Olaf Liljekrans, 3. versjon
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf, epub, kindle
Om verket
Les mer om verket
HIS: 611
HU: 29
Første handling.
(En vild højfjeldsdal, trang og med bratte
bergvægge til begge sider. Nedover bergsiden til
venstre falder en fos. I baggrunden vid udsigt
nedover til lavere liggende bygder. Sommer-
kveld mod solnedgang.)
( Torgejr står ved fossestupet, lytter og speider
udover ned imod dybet.)
TORGEJR
.
Hvem er det, som ˹stiger i liens sal ˹furuli˺ ˺ kommer i flok og følge ?
Kvinder og mænd i hobetal!
Hold jer dernede! Bygden er vid!
Kom ikke hid!
Det er solfaldstid, –
og dalen er min og nøkkens.
FRU GURIDS FOLK
(fjernt og dybt nede til venstre i baggrunden.)
Ung Olaf, ung Olaf! Med sang og med klokker
vi maner og lokker.
HIS: 612
ARNES FØLGE
(højt oppe til højre.)
Gennem skardet går ˹vejen˺ færden til bryllups gård.
til bryllupsgård;
over højeste hejen
går vejen vor.
1.utg: [1]v
TORGEJR
(ser opad.)
Også der, også der; under ˹topper og tinder˺ bræen . –
der myldrer de frem hid
{B}både mænd og kvin{g}der!
Gid bergraset knuse jer.
og skrede{n}t {knu} husse huse jer.
til dommedags tid!
FRU GUNHILDS FØLGE
. (nærmere.)
Ung Olaf, ung Olaf,
hvor sidder du tagen?
Å vågn dog og se.
Vi vanker i vé.
HIS: 613
Hvor sidder du tagen de nætterne tre
og på fjerde dagen?
HU: 30
ARNES FØLGE
(nærmere.{)}samtidigt)
Lystigt nok
lyder lék og lok
me{d}llem tinder og topper.
Under bræens krans
går færden som en dans.
Hej, hå! Over elven vi hopper!
TORGEJR
(samtidigt opad og nedad)
Bræen knuge jer;
elven sluge jer.
Bergtrold og vætter
skræmme jer væk med skrig og med hvin
1.utg: [2]r
hvor I foden sætter!
Dalen er nøkkens og min.
(Han trækker sig ind mellem kløfterne ved fossen.)
( Peik træt kommer med sit følge ned over
fjeldsiden til højre.)
HIS: 614
PEJK
Ja I har godt for at springe og hoppe;
men jeg årker ikke mere; jeg ˹er˺ har støl e ˹,˺ bén.˹jeg er støl i både lægger og knær˺
ESPEN
.
Her bær’ det udfor.
PEJK
.
L{ <...> }idt får vi stoppe.
FLERE
. (dæmpet.)
Lad os gå; her er utrygt og ˹natten˺ dagen er sen.˹nær.˺
Ingebo ˹ GERTRUD.˺
(ser nedover.)
Se, se, der kommer –!
FLERE
Hvem kommer, hvem kommer?
GERTRUD
.
Fru Gunhild med f<...> alle sine frænder og venner.
(
Pejk
og
FØLGET
.)
Fru Gunhild!
(Fru Gunhild og hendes ledsagere kommer op
fra venstre.)
GUNHILD
.
Pejk i Botten er I her!
HIS: 615
PEJK
.
Som I ser! Jeg står altid ved mit ord.
1.utg: [2]v
Tre dage fra i kveld skal jo bryllupet stå.
Men der er ingen fremkomst fra Botten til Borg.
HU: 31
Et jordskred kom og tog med sig vejen.
Ikke både var der heller for så mange som vi.
Men jeg måtte og jeg vilde mit løfte { <...> }fri.
GUNHILD
Og s{ <...> }å tog I over Styggefjeld Troldfjeldet?
PEJK
.
Bent over hejen.
GUNHILDS KVINDER
Der, hvor det spøger på lyse dagen;
der hvor det { <...> } kogler om natten. Hu-hu!
PEJK
.
Men visst ikke tænkte jeg at møde jer her.
GUNHILD
.
I må høre og vide –
PEJK
.
Så stor en hæder!
HIS: 616
Komme mig til møde med kvinder og mænd.
Jeg tænkte I stræved i brylupshuset;
tænkte, I bagte, brygged og stegte –
havde hænderne fulde, ikke tid at miste –
GUNHILD
Å hvis I vidste, hvad sorg ˹ H hvilken jammer˺jeg må friste
PEJK
.
Hvilken sorg?
GERTRUD
.
Hvor er Olaf?
PEJK
.
Ja, Olaf ser jeg ikke.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her