Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [1]r
1.
Første handling.
(En vild højfjeldsdal, trang og med bratte
bergvægge til begge sider. Nedover bergsiden til
venstre falder en fos. I baggrunden vid udsigt
nedover til lavere liggende bygder. Sommer-
kveld mod solnedgang.)
(Torgejr står ved fossestupet, lytter og speider
udover ned imod dybet.)
Torgejr
.
Hvem er det, som ˹stiger i liens sal ˹furuli˺ ˺ kommer i flok og følge ?
Kvinder og mænd i hobetal!
Hold jer dernede! Bygden er vid!
Kom ikke hid!
Det er solfaldstid, –
og dalen er min og nøkkens.
Fru Gurids folk

(fjernt og dybt nede til venstre i baggrunden.)
Ung Olaf, ung Olaf! Med sang og med klokker
vi maner og lokker.
Arnes følge

(højt oppe til højre.)
Gennem skardet går ˹vejen˺ færden til bryllups gård.
til bryllupsgård;
over højeste hejen
går vejen vor.
Faksimile
legg: , blad: [1]v
Torgejr

(ser opad.)
Også der, også der; under ˹topper og tinder˺ bræen . –
der myldrer de frem hid
{B}både mænd og kvin{g}der!
Gid bergraset knuse jer.
og skrede{n}t {knu} husse huse jer.
til dommedags tid!
Fru Gunhilds følge
.
(nærmere.)
Ung Olaf, ung Olaf, [HIS: En strek fra foran «hvor» til ned under «vé» markerer sannsynligvis at Ibsen har ønsket å flytte «hvor sidder du tagen?» ned under «Vi vanker i vé.» ]hvor sidder du tagen?
Å vågn dog og se.
Vi vanker i vé.
Hvor sidder du tagen de nætterne tre
og på fjerde dagen?
Arnes følge

(nærmere.{)}samtidigt)
Lystigt nok
lyder lék og lok
me{d}llem tinder og topper.
Under bræens krans
går færden som en dans.
Hej, hå! Over elven vi hopper!
Torgejr

(samtidigt opad og nedad)
Bræen knuge jer;
elven sluge jer.
Bergtrold og vætter
skræmme jer væk med skrig og med hvin
Faksimile
legg: , blad: [2]r
hvor I foden sætter!
Dalen er nøkkens og min.
(Han trækker sig ind mellem kløfterne ved fossen.)
(Peik træ t kommer med sit følge ned over
fjeldsiden til højre.)
Pejk
Ja I har godt for at springe og hoppe;
men jeg årker ikke mere; jeg ˹er˺ har støl e ˹,˺ bén.˹jeg er støl i både lægger og knær˺
Espen
.
Her bær' det udfor.
Pejk
.
L{ <...> }idt får vi stoppe.
Flere
. (dæmpet.)
Lad os gå; her er utrygt og ˹natten˺ dagen er sen.˹nær.˺
Ingebo ˹Gertrud.˺

(ser nedover.)
Se, se, der kommer –!
Flere
Hvem kommer, hvem kommer?
Gertrud
.
Fru Gunhild med f<...> alle sine frænder og venner.
(
Pejk og følget
.)
Fru Gunhild!
(Fru Gunhild og hendes ledsagere kommer op
fra venstre.)
Gunhild
.
Pejk i Botten er I her!
Pejk
.
Som I ser! Jeg står altid ved mit ord.
Faksimile
legg: , blad: [2]v
Tre dage fra i kveld skal jo bryllupet stå.
Men der er ingen fremkomst fra Botten til Borg.
Et jordskred kom og tog med sig vejen.
Ikke både var der heller for så mange som vi.
Men jeg måtte og jeg vilde mit løfte { <...> }fri.
Gunhild
Og s{ <...> }å tog I over Styggefjeld Troldfjeldet?
Pejk
.
Bent over hejen.
Gunhilds kvinder
Der, hvor det spøger på lyse dagen;
der hvor det { <...> }kogler om natten. Hu-hu!
Pejk
.
Men visst ikke tænkte jeg at møde jer her.
Gunhild
.
I må høre og vide –
Pejk
.
Så stor en hæder!
Komme mig til møde med kvinder og mænd.
Jeg tænkte I stræved i brylupshuset;
tænkte, I bagte, brygged og stegte –
havde hænderne fulde, ikke tid at miste –
Gunhild
Å hvis I vidste, hvad sorg jeg må friste˹ H hvilken jammer˺
Pejk
.
Hvilken sorg?
Gertrud
.
Hvor er Olaf?
Pejk
.
Ja, Olaf ser jeg ikke.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her