Du er her:
Sancthansnatten
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Ung Erik
i
Pantomimen i 2den Act
af
Sancthansnatten.
Eventyrcomedie i 3 Acter

Faksimile
Anden Act.
5te Scene.
Anne Birk. Juliane Paulsen
Juliane
.
Uf, stakkels Pige! der faldt hun!
(Inde i Hallen, hvor Bjergkongen og
liden Karin netop sank i Jorden, mø-
des Ung Erik og Svanhvide.)
Birk
.
O den mindes jeg godt! Ung Erik
skulde i Ledingsfærd.
Ung Erik
.
(taler til Svanhvide:
«Og hør mig, Svan-
hvide min Mø!
Ud maa jeg i Verden at
øve mit Sværd.
Jeg kommer igjen, naar
jeg er dig værd.
Du vente mig her under
Ø. –»
)
Anne
.
Og femten Dage dertil.
Faksimile
Ung Erik

(spørger Svanhvide:
«Men hvis jeg til
den Tid ei for dig staar, –
Du svare,
Svanhvide, min hulde Maar,
Hvorlænge
da vente du vil?»
)
Anne
.
Og venter paa Gravens Bund.
Ung Erik

(omfavner hurtigt og rask Svanhvide, vender
sig derpaa fra hende og iler afsted. Svanhvide
gaar til den anden Side.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her