Du er her:
Samfundets støtter
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: 19r
19
Indhold.
Første akt.
En åben havestue i «den store
industridrivendes» hus. Byens damer
er forsamlede, beskæftigede med hånd-
arbejder til bedste for «de moralsk
fordævede». Adjunkten har af en op-
byggelsesbog læst for damerne. I bag-
grunden fabrikejeren i forretningssam-
tale med formående mænd fra byen
og omegnen. Voldsomt optrin med
Valborg, der finder det utåleligt her
og vil hjem til sin moder. Gros-
sereren kommer ind triumferende
fordi det nye jernbaneanlæg synes
at ville kunne drives igennem. I
samtalen falder oplysninger om
allehånde forudgåede forholde.
«Den gamle grævling» kommer ind
og melder om det havarerte skib. Hvem
Faksimile
legg: , blad: 19v

er kaptejnen? Dampskibs-ankomst. Kap-
tejnen kommer og genkendes. Olaf fra
skolen; fortæller at tante Lone er med
dampskibet. Almindelig overraskelse
og blandet stemning. Hun viser sig ved
haveportet just som teppet falder.
Anden akt.
De hjemkomne vender op og ned på
adskilligt i byen. Rygter om kaptejnens
store rigdomme og om den tidligere
skandale med Valborgs moder. Ad-
junkten begynder at tænke på at for-
love sig med Valborg. Begyndende
sammenstød mellem fabrikejeren og
kaptejnen.
Tredje akt.
Man får nys om misligheder ved
udbedringen af skibet. Forlovelsen
deklareres og fejres. Kaptejnen beslut-
ter at forlade landet. Nye meldinger
Faksimile
legg: , blad: 20r

20

fra værftet. Fabrikejeren tvivlrådig; fore-
løbig skal der ties.
Fjerde akt.
Hemmelig forståelse mellem kap-
tejnen og Valborg. Jernbane-anlægget
sikret. Store ovationer. Olafs flugt
med de bortdragende. Spændende
slutningskatastrofe. –

Forklaringer

Tegnforklaring inn her