Du er her:
Olaf Liljekrans
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1 1/4 Ark.
Anden Svend
hos Fru Kirsten,
i
Olaf Liliekrans,
Skuespil i 3 Akter

Hr. Bollesen.
Henr: Ibsen
Faksimile
Faksimile
Første Akt.
2den Scene.
Arne og hans Slægtninge.
Alle
.
– Fru Kirsten!
3die Scene.
(kommer tilligemed de andre Karle og
Fru Kirsten fra venstre Side.)
4de Scene.
De Forrige. Ingeborg.
Gjæsterne
.
Hævn over Liliekransætten!
(hæve Øxerne og sætte sig til Mod-
værge.)
Slaa til! Ned med Mæn-
dene fra Guldvik!
Hemming
.
– ikke, hvem det er?
(hviskende mellem hverandre.)
Thor-
gjerd Spillemand! Den gale Thorgjerd!
Faksimile
5te Scene.
De Forrige. Thorgjerd.
6te Scene.
De Forrige uden Thorgjerd.
Arne
.
– Imorgen drikke vi Bryllup!
(gaa i forskjellige Grupper ud til
begge Sider.)
12te Scene.
Olaf. Alfhild. Fruen.
Olaf
.
vakt mig, nu er Alting ude!
13de Scene.
(kommer fra venstre Side med
Arne, Ingeborg, Hemming og
Flere.)
Ingeborg
.
tage Vare derpaa!
(gaar med de Andre ud til ven-
stre Side.)
Faksimile
Anden Akt.
1te Scene.
(beskjæftigede med Tilberedelserne til
Gildet.)
Fruen
.
– fat Jer til, hver især!
(gaar.)
8de Scene.
Arne Guldvik. Hemming.
Arne
.
Gjerning at gifte sig!
9de Scene.
(komme efterhaanden ind fra for-
skjellige Sider med Olaf, Ingeborg,
Fruen o. Fl.)
Hemming
.
– vee, nu forstaar jeg –
Hemming og Alfhild! Fjeldjen-
ten! (Latter og Hvisken.)
Olaf
.
Beskjæmmet!
Faksimile
Frille!
10de Scene.
De Forrige. Alfhild.
Alfhild
.
Her er jeg!
Hvordan! hun tager Olaf!
(Almindelig Forbauselse.)
Fruen
.
– hende det selv, min Søn!
(see forlegne paa hinanden.)
Arne
.
Du er en listig Hund.
(gaar ud tilvenstre.)
11te Scene.
Alfhild
.
– er mig falsk eller god!
(komme efter en liden Pause
fra venstre Side med Fakler.)
1te Svend
.
– eller Brudens Sind.
Tænk dig om! Ifald du selv var
Bruden, saa gad du nok ikke vente
Faksimile
(Latter.)
1te Karl
.
– Følget rider fra Gaarden.
Kom og vær med, Alfhild! Du skal
ogsaa faa et Blus at bære!
1te Karl
.
– Olafs Hædersdag! (Latter.)
Alfhild
.
– Siig, at I tror det!
(og Alle.)
Ha, ha, ha! Det vil han
vist – kom nu! (De gaar ud tilhøire
bag Huset.)
Alfhild
.
– paa Brudgommens Arm!
(styrte efterhaanden ind uden Fakler,
og blive som forstenet staaende.)
Alfhild
.
– Blusset ved dit Gilde!
(styrte til for at hjælpe med det brænden-
de Brudehuus.)
Tredie Akt.
5te Scene.
Faksimile
Ingeborg. Olaf.
Ingeborg
.
bare ikke for Alteret.
6te Scene.
(kommer fra Høire, med Arne,
Fru Kirsten, m; Fl.)
Fruen
.
– følge Lyden til vi samles.
(gaar til forskjellige Sider.)
7de Scene.
Alfhild
.
– er kun Gravens Læ!
8de Scene.
(kommer med Arne, Fruen, og flere
Andre fra forskjellige Sider.)
Fruen
.
– I binde hende!
(og flere Karle binde Alfhild.)
Fruen
.
– Før hende op paa Fjeldstupet!
(og 2den Karl føre Alfhild op.)
Fruen
.
– derved stiger i Priis.
Faksimile
(sætter Kronen paa Alfhild.)
Fruen
.
– frelser og ægter hende?
(Alle tier. Fruen giver et Tegn;
Karlene gribe Alfhild for at styrte
hende ned mod Fjeldstupet; Olaf
kommer og støder dem bort fra
Alfhild.)
Olaf
.
Jeg frelser og ægter hende!
(forstenede)
Olaf Liliekrans!
Arne
.
Ere I med paa det?
(og de andre:)
Ja, ja!
9de Scene.
De Forrige. Hemming. Ingeborg.
Ingeborg
.
– Hemming har fundet mig!
Ingeborg og Hemming. Heroppe!
10de Scene.
De Forrige. Thorgjerd.
Faksimile
Thorgjerd
.
– folksomt i Dalen idag.
Thorgjerd Spillemand!
Alfhild
.
Min Fader!
Hendes Fader!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her