Du er her:
Samfundets støtter
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [1]r
1
[HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154» ]
Optegnelser til lystspillet. (1870.)
Grundklangen gennem det hele
må blive kvinderne ligesom i skyhed midt
i den mandlige travlhed med dens små
formål der gør sig brede med en sikker-
hed som på engang tirrer og imponerer.
Hovedpersonerne bør være: 1.) den gamle
hvidhårede {D}dame, moderen, med klarhed, med
stille og stærk vinding fra livskampen.
2.) Hendes søn, søofficeren, der har været ti år
borte i fremmed tjeneste; en skræk for at
binde sin tilværelse under forpligtelser har
drevet ham ud; nu søger han hjemmet med
en angstfuld længsel efter hvil{ <...> }e. 3.) Hendes
anden søn, skibsrederen, den store forretnings-
mand, der sidder i de mange kommessioner
og har de mange ombud. Der er hån i
ham mod det ideale og det er mest imod
konen han ytrer den, fordi hun mest udfordrer.
4.) Hans kone, som ugift en feteret skønhed,
poesifyldt men med bitterhed og uden til-
fredsstillelse; med fordringer, der på en må-
de er overdrevne, eller synes så. 5.) Hendes
Faksimile
legg: , blad: [1]v

søster, endnu uklar over sig selv; opvokset i stille
beundring over den fraværende. 6.) Deres fader,
gammel skibsfører, senere købmand; begrænset syn,
men med lune. – Omkring disse grupperer
de øvrige sig; unge piger, med livslyst og læng-
sler, men alt dæmpet eller nedstemt under de
små og trange forholde; – unge mænd, usik-
kre, un{ <...> }ge, delt mellem liv og forretning.
En ung fuldmægtig, kandidat, forlovet med søsteren.
Søofficeren i kærlighed til hende. Hans moder træ-
dende imellem. En brøde mod den anden kræver ud-
soning; en moder må ikke forstyrres i sin ger-
ning ved et nærliggende spørsmål. Han over-
vinder fordommene; kvinden frigøres men han be-
sejrer sig selv, idet han vækker sin medbejler.
Han rejser. Moderen: Å, kære børn, der er kun en
fuld sejr i verden, – sejren over sig selv! –
(moderen (<...>) Kære Barn, ved du hvad der er
den største sejr? Hun: Nej? Hvad er den største sejr?
Moderen: Sejren over sig selv –)
Til personerne
bør føjes købmandens ven, den gamle forhen-
værende skipper; hans døtre er blandt de unge
piger. Blandt bipersonerne er et par embeds-
mænd, der intet gør for at hæve samfundet.
Småstadslivet har tidligt sløvet dem.
(Moderen: Å, kære børn, der er kun en fuld sejr
i verden. Hun: Hvad er det for en sejr?
Moderen: Ja, kan du gætte?
˹eller:˺ Moderen: Han har vundet, som han skal.
Hun: Han? Han har jo tabt.
Moderen: Kære barn, det er just den fuldeste sejr.
Faksimile
legg: , blad: [2]r
I den lille stad har søofficeren ved
sin hjemkomst i kort tid bragt liv og røre.
Men det er især i den unge dameverden,
og blandt ungdommen forresten. At han
derved { <...> }har fremkaldt misfornøjelse i de skikke-
lige borgeres k{j}reds er naturligt. En stor ridetur
har været holdt og vakt forargelse nu er igære en
stor sejlbådfart, officerens nye kutter i spidsen,
alle både med flag og om natten, efter et skovbal,
hjem med lamper og musik; damer og
herrer i sømandskostumer. Rasende opposi-
tion fra borgerne; sagen tager fra spøg overgang
til alvor. Det ligger en betydning under; noget
symbolsk, frigørelsen fra alle trange vedtægter;
et nyt frit og skønt liv. Om dette drejer stykket
sig. Sagen og interesserne i lys fra alle
sider.
legg: , [2]v
Faksimile
legg: , blad: [1]r
2
[HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:156» ]
Plan og optegnelser, m:m: til lystspillet.
13de Oktober 1870. –
Efter mange år er han kommen hjem
og nu sætter han den lille by på ende.
En eventyrer har han altid været.
Modsigelser i karakteren; hvile, hvile! Han
er træt. Så lystige spilopper igen. En
stor ridetur med alle byens unge damer
har været foranstaltet og vakt megen forar-
gelse; i sidste øjeblik udeblev de fleste
og kun den nærmeste familje med et par
andre deltog. – Den ældre agtværdige
broder med de mange tillidshverv er
højst elendig over al den omtale, som
hans respektable hus er udsat for.
Der er et dæmonisk træk af stilhed i
denne karakter. – Moderen med det smukke
gråkrøllede hår under kniplingstørklædet.
– Hustruen fantastisk utålmodig. – Søsteren
med den stærke, sunde dybe sjæl, og med
hemmeligheden så trofast bevaret. – Pleje-
barnet på 16 år, næret af fantasteri og for-
ventning.
legg: , [1]v
Faksimile
legg: , blad: [1]r
[HIS: h1: «Trykt Ibsen 8:161» ]
    2den akt.
  • 1.) Grosereren og fuldmægtig Krap. (denne <...> bort til venstre.)
  • 2.) Købmand Sandstad og grossereren. (Sandstad bort.)
  • 3.) Grossereren og fru Bernick; senere Dina.
  • 4.) De forrige; fru Rummel og fru Holt.
  • 5.) De forrige og adjunkten.
  • 6.) De forrige; John Tennyson.
  • 7.)
[HIS: Med blyant: «[«Samf. støtter»]» ]
legg: , [1]v
legg: , [2]r
legg: , [2]v

Forklaringer

Tegnforklaring inn her