Du er her:
Sancthansnatten
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Liden Karin
i
Pantomimen i 2den Act
af
Sancthansnatten.
Eventyrcomedie i 3 Acter

Udleveret til
den
Faksimile
2den Act.
5te Scene.
Anne. Birk. Paulsen. Juliane.
Paulsen
.
– – – kunde være saa ægte nationale.
Karin

(føres fram inde i den aabne Bjærgsal,
og modtages af Bjergkongen.)
Birk
.
Seer Du! nu svarer hun!
Karin

(svarer
«Paa Vangen den grønne stod min Fa-
ders Gaard;
Saa lifligt dufter Rosen om Vaaren!

Der bar jeg gyldne Ringe og Blomster i Haar;

I Dalen er jeg født, i Dalen er jeg baaren –

I Dalen den grønne er min Jomfruklæd-
ning skaaren.»
)
Birk
.
hvis hun vil være ham god.)
Faksimile
Karin
.
(svarer benægtende paa Kongens Tilbud.)
Birk
....de Rigdomme, som Fjældet eier –
Karin

(afslaar fremdeles Bjergkongens Tilbud; ik-
ke for Alverdens Guld vil hun blive hans.)
Anne
– – – fage visner Rosen om Vaaren...
Karin

(modtager et Guldhorn af Bjergkongen; hun
sætter det for Munden og tømmer det ud; hvor-
efter hun taler til Kongen)
«I Bjerget er jeg
født – i Bjerget er jeg baaren –
I Bjerget
herinde er min Jomfruklædning skaaren! –»

Hun kaster sig i Kongens Arme; Begge synke
i Jorden.)

Forklaringer

Tegnforklaring inn her