Du er her:
[Peer Gynt]
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
<...> [HIS: Første dobbeltblad mangler.]
Faksimile
2.
bliver efter. Solvejg beder Aase fortælle mere
om Peer Gynt. Aa, mener Aase, om ham kun-
de en fortælle saa en aldrig blev færdig.
Paa den anden Side Vandet.
Peer Gynt
ligger i Bakken og græder. Solvejg og Helga
kommer for at hvile lidt mens de andre
søger Vandet rundt. De støder paa Peer
Gynt. Havde du danset med mig, var ikke
dette hændt, siger { hun }han. Nu vil hun gjerne
svarer hun. Han: nu skal der mere till.
Han faar sige fra; h{ <...> }vad der staar i hendes
Magt skal hun gjøre. Bliv hos mig, lev
h{ <...> }os mig – I Jesu Navn d{ <...> }a! – Giv mig et
Kys – I Jesu Navn da! Solvejg gaar. Peer
Gynt græder. Nu faar det gaa som det vil.
{h}Han gaar.
Inde mellem øde Berghouger.
Peer
Gynt kommer. Tre Sæterjenter løber paa
Hougene og skriger og synger. – Han støder
sammen med dem. Baade Latter og For-
tvivlelse er over dem. Vilde Scener; de farer
videre med Peer Gynt.
Mellem Ronderne. Kveldstid.
Peer Gynt
kommer halv forvildet; han ser Syner. Den
grønklædte Kvinde møter ham. {D}Fjeldet aabner
sig. Dans, Jubel og vild Glæde. Synerne vexler.
Han staar i bælmørk Natt udenfor Aases Sæterstue
og støder paa den store Bøigen. Kamp med
det store usynlige. Vinder derind. Der er tomt.
Kjæmper sig ud igjen. Bøigen er overalt.
Faksimile

Fortvivlelse griber ham. Alene, alene! Alle har
forladt ham. Da ringes der efter ham langt
borte, han hører Moderens Stemme. Bøigen
svinder ind, Synerne taber sig, det lysner.
Peer Gynt synker sammen. P
Paa Hejen ved Soloppgang.
Peer Gynt vaagner.
Slapphed og Vammelhed har grebet ham.
Lille Helga bringer Niste og Bud fra Søsteren
som venter nedenunder ikk i Bakkerne. Han
sender Bud tillbage. Vil langt bort.

3die Handling.
Dybt inde og højt oppe i Storskogen.
Peer Gynt staar stærk og djærv og hugger Gavn-
tømmer. Drømmeriet kommer; det er Kjæmper
han fælder; han jager det fra sig. Han ta-
ger en Stokk paa Ryggen; da lytter han. En
Gut lister nede i Lien, ser sig sky om, og
hugger en Finger af sin Hand. Peer Gynt
er bleven bleg; tænke og ville sligt, det skjøn-
ner han; men gjøre det, det skjønner han
ikke.
I Aases Stue.
Aase ligger syg. Alle
Tanker gaar mod Sønnen. Husmands-
konen steller om hende. Hun ordner Klæ-
der og andet till ham. Hun synger.
Udenfor Peer Gynts Nybyggerhytte.
Peer Gynt tømrer og sysler. Det er mod
Faksimile

Kveldstid. Solvejg kommer med en liden
Bylt. Nu faar han tage hende i Guds
Navn, siger hun. Det var ikke Liv dernede.
Hun kunde ikke andet. Hun er gaaet fra
Fader, Moder og Syster. Værst, at sige Farvel
till dem alle. Peer Gynt tør knappt tro
det. Han løfter hende højt ivejret; han
synes hun er ligesom for fin; han tør
knappt røre ved hende. Hun gaar ind.
Han vil hente Ved. En halt Kjærring
i en gammel grøn Stakk, og med en
stygg Unge ved Haanden, møder ham.
Han maa se Sønnen sin, siger hun.
Han er voxet fort. De kan bo alle till-
hobe. Slipp Solvejg, saa blir hun vakker
igjen. Hun kommer efter; favner han
Solvejg, saa sidder hun bredved. Hun
gaar. Peer Gynt er alene; alle vilde Stun-
der drager forbi hans Minde. Ingrid
og Sæterjenterne tør ogsaa komme, tæn-
ker han. Der blir for folksomt. Det
er ikke for Solvejg, dette her; hvor skjær
hun var. Ikveld kan han ikke sige
hende noget. Der er Stygghed i det;
han maa bort fra det. Solvejg kom-
mer frem i Halvdøren og raaber
paa ham. Peer Gynt siger hun
faar vente. Han gaar. Solvejg staar
i Døren og venter. –
Faksimile
I Aases Stue.
Aase ligger paa Sottesengen.
Peer Gynt kommer. Hun spørger om Solvejg.
Han skyder Svaret fra sig. Hun maa dø, siger
hun. Men ikke saa snart, mener Peer Gynt.
Hun tænker paa at hente Presten. Men ikke
ikveld, siger han; ikke al den Uhygge ikveld.
Han sætter sig paa Sengestokken. Katten er
Hest, han synger, han kjører hende till
Kjærl Herlighed og Glæde. Aase er død.
Husmandskonen kommer. Hun faar
faa Moderen begravet med Ære, siger han;
han selv maa langvejs. Hvor, spørger hun.
Mod Havet, siger han; han gaar.

4de Handling.
Paa Kysten af Afrika. Palmeskov. Lidt udenfor
i Bugten ligger en Lystyacht med norsk og
amerikansk Flag oppe. Lystigt Selskab om
en prægtig Frokost. S{ <...> }ivmatter og Solsejl.
Peer Gynt en smuk middelaldrende Her{e}re
i elegant Rejsedragt med Guldbriller og
ditto Lorgnet presiderer som Vært for Bordenden.
Mr: Cotton, Hr: Trumpeterstråle og Hr: Eberk{ <...> }opf
om Bordet. Mr: Ballon lidt fra. Samtalen
drejer sig om store Planer, og Tidens Slapphed. Peer
Gynt antyder sin Fortidshistorie. Mr. Ballon,
som har læst i Aviserne, springer opp; Grækerne
har gjort Oppstand. Her er noget at tage vare,
Faksimile

3.

Nu kan de alle gjøre deres Lykke. M: Cotton
vil anlægge Gruber i Olympen og beregner
Castales Hestekraft. Mr: Ballon vil med fordi
{ <...> }han er henreven. Hr: Eberkopf vil civilisere
og bringe sit Fædrelands Kultur ind over
Grækerne; desforuden er han trængende.
Hr: Trumpeterstråle vil fremdrage for Verden
et par store Sporespænder, som skal findes i
Bender. Men Peer Gynt, som har sit paa
det tørre vil ikke med. Slige Galskaber kan
man nære naar man intet ejer; men
man skal ikke rutte med Guds Gaver.
Han gaar uvillig. De øvrige vil afsted till
Grækenland, men øjner ingen Udvej, indtill
Hr. Eberkopf foreslaar at annectere Lystkut-
teren, hvilket vedtages med Reservation fra
Mr. Cotton at han vil erstatte med Aktier i
Olympen og Kastale, Eberkopt vil tillegne
P.G. sit nye Værk om Civilisationskrigen,
Ballon vil sende ham en Laurbærkrans og
Trumpeterstråle vil give ham {L}lov till
tre Gange at bære de store Spænder, som
skal findes i Bender. Annexionen ved-
tages, de gaar.
Ved en Oase i Ørkenen. Peer Gynt
alene og forladt. Mænd duer ikke; han
siger sig løs fra dem alle og fra alt
Venskab. En Slave med Emirens stjaalne
Hest og Klædning. Peer Gynt afkjøber ham
begge Dele og rider gjennem Ørkenen.
Faksimile

Tyvens Reflexioner. Hans Far og Farfar var Tyve. Han
ogsaa; det er Pligt mod Allah at være sig selv. Allah
er stor! –
Faksimile
Faksimile

Forklaringer

Tegnforklaring inn her