journalistik des skandinavischen Nordens. Berlin, Paetel. XVI, 339 s.
Sträßner, Matthias 2005. «Count Moritz Prozor – a Russian diplomat in the service of Ibsen and Nietzsche». Brynhildsvoll, Knut red.: Ibsen and Russian culture. [Oslo], Unipub, 47–68
Strøm, John 2005 [sitert 13/4 2004, 12:00 norsk tid]. Strøm’s genealogy : surname index. <http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~stromgen/database/np229.html>
Stubhaug, Arild 2007. Med viten og vilje : Gösta Mittag-Leffler (1846–1927). Oslo, Aschehoug. 774 s.
Studentene fra 1900 : biografiske oplysninger samlet til 25-aars-jubilæet 1925. Oslo, Grøndhal, 1925. XXXII, 361 s. Trykt som manuskript
Sulebust, Jarle 2002. Huldrefolk, bygdefolk og venstrefolk : kulturminnesamlaren og folkeopplysaren Peder Fylling sitt liv og arbeid. Ålesund, Sunnmøre historielag. 224 s.
Sundby, Thor & Euch. Baruël 1883. Dansk-norsk–fransk Haand-Ordbog. Kjøbenhavn, Gyldendal. 2 b.
Sundhedstilstanden i 1896 = Beretning om sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1896. Kristiania, i kommisjon hos Aschehoug, 1899. (Norges officielle statistik)
Sundseth, Arnt Bryde & Alf C. Melhus 1952, Norsk illustrasjonskunst 1850–1950: bibliografi. Oslo, Forening for norsk bokkunst. 349 s.
Suomen kansallisbiografia 2003–08 – se SKB
Surkov, Aleksej A. red. 1962–78. Kratkaja literaturnaja enciklopedija. Moskva, Sovetskaja enciklopedijo. 9 b.
Svalestuen, Andres A. 1971. «Nordisk emigrasjon : en komparativ oversikt». Emigrationen fra Norden indtil 1. verdenskrig. København, [s.n.], 9–60
Svanberg, Gustav 1881. «Henrik Ibsens ‹Gengangere›». Stockholms Dagblad nr. 304, 31/12
Svanberg, Johannes red. 1894. Anteckningar om Stora teatern i Göteborg 1859–1893. Stockholm, [s.n.]. XX, 220 s.
Svanberg, Johannes 1917–18. Kungl. Teatrarne under et halft sekel 1860–1910 : personalhistoriska anteckningar. Stockholm, Nordisk Familjebok. 2 b.
Svanholm, Lise red. 2003. Skagenleksikon : malerne, modellerne, værkerne og stederne. [København], Gyldendal. 178 s.
Svarstad, Carsten 1957–59. «Henrik Ibsens ordener og hederstegn». Ibsenårbok 1957–59, 176–[81]
Svedjedal, Johan 1993. Bokens samhälle : Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887–1943. Stockholm, Svenska bokförläggareföreningen. 2 b.
Sveinsson, Gunnar 1977. «‹Dei kom i lufti›. Ballongferda Paris-Lifjell i 1870». Årbok for Telemark 1977, 139–44
Svendsen, Arnljot Strømme 1975. Den Nationale scenes norske repertoire 1876–1974. Bergen, [s.n.]. 21 s.
Svendsen, Paulus 1933. «Om Ibsens kilder til ‘Kejser og Galilæer’». Edda, 33:14–16, 198–257
Svenskt biografiskt lexikon 1918– – se SBL
Svenska Familj-Journalen 1878. Illustrert månedstidsskrift. Halmstad, Gernandts förlag.
Svenska män och kvinnor 1942–55 – se SMK
Svenskt porträttgalleri 1895–1911 – se SP
Svensk uppslagsbok 1947–55. 2. omarb. och utvidgade uppl. Hovudred.: Gunnar Carlquist, Josef Carlsson. Malmö, Norden. 32 b.
Swendsen, Lauritz 1907. De Københavnske privatteatres repertoire (1847–1906). København, Martius Truelsen. 190 s.
Szinnyei, József 1891–1914. Magyar írók élete és munkái Budapest, Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése. 15 b.
Szondi, Peter 1973. Theorie des modernen Dramas : 1880–1950. 9. Aufl. Frankfurt am Main, Suhrkamp. 169 s. (Edition Suhrkamp, 27)
Sæland, Frode red. 2005. Bergingeniør Emil Knudsens erindringer : inntrykk fra et bergmannsliv 1856–1897 Kongsberg, Norsk bergverksmuseum. 123 s. (Skrift, Norsk bergverksmuseum) nr. 32)
Sæther, Astrid 2008. Suzannah : fru Ibsen. Oslo, Gyldendal. 416 s.
Sæther, Astrid et.al. red. 2010. Den biografiske Ibsen. [Oslo], Unipub. 288s. (Acta Ibseniana, 6)
Sørensen, Øystein 1984. 1880-årene : 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget. 128 s.
Sørensen, Øystein 1997. Bjørnstjerne Bjørnson og nasjonalismen. [Oslo], Cappelen. 265 s.
Sørensen, Øystein 2001. Kampen om Norges sjel. Oslo, Aschehoug. 444 s. (Norsk idéhistorie, 3)
Tanum, Johan Grundt & Sverre Schetelig 1926. Den norske bokhandlerforening : 1851 – 10. januar – 1926. Oslo, Foreningen. 88 s.
Tedford, Ingrid 1961. Ibsen bibliography : 1928–1957. Oslo, Oslo University Press. 80 s. (Norsk bibliografisk bibliotek, 20)
Templeton, Joan 1997. «New light on the Bardach diary : eight unpublished letters from Ibsen’s Gossensass princess». Scandinavian Studies, 69, nr. 23, 148–70
Tennant, P.F.D. 1948. Ibsen’s dramatic technique. Cambridge, Bowes & Bowes. 135 s.
Theodoretos 2004. Historia ecclesiastica. Übersetzt und eingeleitet von Günther Christian Hansen. Turnhout, Brepols. 4 b. (Fontes christiani, 73)
Theroff, Paul [2001] [sitert 24/9 2009, 22:15 norsk tid]. «Altieri». An online Gotha. <http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/altieri.html>
Thieme-Becker = Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart 1983–90.Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, E.A. Seemann. 37 b.
Thomsen, Rudi 1999. Byzans : middelalderens romerrige. Århus, Aarhus universitetsforlag. 172 s.
[Thommesen, Olaf] 1882. «Forhøjelse af Digtergagerne». Verdens Gang nr. 35, 23/3
Thoresen, Magdalene 1901. “Om Henrik Ibsen og hans Hustru». Juleroser, 28–29
Thoresen, Magdalene 2002. Magdalene Thoresen og Georg Brandes : en brevveksling (1865–1872) Red. og kommentert av Jorunn Hareide. [Oslo], Emilia. 256 s.
Thoresen, Magdalene 2009. Brev. Red. og kommentert av Jorunn Hareide. Oslo, Emilia. 3 b.
[Thoresen, Thomas] 1872. «Breve fra Dresden II». Aftenbladet nr. 116, 22/5
[Thrane, C.] 1879. «Det kongelige Theater : ‹Et Dukkehjem›, Skuespil i 3 Acter af Henrik Ibsen». Illustreret Tidende nr. 1057, 28/12, 145–48
Thrane, Lotte 1999. Længselsbilleder : en beretning om forførelse, skrift og passion. Odense, Odense universitetsforlag. 143 s. (Odense University studies in Scandinavian languages and literatures, 37)
Thue, Henning Junghans 1846. Læsebog i Modersmaalet for Norske og Danske, tilligemed en Exempelsamling af den svenske Literatur og med æsthetiske og literaturhistoriske Oplysninger. Kristiania, Wulfsberg. XXII, 804 s.
Thue, Oscar 1971. Christian Krohgs portretter. Utg. av Riksantikvaren, Norsk portrettarkiv. Oslo, Gyldendal. 250 s. (Norske minnesmerker, Norske portretter, Ny serie)
Thuesen, Arthur 1923.Om førsteutgaven av Ibsens «Gildet paa Solhoug». Kristiania, [s.n.]. 14 s. Særtrykk av Morgenbladet 1923, 10/2
Thuesen, Arthur 1924a.Om førsteutgaven av Ibsens «Hærmændene paa Helgeland». Kristiania, [s.n.]. 15 s. Særtrykk av Morgenbladet 1924, 29/3
Thuesen, Arthur 1924b.Om førsteutgaven av Ibsens «Kjærlighedens komedie». Kristiania, [s.n.]. 16 s. Særtrykk av Morgenbladet 1924, 25/10
Thwaite, Ann 1985. Edmund Gosse : a literary landscape, 1849–1928. Oxford, Oxford University Press. 570 s.
T.L. 1898. «En Ibsenafton i Paris med Zolademonstrationer». Aftonbladet nr. 76A, 2/4
Topelius, Zacharias 1888. Minne af festdagen den 14 Januari 1888. Helsingfors, Edlund
Torgeirson, Reinert 1962. «Henrik Ibsen og John Paulsen». Ibsenårbok 1960–62, 231–35
Torsslow, Stig 1973. Ibsens brevväxling med Dramatiska teatern : en materialsamling Stockholm, [Kungliga dramatiska teatern]. 51 s. (Dramatens skriftserie, 1)
Torsslow, Stig 1975. Dramatenaktörernas republik : Dramatiska teatern under associationstiden 1888–1907. Stockholm, Dramatiska teatern. 346 s. (Dramatens skriftserie, 2)
Tranås, Trygve 1927. «Fra Italien». Den høiere skole, nr. 3, 125–26
Trap, J[ens] P[eter] 1953–72. Danmark. Femte udg. København, Gad. 15 b. i 32
Trarieux, Ludovic et al. 1899. «Rapport de la délégation internationale : Stockholm, 5 Juillet 1899». Pro Finlandia 1899 : les adresses internationales a S.M. l’empereur-grand-duc Nicolas II. Berlin, Mertz, IV
Traube, Ludwig 1988. Rückblick auf meine Lehrthätigkeit. Herausgegeben von Gabriel Silagi. München, Arbeo-Gesellschaft. 40 s.
Try, Hans 1979. To kulturer, en stat 1851–1884. Oslo, Cappelen. 534 s. (Norges historie, 11)
Tunold, Solveig 1968. «Deutsche Beiträge für die Ibsen-Enquete in ‹Politiken› 1898». Kamphausen, Alfred red.: Schleswig-Holstein und der Norden : Festschrift für Olaf Klose zum 65. Geburtstag. Neumünster, Wachholtz, 273–89
Tunold, Solveig 1969. «Jonas Skougaards donasjon til Universitetsbiblioteket i Oslo». Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, 56, 273–82
Tunold, Solveig 1972. «Nye Ibsen-manuskripter og brev til Universitetsbiblioteket i Oslo : Jonas Skougaards donasjon». Ibsenårbok 1972, 32–41
Turner, John R. 1997. The Walter Scott Publishing Company : a bibliography. Pittsburgh, Pennsylvania, University of Pittsburgh Press. XXII, 626 s.
Tuxen, Jan 2008 [sitert 17/10 2008, 13:00 norsk tid]. «Poul Kinafarers efterkommere». <http://www.tuxen.info/kinafarer/hans_poulsen_storm.htm>
Tveterås, Harald L. 1950–96. Den norske bokhandels historie. Utg. av Norsk bokhandler-medhjelper-forening. Oslo, i kommisjon hos Cappelen. 4 b.
1. Forlag og bokhandel inntil 1850. 1950. 409 s.
2. Norske forfattere på danske forlag 1850–1890. 1964. 456 s.
3. Bokens kulturhistorie : formet av forfattere, forleggere, bokhandlere og lesere : 1850–1900. 1986. 529 s.
4. Boken lever : norsk bokbransje etter 1900. 1996. 467 s.
Tysdahl, Bjørn 1966. «Ibsen-brev i Britisk museums Archer-samling». Edda, 66, 246–59
Törnqvist, Egil 2005. «Frans Hedberg som Ibsenöversättare». Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red.: «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug, 201–28
Uddgren, Gustaf 1912. Gustaf Fredrikson : en konstnärsmonografi. Göteborg, Förlagsaktiebolaget Västra Sverige. 178 s.
Urpremierene 2001. [Sitert 18/9 2007 12:00 norsk tid]. Nettsted om Henrik Ibsen. <http://ibsen.net/index.gan?id=350&subid=0>
Vallgårda, Signild 1985. Sjukhus och fattigpolitik : et bidrag til de danska sjukhusens historia 1750–1880. København, FADL. 147 s. (Publikation, 17)
Vann, J. Don 1985. Victorian novels in serial. New York, Modern Language Association of America. X, 181 s.
Vasenius, Valfrid 1878.Om skaldens ställning till tidens «brännande frågor» : ett föredrag. Helsingfors, [s.n.]
Vasenius, Valfrid 1879. Henrik Ibsens dramatiska diktning i dess första skede : estetiskt-kritisk undersökning. Helsingfors, Frenckell & Son. 178 s. Doktoravhandling
Vasenius, Valfrid 1880. Henrik Ibsens tragedi «Et dukkehjem». Helsingfors, Frenckell. 26 s.
Vasenius, Valfrid 1883. «Individualism : Henrik Ibsen. En folkefiende. Skuespil i fem akter». Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, 6, 53–66
Vedel, Valdemar 1888. «Om Henrik Ibsens digteriske Manddomsgerning : (i Anledning af hans 60de Fødselsdag)». Ny Jord : 14 Dags Skrift for Literatur, Videnkab og Kunst, 1 , 244–51
Vedel, Valdemar 1909. Holger Drachmann. København, Det Schønbergske Forlag. 111 s.
Verdensutstillingen i Wien 1873 : fortegnelse over de norske Udstillere, som ved Verdensudstillingen i Wien 1873 blev tilkjendt Prisbelønninger. Kristiania, Werner & Comp.
Vestheim, Geir 2005.«(…) der er Gift paa Pennen hans» : kampen i Stortinget om diktargasjane 1863–1962. Oslo, Unipub. 248 s. (Norsk kulturpolitikk 1814–2014)
Vibe, Johan 1866. «Brand». Norge, nr.1
Vibe, Johan 1876. Bjørnstjerne Bjørnson og den nyere norske Poesi. Kristiania, Aschehoug. 70 s.
Vibe, Johan 1886. «Den literære Eiendomsret». Aftenposten nr. 175, 31/3
Vibe, Johan 1887a. «Berner-Konventionen». Aftenposten nr. 132, 11/3
Vibe, Johan 1887b. «Henrik Ibsen som Forfatter af Nutidsdramaer». Vidar : Tidsskrift for Videnskab, Literatur og Politik, 7, 481–502
Vibe, Johan 1889. «Kristiania Theater». [Anmeldelse av Fruen fra havet]. Aftenposten nr. 98, 13/2
Victor Emmanuel II of Italy 2008 [sitert 20/10 2008, 13:00 norsk tid]. «Family and children». <http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Emmanuel_II_of_Italy>
Viharos, pseudonym – se Gerő, Ödön
Vinje, Finn-Erik 1978. Et språk i utvikling : noen hovedlinjer i norsk språkhistorie fra reformasjonen til våre dager. 2. utg. Oslo, Aschehoug. 423 s.
Vogt, Nils 1906. «Paa reise med Henrik Ibsen». Samtiden, 23, 329–34
Vogt, Nils Collett 1932. Fra gutt til mann : et stykke selvbiografi. Oslo, Aschehoug. 356 s.
Voss, Richard 1923. Aus einem phantastischen Leben : Erinnerungen. Stuttgart, Engelhorn. 458 s.
[Vullum, Erik] 1873. Hartvig Lassen og Theateret og Theateret og Hartvig Lassen. Kristiania, Cammermeyer. 19 s.
[Vullum, Erik] 1878. «Literatur-Tidende. Jonas Lie: Thomas Ross, en Fortælling». Dagbladet nr. 155, 8/6
Vullum, Erik 1882. «En Folkefiende». Dagbladet nr. 297, 30/11; nr. 298, 1/12
[Vullum, Margrethe] 1884. «Bøger : ‹Vildanden›. Skuespil af Henrik Ibsen». Verdens Gang nr. 135, 18/11
Wagn, Anne Haugen 2000. «Johan Ibsen og hans amerikareise». Telemarks Historie, 21, 73–83
Wagner, Hans 1958. 200 Jahre Münchener Theaterchronik 1750–1950. München, Lerche. 204 s.
Wallem, Fredrik B. 1916. Det norske studentersamfund gjennem hundrede aar : 1813 – 2. oktober – 1913. Kristiania, Aschehoug. 2 b.
Wallner, Franz 1928. «Der letzte von fünf : Erinnerungen an die erste ‹Gespenster›-Aufführung : zu Henrik Ibsens 100. Geburtstage». Der Neue Weg 16/3
Wamberg, Niels Birger 1970. Digterne og Gyldendal : kapitler af et forlags historie. København, Gyldendal. 404 s.
Wandruszka, Adam 1958.Geschichte einer Zeitung : das Schicksal der «Presse» und der «Neuen Freien Presse» von 1848 zur Zweiten Republik. Wien, Neue Wiener Presse. 170 s.
Wang, Jens [1924]. Henrik Ibsen på det norske Nationalteater i Kristiania : Peer Gynt i 24 billeder fra den sceniske fremstilling. Kristiania, Mittet. [48] s.
[Warburg, Karl] 1878a. «Litteratur och konst». Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr. 54, 5. mars.
Warburg, Karl 1878b. «’Samfundets Stötter’ och hr E. Jonas». Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning nr. 60, 12/3
[Warburg, Karl] 1881. «Ibsens nya stycke : intryck efter första genomläsningen». Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 15/12
Warburg, Carl [Karl] 1887. «Berner-Konventionen». Aftenposten nr. 126, 9/3
Warburg, Carl [Karl] 1892. «‹Peer Gynt› paa Gøteborgs store Theater». Aftenposten nr. 66, 4/2
Warburg, Karl 1894. «Inledning». Svanberg, Johannes red.: Anteckningar om Stora teatern i Göteborg 1859–1893. Stockholm, [s.n.], I–XX s.
Warburg, Karl 1905. Carl Snoilsky : hans lefnad och skaldskap. Stockholm, Geber. VI, 480 s.
Wasberg, Gunnar Christie 1969. Norsk presse i hundre år : 1820–1920 : utsyn og overblikk. Oslo, Gyldendal. 381 s.
Watt, Robert 1866. «[Redaksjonell erklæring]». Figaro 25/3
Watt, Robert 1870. Fra Ægypternes Land. Kjøbenhavn, Steen. 196 s.
Watzka, Stefanie 2006. Verborgene Vermittler : Ansätze zu einer Historie der Theateragenten und -verleger. Herausgegeben von Peter Marx, Kati Röttger und Friedmann Kreuder. Marburg, Tectum-Verlag. 172 s. (Kleine Mainzer Schriften zur Theaterwissenschaft, 10)
Wehler, Hans-Ulrich 1987–2008. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. München, Beck. 5 b.
Weilbach, Philip 1896–97. Nyt dansk Kunstnerlexikon indeholdende korte Levnedstegninger af Kunstnere som indtil Udgangen af 1894 have levet og arbejdet i Danmark eller den danske Stat. København, [s.n.]. 2 b.
Weilbach, Philip 1947–52. Weilbachs kunstnerleksikon. Udg. af en komité med støtte af Carlsbergfondet; red.: Merete Bodelsen og Povl Engelstoft. [København], Aschehoug. 3 b.
Welhaven, Johan Sebastian 1990–92. Samlede verker. Utg. med innledning og kommentarer av Ingard Hauge. Oslo, Universitetsforlaget. 5 b.
1. Dikt. 1990. 378 s.
2. Dikt. 1990. 504 s.
3. Prosa. 1991. 528 s.
4. Prosa. 1992. 601 s.
5. Brev. 1992. 504 s.
Wergeland, Henrik 1918–40. Samlede skrifter : trykt og utrykt. Utg. av Herman Jæger og Didrik Arup Seip. Kristiania, Steenske forlag. 23 b. i 6 deler
1. Digte. 1918–19. 3 b.
2. Digterverker. 1920–[23]. 6 b.
3. Artikler og småstykker : polemiske og andre. 1932–34. 3 b.
4. Avhandlinger. Oplysningsskrifter. 1923–29. 7 b.
5. Brev. Retsindlæg. 1930. 2 b.
6. Supplement. Tekstkritisk tillegg. Register. 1937–40. 2 b.
Westfälisches Autorenlexikon – 1750–1950. [Sitert 4/10 2007, 16:01 norsk tid]. «Julie Ruhkopfs bibliografi». <http://www.lwl.org/literaturkommission/alex/index.php?id=00000003&letter=R&layout=2&author_id=00002146&SID=eaa2f550616b402039b09bad9ff6218a>
Whitebrook, Peter 1993. William Archer : a biography. London, Methuen. 435 s.
Wichert, Ernst 1880. «Henrik Ibsen». [Anmeldelse av Peer Gynt]. Im neuen Reich, 2, 889–901
Wichstrøm, Anne 1997. Kvinneliv, kunstnerliv : kvinnelige malere i Norge før 1900. [Oslo], Gyldendal 247 s.
Wichstrøm, Anne 2000. Fra høymiddelalderen til 1900. [Oslo], Gyldendal. 500 s. (Norges malerkunst, 1)
Wichström, Anne & Sissel Falck 2002. Kvinneliv, kunstnerliv : kvinnelige malere i Norge før 1900. 2. utg. [Oslo], Gyldendal. 247 s.
Widmoser, Eduard 1982–95. Südtirol, A–Z. Innsbruck, Südtirol-Verlag. 4 b.
Wiers-Jenssen, Hans 1924. Nationalteatret gjennem 25 aar : 1899–1924. Kristiania, Gyldendal. 395 s.
Wiers-Jenssen, Hans & Johan Nordahl-Olsen 1926. Den Nationale scene : de første 25 aar. Bergen, Grieg. 424 s.
Wiesener, Anthon M. 1919. Bidrag til bokhandelens historie i Bergen : utarbeidet i anledning firmaet F. Beyers 100-aars jubilæum. Bergen, Beyer. 80 s.
Wiesener, Anthon M. 1928. Henrik Ibsen og «Det norske Theater» i Bergen 1851–1857 : belyst ved aktstykker. [Bergen], [Bergens historiske forening]. 5–52. (Bergens historiske forenings skrifter, 34)
Wiig, Bjørn Cato 2008 [sitert 13/1 2009, kl. 17.30 norsk tid]. «Som et maleri langs fjorden». Østlandets Blad 14/8 2008. <http://www.oblad.no/article/20080814/BADEBYEN/809063072>
Wiingaard, Jytte red. 1978. Henrik Ibsen i scenisk belysning. København, Reitzel. 169 s. (Teatervidenskabelige studier, 6)
Wijkander, Oscar 1868. Thalia : theater-kalender. Stockholm, Lamm
Wilberg, Hermann 1878. «Offener Brief an Herrn H. Ibsen». Neue Zeit nr. 27, 5/4
Wiles, R.M. 1957. Serial publication in England before 1750. Cambridge, Cambridge University Press. XV, 391 s.
Willfried, L., pseudonym – se Conrad-Ramlo, Marie
William-Jörgensen, Mikael & Margareta Hartelius 2004 [sitert 28/8 2009, kl. 09:50 norsk tid]. «Louise Julie Jacquette Liljencrantz». Tjocka släkten, det lilla internet-antikvariatet för släktforskare, personhistoriker och hembygdsforskare. <http://www.tjocka.nu/heritage/i500.htm>
Willoch, Sigurd 1936. Kunstforeningen i Oslo : 1836–1936. Oslo, Blix. 223 s.
Winckelmann, Johann Joachim 1870. Johann Joachim Winckelmann´s Geschichte der Kunst des Alterthums nebst einer Auswahl seiner kleineren Schriften. Herausgegeben von Justus Lessing. Berlin, L. Heimann. 349 s.
Winge, Sissi Solem 1994. Eidsvold 1814 : historiemaleri og samtidsdokument. Magistergradsavhandl. i kunsthistorie. Oslo, [S.S. Winge]. 2 b.
Wingren, Gustaf 1948. Luthers läre om kallelsen. Lund, Gleerup. 272 s.
Wininger, Salomon 1979. Groβe jüdische National-Biographie : mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder : ein Nachschlagewerk für das Jüdische Volk und dessen Freunde. Nendeln, Kraus Reprint. 7 b. (Opptrykk av opprinnelig utg. fra 1925)
Winkel Horn, Frederik 1873. « Kejser og Galilæer : et verdenshistorisk Skuespil af Henrik Ibsen» [Bokanmeldelse]. Fædrelandet (København) 22/11
Winkel Horn, Frederik 1881. «Literatur : Henrik Ibsen: Gengangere». Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 294, 17/12
Winkel Horn, Frederik 1884. «Literatur : Henrik Ibsen: ‹Vildanden›». Berlingske politiske og Avertissements-Tidende nr. 269, 17/11
[Winterhjelm, Kristian Anastas] 1866. «Endnu lidt om Ibsens Brand». Morgenbladet 1/12, 4/12
[Winterhjelm, Kristian Anastas] 1867. «Kunst og Koteri. II». Morgenbladet 10/3
Winterhjelm, Kristian Anastas 1873. «[Anmeldelse av Keiser og GalilæerMorgenbladet nr. 317a, 16/11
Winter-Hjelm, Otto 1896a. «Sangerfesten : de første Dage». Aftenposten nr. 353, 26/5
Winter-Hjelm, Otto 1896b. «Sangerfesten». Aftenposten nr. 356, 27/5
Wirsén, Carl David af 1882a. «Henrik Ibsen: En folkefiende : skuespil i fem akter». Post- och Inrikes Tidningar nr. 289, 12/12; nr. 290, 13/12
[Wirsén, Carl David af] 1882b. «Literatur : Henrik Ibsen: Gengangere». Post- och Inrikes Tidningar nr. 1, 2/1
Wirsén, Carl David af 1884. «Henrik Ibsen: Vildanden». Post- och Inrikes Tidningar nr. 271A, 19/11
Wirsén, Carl David af 1886. «Henrik Ibsen: Rosmersholm». Post- och Inrikes Tidningar nr. 276, 27/11
Wirsén, Carl David af 1888. «Fruen fra havet». Vårt Land 11/12
Wirsén, Carl David af 1901. Kritiker. Stockholm, Norstedt. IX, 424 s.
With, Nanna red. 1916. Illustrert biografisk leksikon over kjendte norske mænd og kvinder. Kristiania, Withs forlag. 480 s.
Wittmann, Reinhard 1982. Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert : Beiträge zum literarischen Leben 1750–1880. Tübingen, Max Niemeyer. 252 s.
Wittmann, Reinhard 1999. Geschichte des deutschen Buchhandels. München, Beck. 493 s.
Woesler, Winfried 1988. «Vorschläge für eine Normierung von Briefeditionen». editio, 2, 8–18
Wolf, Lucie 1897. Skuespillerinden Lucie Wolfs livserindringer : med portræter samt tegninger af Olaf Gulbransson. Kristiania, Cammermeyer. 276 s.
Women writers : the reception of their works 2001 [sitert 29/9 2009, kl. 11:15 norsk tid]. <http://www.databasewomenwriters.nl/author.asp?authorID=2845>
Woodmansee, Martha 1994. The author, art, and the market : rereading the history of aesthetics. New York, Columbia University Press. 200 s.
Worsøe-Schmidt, Lisbeth 1994. Forfatter i Danmark, 1894–1994. [København], Dansk Forfatterforening. 293 s.
Wülfing, Wulf, Karin Bruns & Rolf Parr 1998. Handbuch literarisch-kultureller Vereine, Gruppen und Bünde 1825–1933. Stuttgart, J.B. Metzler 597 s. (Repertorien zur deutschen Literaturgeschichte)
Wyller, Egil A. 1999.Ibsens «Keiser og Galilæer» : en løpende kommentar. Oslo, Spartacus. 216 s.
Über Land und Meer 2001. [Sitert 18/9 2007, kl. 12:00 norsk tid].< http://www.fw-hacklaender.de/cgi-bin/drucken.pl?hacklaender/php/hack-landundmeer.php>
Ystad, Vigdis 1993. «Ibsens ‹interessante› kvinneskikkelser». Bjørhovde, Gerd, Synnøve des Bouvrie & Torill Steinfeld red.: Gå mot vinden : festskrift til Åse Hiorth Lervik på 60-årsdagen 2. juli 1993. Oslo, Emilia, 109–32
Ystad, Vigdis 1996.«– livets endeløse gåde» : Ibsens dikt og drama. Oslo, Aschehoug. 219 s.
Ystad, Vigdis 1999. «Henrik Ibsen’s letters». Robinson, Michael & Janet Garton red.: Nordic letters 1870–1910. Norwich, Norvik Press, 33–64
Ystad, Vigdis, Knut Brynhildsvoll & Roland Lysell red. 2005. «bunden af en takskyld uden lige» : om svenskspråklig Ibsen-formidling 1857–1906. Oslo, Aschehoug. 395 s.
Zabel, Eugen 1881. «Henrik Ibsen : ein literarisches Porträt». Unsere Zeit, 1, 513–31
Zalm, Rob van der 1999. Ibsen op de planken : een ensceneringsgeschiedenis van het werk van Henrik Ibsen in Nederland 1880–1995. Amsterdam, International Theatre & Film Books. 455 s. Doktorgradsavhandling ved Universiteit van Amsterdam
Zimmermann, Felix & Heinrich Zschalig 1913. Gedenkbuch des Literarischen Vereins zu Dresden zur Feier seines 50jährigen Bestehens : 1863–1913. Dresden, C.A. Koch. 109 s.
Zola, Émile 1978–95. Correspondance. Éditée sous la direction de B.H. Bakker. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. 10 b.
ÖBL = Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Herausgegeben von Leo Santifaller. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1957–. Foreløpig (pr. august 2008): 13 b.
Øisang, Ole 1941. Teater i Trondheim gjennom 125 år. Utg. av Det Trondhjemske theaterinteressentskab. Trondheim, Brun. 318 s.
Øisang, Ole 1962. Trøndelag teater gjennom 25 år. Utg. av Trøndelag teater. Trondheim, i kommisjon hos Brun. 207 s.
Østby, Leif et al. 1982–86. Norsk kunstnerleksikon. [Oslo], Universitetsforlaget. 4 b.
Østensjø, Reidar 1958. Haugesund. Bind 1 : 1835–1895. Haugesund kommune. 580 s.
Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. – se ÖBL
Østvedt, Einar 1954. «Henrik Ibsen og kammerjunker Christian Holst : seks ukjente Ibsen-brev». Ibsen-årbok 1954, 146–55
Østvedt, Einar 1969. «Henrik Ibsen og slekten Paus : et ukjent Ibsen-brev». Ibsenårbok 1968/69, 38–[43]
Østvedt, Einar 1974. «Henrik Ibsen som biograf : en artikkel om stattholder, grev Baltzar B. von Platen». Ibsenårbok 1974, 155–60
Øverland, Orm 1996. The western home : a literary history of Norwegian America. [Northfield, Minnesota], Norwegian-American Historical Association. XII, 442 s. (Authors series (Norwegian-American Historical Association), 8)
Øverland, Orm 2001. «The reception of Ibsen in the United States 1889–1910». Bjørby, Pål & Asbjørn Aarseth red.: Proceedings : IX International Ibsen Conference, Bergen 5–10 June 2000. Øvre Ervik, Alvheim & Eide, 453–62
Øverås, Asbjørn 1936. «Eit ukjent Bjørnson-skodespel frå 1853». Syn og Segn, 60–71
Aamot, Kr. 1939. Oslo arbeidersamfund gjennem 75 år : 1864–1939. Oslo, Oslo arbeidersamfund. 349 s.
Aars, J. & S.W. Hofgaard 1911. Norske retskrivnings-regler : med alfabetiske ordlister. 4. opl. Kristiania, Fabritius. 88 s.
Aars, J., S.W. Hofgaard & Moltke Moe 1898. Om en del retskrivnings- og sprogspørsmål. Kristiania, [s.n.]. 152 s. Særtrykk av Universitets- og skoleannaler
Aarseth, Asbjørn 1981. Realismen som myte : tradisjonskritiske studier i norsk litteraturhistorie. Bergen, Universitetsforlaget. 123 s.
Aarseth, Asbjørn 1991. «’Great Eastern’. Eit skip på litteraturens hav». Edda 91, 256–64
Aarseth, Asbjørn 1999. Ibsens samtidsskuespill : en studie i glasskapets dramaturgi. Oslo, Universitetsforlaget. 375 s.
Aasen, Elisabeth 1994. «Magdalene Thoresen – et Liv i Kamp og Kjærlighed». Magdalene Thoresen: Fra midnattsolens land og andre fortellinger. s. 11–57 [Bergen], Eide, 323 s. (Magdalene Thoresen i utvalg)
Aasen, Ivar 1850. Ordbog over det norske Folkesprog. Kristiania, Carl C. Werner. XV, 639 s.
Aasen, Ivar 1864. Norsk Grammatik. Omarb. Udg. Christiania, Malling. XVI, 399 s.