Du er her:
Samfundets støtter
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
legg: , 21r
legg: , 21v
Faksimile
legg: , blad: 22r
22
1ste akt.
(Værelse hos grossereren.)
Forholdet til Aune forberedes. Damernes
forsamling. Dina og adjunkten. Hilmar og
derefter gamle Tønnesen. Grossereren og byens
matadorer; jernbanesagen; grossererens redegørel-
se. Den amerikanske kaptejn og frøken Hessels
hjemkomst o. s. v.
2den akt.
(Grossererens have.)
Grossereren og fruen i haven. Derefter damerne.
Aune er degraderet. Rygter om de store ejendoms-
køb i distrikterne. Adjunkten kommer. Gamle
Tønnesen med begge sønnerne. Lona Hessel. Jo-
han og millionen. Sammenstød. Adjunkten erklæ-
rer sig for Dina.
3die akt.
(Spadservejen ved stranden.)
Johan, Olaf og de unge piger samt Martha. Jo-
han og Marta; forklaring mellem dem. Johan og
grossereren; de gamle historier berøres. Fuldmægti-
gen betror grossereren sine iagttagelser ved værftet; gros-
sereren vil selv observere. Den store landlige fest beslut-
tes; vanskeligheder med jernbanen.
Faksimile
legg: , blad: 22v
4de akt.
(I lystskoven.)
Den store landlige fest afholdes. Mange men-
nesker fra byen og omegnen. Grossereren i begreb
med at anmelde Aune. Johan truer med at åben-
bare ungdomshistorierne.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her