Du er her:
Lille Eyolf
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: 1, blad: [1]r
1.
Lille Eyolf.
Skuespil i tre akter
1894.
legg: 1, [1]v
 
Faksimile
legg: 1, blad: [2]r
Lille Eyolf.
Faksimile
legg: 1, blad: [2]v
Personerne:
Alfred Allmers, ejendomsbesidder, literat,
forhen timelærer
.
Fru Rita Allmers, hans hustru.
Eyolf, deres barn; ni år gammel.
Frøken Asta Allmers, Alfreds yngre halvsøster.
Ingeniør Borghejm.
Rottejomfruen.
(Handlingen foregår på Allmers’s ejendom
ude ved fjorden, et par mile fra byen )
Faksimile
legg: 2, blad: [1]r
2.
1.
Første akt.
(En smukt og rigt udstyret havestue. Mange
møbler, blomster og planter. I baggrunden åbne
glasdøre ud til en veranda. Vid udsigt over fjor-
den. Skog{ <...> }klædte åser i det fjerne. På hver af si-
devæggene { <...> }en dør, den til højre er en dobbeltdør og
længst tilbage. Foran til højre en sofa med løse
puder og tæpper. Stole og et lidet bord ved sofa-
hjørnet. Foran til venstre et større bord med læne-
stole omkring. På bordet står en åben håndkuffert.
Det er tidlig sommermorgen i varmt solskinsvejr.)
(Fru Rita Allmers står ved bordet, med ryggen
mod højre, og pakker ud af kufferten. Hun er en
smuk, temmelig stor, yppig, blond dame på om-
kring 3{1}0–32 år. Klædt i lys morgenkjole.)
(Lidt efter kommer frøken Asta Allmers ind
gennem døren til højre, klædt i lysbrun sommer-
dragt med hat, jakke og parasol. Under armen
Faksimile
legg: 2, blad: [1]v

2.

har hun en temmelig stor låset mappe. Hun er
smækker, middelhøj, med mørkt hår { <...> }og dybe, al-
vorlige øjne. 25 år gammel.)
Asta

(indenfor døren.)
God morgen, kære Rita!
Rita

(vender hodet og nikker til hende)
Nej sé , – er det dig, Asta! Kommer du alt så tidligt
fra byen? Helt her ud til os?
Asta

(lægger tøjet fra sig på en stol ved døren)
Ja, jeg havde ikke rist eller ro på mig. Jeg syntes,
jeg måtte herud og sé til lille Eyolf idag. Og til
dig også. (lægger mappen på bordet ved sofaen.) Og
så gik jeg udover med dampskibet.
Rita

(smiler til hende)
Og ombord traf du kanske en eller anden god ven?
Sådan rent tilfældigt, mener jeg.
Asta

(rolig.)
Faksimile
legg: 2, blad: [2]r
3.
Nej, jeg traf sletikke nogen, som jeg kendte. ( ser kuf-
ferten)
Men, Rita, – hvad er det der for noget?
Rita
.
(pakker fremdeles ud)
Alfreds rejsekuffert. Kender du ikke den?
Asta
.
(glad, går nærmere)
Hvad! Er Alfred kommen hjem!
Rita
.
Ja, tænk dig til, – han kom så rent uventet med
nattetoget.
Asta
.
Å, så var det det, jeg følte! Det var det, som drog
mig herud! – Og han havde ingenting skrevet i
forvejen? Ikke engang et brevkort?
Rita
.
Ikke et eneste ord.
Asta
.
Ikke telegraferet heller?
Rita
.
Jo, en times tid før han kom. Ganske kort og koldt.
(ler) Synes du ikke, det ligner ham, Asta?
Faksimile
legg: 2, blad: [2]v
4.
Asta
.
Jo da. Han går så stille med alting.
Rita
.
Men desto dejligere var det så, da jeg fik
ham igen.
Asta
.
Ja, det kan jeg nok tænke mig.
Rita
.
Hele fjorten dage før jeg vented ham!
Asta
.
Og det står godt til med ham? Ikke nedstemt?
Rita

(klapper kufferten sammen og smiler til hende)
Han så ud rent som om han var forklaret da
han kom ind ad døren.
Asta
.
Og var ikke en smule træt heller?
Rita
.
Jo, ˹træt˺ tror jeg rigtignok han var. Dygtig træt og-
så. Men, stakker, han havde jo gået til fods
det meste af vejen.
Asta
.
Faksimile
legg: 3, blad: [1]r
3.
5.
Og så har kanske højfjeldsluften været vel
skarp for ham.
Rita
.
Nej, det kan jeg aldrig tro. Jeg har ikke hørt
han har hostet en eneste gang.
Asta
.
Nå, der kan du bare sé ! Så var det jo godt al-
ligevel da at lægen fik ham overtalt til at gøre
den turen.
Rita
.
Ja, nu, da det endelig er overstået, så –. Men du
kan tro, det har været en forfærdelig tid for mig,
Asta. Jeg har aldrig villet snakke om det. Og du
kom jo så sjelden ud til mig også –
Asta
.
Ja, det var visst ikke rigtig gjort af mig. Men –
Rita
.
Nå, nå, nå, – du havde jo skolen derinde i byen.
(smiler) Og vor vejbygger – han var jo bortrejst
også.
Asta
.
Å , la’ være med det, Rita!
Faksimile
legg: 3, blad: [1]v
6.
Rita
.
Ja, ja da. La’ vejbyggeren fare. – Men sligt savn,
som jeg har følt efter Alfred, du! Slig en tomhed!
Sligt øde! Uh, det var som om nogen var ble’t be-
gravet her i huset –!
Asta
.
Nå, herregud , – bare en sex–syv uger da –
Rita
.
Ja, men du må huske på at Alfred har aldrig
før været borte fra mig. Aldrig så længe som et døgn
engang. Aldrig i alle de ti år –
Asta
.
Nej, men derfor så synes jeg sandelig det var på
tiden at han fik komme lidt ud iår. Han skulde
ha’ gået på fjeldtur hver eneste sommer. Det skul-
de han ha’ gjort.
Rita
,
(halvt smilende)
Ak ja, du har godt for at snakke, du. Hvis jeg var
så – så fornuftig som du, så havde jeg vel sluppet
ham løs før – kanske. Men jeg syntes ikke jeg kun-
de det, Asta! Det stod for mig som om jeg aldrig
Faksimile
legg: 3, blad: [2]r

7.

vilde få ham igen mere. Kan du da ikke så
godt forstå det?
Asta
.
Nej. Men det er vel sagtens fordi jeg ikke har
nogen at miste.
Rita

(med et drillende smil)
Har du virkelig sletikke nogen –?
Asta
.
Ikke det jeg véd om. (afbrydende) Men sig mig,
Rita, – hvor er Alfred henne? Sover han kanske?
Rita
.
Å langtfra. Han stod op lige så tidlig idag, som
han plejer.
Asta
.
Nå, så har han vel ikke været så svært træt heller.
Rita
.
Jo, inat. Da han kom. Men nu har han havt Ey-
olf inde hos sig over en time hel time.
Asta
.
Den stakkers lille, blege gutten! Skal han nu til
at lære og lære igen?
Faksimile
legg: 3, blad: [2]v
8.
Rita
,
(med et skuldertræk)
Alfred vil jo så ha’ det, véd du.
Asta
.
Ja, men jeg synes, du skulde sætte dig imod det, Rita.
Rita

(noget utålmodig)
Nej, – véd du hvad, – det kan jeg virkelig ikke blan-
de mig op i. Alfred må jo forstå de ting meget be-
dre end jeg. – Og hvad vil du da Eyolf { <...> }skal ta’ sig
til? Han kan jo ikke løbe omkring og lege, han,
– ligesom andre børn.
Asta

(bestemt)
Jeg vil snakke med Alfred om dette her.
Rita
.
Ja, kære, gør du bare det. – Nå, sé der –
(Alfred Allmers, i sommerdragt, ledende Eyolf
ved hånden, kommer ind gennem døren til venstre.
Han er en slank, finbygget mand på 36–37 år, med
milde øjne, tyndt brunt hår og skæg. Over hans ansigt
hviler et alvorligt, tankefuldt drag. – Eyolf bærer
Faksimile
legg: 4, blad: [1]r

4.
9.

en drgt dragt af snit som et slags uniform med
guldsnore og løveknapper. Han er halt og går med
krykke under den venstre arm. Benet er lammet.
Han er liden af vækst, ser sygelig ud men med
har smukke, kloge øjne.)
Allmers

(slipper Eyolf, går glad hen og række Asta beg-
ge hænder)
Asta! Kæreste Asta! At du er her ude! At jeg
straks skulde få se dig!
Asta
.
Jeg syntes jeg måtte –. Velkommen hjem igen!
Allmers

(ryster hendes hænder)
Tak skal du ha’ for det.
Rita
.
Ser han ikke prægtig ud?
Asta

(stirrer ufravendt på ham)
Dejlig! Rent dejlig! Så oplivet i øjnene! Ja, da
har du vel skrevet svært meget undervejs. (glad ud-
brydende)
Kanske gerne hele bogen er færdig, Alfred?
Faksimile
legg: 4, blad: [1]v
10.
Allmers

(trækker på skuldren)
Bogen –? Å, den
Asta
.
Ja, jeg tænkte mig at det vilde gå så let for dig,
når du bare fik komme ud.
Allmers
.
Det tænkte jeg også. Men sé , – det gik ganske an-
derledes, du. Jeg har såmænd ikke skrevet en lin-
je på bogen.
Asta
.
Har du ikke skrevet –!
Rita
.
Å så! Jeg kunde ikke skønne at alt papiret lå u-
rørt i kufferten.
Asta
.
Men, kære Alfred, hvad har du da bestilt i al den tid?
Allmers
.
Bare gået o<...>
(smiler)
Bare gået og tænkt og tænkt og tænkt.
Rita
,
(lægger armen om hans skulder)
Faksimile
legg: 4, blad: [2]r
11.
Tænkt lidt på dem også, som hjemme sad?
Allmers
.
Ja, det kan du vel vide. Meget også. Hver ene-
ste dag.
Rita

(slipper ham)
Nå, så er det jo godt og vel altsammen da.
Asta
.
Men sletikke skrevet noget på bogen? Og så kan
du endda sé så glad ud? D og tilfreds ud? Det plejer
du da ikke ellers. Ikke når arbejdet går tungt for
dig, mener jeg.
Allmers
.
Det har du ret i. For jeg har været så dum før,
ser du. Det, at tænke, det rummer det bedste i en.
Hvad som kommer på papiret duer ikke stort.
Asta

(med et udråb)
Duer det ikke!
Rita

(ler)
Men er du ble’t gal, Alfred!
Faksimile
legg: 4, blad: [2]v
12.
Eyolf

( (ser troværdig op på ham)
Jo da, pappa, – det, som du skriver, det duer.
Allmers

(smiler og stryger hans hår)
Jaja , når du siger det, så –. Men tro du mig, – der
kommer en bagefter, som vil gøre det bedre.
Eyolf
.
Hvad skulde det være for en? Å, sig det!
Allmers
.
Giv tid. Han vil nok komme og melde sig.
Eyolf
.
Og hvad vil du så gøre?
Allmers

(alvorlig)
Så vil jeg gå til fjelds igen –
Rita
.
Fy, skam dig, Alfred!
Allmers
– op på højderne og på de store vidder.
Eyolf
.
Pappa, tror du ikke jeg snart blir så bra’ at jeg
Faksimile
legg: 5, blad: [1]r

5.
13.

kan få være med dig?
Allmers

(smærtelig berørt)
Å jo, kanske det, lille gutten min.
Eyolf
.
For jeg synes, det vilde være så kækt, det, om jeg
også kunde klyve i fjeldene.
Asta

(afledende)
Nej, hvor pæn og pyntet du er idag, Eyolf!
Eyolf
.
Ja, synes du ikke det, tante?
Asta
.
Jo da. Er det for pappas skyld at du har fået de
nye klæderne på?
Eyolf
.
Ja, jeg bad mamma om det. For jeg vilde, pappa
skulde sé mig med dem.
Allmers

(sagte til Rita)
Du skulde ikke ha’ gi’t ham den slags dragt.
Rita
Faksimile
legg: 5, blad: [1]v

14.

(dæmpet)
Å, men han plaged mig så længe. Bad så ind-
stændig. Jeg fik ikke fred for ham.
Eyolf
.
Og, det er sandt, pappa, – Borghejm har købt en
bue til mig. Og lært mig at skyde med den også.
Allmers
.
Ja, sé det, det er rigtig noget for dig, det, Eyolf.
Eyolf
.
Og når han kommer igen næste gang så vil
jeg be’ ham lære mig at sm svømme { <...> }også.
Allmers
.
Svømme! Å, men hvorfor vil du nu det da?
Eyolf
.
Jo, for alle gutterne nede ved stranden, de kan
svømme. Det er bare mig, som ikke kan.
Allmers

(bevæget, lægger armene om ham)
Du skal få lov til at lære {d}alt, hvad du bare
vil! Alt, hvad du selv har lyst til.
Eyolf
.
Ja, véd du, hvad jeg har allermest lyst til, pappa?
Faksimile
legg: 5, blad: [2]r
15.
Allmers
Nå? Sig mig det.
Eyolf
.
Allerhelst vil jeg lære at bli’ soldat.
Allmers
.
Å, lille Eyolf, der er så mange andre ting,
som er bedre end det.
Eyolf
.
Ja, men når jeg blir stor, så jeg jo bli’ sol-
dat. Det véd du da vel.
Allmers

(knuger hænderne)
Ja, ja, ja; vi får sé –
Asta
,
(sætter sig ved bordet til venstre)
Eyolf! Kom her bort til mig, så skal jeg fortæl-
le dig noget.
Eyolf

(går derhen)
Hvad er det for noget, tante?
Asta
.
Tænk dig, du, Eyolf, – jeg har set Rottejomfruen.
Faksimile
legg: 5, blad: [2]v
16.
Eyolf
.
Hvad! Har du set Rottejomfruen! Å, du bare
narrer mig!
Asta
.
Nej, det er sandt. Jeg så hende igår.
Eyolf
.
Hvor så du hende da?
Asta
.
Jeg så hende på vejen, udenfor byen.
Allmers
.
Jeg så hende også et steds oppe i landet.
Rita

(som sidder i sofaen)
Kanske vi også får sé hende da, Eyolf.
Eyolf
.
Tante, er ikke det underligt, du, at hun heder
Rottejomfruen?
Asta
.
Folk kalder hende bare så fordi hun rejser rundt
land og strand og fordriver alle rotterne.
Allmers
.
Egentlig skal hun nok hede frøken Varg, tror jeg.
Faksimile
legg: 6, blad: [1]r
6.
17.
Eyolf
.
Varg? Det betyder jo en ulv, det.
Allmers

(klapper ham på hodet)
Véd du det også, du, Eyolf?
Eyolf

(betænksomt)
Så kanske det kan være sandt alligevel at hun
er varulv om natten. Tror du det, pappa?
Allmers
.
Å nej, det tror jeg ikke. – Men nu skulde du gå
ned og lege lidt i haven.
Eyolf
.
Synes du ikke det var bedre jeg tog nogen bøger
med mig?
Allmers
.
Nej, ingen bøger herefter. Gå så heller ned på
stranden til de andre g{ <...> }utterne.
Eyolf

(forlegen)
Nej, pappa, jeg vil ikke gå ned til gutterne idag.
Allmers
.
Faksimile
legg: 6, blad: [1]v
18.
Hvorfor ikke det da?
Eyolf
.
Nej, fordi jeg har disse her klæderne på.
Allmers

(rynker panden)
Gør de kanske nar af – af dine pæne klæder!
Eyolf

(undvigende)
Nej, det tør de ikke. For så vilde jeg slå dem.
Allmers
.
Nå ja, – hvad så –?
Eyolf
.
Men de er så uskikkelige, de gutterne. Og så si-
ger de at jeg aldrig kan bli’ soldat.
Allmers

(med undertrykt harme)
Hvorfor siger de det, tror du?
Eyolf
.
De er vel misundelige på mig. For, pappa, de er
jo så fattige, de, at de må gå barbént.
Allmers

(sagte, med kvalt stemme)
Faksimile
legg: 6, blad: [2]r
19.
Å, Rita, – hvor det nager mig i hjertet, dette
her!
Rita

(beroligende, rejser sig)
Så-så-så!
Allmers
,
(truende)
Men de gutterne, de skal engang få føle, hvem
der er herrer dernede på stranden!
Asta

(lyttende)
Der er nogen, som banker.
Eyolf
.
Det er visst Borghejm!
Rita
.
Kom ind!
(Rottejomfruen kommer sagte og stilfærdigt ind
gennem døren til højre. Hun er en liden, tynd, sam-
menskrumpet skikkelse, gammel og { <...> }gråhåret, med
hvasse, stikkende øjne. Klædt i en gammeldags,
blomstret kjole med sort kysehat og saloppe. I hån-
den har hun en stor rød paraply og på armen,
Faksimile
legg: 6, blad: [2]v

20.

i en snor, en sort pose)
Eyolf

(sagte, griber {a}Asta i kjolen)
Tante! Det må visst være hende!
Rottejomfruen

(nejer ved døren)
Med allerydmygst forlov, – har herskabet noget, som
gnaver her i huset?
Allmers
.
Vi? Nej, jeg tror ikke det.
Rottejomfruen
.
Ja, for ellers så skulde jeg så inderlig gerne hjælpe
herskabet af med det.
Rita
.
Ja, ja, vi forstår. Men vi har ikke noget af den slags.
Rottejomfruen
.
Det var højst uheldigt, det. For nu er jeg just ude
på rundrejse. Og ingen véd når jeg kommer på dis-
se kanter igen. – Å , så træt jeg er!
Allmers

(peger mod en stol)
Ja, De sér ud til det.
Faksimile
legg: 7, blad: [1]r
7.
21.
Rottejomfruen
.
En skulde jo aldrig bli’ træt af at hjælpe gøre vel
imod de stakkers små, som hades og forfølges så
hårdeligen. Men det ta’r så svært på kræfterne.
Rita
.
Kanske De vil ta’ plads og hvile Dem lidt?
Rottejomfruen
.
Takker mangfoldige gange. (sætter sig på en
stol mellem døren og sofaen)
For hele natten har
jeg været ude i forretninger.
Allmers
.
Så De har det?
Rottejomfruen
.
Ja, over på øerne. ( lé{ <...> }r klukkende) Folkene havde
så sandelig bud efter mig. De kvied sig nok svært
ved det. Men der var ikke anden råd. De måtte så-
mænd pænt bide i det sure æble. ( ser på Eyolf og nik-
ker)
Sure æble, lille herre. Sure æble.
Eyolf

(uvilkårligt, lidt forknyt)
Hvorfor måtte de –?
Rottejomfruen
.
Faksimile
legg: 7, blad: [1]v
22.
Hvad?
Eyolf
.
Bide i det?
Rottejomfruen
.
Jo, for de kunde ikke nære sig længer. For rotterne
og for alle de små rottebørnene, skønner vel unge
herren.
Rita
.
Uh! De stakkers folk, – har de så mange af dem?
Rottejomfruen
.
Ja, så det vrimled og kryde. ( lér stille fornøjet)
Oppe i sengene kribled og krabled de hele natten
lang. Mælkefadene plumped de ned i. Og over
gulvene hvisled og risled de både på kryds og
på tvers.
Eyolf

(sagte til Asta)
Jeg vil aldrig rejse der ud, tante.
Rottejomfruen
.
Men så kom jeg – og én til. Og vi tog dem med os
allesammen. De søde, små gestalterne! Allesam-
men fik vi to has på.
Faksimile
legg: 7, blad: [2]r
23.
Eyolf

(med et skrig)
Pappa, – sé , sé !
Rita
.
Men gud , Eyolf da!
Allmers
.
Hvad er der på færde?
Eyolf

(peger.)
Der er noget, som spræller i posen!
Rita

(over til venstre, skriger)
Uh da! Få hende ud, Alfred!
Rottejomfruen
,
( lér )
Å, allersødeste frue, vær da { <...> }aldrig ræd for så’nt et
lidet skabilken.
Allmers
.
Men hvad er det da for noget?
Rottejomfruen
.
Det er bare Mopsemand. (snører posen op) Kom
så op fra mørket, du allerkæreste vennen min.
Faksimile
legg: 7, blad: [2]v
24.
(En liden hund med bred, sort snude stikker
hodet op af posen)
Rottejomfruen

(nikker og vinker til Eyolf)
Kom trøstig nærmere, lille blessérte krigsmand!
Han bider ikke. Kom hid! Kom hid!
Eyolf

(holder sig til Asta)
Nej, jeg tør ikke.
Rottejomfruen
.
Synes ikke den unge herre at han har et mildt
og elskeligt åsyn?
Eyolf

(forbauset, peger)
Den der!
Rottejomfruen
.
Ja, just han.
Eyolf

(halv sagte, stirrer ufravendt på hunden)
Jeg synes, han har det forfærdeligste – åsyn, jeg
har sét .
Rottejomfruen
Faksimile
legg: 8, blad: [1]r

8.
25.

(lukker posen)
Å, det kommer. Det kommer nok.
Eyolf

(går uvilkårlig nærmere, helt hen, og stryger
let over posen)
Dejlig, – dejlig er han alligevel.
Rottejomfruen

(med varsom stemme)
Men nu er han så træt og mødig, stakker. Så in-
derlig træt er han. ( sér på Allmers) For den ta’r på
kræfterne, – den slags leg, kan herren tro.
Allmers
.
Hvad slags leg, mener De?
Rottejomfruen
.
Lokkelegen.
Allmers
.
Aha, det er kanske hunden, som lokker rotterne?
Rottejomfruen

(nikker)
Mopsemand og jeg. Vi to er sammen om det. Og det
går så glat. At til da. Han får bare en snor i hals-
båndet. Så leder jeg ham tre gange rundt huset.
Faksimile
legg: 8, blad: [1]v

26.

Og spiller på mundharpe. Og når de det { <...> }hører,
de op af kælderne og ned fra loftene ˹og˺ ud fra
hullerne, – alle de velsignede små skabninger.
Eyolf
.
Bider han dem så ihjæl da?
Rottejomfruen
.
Å langt ifra! Nej, vi går ned til båden, han og jeg.
Og så følger de efter os. Både de voksne og småpus-
lingerne deres.
Eyolf

(spændt)
Og hvad så –? Fortæl det!
Rottejomfruen
.
Så lægger vi ud fra land. Og jeg vrikker med åren
og spiller på mundharpe. Og Mopsemand, han svøm-
mer bagefter. (med gnistrende øjne) Og alle de, som
kribled og krabled, de følger og følger os ud på dybets
vande. Ja, for det de!
Eyolf
.
Hvorfor de?
Rottejomfruen
.
Just fordi de ikke vil. Fordi de er så grøssende rædde
Faksimile
legg: 8, blad: [2]r

27.

for vandet, – derfor må de ud i det.
Eyolf
.
Drukner de så?
Rottejomfruen
.
Hver evige en. (sagtere) Og så har de det så stille
og så godt og mørkt, som de bare kan ønske sig det, –
de yndige små. Sover dernede så sød og så lang
en søvn. Alle de, som menneskene hader og for-
følger. (rejser sig) Ja, før i tiden havde jeg ingen
Mopsemand behov. Da lokked jeg selv da. Jeg
alene.
Eyolf
Hvad lokked De for noget?
Rottejomfruen
.
Mennesker. En mest.
Eyolf

(i spænding)
Å, sig mig, hvad det var for en!
Rottejomfruen

( lér )
Det var allerkæresten min, det, lille hjerte-
knuser!
Faksimile
legg: 8, blad: [2]v
28.
Eyolf
.
Hvor er så han henne nu?
Rottejomfruen

(hårdt)
Nede hos alle rotterne. (atter mildt) Men nu
må jeg ud i forretninger igen. Altid på farten. (til Rita)
Har herskabet slet ingen brug for mig idag? For så
kunde jeg gøre det af med det samme.
Rita
.
Nej tak; jeg tror ikke det trænges.
Rottejomfruen
.
Jaja , sødeste frue, – en kan aldrig vide –. Skulde
herskabet mærke at her ˹er˺ noget, som nager og gnaver,
– og kribler og krabler, – så sé bare til at få fat på
mig og Mopsemand. – Farvel, farvel så mange tu-
send gange.
( Hun går ud gennem døren til højre.)
Eyolf

(sagte, triumferende til Asta)
Tante, tænk, at jeg også har sét Rottejomfruen!
(Rita går ud på verandaen og vifter sig med
lommetørklædet. Lidt efter går Eyolf varsomt
Faksimile
legg: 9, blad: [1]r

9.
29.

og ubemærket ud til højre)
Allmers

(tager mappen på bordet ved sofaen)
Er det din mappe, denne her, Asta?
Asta
.
Ja. Jeg har nogen af de gamle brevene i den.
Allmers
.
Å, familjebrevene –
Asta
.
For du bad mig jo ordne dem for dig mens du var
borte.
Allmers

(klapper hende på hodet)
Og det har du også fundet tid til, du!
Asta
.
Å ja. Jeg har gjort det dels herude og dels inde i
byen hos mig selv.
Allmers
.
Tak, kære –. Fandt du så noget særligt i dem ?
Asta

(henkastende)
Å, – så et og andet finder en jo altid i slige gamle
Faksimile
legg: 9, blad: [1]v

30.

papirer, véd du vel. (sagtere, alvorligt) Det der i
mappen, det er brevene til mor.
Allmers
.
Ja, {s}dem skal du naturligvis selv beholde.
Asta

(med overvindelse)
Nej. Jeg vil at du skal sé dem igennen , du også,
Alfred. Engang, – senere hen i livet. – Men idag har
jeg ikke nøglen til mappen med mig.
Allmers
.
Behøves ikke, kære Asta. For jeg læser så aldrig
din mors breve alligevel.
Asta

(fæster øjnene på ham)
Så vil jeg engang, – sådan en lun aftenstund, for-
tælle dig noget af det, som står i dem.
Allmers
.
Ja, det kan du heller gøre. Men behold du bare din
mors breve. Du har ikke så mange erindringer
efter hende.
( Han rækker Asta mappen. Hun tager den og læg{-}ger
{ <...> }den hen på stolen under overtøjet)
Faksimile
legg: 9, blad: [2]r
31.
(Rita kommer ind i stuen igen)
Rita
.
Uh, jeg synes det gamle uhyggelige fruentim-
mer bragte ligeso{n}m en ligstank med sig.
Allmers
.
Ja, lidt uhyggelig var hun jo.
Rita
.
Jeg følte mig næsten syg mens hun var i stuen.
Allmers
.
For resten kan jeg nok forstå den tvingende og
dragende magt, som hun snak˹k˺ed om. Ensomhe-
den oppe mellem tinderne og på de store vidder
har noget af det samme.
{R}Asta

( sér opmærksomt på ham)
Hvad er det for noget, som er foregået med dig,
Alfred?
Allmers

(smiler)
Med mig?
Asta
.
Ja, noget er det. Næsten som en forvandling. Rita
Faksimile
legg: 9, blad: [2]v

32.

har også lagt mærke til det.
Rita
.
Ja, jeg så det, straks du kom. Men det er da vel
bare godt, det, Alfred?
Allmers
.
Det bør være godt. Og det må og det skal bli’
til det gode.
Rita

(udbrydende)
Du har oplevet noget på rejsen! Nægt det ikke!
For jeg sér det på dig!
Allmers

(ryster på hodet)
Ingen verdens ting – i det ydre. Men –
Rita

(spændt)
Men –?
Allmers
.
Indvendig i mig er der rigtignok sket en liden
omvæltning.
Rita
.
Å gud –!
Faksimile
legg: 10, blad: [1]r
10.
33.
Allmers

(beroligende, klapper hendes hånd)
Bare til det gode, kære Rita. Det kan du så
trygt lide på.
Rita

(sætter sig i sofaen)
Dette her må du endelig straks fortælle os. Alt-
sammen!
Allmers

(vender sig mod Asta)
Ja, lad os sætte os, vi også. Så skal jeg prøve
på at fortælle. Så godt jeg kan.
( Han sætter sig i sofaen ved siden af Rita.
Asta rykker en stol frem { <...> }og sætter sig nær
ved ham. Kort ophold.)
Rita

( sér på ham i forventning)
Nå da –?
Allmers
,
( sér frem for sig)
Når jeg tænker tilbage på mit liv – og min skæbne –
i de sidste ti–elleve år, så står det næsten for mig
Faksimile
legg: 10, blad: [1]v

34.

som et eventyr eller som en drøm. Synes ikke
du også det, Asta?
Asta
.
Jo, i mange måder synes jeg det.
Allmers

(vedblivende)
Når jeg tænker på, hvad vi to var før, Asta. Vi to
stakkers fattige forældreløse –
Rita

(utålmodig)
Å ja, det er jo så længe siden.
Allmers

(uden at høre på hende)
Og nu sidder jeg her i velstand og herlighed. Har
kunnet følge mit kald. Har kunnet arbejde og
studere, – alt efter egen lyst. Og h (rækker hånden ud) Og hele denne store, ubegribelige lykke – den
skylder vi dig, du kæreste Rita.
Rita

(halvt spøgende, halvt uvillig, smækker ham
over hånden)
Vil du nu bare sé at holde op med den snak.
Faksimile
legg: 10, blad: [2]r
35.
Allmers
.
Jeg nævner det jo også blot som en slags ind-
ledning –
Rita
.
Å, spring så den indledning over!
Allmers
.
Rita, – du må ikke tro, det var lægens råd,
som drev mig op i fjeldene.
Asta
.
Ikke det, Alfred?
Rita
.
Hvad var ˹det˺ da, som drev dig?
Allmers
.
Det var det, at jeg fandt ikke ro ved mit arbejds-
bord længer.
Rita
.
Ikke ro! Kære, hvem forstyrred dig da?
Allmers

(ryster på hodet)
Ingen udenfra. Men jeg havde en følelse af
at jeg ligefrem misbrugte – eller – nej, forsømte
mine bedste evner. At jeg sløsed tiden væk.
Faksimile
legg: 10, blad: [2]v
36.
Asta

(med store øjne)
Når du sad og skrev på bogen?
Allmers

(nikker)
For jeg har da vel ikke evner til bare det al-
ene. Jeg måtte vel kunne udrette et eller andet
ellers også.
Rita
.
Var det det, du sad og grubled over?
Allmers
.
Ja, det var det nærmest.
Rita
.
Og derfor blev du så utilfreds med dig selv i
den sidste tid. Og med os andre også. Ja, for det
var du, Alfred!
Allmers

( sér hen for sig)
Der sad jeg bøjet over bordet og skrev dag efter
dag. Mangen gang halve natten også. Skrev og
skrev på den store, tykke bogen «om «Det men-
neskelige ansvar
» Hm!
Faksimile
legg: 11, blad: [1]r
11.
37.
Asta

(lægger hånden på hans arm)
Men, kære, – den bogen skal jo bli’ dit livsværk.
Rita
.
Ja, det har du da tidt nok sagt.
Allmers
.
Jeg tænkte så. Lige siden jeg begyndte at bli’ vok-
sen. (med et varmt udtryk i øjnene) Så satte du mig
i stand til at gå i vej med det, du kære Rita –
Rita
.
Å snak!
Allmers

(smiler til hende)
– du med dit guld og med dine grønne skoge –
Rita

(halvt leende, halvt fortrydelig)
Kommer du med det tøjeri igen, så banker jeg
dig.
Asta

( ser bekymret på ham)
Men bogen, Afred ?
Allmers
.
Faksimile
legg: 11, blad: [1]v
38.
Den begyndte ligesom at fjerne sig. Men mere
og mere steg tanken om de højere pligter, som stil-
led sit krav til mig.
Rita

(strålende, griber hans hånd)
Alfred!
Allmers
.
Tanken om Eyolf, kære Rita.
Rita

(skuffet, slipper hånden)
Ah, – om Eyolf!
Allmers
.
Dybere og dybere har stakkers lille Eyolf taget
plads i mig. Efter det ulykkelige fald fra bordet –.
Og mest efter at vi har visshed for at det er uop-
retteligt –
Rita

(indstændigt)
Men du ta’r dig jo af ham, alt hvad du kan, Alfred!
Allmers
.
Som en skolemester, ja. Men ikke som en far. Og
en far er det jeg vil være for Eyolf herefter.
Faksimile
legg: 11, blad: [2]r
39.
Rita

( sér på ham og ryster på hodet)
Jeg forstår dig visst ikke rigtig.
Allmers
.
Jeg mener at jeg af al min magt vil prøve på at
gøre ham det uoprettelige så lindt og så let som tæn-
keligt er.
Rita
.
Å men, du, – gud ske lov, jeg tror ikke han føler
det så dybt.
Asta

(bevæget)
Jo, Rita, det gør ha{m}n.
Allmers
.
Ja, vær viss på det, at han føler det dybt.
Rita

(utålmodig)
Men, kære, – hvad mere kan du da gøre for ham?
Allmers
.
Jeg vil prøve på at lyse op i alle de rige mulighe-
der, som dæmrer i hans barnesjæl. Alt, hvad han
rummer af ædle spire{ <...> }r vil jeg bringe til at skyde
Faksimile
legg: 11, blad: [2]v

40.

vækst, – sætte blomst og frugt. (varmere og var-
mere, rejser sig)
Og jeg vil mere end det! Jeg vil
hjælpe ham til at bringe samklang mellem
hans ønsker og det, som ligger opnåeligt foran
ham. For sådan er han ikke nu. Al hans hi-
gen går imod det, som for hele livet vil bli’ uopnåe-
ligt for ham. Men jeg vil skabe lykkefølelse i
hans sind.
( Han går et par gange op og ned ad gulvet.
Asta og Rita følger ham med øjnene)
Rita
.
Du skulde ta’ disse ting med mere ro, Alfred.
Allmers

(standser ved bordet til venstre og ser på dem)
Eyolf skal ta’ mit livsværk op. Ifald han så vil.
Eller han ˹kan˺ få vælge noget, som er fuldt ud hans
eget. Kanske helst det. – Nå, for alle tilfældes
skyld så la’r jeg mit ligge.
Rita

(rejser sig)
Men, kæreste Alfred, – kan du da ikke arbejde
både for dig selv og ˹for˺ Eyolf?
Faksimile
legg: 12, blad: [1]r
12.
41.
Allmers
.
Nej, det kan jeg ikke. Umuligt! Jeg kan ikke
dele mig selv her. Og derfor så viger jeg. Eyolf
skal være den fuldfærdige i vor slægt. Og jeg vil
sætte mit nye livsværk i det at gøre ham til den
fuldfærdige.
Asta

(har rejst sig og går hen til ham)
Dette her har kostet dig en forfærdelig ˹hård˺ kamp,
Alfred.
Allmers
.
Ja, det har det. Her hjemme havde jeg aldrig vun-
det bugt med mig selv. Aldrig tvunget mig selv
ind under forsagelsen. Aldrig her hjemme.
Rita
.
Var det {d}altså derfor du rejste ud i sommer?
Allmers

(med lysende øjne)
Ja! Og så kom jeg op i den uendelige ensomhed.
Fik sé solopgangen lyse over tinderne. Føle mig
nærmere stjernerne. Næsten som i forståelse og
i samfund med dem. Og så kunde jeg det.
Faksimile
legg: 12, blad: [1]v
42.
Asta

( ser tungt på ham)
Men aldrig vil du skrive mere på bogen om «Det
menneskelige ansvar»?
Allmers
.
Nej, aldrig, Asta. Jeg kan ikke splitte mig selv
mellem to opgaver, siger jeg jo. – Men jeg vil føre
det menneskelige ansvar igennem – i mit liv.
Rita

(med et smil)
Tror du virkelig at du kan holde fast ved slige
høje forsætter her hjemme?
Allmers

(tager hendes hånd)
I forbund med dig kan jeg det. (rækker den an-
den hånd frem)
Og i forbund med dig også, Asta.
Rita

(trækker sin hånd til sig)
Med to altså. Du kan altså dog dele dig.
Allmers
.
Men kæreste Rita –!
(Rita går fra ham og stiller sig i havedøren)
Faksimile
legg: 12, blad: [2]r
43.
(Det banker let og hurtigt på døren til højre.
Ingeniør Borghejm træder rask ind. Han er
en ung mand på vel 30 år. Lyst og frejdigt
udtryk. Rank holdning)
Borghejm
.
Godmorgen, godmorgen, frue! (standser glad
ved synet af Allmers)
Nej, hvad ser jeg! Allerede
hjemme igen, herr Allmers?
Allmers

(ryster hans hånd)
Ja, jeg kom i nat.
Rita

(munter)
Han havde ikke lov længer, herr Borghejm.
Allmers
.
Nej men det er jo ikke sandt, Rita –
Rita

(kommer nærmere)
Jo visst er det sandt, jo. Hans permission var
ud˹l˺bøben udløben.
Borghejm
.
Så De holder Deres mand så stramt i tøjlerne, frue?
Faksimile
legg: 12, blad: [2]v
44.
Rita
.
Jeg holder på mine rettigheder. Og alting må
da ha’ en ende også.
Borghejm
.
Å, ikke alting, – håber jeg. – Godmorgen, frø-
ken Allmers!
Asta

(undvigende)
God morgen .
Rita

( ser på Borghejm)
Ikke alting, siger De?
Borghejm
.
Ja, jeg tror så fuldt og fast på at der da i al fald
er noget her i verden, som ingen ende ta’r.
Rita
.
Nu tænker De visst på kærlighed – og sligt
noget.
Borghejm
,
(varmt)
Jeg tænker på alt det, som dejligt er!
Rita
.
Faksimile
legg: 13, blad: [1]r
13.
45.
Og som aldrig får ende. Ja, lad os tænke på
det. Håbe på det, allesammen.
Allmers

(træder hen til dem)
Nu er ˹bli’r˺ [HIS: Tilføyelsestegnet overskriver «er» slik at ordet blir strøket.] De vel snart færdig med vejarbejdet herude?
Borghejm
.
Jeg er alt færdig. Blev færdig igår. Det har va-
ret længe nok. Men, gudskelov , det fik da en
ende.
Rita
.
Og det er De så kisteglad over?
Borghejm
.
Ja, det er jeg rigtignok!
Rita
.
Nå, det må jeg sige –
Borghejm
.
Hvad, frue?
Rita
.
Det er just ikke videre pænt af Dem, herr
Borghejm.
Borghejm
.
Så? Hvorfor ikke det?
Faksimile
legg: 13, blad: [1]v
46.
Rita
.
Nej, for da kommer De vel ikke ret ofte ud på
disse kanter herefter.
Borghejm
.
Nej, det er sandt{,}. Det tænkte jeg ikke på.
Rita
.
Nå, en gang imellem kan De vel sagtens kom-
me ud til os alligevel.
Borghejm
.
Nej, det bli’r nok desværre umuligt for mig på
lange tider nu.
Allmers
.
Så? Hvorfor det da?
Borghejm
.
Jo, for nu har jeg fået et stort, nyt arbejde, som jeg
må ta’ fat på straks.
Allmers
.
Nej, har De det? (trykker hans hånd) Det glæder
mig hjertelig.
Rita
.
Gratulerer, gratulerer, herr Borghejm!
Borghejm
.
Faksimile
legg: 13, blad: [2]r
47.
Hys, hys, – jeg har egentlig ikke lov til at snakke
højt om det endnu! Men jeg kan ikke dy mig! – Det
er et svært vejarbejde – oppe i det nord˹l˺ige. Me{n}d Med
fjeldovergange – og med de utroligste vanskelig-
heder at overvinde! (udbrydende) Å, du store,
vakkre verden, – hvad det er for en lykke, det, at
være vejbygger!
Rita

(smiler og ser drillende på ham)
Er det bare for det vejarbejdets skyld at De kom-
mer herud så rent ellevild idag?
Borghejm
.
Nej, ikke for det alene. Men for alle de lyse og
lovende udsigter, som åbner sig for mig.
Rita

(som før)
Aha, der er kanske noget endnu dejligere bagved!
Borghejm

(skotter mod Asta)
Hvem véd! Når lykken først kommer, så plejer
den jo komme som en vårflom. (vender sig til
Asta)
Frøken Allmers, skulde ikke vi to spadsere
Faksimile
legg: 13, blad: [2]v

48.

en liden tur sammen? Sådan som vi plejer?
Asta

(hurtig)
Nej, nej tak. Ikke nu. Ikke idag.
Borghejm
.
Å, kom så! Bare en bitte liden tur! Jeg synes, jeg
har så meget at snakke med Dem om før jeg rejser.
Rita
.
Det er kanske noget, som De ikke må snakke
højt om endnu?
Borghejm
.
Hm, det kommer nu an på –
Rita
.
Ja, for De kan jo også godt hviske. {–}(halv sagte)
Asta, du må endelig gå med ham.
Asta
.
Men, kære Rita –
Borghejm

(bedende)
Frøken Asta, – husk på at dette skulde være en
afskedstur – for lange, lange tider.
Asta
Faksimile
legg: 14, blad: [1]r

14.
49.

(tager sin hat og parasol)
Jaja , lad os gå lidt omkring nede i haven da.
Borghejm
.
Å tak, tak for det!
Allmers
.
Og sé så lidt efter Eyolf med det samme.
Borghejm
.
Ja, Eyolf, det er sandt! Hvor er Eyolf henne idag?
Jeg har noget med til ham.
Allmers
.
Han går og leger etsteds dernede.
Borghejm
.
Nej virkelig! Så han er begyndt at lege nu? Ellers
plejer han bare sidde ˹inde˺ og læs{ <...> }e.
Allmers
.
Det skal ha’ en ende. En rigtig friluftsgut skal
der bli’ af ham.
Borghejm
.
Sé , det er ret! Ud i det fri med ham også, stakker!
Herregud, en kan da ikke gøre noget bedre end
lege i denne velsignede verden. Jeg synes hele li-
vet er som en leg, jeg! – Kom så, frøken Asta!
Faksimile
legg: 14, blad: [1]v
50.
( Borghejm og Asta går ud på verandaen
og ned gennem haven)
Allmers

(står og ser efter dem)
Du, Rita, – tror du, der er noget imellem de to?
Rita
.
Jeg véd ikke, hvad jeg skal sige. Før trode jeg
det. Men Asta er ble’t mig så uforklarlig, – så rent
ubegribelig i den sidste tid.
Allmers
.
Så? Er hun det. Mens jeg var borte?
Rita
.
Ja, i de sidste par uger, synes jeg.
Allmers
.
Og du tror ikke at hun nu længer bry’r sig så-
dan videre om ham?
Rita
.
Ikke alvorligt. Ikke helt og holdent. Hensyns-
løst. Det tror jeg ikke. ( ser forskende på ham) Vil-
de det være dig imod, ifald hun gjorde det?
Allmers
.
Ikke egentlig imod. Men det vilde jo unægtelig
Faksimile
legg: 14, blad: [2]r

51.

være en ængstende tanke –
Rita
.
Ængstende?
Allmers
.
Ja, for du må huske på at jeg har ansvar for Asta.
For hendes livs lykke.
Rita
.
Å hvad – ansvar! Asta er da vel voksen? Hun
forstår da sagtens at vælge selv, skulde jeg tro.
Allmers
.
Ja, vi får jo håbe det, Rita.
Rita
.
Jeg for min part tror nu sletikke noget ondt om
Borghejm.
Allmers
.
Nej, kære, – det gør jo ikke jeg heller. Tvert imod.
Men alligevel –
Rita

(vedblivende)
Og jeg skulde svært gerne sé , at der blev et par
af ham og Asta.
Allmers
,
Faksimile
legg: 14, blad: [2]v

52.

(misfornøjet)
Ja, hvorfor egentl{ <...> }ig det da?
Rita

(i voksende sindsbevægelse)
Jo, for så måtte hun rejse langt bort med ham! Og
så kunde hun aldrig komme herud til os lige-
som nu!
Allmers

(stirrer forbauset på hende)
Hvad! Kunde du ønske at bli’ Asta kvit!
Rita
.
Ja, ja, Alfred!
Allmers
.
Men hvorfor i al verden –?
Rita

(slår armene lidenskabelig om hans hal{ v }s)
Jo, for så havde jeg dig da endelig for mig selv alene!
Skønt{,} ˹–˺ ikke da heller! Ikke helt for mig! (brister i
krampegråd)
Å, Alfred, Alfred, – jeg kan ikke
gi’ slip på dig.
Allmers

(gør sig læmpeligt løs)
Faksimile
legg: 15, blad: [1]r
15.
53.
Men kæreste Rita, – så vær da fornuftig!
Rita
.
Nej, jeg bry’r mig ikke en smule om at være
fornuftig! Jeg bry’r mig bare om dig! Om dig
alene i hele verden! (kaster sig atter om hans
hals)
Om dig, om dig, om dig!
Allmers
.
Slip, slip, – du kvæler mig –!
Rita
,
(slipper ham)
Gid jeg så sandt kunde! ( ser gnistrende på ham)
Å, dersom du vidste, hvor jeg har hadet dig –!
Allmers
.
Hadet mig –!
Rita
.
Ja, – når du sad derinde hos dig selv. Og ruged
over dit arbejde. Til langt – langt udover nætter-
ne. (klagende) Så langt, – så sent, Alfred. –
Å, hvor jeg haded dit arbejde!
Allmers
.
Men nu er det jo slut med det.
Rita
.
Faksimile
legg: 15, blad: [1]v

54.

( lér skærende)
Jo visst! Nu er du jo optaget af det, som værre er.
Allmers

(oprørt)
Værre! Kalder du barnet det, som værre er?
Rita

( hæftig )
Ja, jeg gør det. I forholdet mellem os to kalder
jeg det så. For barnet, – barnet, det er jo ovenikø-
bet et levende menneske, det. (i stigende udbrud)
Men jeg tåler det ikke, Alfred! Jeg tåler det ikke, –
det siger jeg dig!
Allmers

( ser fast på hende og siger dæmpet)
Jeg er mangen gang næsten ræd for dig, Rita.
Rita

(mørk)
Jeg bli’r tidt ræd for mig selv. Og just derfor
så må du ikke vække det onde i mig.
Allmers
.
Ja, men i guds navn, – gør jeg da det!
Rita
.
Faksimile
legg: 15, blad: [2]r
55.
Ja, du gør, – når du slider det helligste istykker
mellem os.
Allmers

(indtrængende)
Men tænk dig da om, Rita. Det er jo dit eget
barn, – vort eneste barn, som her handles om.
Rita
.
Barnet er bare halvvejs mit eget. (atter i udbrud)
Men du skal være min alene! Helt min skal
du være! Det har jeg ret til at kræve af dig!
Allmers

(trækker på skuldren)
Å, kære Rita, – det nytter jo ikke at kræve
noget. Alt må gives frivilligt.
Rita

( sér spændt på ham)
Og det kan du kan du kanske ikke herefter?
Allmers
.
Nej, jeg kan ikke. Jeg dele mig mellem Ey-
olf og dig.
Rita
.
Men hvis nu Eyolf aldrig var født? Hvad så?
Faksimile
legg: 15, blad: [2]v
56.
Allmers

(undvigende)
Ja, det var en anden sag. Så havde jeg jo bare
dig at holde af da.
Rita

(sagte, dirrende)
Så vilde jeg ønske, at jeg aldrig havde født ham.
Allmers

(farer op)
Rita! Du véd ikke, hvad du selv siger!
Rita

(ryster af sindsbevægelse)
Jeg fødte ham til verden under så usigelig pine.
Men jeg bar det altsammen med jubel og fryd for
din skyld.
Allmers

(varmt)
Å ja, ja, det véd jeg jo nok.
Rita

(bestemt)
Men dermed får det ha’ slut. Jeg vil leve livet.
Sammen med dig. Helt med dig. Jeg kan ikke
Faksimile
legg: 16, blad: [1]r

16.
57.

gå her og bare være Eyolfs mor. Bare det. Ikke
noget mere. Jeg vil ikke, siger jeg! Jeg kan ikke!
Jeg vil være alt for dig! For dig, Alfred!
Allmers
.
Men det er du jo, Rita. Gennem vort barn –
Rita
.
Å, – vamle, lunkne talemåder –. Ikke et fnug
andet. Nej, du, sligt er ikke noget for mig. Jeg
var skikket til at bli’ mor til barnet. Men ikke
til at være mor for det. Du får ta’ mig som
jeg er, Alfred.
Allmers
.
Og du har da har dog holdt så hjertelig af Ey-
olf før.
Rita
.
Jeg syntes så synd i ham. Fordi du lod ham
gå for lud og koldt vand. Bare lod ham læse
og puge. Næsten ikke så ham engang.
Allmers

(nikker langsomt)
Nej; jeg var blind. Tiden var ikke kommen
for mig –
Faksimile
legg: 16, blad: [1]v
58.
Rita

( ser på ham)
Men nu er den altså kommen?
Allmers
.
Ja, nu ser nu endelig. Nu ser jeg at det højeste,
jeg har at gøre her i verden, det er at være en
sand far for Eyolf.
Rita
.
Og for mig? Hvad vil du være for mig ?
Allmers

(mildt)
Dig vil jeg bli’ ved at holde af. I stille inder-
lighed.
(han griber efter hendes hænder)
Rita

(undviger ham)
Jeg bry’r mig ikke om din stille inderlighed.
Jeg vil ha’ dig helt og holdent! Og alene! Slig,
som jeg havde dig i de første, dejlige, svulmen-
de tider. ( hæftigt og hårdt) Jeg la’r {n}mig aldrig
i verden afspise med levninger og rester,
Alfred!
Faksimile
legg: 16, blad: [2]r
59.
Allmers

(sagtmodig)
Jeg synes, her måtte kunne være så rigeligt
af lykke for os alle tre, Rita.
Rita

(hånligt)
Så er du nøjsom. (sætter sig ved bordet til { <...> }venstre)
Hør nu her.
Allmers

(nærmer sig)
Nu? Hvad er det?
Rita

( ser op mod ham med en mat glands i øjet.)
Da jeg fik dit telegram igåraftes –
Allmers
.
Ja? Hvad så?
Rita
.
– så klædte jeg mig i hvidt –
Allmers
.
Ja, jeg så, du var hvidklædt da jeg kom.
Rita
.
Havde slået håret ud –
Faksimile
legg: 16, blad: [2]v
60.
Allmers
.
Dit rige, duftende hår –
Rita
.
– så det flød ned over nakken og ryggen –
Allmers
.
Jeg så det. Jeg så det. Å, hvor du var dejlig, Rita!
Rita
.
Der var rosenrøde skærme over begge lamperne <...> .
Og vi var alene, vi to. De eneste vågne i hele
huset. Og der var champagne på bordet.
Allmers
.
Den drak jeg ikke noget af.
Rita

( ser bittert på ham)
Nej, det er sandt. ( lér skarpt) «Du havde cham-
pagne, men rørte den ej», – som skrevet står.
( Hun rejser sig fra lænestolen og går ligesom
træt hen og sætter sig halvt liggende på sofaen)
Allmers

(går henad gulvet og standser foran hende)
Jeg var så opfyldt af all alvorsfulde tanker. Jeg
havde foresat mig at tale med dig om vort
Faksimile
legg: 17, blad: [1]r

17.
61.

fremtidsliv, Rita. Og først og fremst om Eyolf.
Rita

(smiler)
Det gjorde du jo også, kære –
Allmers
.
Nej, jeg kom ikke til. For du begyndte at klæde
dig af.
Rita
.
Ja, og så snakked du om Eyolf imens. Husker
du ikke det? Du spurgte, hvorledes det stod til
med lille Eyolfs mave.
Allmers

( ser bebrejdende på hende)
Rita –!
Rita
.
Og så la’ du dig i din seng. Og sov så inder-
lig godt.
Allmers

(ryster på hodet)
Rita, – Rita!
Rita

(lægger sig helt ned og sér op til ham)
Faksimile
legg: 17, blad: [1]v
62.
Du? Alfred?
Allmers
.
Ja?
Rita
.
«Du havde champagne, men rørte den ej».
Allmers

(næsten hårdt)
Nej. Jeg rørte den ikke.
( Han går fra hende og stiller sig i havedøren.
Rita ligger en stund urørlig, med lukkede
øjne)
Rita

(springer pludselig op)
Men én ting vil jeg sige dig, Alfred!
Allmers

(vender sig i døren)
Nå?
Rita
.
Du skulde ikke føle dig så tryg, du!
Allmers
.
Ikke tryg?
Rita
.
Faksimile
legg: 17, blad: [2]r
63.
Nej, du skulde ikke være så ligeglad! Ikke så
sikker på at du har mig!
Allmers

(kommer nærmere)
Hvad mener du med det?
Rita

(med bævende læber)
Aldrig me{n}d en tanke har jeg været utro imod
dig, Alfred! Aldrig et øjeblik.
Allmers
.
Nej, Rita, det véd jeg da. Jeg, som kender dig
så godt.
Rita

(med gnistrende øjne)
Men forsmår du mig –!
Allmers
.
Forsmår –! Jeg skønner ikke, hvor du vil hen!
Rita
.
Å, du kender ikke alt det, som kunde komme op
i mig, hvis –
Allmers
.
Hvis –?
Faksimile
legg: 17, blad: [2]v
64.
Rita
.
Hvis jeg nogensinde skulde mærke at du ikke
længer brød dig om mig. Ikke længer holdt af
mig således som før.
Allmers
.
Men, du min kæreste Rita, – den menneskelige
forvandling gennem årene, – den må da engang
foregå i vort samliv også. Ligesom hos alle andre.
Rita
.
Aldrig hos mig! Og jeg vil ikke vide af nogen for-
vandling hos dig heller. Jeg vilde ikke kunne bæ-
re det, {a}Alfred. Jeg vil få beholde dig for mig selv
alene.
Allmers
,
Du har
( ser bekymret på hende)
Du har et forfærdelig skinsygt sind –
Rita
.
Jeg kan ikke gøre mig anderledes end jeg er. (tru-
ende)
Stykker du dig ud imellem mig og nogen
anden –
Allmers
.
Hvad så –?
Faksimile
legg: 18, blad: [1]r
18.
65.
Rita
.
Så hævner jeg mig på dig, Alfred!
Allmers
.
Hvad skulde du kunne hævne dig med?
Rita
.
Det véd jeg ikke. – Å jo, jeg véd det nok!
Allmers
.
Nå?
Rita
.
Jeg går hen og kaster mig bort –
Allmers
.
Kaster du dig bort, siger du!
Rita
.
Ja, jeg gør så. Jeg kaster mig lige i armene
på – på den første den bedste!
Allmers

( ser varmt på hende og ryster på hodet)
Det gør du aldrig, – du min ærlige, stolte,
trofaste Rita.
Rita

(lægger armene om hans hals)
Å, du véd ikke, hvad jeg kunde bli’ til, hvis
Faksimile
legg: 18, blad: [1]v

66.

du, – hvis du ikke vilde vide af mig mere.
Allmers
.
Ikke vide af dig, Rita? Tænk, at du kan sige
sådant noget!
Rita

(halvt i latter, slipper ham)
Jeg kunde jo lægge mine garn ud efter ham, –
denne vejbyggeren, som går her.
Allmers

(lettet)
Ah, gudskelov , – du spaser altså.
Rita
.
Aldeles ikke. Hvorfor ikke lige så godt ham,
som enhver anden?
Allmers
.
Nej, for han er visst allerede så temmelig
bunden.
Rita
.
Desto bedre! For så tog jeg ham jo fra en
anden. Det er jo akkurat det samme, som Eyolf
har gjort imod mig.
Allmers
.
Faksimile
legg: 18, blad: [2]r
67.
Siger du, at vor lille Eyolf har gjort det?
Rita

(med udstrakt pegefinger)
Sé der! Sé der! Straks du bare nævner Eyolfs
navn, så blir du blød og dirrer i stemmen! (tru-
ende, knytter hænderne)
Å, jeg kunde næsten
fristes til at ønske – nå!
Allmers

( ser i angst på hende)
Hvad kunde du ønske, Rita –!
Rita

( hæftigt , går fra ham)
Nej, nej, nej, – det siger jeg dig ikke! Aldrig!
Allmers

(går nærmere hen til hende)
Rita! Jeg bønfalder dig, – for din og min skyld, –
lad dig ikke friste til noget, som ondt er.
(Borghejm og Asta kommer ˹op˺ ind fra haven.
De er begge i behersket sindsbevægelse. Ser alvor-
lige og forstemte ud. Asta blir stående ude på
verandaen. Borghejm går ind i stuen)
Borghejm
.
Faksimile
legg: 18, blad: [2]v
68.
Se så. Nu har frøken Allmers og jeg gået vor
sidste tur sammen.
Rita

( ser studsende på ham)
Ah! – Og der følger ikke nogen længere rejse
efterpå turen?
Borghejm
.
Jo, for mig.
Rita
.
For Dem alene?
Borghejm
.
Ja, for mig alene.
Rita

(skotter mørkt til Allmers)
Hører du det, Alfred? (vender sig til Borghejm)
Jeg tør vædde på at det er onde øjne, som har spil-
let Dem et puds her.
Borghejm

( ser på hende)
Onde øjne?
Rita

(nikker)
Faksimile
legg: 19, blad: [1]r
19.
69.
Onde øjne, ja.
Borghejm
.
Tror De på onde øjne, fru Allmers?
Rita
.
Ja, jeg er begyndt at tro på onde øjne nu. Mest på
onde barneøjne.
Allmers

(oprørt, hvisker)
Rita, – hvor kan du –!
Rita

(halvhøjt)
Det er dig, som gør mig ond og styg, Alfred.
(Fjerne, forvirrede råb og skrig høres nede
ved vandet)
Borghejm

(går til glasdøren)
Hvad er det for en larm –?
Asta

(i døren)
Sé alle de mennesker, som løber nede på
brygggen !
Allmers
.
Faksimile
legg: 19, blad: [1]v
70.
Hvad kan det være? ( ser et øjeblik ud) Sagtens
disse gadeungerne, som er på spil igen.
Borghejm

(råber ud over rækværket)
Hør, I smågutter dernede! Hvad er der på f{ <...> }ærde?
(Flere høres at svare utydeligt i muden mun-
den på hverandre)
Rita
.
Hvad siger de?
Borghejm
.
De siger, det er et barn, som er druknet.
Allmers
.
Et barn druknet?
Asta

(urolig)
En liden gut, siger de.
Allmers
.
Å, de kan jo svømme, allesammen.
Rita

(skriger i angst)
Hvor er Eyolf henne!
Allmers
.
Faksimile
legg: 19, blad: [2]r
71.
Bare rolig. Rolig. Eyolf er jo i haven og leger.
Asta
.
Nej, i haven var han ikke –
Rita

(med oprakte arme)
Å, bare det ikke er ham!
Borghejm

(lytter og råber ned)
Hvis barn er det, siger I?
(Utydelige stemmer høres. Borghejm og Asta
udstøder et undertrykt skrig og styrter ned
gennem haven)
Allmers

(i sjæleangst)
Det er ikke Eyolf! Det er ikke Eyolf, Rita!
Rita

(på verandaen, lyttende)
Hys; vær stille! Lad mig høre, hvad de siger!
(Rita flygter med et skærende skrig ind i
værelset)
Allmers

(efter hende)
Faksimile
legg: 19, blad: [2]v
72.
Hvad var det de sa’?
Rita

(segner ned ved lænestolen til venstre)
De sa’: krykken flyder!
Allmers

(næsten lammet)
Nej! Nej! Nej!
Rita
,
(hæst)
Eyolf! Eyolf! Å, men de redde ham!
Allmers

(hal{ <...> }vt i vildelse)
Umulig andet! Så dyrt et liv! Så dyrt et
liv!
( Han iler ned gennem haven)

Faksimile
legg: 20, blad: [1]r
20.
73.
Anden akt.
(En liden, trang dal i Allmers’s skog nede ved
stranden. Høje, gamle træer til venstre luder ud
over stedet. Nedover bakkedraget i baggrunden
fosser en bæk, som taber sig mellem stene i skog-
randen. En sti slynger sig langs bækken. Til
højre står kun enkelte træer, mellem hvilke fjor-
den skimtes. Foran sés hjørnet af et bådskur
med en optrukken båd. Under de gamle træer
til venstre står et b{ <...> }ord med bænk og et par sto-
le, alt tømret af tynde birkestammer. Det er en
tung, regnfuld dag med drivende tågeskyer.)
(Alfred Allmers, klædt som før, sidder på
bænken og støtter armene mod bordet. Hans hat
ligger foran ham. Han stirrer ubevægelig og
åndsfraværende frem for sig ud over vandet)
(Lidt efter kommer Asta Allmers ned ad skogstien.
Hun bærer opslået paraply)
Faksimile
legg: 20, blad: [1]v
74.
Asta

(går stille og varsomt hen til ham)
Du skulde ikke sidde her nede i gråvejret, Alfred.
Allmers

(nikker langsomt uden at svare)
Asta

(slår paraplyen sammen)
Jeg har gået så længe og ledt efter dig.
Allmers

(udtryksløst)
Tak.
Asta

(flytter en stol og sætter sig hos ham)
Har du siddet længe her nede? Hele tiden?
Allmers

(svarer ikke. Om lidt siger han)
Nej, jeg kan ikke fatte det. Jeg synes, det er så
rent umuligt, – dette her.
Asta

(lægger deltagende hånden på hans arm)
Du stakkers {a}Alfred.
Allmers
Faksimile
legg: 20, blad: [2]r

75.

(stirrer på hende)
Er det da også virkelig sandt, Asta? Eller er
jeg ble’t gal? Eller drømmer jeg bare? Å, om det
bare var en drøm! Tænk, hvor dejligt, hvis jeg nu
vågned!
Asta
.
Å, om jeg så sandt kunde vække dig.
Allmers

( ser ud over vandet)
Hvor ubarmhjertig fjorden ser ud idag. Lig-
ger så tung og døsig. Blygrå, – med gule glimt, –
og spejler regnskye{ <...> }rne.
Asta

(bønligt)
Å Alfred, sid ikke og stir ud på den fjorden!
Allmers

(uden at høre på hende)
På overfladen, ja. Men på dybet, – der går den
stride understrøm –
Asta

(angst)
Å, for gud i himmelens skyld, – tænk ikke
Faksimile
legg: 20, blad: [2]v

76.

på dybet!
Allmers

( ser mildt på hende)
Du tror nok at han ligger her lige udenfor, du? Men
det gør han ikke, Asta. Det må du ikke tro. For du
må huske på, hvor rivende strømmen går udover
her. Lige til havs.
Asta

(kaster sig hulkende mod bordet med hænderne
for ansigtet)
Å gud , – å gud !
Allmers

(tungt)
Derfor er lille Eyolf kommet så langt – langt bort
fra os andre nu.
Asta

( ser bedende op på ham)
Å Alfred, sig da ikke sådant noget!
Allmers
.
Jo, du kan selv regne det ud. Du, som er så
flink –. På otteogtyve–niogtyve timer –. Lad
mig sé –! Lad mig sé –!
Faksimile
legg: 21, blad: [1]r
21.
77.
Asta

(skriger og holder for ørerne)
Alfred –!
Allmers

(knuger hånden hårdt mod bordet)
Men kan du skønne meningen i sligt noget, du?
Asta

( ser på ham)
I hvad for noget?
Allmers
.
I dette her, som er gjort imod mig og Rita.
Asta
.
Meningen i det?
Allmers
,
(utålmodig)
Ja, meningen, siger jeg. For en mening må
der da vel være i det. Livet, tilværelsen, – til-
skikkelsen kan da vel ikke være så rent me-
ningsløs heller.
Asta
.
Å, hvem kan sige noget sikkert og visst om
de ting, kære Alfred?
Faksimile
legg: 21, blad: [1]v
78.
Allmers

( lér bittert)
Nejnej ; du kan såmænd ha’ ret i det. Kanské
det går sådan på måfå, altsammen, du. Skøtter
sig selv, som et drivende skibsvrag uden ror.
Kan såmænd gerne være, det. – Det synes næsten
så idetmindste.
Asta

(tankefuld)
Om det nu bare syntes –?
Allmers

( hæftig )
Så? Kan du kanske greje det ud for jeg mig?
For jeg kan det ikke. (blødere) Her går Eyolf
og skal netop træde ind i åndsbevidst liv. Bærer
på så uendelig mange muligheder. Rige mulig-
heder, A kanské . Skulde fylde ˹min tilværelse˺ mit liv med glæde
og stolthed. Og så behøves det bare at her kom-
mer et forrykt, gammelt kvindemenneske – og vi-
ser frem en hund i en pose –
Asta
.
Men vi véd jo sletikke hvorledes det egentlig
Faksimile
legg: 21, blad: [2]r

79.

er gået til.
Allmers
.
Jo, vi véd. Gutterne så hende jo ro ud over fjor-
den. De så Eyolf stå alene yderst ude på bryg-
{d}gen. Så ham stirre efter hende – og ligesom svim-
le. (bævende) Og så var det, han styrted udfor –
og blev borte.
Asta
.
Ja, ja. Men alligevel –
Allmers
.
Hun har draget ham i dybet. Vær viss på det,
du.
Asta
.
Men, kære, hvorfor skulde hun det?
Allmers
.
Ja, sé , – det er sagen! Hvorfor skulde hun? Der
er ingen gengældelse bagved. Ingenting at so-
ne, mener jeg. Eyolf har aldrig gjort hende noget
ondt. Aldrig råbt efter hende. Aldrig kastet stén
på hunden. Han havde jo hverken set hende eller
hunden for sine øjne før igår. Ingen gengæl-
delse altså. Så grundløst, det hele. Så rent
Faksimile
legg: 21, blad: [2]v

80.

meningsløst, Asta. – Og alligevel så har verdens-
ordenen brug for det.
Asta
.
Har du talt med Rita om de ting.
Allmers

(ryster på hodet)
Jeg synes, jeg bedre kan tale med dig om sligt.
(ånder tungt) Og om alt andet også.
(Asta tager sysager og en liden pakke i papir
op af lommen. Allmers sid{e<...> }der åndsfraværende
og ser til)
Allmers
.
Hvad er det for noget, du har der, Asta?
Asta

(tager hans hat)
Lidt sort flor.
Allmers
Å, hvad skal nu sligt noget til?
Asta
.
Rita har bedt mig om det. Må jeg?
Allmers
.
Å ja; gerne for mig.
Faksimile
legg: 22, blad: [1]r
22.
81.
( Hun syr floret om hatten)
Allmers

(sidder og ser på hende)
Hvor er Rita hend henne?
Asta
Hun går lidt omkring oppe i haven, tror jeg. Borg-
hejm er med hende.
Allmers
,
(lidt forundret)
Ja så? Er Borghejm herude idag også?
Asta
.
Ja. Han kom ud med middagstoget.
Allmers
.
Det havde jeg ikke tænkt.
Asta

(syr)
Han holdt så inderlig af Eyolf.
Allmers
.
Borghejm er en trofast sjæl, Asta.
Asta

(med stille varme)
Ja, han er rigtignok trofast. Det er visst.
Faksimile
legg: 22, blad: [1]v
82.
Allmers

(fæster øjnene på hende)
Du holder i grunden af ham.
Asta
.
Ja, jeg gør det.
Allmers
.
Men alligevel så kan du ikke beslutte dig til –?
Asta

(afbrydende)
Å, snille Alfred, tal ikke om det!
Allmers
.
Jo, jo, – sig mig bare, hvorfor du ikke kan –?
Asta
.
Å nej da! Jeg be’r dig så bønlig. Du må endelig
ikke spørge mig. For det er så pinligt for mig, ser
du. – Se så. Nu er hatten færdig.
Allmers
.
Tak.
Asta
.
Men så var det den venstre armen.
Allmers
.
Skal den også ha’ flor?
Faksimile
legg: 22, blad: [2]r
83.
Asta
.
Ja, det hører jo til.
Allmers
.
Nå, – gør som du vil da.
( Hun flytter sig nærmere og begynder at sy)
Asta
.
Hold så armen stille. Så jeg ikke stikker dig.
Allmers

(med et halvt smil)
Dette her er ligesom i gamle dage.
Asta
.
Ja, synes du ikke det?
Allmers
.
Dengang du var en liden pige sad du også så-
dan og stelled med mit tøj.
Asta
.
Så godt jeg kunde, ja.
Allmers
.
Det første, du syde for mig, – det var også sort
flor.
Asta
.
Så?
Faksimile
legg: 22, blad: [2]v
84.
Allmers
.
Om studenterhuen. Dengang far døde fra os.
Asta
.
Sy’de jeg da –? Tænk, det husker jeg ikke.
Allmers
.
Å nej; du var jo var jo så liden dengang.
Asta
.
Ja, da var jeg liden.
Allmers
.
Og så to år bagefter, – da vi misted din mor, –
da sy’de du et stort armflor til mig også.
Asta
.
Jeg syntes, det skulde så være, jeg.
Allmers

(klapper hende på hånden)
Ja, ja, det skulde jo også så være, Asta. – Og da
vi så var ble’t alene i verden, vi to –. Er du alt
færdig?
Asta
.
Ja. (lægger sysagerne sammen) Det ˹blev˺ var dog en
dejlig tid for os igrunden, Alfred. Vi to alene.
Allmers
.
Faksimile
legg: 23, blad: [1]r
23.
85.
Ja, det blev det. Så hårdt vi end sled.
Asta
.
Du sled.
Allmers

(livfuldere)
Å, du sled såmænd på din vis, du også, – (smiler)
du, min kære, trofaste – Eyolf.
Asta
.
Uf, – du skal ikke minde mig om det dumme
˹vås˺ tøj med navnet.
Allmers
.
Nå, hvis du havde været en gut, så skulde
du jo ha’ he{r}dt Eyolf.
Asta
.
Ja, hvis, ja. Men da du så var ble’t student –.
(smiler uvilkårlig) Tænk, at du kunde være
så barnagtig alligevel.
Allmers
.
Var det mig, som var barnagtig!
Asta
.
Ja, det synes jeg da rigtignok nu, når jeg husker
på det. For du skam˹m˺ed dig over at du bar ikke
Faksimile
legg: 23, blad: [1]v

86.

havde nogen bror. Bare en søster.
Allmers
.
Nej, det var såmænd dig, du. Du skammed
dig.
Asta
.
Å ja, lidt, jeg også, kanske . Og ˹så˺ syntes jeg lige-
som synd i dig –
Allmers
.
Ja, du gjorde nok det. Og så fandt du mine gam-
le gutteklæder frem –
Asta
.
{d}De pæne søndagsklæderne, ja. Kan du huske
den blå blusen og knæbukserne?
Allmers

(dvæler med øjnene på hende)
Hvor godt jeg husker dig når du trak de{n}m
på dig og gik med dem.
Asta
.
Ja, men det gjorde jeg da bare når vi var
hjemme alene.
Allmers
.
Og så alvorlige og så vigtige, som vi da var, du.
Faksimile
legg: 23, blad: [2]r

87.

Og jeg kaldte dig bestandig Eyolf.
Asta
.
Men, Alfred, dette her har du da vel aldrig
fortalt til Rita?
Allmers
.
Jo, jeg tror jeg har fortalt hende det en gang.
Asta
.
Nej men, Alfred, hvor kunde du da gøre det!
Allmers
.
Å, ser du, – man fortæller jo sin hustru alting –
sågodtsom.
Asta
.
Ja, man gør vel det, kan jeg tænke.
Allmers

(ligesom vågnende, griber sig til panden
og springer op)
Ah, – at jeg kan sidde her og –
Asta

(rejser sig, ser bekymret på ham)
Hvad er det med dig?
Allmers
.
Han kom næsten bort for mig. Rent bort
Faksimile
legg: 23, blad: [2]v

88.

kom han.
Asta
.
Eyolf!
Allmers
.
Her sad jeg og leved i minderne. Og han
var ikke med.
Asta
.
Jo, Alfred, – lille Eyolf var bag det altsam-
men.
Allmers
.
Han var det ikke. Han gled ud af mit
sind. Ud af mine tanker. Jeg så ham ikke
for mig et øjeblik mens vi sad og talte sam-
men. Glemte ham rent den lange stund.
Asta
.
Å men du må da også hvile lidt ud i
sorgen.
Allmers
.
Nej, nej, nej, – det er just det, jeg ikke må! Det
har jeg ikke lov til. Ikke ret til. – Og ikke hjer-
te til heller. (går i oprør hen imod højre) Jeg
har bare at dvæle der ude, hvor han driver
Faksimile
legg: 24, blad: [1]r

24.
89.

ligger og driver nede på dybet!
Asta

(efter ham, holder ham fast)
Alfred, – Alfred! Kom ikke til fjorden!
Allmers
.
Jeg ud til ham! Slip mig, Asta! Jeg
vil ha’ fat i båden.
Asta

(i skræk)
Kom ikke til fjorden, siger jeg!
Allmers

(eftergivende)
Nej, nej, – jeg skal ikke. Lad mig bare være.
Asta

(fører ham hen til bordet)
Du hvile tankerne, Alfred. Kom her og
sæt dig.
Allmers

(vil sætte sig på bænken)
Ja, ja, – som du vil da.
Asta
.
Nej, du skal ikke sætte dig der.
Faksimile
legg: 24, blad: [1]v
90.
Allmers
.
Jo, lad mig.
Asta
.
Nej; gør ikke det! For så sidder du bare og ser
udover – (nøder ham ned på en stol med ryg-
gen mod højre)
Sé så. Nu sidder du godt. (sæt-
ter sig selv på bænken)
Og så skal vi snakke
lidt sammen igen.
Allmers

(ånder hørligt)
Det gjorde godt at få dulme savnet og sorgen
et øjeblik.
Asta
.
Du det, Alfred.
Allmers
.
Men synes du ikke at jeg er forfærdelig slap
og sløv, – at jeg kan det?
Asta
.
Å nej da. For det er visst umuligt at kredse
bestandig om et og det samme
Allmers
.
Ja, for mig er det umuligt. Før du kom ned
Faksimile
legg: 24, blad: [2]r

91.

til mig sad jeg her og vånded mig så usige-
lig i denne jagende og nagende sorg –
Asta
.
Ja?
Allmers
.
Og vil du så tro det, Asta –? Hm –
Asta
.
Nå?
Allmers
.
Midt i vånden så greb jeg mig i at gætte på,
hvad vi skulde ha’ til middag idag.
Asta

(beroligende)
Ja, ja, bare der er hvile i det, så –
Allmers
.
Ja tænk, du, – jeg syntes, der var ligesom hvile
i det. (rækker hende hånden over bordet) Hvor godt
det er at jeg har dig, Asta. Det er jeg så glad for.
Glad, glad – midt i sorgen.
Asta
,
( ser alvorligt på ham)
Du skal først og fremst være glad for at
Faksimile
legg: 24, blad: [2]v

92.

du har Rita.
Allmers
.
Ja, det forstår sig jo af sig selv. Men Rita er
jeg ikke i slægt med. Det er ikke som at ha’ en
søster.
Allm<...>
Asta

(spændt)
Siger du det, Alfred?
Allmers
.
Ja, vor slægt er noget for sig selv. (halvt spø-
gende)
Altid så har vi havt lyse forbogstaver i
navnene. Kan du huske, hvor tidt vi snakked
om det før? Og alle slægtningerne, – alle er de li-
ge fattige. Og alle har vi samme slags øjne.
Asta
.
Synes du jeg også har –?
Al˹l˺ mers
.
Nej, du slægter jo så aldeles på din mor, du.
Ligner sletikke os andre. ˹Ikke far engang.˺ Men alligevel –
Asta
.
Alligevel –?
Faksimile
legg: 25, blad: [1]r
25.
93.
Allmers
.
Ja, jeg tror, at samlivet alligevel har præget os
begge to efter hinandens billede. I sindet, mener
jeg.
Asta

(varmt bevæget)
Å, det må du aldrig sige, Alfred. Det er mig al-
ene, som har taget mit præg efter dig. Og det er dig,
som jeg skylder alt, – alt godt i verden.
Allmers

(ryster på hodet)
Du skylder mig ingenting, Asta. Tvert imod –
Asta
.
Alt skylder jeg dig! Det må du da kunne sige
dig selv. Intet offer har været dig for tungt –
Allmers

(afbrydende)
Å hvad – offer! Kom ikke med sligt noget. – Jeg
har bare holdt af dig, Asta. Lige fra du var et
lidet barn. (efter et kort ophold) Og så syntes jeg
altid at jeg havde så megen uret at gøre god
igen også.
Faksimile
legg: 25, blad: [1]v
94.
Asta

(forundret)
Uret! Du?
Allmers
.
Ikke just for egen regning. Men –
Asta

(spændt)
Men –?
Allmers
.
For fars.
Asta

(farer halvt op fra bænken)
For – fars! (sætter sig igen) Hvad mener du med
det, Alfred?
Allmers
.
Far var aldrig rigtig snil imod dig.
Asta

( hæftig )
Å sig da ikke det!
Allmers
.
Jo, for det er sandt. Han holdt ikke af dig. Ikke
sådan, som han skulde.
Faksimile
legg: 25, blad: [2]r
95.
Asta

(undvigende)
Nej, kanske ikke sådan, som han holdt af dig.
Det var da rimeligt.
Allmers

(vedbliver)
Og hård var han ofte imod din mor også. I alt
˹fald˺ i de sidste år{.} ˹ene.˺
Asta

(sagte)
Mor var jo så meget, meget yngre end han.
Husk på det.
Allmers
.
Tror du ikke at de passed rigtig sammen?
Asta
.
Kanske de ikke gjorde det.
Allmers
.
Ja, men alligevel –. Far, som ellers var så blød
og varmhjertet –. Så venlig imod alle men-
nesker –
Asta

(stille)
Faksimile
legg: 25, blad: [2]v
96.
Mor var vel heller ikke altid, som hun skul-
de være.
Allmers
.
Var ikke din mor!
Asta
.
Kanske ikke altid.
Allmers
.
Imod far, mener du?
Asta
.
Ja.
Allmers
.
Det mærked jeg da aldrig noget til.
Asta

(kæmpende med gråden, rejser sig)
Å, kære Alfred, – lad dem hvile, – de som bor-
te er.
( Hun går henover mod højre)
Allmers

(står op)
Ja, lad dem hvile. (vrider hænderne) Men de,
som borte er, – de la’r ikke os hvile, Asta.
Hverken dag eller nat.
Faksimile
legg: 26, blad: [1]r
26.
97.
Asta
,
( ser varmt på ham)
Med tiden vil alt sammen kendes mildere, Al-
fred.
Allmers
,
( ser hjælpeløs på hende)
Ja, tror ikke du også det? – Men hvorledes
jeg skal vinde over disse her forfærdelige, før-
ste dagene –. (hæst) Nej, det skønner jeg ikke.
Asta

(bedende, lægger hænderne på hans skuldre)
Gå op til Rita. Å, jeg bé’r dig så bønligt –
Allmers

( hæftig , drager sig væk)
Nej, nej, nej, – snak ikke til mig om det! For
jeg kan ikke, ser du. (roligere) Lad mig få
bli’ her sammen med di{d}g.
Asta
.
Ja, jeg skal ikke gå fra dig.
Allmers

(griber hendes hånd og holder den fast)
Tak for det! ( sér en stund ud over fjorden)
Faksimile
legg: 26, blad: [1]v

98.

Hvor er min lille Eyolf henne nu? (smiler tungt
til hende)
Kan du sige mig det, – du, min store,
kloge Eyolf? (ryster på hodet) Ingen i hele verden
kan sige mig det. Jeg véd bare det ene, forfær-
delige at jeg ikke har ham længer.
Asta

( ser op mod venstre og trækker hånden til sig.)
Nu kommer de.
(Fru Allmers og ingeniør Borghejm kommer
gående nedover skogstien; hun foran; han bagef-
ter. Hun er mørkt klædt, med et sort slør over
hodet. Han har paraply under armen)
Allmers

(går hende imøde)
Hvorledes har du det, Rita?
Rita

(går forbi ham)
Å spørg ikke.
Allmers
.
Hvad vil du her?
Rita
.
Bare sé efter dig. Hvad ta’r du dig til?
Faksimile
legg: 26, blad: [2]r
99.
Allmers
.
Ikke noget. Asta kom ned til mig.
Rita
.
Ja, men før Asta kom? Du har været borte fra
mig hele formiddagen.
Allmers
.
Jeg har siddet her og set ud over vandet.
Rita
.
Uh, – at du kan det!
Allmers
,
<...>
(utålmodig)
Jeg er helst alene nu!
Rita

(går urolig omkring)
Og så sidde stille! På en og samme plet!
Allmers
.
Jeg har jo ingen verdens ting at gå efter.
Rita
.
Jeg kan ikke holde det ud nogetsteds. Mindst
her, – med fjorden lige ind på sig.
Allmers
.
Just det, at fjorden er så nær.
Faksimile
legg: 26, blad: [2]v
100.
Rita

(til Borghejm)
Synes ikke De, han skulde gå op med os
andre?
Borghejm

(til Allmers)
Jeg tror, det vilde være bedre for Dem.
Allmers
.
Nej, nej, – lad mig heller få være, hvor jeg er.
Rita
.
Så blir jeg hos dig, Alfred.
Allmers
.
Nå ja, så gør det da. – Bliv du også, Asta.
Asta

(hvisker til Borghejm)
Lad dem få være alene!
Borghejm

(med et forstående blik)
Frøken Allmers, – går vi lidt udover – langs
stranden? For allersidste gang?
Asta

(tager sin paraply)
Faksimile
legg: 27, blad: [1]r
27.
101.
Ja, kom. Lad os gå lidt udover.
(Asta og Borghejm går ud sammen bag båd-
skuret)
(Allmers driver lidt omkring. Derefter sætter
han sig på en stén under træerne i forgrunden
til venstre.)
Rita

(kommer nærmere og står foran ham med
foldede, nedhængende hænder)
Kan du tænke dig den tanke, Alfred, – at vi
har mistet Eyolf?
Allmers

( ser tungt ned for sig)
Vi får vænne os til at tænke den.
Rita
.
Je{ <...> }g kan ikke. Jeg kan ikke. Og så dette gru-
fulde syn, som vil stå for mig gennem hele
livet.
Allmers

( ser op)
Hvilket syn? Hvad har du set ?
Rita
.
Faksimile
legg: 27, blad: [1]v
102.
Jeg selv har ikke set noget. Bare hørt det
fortælle. Å –!
Allmers
.
Sig det lige så godt straks.
Rita
.
Jeg fik Borghejm med mig ned til bryggen{.}–
Allmers
.
Hvad vilde du der?
Rita
.
Spørge gutterne ud om hvorledes det var
gået til.
Allmers
.
Det véd vi jo.
Rita
.
Vi fik vide mere.
Allmers
.
Nå!
Rita
.
Det er ikke sandt, det, at han blev rent borte
med engang.
Allmers
.
Siger de det nu?
Faksimile
legg: 27, blad: [2]r
103.
Rita
.
Ja. De siger, at de så ham ligge nede på bunden.
Dybt nede i det klare vand.
Allmers

(tænderskærende)
Og de redded ham ikke!
Rita
.
De kunde vel ikke.
Allmers
.
De kunde svømme, – allesammen. – Sa’ de, hvor-
ledes han lå mens de så ham?
Rita
.
Ja. De sa’, han lå på ryggen. Og med store,
åbne øjne.
Allmers
.
Åbne øjne. Men ganske stille?
Rita
.
Ja, ganske stille. Og så kom noget og tog ham
udover. De kaldte det en strømsætning.
Allmers

(nikker langsomt)
Det var altså det sidste, de så af ham.
Faksimile
legg: 27, blad: [2]v
104.
Rita

(grådkvalt)
Ja.
Allmers

(med dump røst)
Og aldrig, – aldrig får nogen sé ham mere.
Rita

(jamrende)
Dag og nat vil han stå for mig, som han lå
dernede.
Allmers
.
Med de store, åbne øjne.
Rita

(gyser)
Ja, med de store, åbne øjne. Jeg ser dem! Jeg ser
dem for mig!
Allmers

(rejser sig langsomt og ser stille truende på
hende)
Var de onde, de øjnene, Rita?
Rita

(blegner)
Faksimile
legg: 28, blad: [1]r
28.
105.
Onde –!
Allmers

(går tæt hen til hende)
Var det onde øjne, som stirred opad? Dernede
fra dybet?
Rita

(viger tilbage)
Alfred –!
Allmers

(følger efter)
Svar mig på det! Var det onde barneøjne?
Rita

(skriger)
Alfred! Alfred!
Allmers
.
Nu har vi fået det, – slig, som du ønsked det,
Rita.
Rita
.
Jeg! Hvad ønsked jeg?
Allmers
.
At Eyolf ikke var her.
Rita
.
Faksimile
legg: 28, blad: [1]v
106.
Aldrig i verden har jeg ønsket det! At ikke
Eyolf stod imellem os to, – det ønsked jeg.
Allmers
.
Nå ja, – herefter gør han det jo ikke mere.
Rita

(sagte, stirrer frem for sig)
Kanske herefter mest. (farer sammen) Å, det-
te grufulde syn!
Allmers

(nikker)
De onde barneøjne, ja.
Rita

(i angst, viger tilbage)
Lad mig være, Alfred! Jeg er ræd for dig! Slig
har jeg aldrig set dig før.
Allmers

( ser hårdt og koldt på hende)
Sorgen gør ond og styg.
Rita

( ræd men dog trodsig)
Jeg føler det så, jeg også.
(Allmers går hen imod højre og ser ud over
Faksimile
legg: 28, blad: [2]r

107.

fjorden. Rita sætter sig ved bordet. Kort ophold)
Allmers

(vender hodet imod hende)
Du har aldrig holdt helt og fuldt af ham. Aldrig!
Rita

(koldt, behersket)
Eyolf vilde aldrig la’ sig fange helt og fuldt ind
til mig.
Allmers
.
Fordi du ikke vilde.
Rita
.
Å jo, du. Jeg vilde nok mere end gerne. Men der
stod nogen ivejen. Lige fra først af.
Allmers

(vender sig helt)
Jeg stod ivejen, mener du?
Rita
.
Å nej. Ikke fra først af.
Allmers

(går nærmere)
Hvem da?
Rita
.
Faksimile
legg: 28, blad: [2]v
108.
Tanten.
Allmers
.
Asta?
Rita
.
Ja. Asta stod og stængte vejen for mig.
Allmers
.
Siger du det, Rita?
Rita
.
Ja. Asta, – hun fanged ham – lige fra det hændte,
– det ulykkelige faldet.
Allmers
.
Gjorde hun det, så gjorde hun det i kærl{ <...> }ig-
hed.
Rita

( hæftig )
Just det! Jeg tåler ikke at dele noget med en
anden en! Ikke i kærlighed!
Allmers
.
Vi to skulde ha’ delt ham mellem os i kærlighed.
Rita

( ser hånlig på ham)
Vi? Å, du har i grunden aldrig havt rigtig
Faksimile
legg: 29, blad: [1]r

29.
109.

kærlighed til ham, du heller.
Allmers

( ser forbauset på hende)
Har jeg ikke –!
Rita
.
Nej, du har ikke. Først så var du jo så helt fangen
af denne bogen – om ansvaret.
Allmers

(stærkt)
Ja, det var jeg. Men netop den, du, – den ofred
jeg for Eyolfs skyld.
Rita
.
Ikke af kærlighed til ham.
Allmers
.
Hvorfor da, mener du?
Rita
.
Fordi du gik her og fortærtes af mistro til dig selv.
Fordi du var begyndt at tvile på at du havde noget
stort kald at leve for i verden.
Allmers

(forskende)
Har du kunnet mærke noget sådant på mig?
Faksimile
legg: 29, blad: [1]v
110.
Rita
.
Å ja, – lidt efter lidt. Og ˹ d ˺ så trængte du til noget
nyt, som kunde fylde dig. – Jeg var dig vel sag-
tens ikke nok længer.
Allmers
.
Det er forvandlingens lov, Rita.
Rita
.
Derfor var det, du vilde gøre et vidunderbarn af
stakkers lille Eyolf.
Allmers
.
Det vilde jeg ikke. Jeg vilde gøre et lykkeligt væ-
sen af ham. Det alene vilde jeg.
Rita
.
Men ikke af kærlighed til ham. Gå i dig selv!
(med skyhed i udtrykket) Og gransk alt det, som
ligger under – og bagved.
Allmers

(undgår hendes øjne)
Der er noget, du vil forbi.
Rita
.
Du også.
Allmers
Faksimile
legg: 29, blad: [2]r

111.

( ser tankefuld på hende)
Hvis det er, som du tænker, så har vi to i grun-
den aldrig ejet vort eget barn.
Rita
.
Nej. Ikke fuldt ud i kærlighed.
Allmers
.
Og alligevel så går vi nu her og sørger så bit-
terlig over ham.
Rita

(bittert)
Ja, er det ikke underligt at tænke sig? Gå her
og sørge slig over en liden fremmed gut.
Allmers

(i udbrud)
Å, kald ham <...> da ikke fremmed!
Rita

(ryster tungt på hodet)
Vi vandt aldrig gutten, Alfred. Ikke jeg. Ikke
du heller.
Allmers

(vrider hænderne)
Og nu er det for sent! For sent!
Faksimile
legg: 29, blad: [2]v
112.
Rita
.
Og så rent trøstesløst – altsammen.
Allmers

(pludselig opfarende)
Du er den skyldige her!
Rita

(rejser sig)
Jeg!
Allmers
.
Ja, du! Du er skyld i at han blv , – som han blev!
Det er din skyld at han ikke kunde berge sig op
af vandet.
Rita

(afværgende)
Alfred, – du skal ikke kaste det over på
mig!
Allmers

(mere og mere ude af sig selv)
Jo, jo, jeg gør det! Det var dig, som lod det
spæde barn ligge og skøtte sig selv på bordet.
Rita
.
Han lå så blødt i puderne. Og sov så trygge-
Faksimile
legg: 30, blad: [1]r

30.
113.

lig. Og du havde lovet at passe barnet.
Allmers
.
Ja, det havde jeg. (sænker stemmen) Men så
kom du, du, du, – og lokked mig ind til dig.
Rita

( ser trodsig på ham)
Å, sig heller at du glemte både barnet og alt
andet.
Allmers

(i undertrykt raseri)
Ja, det er sandt. (sagtere) Jeg glemte barnet –
i dine <...> arme!
Rita

(oprørt)
Alfred! Alfred, – det er afskyeligt af dig!
Allmers

(sagte, knytter hænderne imod hende)
I den stund dødsdømte du lille Eyolf.
Rita

(vildt)
Du også! Du også, – hvis så er!
Allmers
.
Faksimile
legg: 30, blad: [1]v
114.
Å ja, – kræv du mig også til regnskab, – om
du så vil. Vi har forbrudt os, begge to. – Og derfor
var der gengældelse i Eyolfs død alligevel.
Rita
.
Gengældelse?
Allmers

(mere behersket)
Ja. Dom over dig og mig. Nu går vi her, som
vi har forskyldt. I lønlig, fejg anger lod vi
os skræmme fra ham mens han leved. Tålte ikke
at sé den, – den, han måtte slæbe på –
Rita

(sagte)
Krykken.
Allmers
.
Ja, just den. – Og det, som vi nu går her og kalder
for sorg og savn, – D det er samvittighedsnag,
Rita. Ikke noget andet.
Rita

(stirrer rådløs på ham)
Jeg synes, dette her må bære ind i fortvilelse, –
lige ind i vanvid for os begge to. For vi kan jo ald-
Faksimile
legg: 30, blad: [2]r

115.

rig, – aldrig få gøre det godt igen.
Allmers

(greben af stillere bevægelse:) stemning)
Jeg drømte om Eyolf inat. Jeg syntes, jeg så ham
komme op fra bryggen. Han kunde springe,
ligesom andre gutter. Der var altså ingenting
hændt ham. Hverken det ene eller det andet. Den
kvælende virkelighed var altså bare en drøm,
tænkte jeg. Å, hvor jeg takked og velsigned –
(holder inde) hm –
Rita

( ser på ham)
Hvem?
Allmers

(undvigende)
Hvem –?
Rita
.
Ja; hvem takked og velsigned du?
Allmers

(afvisende)
Jeg lå jo og drømte, hører du –
Rita
.
Faksimile
legg: 30, blad: [2]v
116.
Nogen, som du ikke selv tror på?
Allmers
.
Det kom nu sådan over mig alligevel. Jeg var jo
i søvne –
Rita

(bebrejdend{ <...> }e)
Du skulde ikke gjort mig tvilende, Alfred.
Allmers
.
Vilde det været ret af mig, om jeg havde lad’t
dig gå gennem livet med tomme forestillinger?
Rita
.
Det havde været bedre for mig. For så havde jeg
da havt noget at fortrøste mig til. Nu går jeg
her og véd hverken ud eller ind.
Allmers

( ser skarpt på hende)
Om du nu havde valget –. Om du kunde følge
Eyolf did hen, hvor han nu er –?
Rita
.
Ja? Hvad så?
Allmers
.
Om du havde fuld forvissning om at du vilde
Faksimile
legg: 31, blad: [1]r

31.
117.

finde ham igen, – kende ham, – forstå ham –?
Rita
.
Ja, ja; hvad så?
Allmers
.
Vilde du så frivillig gøre springet over til ham?
Frivillig gå bort fra alt dette her? Gi’ afkald på
hele jordlivet? Vilde du det, Rita?
Rita

(sagte)
Nu straks?
Allmers
.
Ja; nu idg idag. I denne time. Svar mig på
det. Vilde du?
Rita

(nølende)
Å, jeg véd ikke, Alfred. – Nej; jeg tror, jeg først
vilde bli’ nogen tid her hos dig.
Allmers
.
For min skyld?
Rita
.
Ja, bare for din skyld.
Allmers
.
Faksimile
legg: 31, blad: [1]v
118.
Men så bagefter da? Vilde du så –? Svar!
Rita
.
Å, hvad skal jeg svare på sligt? Jeg kunde jo
ikke gå ifra dig. Aldrig! Aldrig!
Allmers
.
Men om nu jeg gik til Eyolf? Og du havde den
fuldeste forvissning om at du skulde træffe både
ham og mig der. Vilde du så komme over til
os?
Rita
.
Jeg vilde nok. Å, <...> så gerne! Så gerne! Men –
Allmers
.
Nå?
Rita

(stønner sagte)
Jeg kunde det ikke, – det føler jeg. Nej, nej; jeg kun-
de det sletikke! Ikke for al himlens herlighed!
Allmers
.
Ikke jeg heller.
Rita
.
Nej, ikke sandt, Alfred! Du kunde det ikke,
du, heller!
Faksimile
legg: 31, blad: [2]r
119.
Allmers
.
Nej. For her, i jordlivet, hører vi levende hjem-
me.
Rita
.
Ja, ˹her˺ er den slags lykke, som vi forstår.
Allmers

(mørkt)
Å, lykken, – lykken, du –
Rita
.
Du mener vel, at lykken, – den finder vi aldrig
mere. ( ser spørgende på ham) Men ifald –? ( hæf-
tig )
Nej, nej; jeg tør ikke sige det! Ikke tænke det
engang.
Allmers
.
Jo, sig det. Sig det bare, Rita.
Rita

(nølende)
Kunde vi ikke prøve på –? Skulde det ikke
være gørligt at vi kunde glemme ham?
Allmers
.
Glemme Eyolf.
Rita
.
Faksimile
legg: 31, blad: [2]v
120.
Glemme angeren og naget, mener jeg.
Allmers
.
Kunde du ønske det?
Rita
.
Ja. Ifald det var gørligt. (i udbrud) For dette
her, – det bærer jeg ikke i længden! Å, kan vi da
ikke finde på noget, som der er glemsel i!
Allmers

(ryster på hodet)
Hvad skulde vel det være?
Rita
.
Kunde vi ikke prøve med at rejse langt bort?
Allmers
.
Fra hjemmet? Du, som ikke trives noget andet
sted end just netop her.
Rita
.
Nå, så sé mange mennesker hos os da? Føre
stort hus. Kaste os ind i noget, som kunde dø-
ve og dulme.
Allmers
.
Sligt liv ligger ikke for mig. – Nej, – så fik jeg
heller prøve på at ta’ mit arbejde op igen.
Faksimile
legg: 32, blad: [1]r
32.
121.
Rita

(hvast)
Dit arbejde? Det, som så tidt har stået som
væg og mur imellem os?
Allmers

(langsomt, ser stivt på hende)
Der må altid være væg og mur imellem os to
herefter.
Rita
.
Hvorfor må det –?
Allmers
.
Hvem véd, om ikke store, åbne barneøjne ser
på os d<...> nat og dag.
Rita

(sagte, gysende)
Alfred, – dette er forfærdeligt at tænke sig!
Allmers
.
Vor kærlighed har været som en fortærende brand.
Nu må den være sluknet –
Rita

(imod ham)
Sluknet!
Faksimile
legg: 32, blad: [1]v
122.
Allmers

(hårdt)
Den er sluknet, – i en af os.
Rita

(som forstenet)
Og det tør du sige <...> mig!
Allmers

(mildere)
Den er død, Rita. Men i det, som jeg nu, i med-
skyldighed og bodstrang, føler for dig, – i det skim-
ter jeg ligesom en opstandelse –
Rita

(voldsom)
Å , jeg bry’r mig ikke om nogen opstandelse!
Allmers
.
Rita!
Rita
.
Jeg er et varmblodigt menneskebarn, jeg! Går
ikke omkring og døser, – med fiskeblod i årer-
ne. (vrider sine hænder) Og så være stængt
inde på livstid – i anger og nag! Stængt inde
med en, som ikke længer er min, min, min!
Faksimile
legg: 32, blad: [2]r
123.
Allmers
.
Det måtte ende engang, Rita.
Rita
.
Måtte det ende! Det, som begyndte mel-
lem os i slig en mødende kærlighed!
Allmers
.
Min kærlighed var ikke mødende fra først
af.
Rita
.
Hvad følte ˹du˺ da allerførst for mig?
Allmers
.
Skræk.
Rita
.
Det kan jeg forstå. Men hvorledes vandt jeg
dig da alligevel?
Allmers

(dæmpet)
Du var så fortærende dejlig, Rita.
Rita

( ser prøvende på ham)
Det alene var det altså? Sig det, Alfred!
Det alene?
Faksimile
legg: 32, blad: [2]v
124.
Allmers

(med overvindelse)
Nej; der var noget ved siden af også.
Rita

(i udbrud)
Jeg aner, hvad det var for noget! Det var «gul-
det og de grønne skoge», som du siger. Var det
så, Alfred?
Allmers
.
Ja.
Rita

( ser dybt bebrejdende på ham)
Hvor kunde, – hvor kunde du det!
Allmers
.
Jeg havde Asta at tænke på.
Rita

( hæftig )
Asta, ja! (bittert) Det var altså i grunden Asta,
som førte os to sammen.
Allmers
.
Hun vidste af ingenting. Hun aner det end
ikke den dag idag.
Faksimile
legg: 33, blad: [1]r
33.
125.
Rita

(afvisende)
Det var Asta alligevel! (smiler med et hånligt
sideblik)
Eller nej, – lille Eyolf var det. Lille
Eyolf, du!
Al{me}lmers
.
Eyolf –?
Rita
.
Ja, kaldte du hende ikke Eyolf før? Jeg synes,
du sa’ det engang, – i en lønlig stund. (går nær-
mere)
Mindes du den – den fortærende dejlige
stund, Alfred?
Allmers

(viger tilbage, som i s<...> gru)
Jeg mindes ingenting! Vil ingenting mindes!
Rita

(følger efter ham)
Det var i den stund, – da d{e}in anden lille Eyolf
blev krøbling!
Allmers

(dumpt, støtter sig til bordet)
Gengældelsen.
Faksimile
legg: 33, blad: [1]v
126.
Rita

(truende)
Ja, gengældelsen!
(Asta og Borghejm kommer tilbage ved båd-
skuret. Hun bærer nogle vandliljer i hånden)
Rita

(behersket)
Nå, Asta, – har så du og herr Borghejm fået
tale rigtig ud sammen?
Asta
.
Å ja, – så nogenlunde.
( Hun sætter paraplyen fra sig og lægger blom-
sterne på en stol)
Borghejm
.
Frøken Allmers ˹har været˺ var svært ordk{ <...> }nap på turen.
Rita
.
Nej, har hun det? Ja, da har Alfred og jeg fået
tale ud sammen så det forslår –
Asta

( ser spændt på dem begge)
Hvad er det for noget –?
Rita
.
Faksimile
legg: 33, blad: [2]r
127.
– så det forslår for hele livet, siger jeg. (afbry-
dende)
Men kom så og lad os gå op, d alle fire.
Vi må ha’ selskab om os herefter. Alfred og
jeg klarer det ikke alene.
Allmers
.
Ja, gå bare foran, I andre. (vender sig)
Men dig må jeg først tale et ord med, Asta.
Rita

( ser på ham)
Så? – Nå ja, kom De med mig da, herr Borg-
hejm.
(Rita og Borghejm går opover skogstien)
Asta

(i angst)
Alfred, hvad er der på færde!
Allmers

(mørk)
Der er det, at jeg holder det ikke længer ud
her.
Asta
.
Her! Sammen med Rita, mener du?
Allmers
.
Faksimile
legg: 33, blad: [2]v
128.
Ja. Rita og jeg kan ikke bli’ ved at leve
sammen.
Asta

(ryster ham i armen)
Men, Alfred, – sig da ikke noget så for-
færdeligt!
Allmers
.
Det er sandt, som jeg siger. Vi går her og gør
hinanden onde og stygge.
Asta

(smærtelig bevæget)
Å, aldrig, – aldrig havde jeg da anet noget
sligt!
Allmers
.
Det er heller ikke gået op for mig før idag.
Asta
.
Og nu vil du –! Ja, hvad vil du da egent-
lig, Alfred?
Allmers
.
Jeg vil rejse fra det hele her. Langt bort
fra det altsammen.
Asta
.
Faksimile
legg: 34, blad: [1]r
34.
129.
Og stå så ganske alene i verden?
Allmers

(nikker)
Ligesom før, ja.
Asta
.
Men du er ikke skikket til at stå alene!
Allmers
.
Å jo. Før var jeg det da ialfald.
Asta
.
Ja før, ja. Dengang havde du jo mig hos dig.
Allmers

(vil tage hendes hånd)
Ja. Og det er dig, Asta, som jeg nu tyer hjem
til igen.
Asta

(undviger ham)
Til mig! Nej, nej, Alfred! Det er så rent u-
muligt.
Allmers

( ser tungt på hende)
Borghejm står altså ivejen alligevel?
Asta
Faksimile
legg: 34, blad: [1]v

130.

(ivrig)
Nej, nej; det gør han ikke! Du ta’r fejl i det!
Allmers
.
Godt. Så kommer jeg til dig, – du kære, kære
søster. Jeg til dig igen. Hjem til dig for at
renses og forædles fra samlivet med –
Asta

(oprørt)
Alfred, – du forsynder dig imod Rita!
Allmers
.
Jeg har forsyndet mig imod hende. Men ikke i
dette. Å , tænk dig dog om, Asta! Hvorledes
var ikke samlivet mellem dig og mig? Var det
ikke som en eneste høj helligdag fra først til
sidst?
Asta
.
Jo, det var det, Alfred. Men sligt kan ikke le-
ves om igen.
Allmers

(bittert)
Mener du, at ægteskabet har så ubodelig
fordærvet mig?
Faksimile
legg: 34, blad: [2]r
131.
Asta

(rolig)
Nej, det mener jeg ikke.
Allmers
.
Ja, så vil vi to leve vort fordums liv om igen.
Asta

(bestemt)
Det kan vi ikke, Alfred.
Allmers
.
Jo, vi kan. For en brors og en søsters kærlig-
hed –
Asta

(spændt)
Hvad den?
Allmers
.
Det forhold er det eneste, som ikke står under
forvandlingens lov.
Asta

(sagte, bævende)
Men hvis nu det forhold ikke –
Allmers
.
Ikke –?
Faksimile
legg: 34, blad: [2]v
132.
Asta
.
– ikke er vort forhold?
Allmers

(stirrer forbauset på hende)
Ikke vort? Kære, hvad mener du med det?
Asta
.
Det er bedst at jeg siger dig det straks, Alfred.
Allmers
.
Ja, ja, sig det bare!
Asta
.
Brevene til mor –. De, som ligger i mappen –
Allmers
.
Ja vel?
Asta
.
Dem skal du ta’ og læse – når jeg er rejst.
Allmers
.
Hvorfor skal jeg det?
Asta

(kæmpende med sig selv)
Jo, for så vil du se at –
Allmers
.
Nå!
Faksimile
legg: 35, blad: [1]r
35.
133.
Asta
.
– at jeg ikke har ret til at bære – din fars
navn.
Allmers

(tumler tilbage)
Asta! Hvad er det for noget, du siger!
A{ <...> }sta
.
Læs brevene. Så vil du sé det. Og forstå det. –
Og kanske ha’ tilgivelse – for mor, også.
Allmers

(griber sig til hodet)
Jeg kan ikke fatte dette her. Ikke holde tanken
fast. Du, Asta, – du skulde altså ikke være –
Asta
.
Du er ikke min bror, Alfred.
Allmers

(raskt, halvt trodsig, ser på hende)
Nå, men hvad ændrer det så egentlig i for-
holdet mellem os? Ingenting i grunden.
Asta

(ryster på hodet)
Alt ændrer det, Alfred. Vort forhold er ikke
Faksimile
legg: 35, blad: [1]v

134.

brors og søsters.
Allmers
.
Nej-nej. Men lige helligt for det. Vil altid
bli’ lige helligt.
Asta
.
Glem ikke, – at det er under forvandlingens
lov, – som du sa’ nu nylig.
Allmers

( ser forskende på hende)
Mener du dermed at –?
Asta

(stille, varmt bevæget)
Ikke et ord mere, – du kære, kære Alfred. –
(tager blomsterne fra stolen) Ser du disse
vandliljerne her?
Allmers

(nikker langsomt)
Det er af den slags, som skyder op, – dybt
nede fra bunden.
Asta
.
Jeg plukked dem i tjernet. Der, hvor det fly-
der ud i fjorden. (rækker dem frem) Vil du
Faksimile
legg: 35, blad: [2]r

13{6}5.

ha’ dem, Alfred?
Allmers

(tager dem)
Tak.
Asta

(med tårefyldte øjne)
De er so{n}m en sidste hilsen til dig fra – fra
lille Eyolf.
Allmers

( ser på hende)
Fra Eyolf derude? Eller f{ <...> }ra dig?
Asta

(sagte)
Fra os begge. (tager paraplyen) Kom så med
op til Rita.
( Hun går opad skogstien)
Allmers

(henter sin hat fra bordet og hvisker t{ <...> }ungt)
Asta. Eyolf. Lille Eyolf –!
( Han følger opover stien)

Faksimile
legg: 35, blad: [2]v
13{7}6.
Tredje akt.
(En kratbevokset højde i haven hos Allmers.
Brat styrt{ <...> }ning med rækværk mod baggrun-
den og en nedgangstrappe på venstre side.
Vid udsigt over fjorden, som ligger dybt nede.
En flagstang med snorer men uden flag
står ved rækværket. I forgrunden til højre
et lysthus, dækket af slyngvækster og vild
vin. En bænk udenfor. Det er sén sommer-
aften med klar him{e}mel. Tiltagende halv-
mørke.)
(Asta sidder på bænken med hænderne
i skødet. Hun er iført overtøj og hat, har sin
parasol ved siden af sig og en liden rejse-
taske i en rem over skuldren.)
(Borghejm kommer op fra baggrunden til
venstre. Også han har en rejsetaske over skuldren.
På armen bærer han et sammenrullet flag.)
Faksimile
legg: 36, blad: [1]r
36.
137.
Borghejm

(får øje på Asta)
Å, heroppe holder De altså til?
Asta
.
Jeg sidder og ser udover for sidste gang.
Borgheim
.
Så var det jo godt at jeg kikked her op også.
Asta
.
Har De gået og ledt efter mig?
Borghejm
.
Ja, jeg har. Jeg vilde gerne sige Dem farvel – for
denne gang. Ikke for den sidste, håber jeg.
Asta

(smiler svagt)
De er ihærdig, De.
Borghejm
.
Det må en vejbryder være.
Asta
.
Så De noget til Alfred? Eller Rita?
Borghejm
.
Ja, jeg så dem begge to.
Asta
.
Faksimile
legg: 36, blad: [1]v
138.
Sammen?
Borghejm
.
Nej. De er hver på sin kant .
Asta
.
Hvad skal De gøre med det flaget?
Borghejm
.
Fru Rita bad mig gå op og hejse det.
Asta
.
Hejse flag nu?
Borghejm
.
På halv stang. Det skal vaje både nætter og
dage, sa’ hun.
Asta

(sukker)
Stakkers Rita. Og stakkers Alfred.
Borghejm

(beskæftiget med flaget)
Har De hjerte til at rejse fra dem? Ja, jeg spør’.
For jeg ser , De er rejseklædt.
Asta

(med lav stemme)
Jeg rejse.
Faksimile
legg: 36, blad: [2]r
139.
Borghejm
.
Ja, når De , så –
Asta
.
Og De rejser jo også inat.
Borghejm
.
Jeg må også. Jeg går med toget. Gør De også
det?
Asta
.
Nej. Jeg ta’r ind med dampskibet.
Borghejm

(skotter hen til hende)
Hver sin vej altså.
Asta
.
Ja.
( Hun sidder og ser til medens han hejser flaget
halvt på stangen. Når han er færdig, går han
hen til hende)
Borghejm
.
Frøken Asta, – De kan ikke tænke Dem, hvor
jeg sørger over lille Eyolf.
Asta

( ser op til ham)
Faksimile
legg: 36, blad: [2]v
140.
Ja, det er jeg viss på at De gør.
Borghejm
.
Og det kendes så pinefuldt. For i grunden ligger
det sletikke for mig, det, at sørge.
Asta

(retter øjnene mod flaget)
Med tiden driver det over, – altsammen. Alle
sorgerne.
Borghejm
.
Alle? Tror De det?
Asta
.
Ligesom et bygevejr. Når De bare kommer langt
bort, så –
Borghejm
.
Det måtte være bra’ langt bort, det.
Asta
.
Og så har De jo det store, nye vejarbejdet også.
Borghejm
.
Men ingen til at hjælpe mig i det.
Asta
.
Å jo visst har De da så.
Borghejm
Faksimile
legg: 37, blad: [1]r

37.
141.

(ryster på hodet)
Ingen. Ingen til at dele glæden med. For det
er mest glæden, det gælder.
Asta
.
Ikke møjen og besværet?
Borghejm
.
Pyt, – sligt noget kan en sagtens altid komme
ud over alene.
Asta
.
Men glæden, – den må deles med nogen, me-
ner De?
Borghejm
.
Ja, hvad lykke var der ellers i det at være glad?
Asta
.
Å nej, – der kan være noget i det.
Borghejm
.
Nå, naturligvis kan en jo gå sådan til en tid ˹gå˺ og
være glad indeni sig selv. Men det forslår ikke
i længden. Nej, glæden, den må man være
to om.
Asta
.
Altid bare to? Aldrig flere? Aldrig mange?
Faksimile
legg: 37, blad: [1]v
142.
Borghejm
.
Nå, sé , – det er nu på en anden måde, det. –
Frøken Asta, – kan De altså virkelig ikke be-
slutte Dem til at dele lykke og glæde og – og møje
og besvær med en , – med en eneste en alene?
Asta
.
Jeg har prøvet det – engang.
Borghejm
.
Har De!
Asta
.
Ja, i al den tid, da min bror, – da Alfred og jeg
boede sammen.
Borghejm
.
Nå, med Deres bror, ja. Det er jo noget ganske
andet. Det synes jeg må være mere at kalde for
fred end for lykke, det.
Asta
.
Dejligt var det alligevel.
Borghejm
.
Ja sé , – allerede bare det synes De var dejligt.
Men tænk så, – hvis han nu ikke havde været Deres
bror!
Faksimile
legg: 37, blad: [2]r
143.
Asta

(vil rejse sig men bliver siddende)
Så havde vi jo aldrig levet sammen. For jeg
var barn dengang. Og han næsten også.
Borghejm

(lidt efter)
Var den så dejlig, den tiden?
Asta
.
Ja, det kan De tro, den var.
Borghejm
.
Opleved De da noget rigtig lyst og lykkeligt
dengang?
Asta
.
Å ja, så mege{n}t. Så utrolig meget.
Borghejm
.
Fortæl mig lidt om det, frøken Asta.
Asta
.
Bare småting i grunden.
Borghejm
.
Således som –? Nå?
Asta
.
Således som den gang, da Alfred havde fået
Faksimile
legg: 37, blad: [2]v

144.

sin examen. Og havde stået sig så godt. Og når
han så lidt efter lidt fik en post ved en eller anden
skole. Eller når han sad og skrev på en afhand-
ling. Og læste den op for mig. Og så s{ <...> }iden fik
den trykt i et tidsskrift.
Borghejm
.
Ja, jeg skønner nok at det må ha’ været et dej-
ligt, fredeligt liv. To søskende, som deler glæden.
(ryster på hodet) Ikke begriber jeg at Deres bror
kunde gi’ slip på Dem, Asta!
Asta

(i undertrykt bevægelse)
Alfred gifted sig jo.
Borghejm
.
Var ikke det svært for Dem?
Asta
.
Jo; i førstningen. Jeg syntes, at jeg rent havde
mistet ham med det samme.
Borghejm
.
Nå, heldigvis, det havde De da ikke.
Asta
.
Nej.
Faksimile
legg: 38, blad: [1]r
38.
145.
Borghejm
.
Men alligevel. At han kunde det. Gifte sig,
mener jeg. Når han kunde fået beholde Dem
hos sig alene!
Asta

( ser hen for sig)
Han var vel under forvandlingens lov,
kan jeg tænke.
Borghejm
.
Forvandlingens lov?
Asta
.
Alfred kalder det så.
Borghejm
.
Pyt, – slig en dum lov, som det må være! Den
loven tror jeg ikke et gran på.
Asta

(rejser sig)
De kan nok med tiden komme til at tro
på den.
Borghejm
.
Aldrig i verden! (indtrængende) Men hør
nu her, frøken Asta! Vær nu fornuftig – for en
Faksimile
legg: 38, blad: [1]v

146.

gangs skyld. I dette stykke, mener jeg –
Asta

(afbrydende)
Å nej, nej, – lad os bare ikke komme ind på <...>
det igen!
Borghejm

(vedbliver som før)
Jo, Asta, – jeg kan umulig slippe Dem så let.
Nu har jo Deres bror fået det altsammen, som han
hel˹s˺ t vilde ha’ det. Lever sit liv nokså tilfreds uden
Dem. Savner Dem sletikke. – Ogdet til – det,
som med et eneste slag forandrer De{ <...> }res hele stil-
ling herude –
Asta

(farer sammen)
Hvad mener De med det?
Borghejm
.
Barnet, som er revet bort. Hvad ellers?
Asta

(fatter sig)
Lille Eyolf er borte, ja.
Borghejm
.
Faksimile
legg: 38, blad: [2]r
147.
Og hvad har De så egentlig mere at gøre her?
De har ikke længer den stakkers lille gutten at
ta’ Dem af. Ingen pligter, – ingen opgaver her i
nogen retning –
Asta
.
Å, jeg be’r Dem, kære Borghejm, – træng da
ikke så hårdt ind på mig!
Borghejm
.
Jo; jeg måtte jo være gal, om jeg ikke for-
søgte det yderste. En af dagene rejser jeg væk
fra byen. Får kanske ikke træffe Dem der inde.
Får kanske ikke sé Dem igen på lange, lange
tider. Og hvem véd, hvad der kan ské i mel-
lemtiden?
Asta

(smiler alvorlig)
Er De ræd for forvandlingens lov alligevel?
Borghejm
.
Nej, det er jeg sletikke. ( lér bittert) Og der er jo
ikke noget at forvandle heller. Ikke hos Dem
mener jeg. For De bry’r Dem nok ikke stort om
mig, kan jeg skønne.
Faksimile
legg: 38, blad: [2]v
148.
Asta
.
Det véd De godt at jeg gør.
Borghejm
.
Ja, men ikke på langt nær nok. Ikke slig,
som jeg vil ha’ det. ( hæftigere ) Herregud, As-
ta, – frøken Asta, – dette her er da så galt af
Dem, som vel tænkes kan! Lidt bortenfor i-
dag og imorgen ligger kanske hele livslykken
og venter på os. Og så la’r vi den ligge! Kom-
mer vi ikke til at angre på det, Asta?
Asta
.
Ve
(stille)
Véd ikke. Men vi får la’ alle lyse mulighe-
der ligge alligevel.
Borghejm

( ser behersket på hende)
Altså skal jeg bygge mine veje alene?
Asta

(varmt)
Å, om jeg så sandt kunde få være med
Dem om det! Hjælpe Dem i <...> møjen. Dele
glæden med Dem –
Faksimile
legg: 39, blad: [1]r
39.
149.
Borghejm
.
Vilde De det, – ifald De kunde?
Asta
.
Ja. Da vilde jeg det.
Borghejm
.
Men De kan ikke?
Asta

( ser ned for sig)
Vilde De nøjes med at ha’ mig halvt?
Borghejm
.
Nej. Helt og holdent må jeg ha’ Dem.
Asta

( ser på ham og siger stille)
Så kan jeg ikke.
Borghejm
.
Farvel da, frøken Asta.
( Han vil gå. Allmers kommer op på højden
fra venstre i baggrunden. Borghejm standser)
Allmers

(endnu ved opgangen, dæmpet, peger hen)
Sidder Rita derinde i lysthuset?
Borghejm
.
Faksimile
legg: 39, blad: [1]v
150.
Nej; her er ingen andre end frøken Asta.
(Allmers kommer nærmere)
Asta

(imod ham)
Skal jeg gå ned og sé efter hende? Få hende
herop kanske ?
Allmers

(afværgende)
Nej, nej, nej, – lad bare være. (til Borghejm)
Er det Dem, som har hejst flaget der?
Borghejm
.
Ja. Fru Rita bad mig om det. Det var der-
for jeg gik herop.
Allmers
.
Og inat rejser De jo?
Borghejm
.
Ja. Inat rejser jeg for alvor.
Allmers
.
(med et blik mod Asta)
Og har sikret Dem godt rejsefølge, kan jeg
forstå.
Borghejm
Faksimile
legg: 39, blad: [2]r

151.

(ryster på hodet)
Jeg rejser alene.
Allmers

(studser)
Alene!
Borghejm
.
Så rent alene.
Allmers

(tankespredt)
Ja så?
Borghejm
.
Og blir alene også.
Allmers
.
Der er noget grufuldt i det at være alene. Det
ligesom isner igennem mig –
Asta
.
Å men, Alfred, du er da ikke alene, du!
Allmers
.
Der kan være noget grufuldt i det også, Asta.
Asta

(beklemt)
Å, tal da ikke så! Tænk da ikke så!
Faksimile
legg: 39, blad: [2]v
152.
Allmers

(uden at høre på hende)
Men når du altså ikke rejser med –? Når der
ingenting er, som binder dig? Hvorfor vil du
så ikke bli’ herude hos mig – og hos Rita?
Asta

(urolig)
Nej, for det kan jeg ikke. Jeg må så nødven-
dig ind til byen nu.
Allmers
.
Men bare ind til byen, Asta. Hører du det?!
Asta
.
Ja.
Allmers
.
Og så lover du mig at du kommer snart herud
igen.
Asta
.
(hurtig)
Nej, nej, det tør jeg ikke love dig for det første.
Allmers
.
Godt. Som du vil. Så træffes vi altså der
inde da.
Faksimile
legg: 40, blad: [1]r
40.
153.
Asta

(bedende)
Men, Alfred, du da bli’ hjemme hos Rita
nu!
Allmers

(uden at svare, vender sig til Borghejm)
Det turde være bedst for Dem, det, at De ikke
har noget rejsefølge endnu.
Borghejm

(uvillig)
Å, hvor kan De da sige sligt noget!
Allmers
.
Jo, for De kan aldrig vide, hvem De kanske kun-
de komme til at møde bagefter. Undervejs.
Asta

(uvilkårligt)
Alfred!
Allmers
.
Den rigtige rejsekammerat. Når det er for
sent. For sent.
Asta

(sagte, bævende)
Faksimile
legg: 40, blad: [1]v
15{5}4.
Alfred! Alfred!
Borghejm

( ser vekselvis på dem)
Hvad betyder det? Jeg forstår ikke –
(Rita kommer op fra venstre i baggrunden)
Rita

(klagende)
Å, gå da ikke fra mig allesammen!
Asta

(møder hende)
Du vilde ˹jo˺ helst være alene, sa’ du –
Rita
.
Ja, men jeg tør ikke. Det ta’r til at mørkne
så stygt. Jeg synes, der er store, åbne øjne,
som ser på mig!
Asta

(blødt, deltagende)
Om nu så var, Rita? De øjnene skulde du ik-
ke være ræd for.
Rita
.
Tænk, at du kan sige det! Ikke ræd!
Allmers
,
Faksimile
legg: 40, blad: [2]r

15{6}5.

(indtrængende)
Asta, jeg be’r dig, – for alt i verden, – bliv her –
hos Rita!
Rita
.
Ja! Og hos Alfred også! Gør det! Gør det,
Asta!
Asta

(kæmpende)
Å, jeg vilde så usigelig gerne –
Rita
.
Nå, så gør det da! For Alfred og jeg kan ikke
gå alene gennem sorgen og savnet.
Allmers

(mørkt)
Sig heller – gennem naget og kvalen.
Rita
.
Ja, hvad du end vil kalde det, – så bærer vi det
ikke alene, vi to. Å, Asta, jeg be’r dig så bønligt!
Bliv her og hjælp os! Vær os i Eyolfs sted –
Asta

(viger)
Eyolfs –!
Faksimile
legg: 40, blad: [2]v
15{7}6.
Rita
.
Ja, må hun ikke gerne det, Alfred?
Allmers
.
Hvis hun vil og kan.
Rita
.
Du kaldte hende jo din lille Eyolf før. (griber
hendes hånd)
Herefter skal du være vor Eyolf,
Asta! Eyolf, ligesom du før var.
Allmers

(i dulgt bevægelse)
Bliv – og del livet med os, Asta. Med Rita.
Med mig. Med mig, – din bror!
Asta

(besluttet, rykker hånden til sig)
Nej. Jeg kan ikke. (vender sig) Borghejm, – hvad
tid går dampbåden?
Borghejm
.
Nu snart.
Asta
.
Så må jeg ombord. Vil De være med mig?
Borghejm

(i ˹dæmpet˺ stille glædesudbrud)
Faksimile
legg: 41, blad: [1]r
41.
157.
Om jeg vil! Ja, ja, ja!
Asta
.
Så kom da.
Rita

(langsomt)
Ah, således. Ja, da kan du jo ikke bli’ hos os.
Asta

(kaster sig om hendes hals)
Tak for alt, Rita! (går hen og griber Allmers’s
hånd)
Alfred, – farvel! Tusend, tusend gange
farvel!
Allmers

(sagte, i spænding)
Hvad er dette her, Asta? Det ser jo ud som
en flugt.
Asta

(i stille angst)
Ja, Alfred, – det er også en flugt.
Allmers
.
En flugt – fra mig!
Asta

(hviskende)
Faksimile
legg: 41, blad: [1]v
158.
En flugt fra dig – og fra mig selv.
Allmers

(viger tilbage)
Ah –!
(Asta iler nedover i baggrunden. Borghejm
svinger hatten og følger hende)
(Rita læner sig mod indgange{ <...> }n til lysthuset.
Allmers går hen til rækværket og står der og
ser udover fjorden . Ophold)
Allmers
[HIS: Sceneanvisning mangler i KBK Collin 262, 4°, IV.2.] .
Nu kommer dampskibet. Sé der, Rita.
Rita
.
Jeg tør ikke sé på det.
Allmers
.
Tør du ikke?
Rita
.
Nej. For det har et rødt øje. Og et grønt et og-
så. Store gloende øjne.
Allmers
.
Å, det er jo bare lygterne, véd du.
Rita
.
Herefter er det øjne. For mig. De stirrer og
Faksimile
legg: 41, blad: [2]r

159.

stirrer ud fra mørket. – Og ind i mørket også.
Allmers
.
Nu lægger det til land.
Rita
.
Hvorhenne lægger det til iaften da?
Allmers

(nærmere)
Ved bryggen, som det { <...> }plejer, kære –
Rita
,
(retter sig op)
Hvor kan det da lægge til der!
Allmers
.
Det det jo.
Rita
.
Men det var jo der at Eyolf –! Hvor kan så de
folk lægge til der?
Allmers
.
Ja, livet er ubarmhjertigt, Rita.
Rita
.
Menneskene er hjerteløse. De ta’r ingen hen-
syn. Hverken til de levende eller til de døde.
Allmers
:
Faksimile
legg: 41, blad: [2]v
160.
Det har du ret i. Livet, det går sin gang, det.
Akkurat som om ingen verdens ting var hændt.
Rita

( ser hen for sig)
Der er jo heller ingen ting hændt. Ikke for de
andre. Bare for os to.
Allmers

(i vågnende smærte)
Ja, Rita, – så unyttigt var det at du fødte ham
i vé og vånde. For nu er han borte igen – uden
spor efter sig.
Rita
.
Bare krykken blev berget.
Allmers
,
( hæftig )
Ti da! Lad mig ikke høre det ord!
Rita

(klagende)
Å, jeg kan ikke bære den tanke at vi ikke har
ham mere.
Allmers

(koldt og bittert)
Faksimile
legg: 42, blad: [1]r
42.
161.
Du kunde så godt undvære ham, mens du
havde ham. Hele halve dage så du ham ikke
for dine øjne.
Rita
.
Nej, for da vidste jeg jo at jeg kunde få sé
ham hvad tid jeg bare vilde.
Allmers
.
Ja, slig har vi ˹ gået her og˺ sløset væk det korte samvær
med lille Eyolf.
Rita

(lytter, i angst)
Hører du, Alfred! Nu ringer det igen!
Allmers

( ser udover)
Det er dampskibet som ringer. Det skal til at
gå.
Rita
.
Å, det er ikke den klokken, jeg mener. Hele da-
gen har jeg hørt det ringe for ørerne. – Nu rin-
ger det igen!
Allmers

(hen til hende)
Faksimile
legg: 42, blad: [1]v
162.
Du ta’r fejl, Rita.
Rita
.
Nej, jeg hører det så tydeligt. Det lyder som
ligklokker. Langsomt. Langsomt. Og altid
de samme ord.
Allmers
.
Ord? Hvilke ord?
Rita

(nikker takten)
«Kryk-ken fly-der». «Kryk-ken fly-der». Å,
jeg synes da du også må kunne høre det.
Allmers

(ryster på hodet)
Jeg hører ingenting. Og det er ingenting
heller.
Rita
.
Ja, ja, sig hvad du vil, du. Jeg hører det så
tydeligt.
Allmers

( ser ud over rækværket)
Nu er de ombord, Rita. For nu går skibet
indover til byen.
Faksimile
legg: 42, blad: [2]r
163.
Rita
.
Nej, at du ikke hører det! «Kryken { <...> }– flyder
«Kryk-ken fly-der». «Kryk-ken – –»
Allmers

(går fremover)
Du skal ikke stå og lytte efter noget, som in-
genting er. Jeg siger at nu er Asta og Borg-
hejm ombord. Undervejs allerede. – Asta er
borte.
Rita

( ser sky på ham)
Så er vel du også snart borte da, Alfred?
Allmers

(hurtig)
Hvad mener du med det?
Rita
.
At du følger efter din søster.
Allmers
.
Har Asta sagt noget?
Rita
.
Nej. Men du sa’ selv at det var for Astas skyld
{d}at – at vi to kom sammen.
Faksimile
legg: 42, blad: [2]v
164.
Allmers
.
Ja, men du, du selv bandt mig. Ved samlivet.
Rita
.
Å, for dit sind er jeg ikke – ikke sådan – fortæren-
de dejlig længer.
Allmers
.
Forvandlingens lov kunde kanske holde os sam-
men alligevel.
Rita

(nikker langsomt)
Der er forvandling i mig nu. Det føler jeg så
pinefuldt.
Allmers
.
Pinefuldt?
Rita
.
Ja, for der er som en slags fødsel i det også.
Allmers
.
Det er det. Eller en opstandelse. Overgang til
højere liv.
Rita

( ser forsagt hen for sig)
Ja, – med forlis af hele, hele livets lykke.
Faksimile
legg: 43, blad: [1]r
43.
165.
Allmers
.
Det forlis, det er just vindingen, det.
Rita

( hæftig )
Å, talemåder! Herregud, vi er da jordmenne-
sker alligevel.
Allmers
.
Vi er lidt i slægt med hav og himmel også,
Rita.
Rita
.
Du kanske . Ikke jeg.
Allmers
.
Å jo. Du mere, end du selv véd af.
Rita

(et skridt nærmere)
Hør, Alfred, – kunde du ikke tænke på at ta’
dit arbejde op igen.
Allmers
.
Det arbejde, som du har hadet?
Rita
.
Jeg er ble’t nøjsom nu. Jeg er villig til at dele
dig med bogen.
Faksimile
legg: 43, blad: [1]v
166.
Allmers
.
Hvorfor?
Rita
.
Bare for at få beholde dig her hos mig. Så-
dan i nærheden.
Allmers
.
Å, jeg kan så lidet hjælpe dig, Rita.
Rita
.
Men kanske jeg kunde hjælpe dig.
Allmers
.
Med arbejdet, mener du?
Rita
.
Nej. Med at leve livet.
Allmers

(ryster på hodet)
Jeg synes ikke jeg har noget liv at leve.
Rita
.
Nå, så med at bære livet da.
Allmers
,
(mørkt, hen for sig)
Jeg tror det var bedst for os begge, om vi skiltes.
Rita
Faksimile
legg: 43, blad: [2]r

167.

( ser forskende på ham)
Hvor vilde du så ty hen? Kanske til Asta
alligevel?
Allmers
.
Nej. Aldrig til Asta herefter.
Rita
.
Hvor hen da?
Allmers
.
Op i ensomheden.
Rita
.
Op mellem fjeldene? Er det det, du mener?
Allmers
.
Ja.
Rita
.
Men dette her er jo bare drømmerier, Alfred!
Der oppe kunde du jo ikke leve.
Allmers
.
Did op drages jeg alligevel nu.
Rita
.
Hvorfor? Sig mig det!
Allmers
.
Sæt dig. Så skal jeg fortælle dig noget.
Faksimile
legg: 43, blad: [2]v
168.
Rita
.
Noget, som er hændt dig deroppe?
Allmers
.
Ja.
Rita
.
Og som du fortied for Asta og mig{!}?
Allmers
.
Ja.
Rita
.
Å, du går så stille med alting. Det skulde
du ikke.
Allmers
.
Sæt dig der. Så skal jeg fortælle dig det.
Rita
.
Ja, ja, – lad mig høre!
( Hun sætter sig på bænken ved lysthuset)
Allmers
.
Jeg var alene deroppe. Midt inde i højfjeldene.
Så kom jeg til et stort, øde fjeldvand. Og det van-
det måtte jeg over. Men det kunde jeg ikke. For
der var hverken båd eller mennesker.
Rita
.
Faksimile
legg: 44, blad: [1]r
44.
169.
Nå? Og{?}så?
Allmers
.
Så gik jeg på egen hånd ind i en sidedal.
For der mente jeg at jeg skulde komme frem over
højderne og mellem tinderne. Og ned igen til
den anden side af vandet.
Rita
.
Å, så gik du dig visst vild, Alfred!
Allmers
.
Ja; jeg tog fejl af retningen. For vej eller sti
var der ikke. Og jeg gik hele dagen. Og hele
den næste nat også. Og til slut trode jeg aldrig
jeg skulde komme frem til mennesker mere.
Rita
.
Ikke hjem til os? Å, da véd jeg visst at dine
tanker gik hid.
Allmers
.
Nej, – de gjorde ikke det.
Rita
.
Ikke?
Allmers
.
Nej. Det var så besynderligt. Både du og Eyolf
Faksimile
legg: 44, blad: [1]v

170.

var kommet så langt, langt bort fra mig, syn-
tes jeg. Og det var Asta også.
Rita
.
Men hvad tænkte du da på?
Allmers
.
Jeg tænkte ikke. Jeg gik der og slæbte mig
frem langs styrtningerne, – og nød dødsfor-
nemmelsens fred og velbehag.
Rita

(springer op)
Å, brug da ikke slige ord om det grufulde!
Allmers
.
Jeg kendte det så. Slet ingen angst. Jeg syn-
tes at der gik jeg og døden som to gode rejse-
kammerater. Det var så rimeligt, – så ligetil, alt-
sammen, syntes jeg dengang. I min slægt plejer
jo ikke folk at bli’ gamle{.}–
Rita
.
Å, ti da bare stille med sligt, Alfred! For du
kom jo altså godt fra det alligevel.
Allmers
.
Ja; så med en gang var jeg fremme. På den
Faksimile
legg: 44, blad: [2]r

171.

anden side af vandet.
Rita
.
Det har været en nat i rædsel for dig, Alfred. Men
nu bagefter vil du ikke vedstå det for dig selv.
Allmers
.
Den nat løfted mig til beslutning. Og så var det
at jeg vendte om og gik lige hjemover. Til Eyolf.
Rita

(sagte)
For sent.
Allmers
.
Ja. Og da så – kammeraten kom og tog ham –.
stod der gru af ham. Af det hele. Af alt det, –
som vi ikke tør gå ifra alligevel. Så jordbundne
er vi begge to, Rita.
Rita

(med et skær af glæde)
Ja, ikke sandt! Du også! (nærmere) Å, lad os ba-
re leve livet sammen så længe som muligt!
Allmers

(trækker på skuldren)
Leve livet, ja! Og ikke ha’ noget at fylde livet med.
Faksimile
legg: 44, blad: [2]v

172.

Øde og tomhed altsammen. Hvor hen jeg så
ser .
Rita

(angst)
Å, sent eller tidlig går du fra mig, Alfred!
Jeg føler det! Og jeg kan sé det på dig også!
Du går fra mig!
Allmers
.
Med rejsekammeraten, mener du?
R{ <...> }ita
.
Nej, jeg mener det, som værre er. Frivillig
går du fra mig. For du synes, det er bare her,
hos mig, at du ikke har noget at leve for.
Svar mig! Er det ikke så du tænker?
Allmers

( ser fast på hende)
Og om jeg nu tænkte så –?
(Larm og skrål som af vrede, hidsige stemmer
høres fjernt nedenunder. Allmers går til ræk-
værket)
Rita
.
Hvad er det for noget. (udbrydende) Å , du
Faksimile
legg: 45, blad: [1]r

45.
173.

skal sé , de har fundet ham!
Allmers
.
Han findes d aldrig.
Rita
.
Men hvad er det da?
Allmers

(går fremover)
Bare slagsmål, – som vanligt. om lørdagene.
Rita
.
Nede på stranden?
Allmers
.
Ja. Hele strandstedet burde ryddes. Nu er mæn-
dene kommet hjem. Drukne, som de plejer. Pry{d}gler
børnene. Hør, hvor gutterne skriger! Kvinderne
hyler om hjælp for dem –
Rita
.
Ja, skulde vi ikke få nogen ned og hjælpe dem?
Allmers

(hård og vred)
Hjælpe dem, som ikke hjalp Eyolf! Nej, lad dem
bare forgå, – ligesom de lod Eyolf forgå!
Rita
.
Faksimile
legg: 45, blad: [1]v
174.
Å, du må ikke tale så, Alfred! Ikke tænke så!
Allmers
.
Jeg kan ikke tænke anderledes. Alle de gamle
rønnerne bør rives ned.
Rita
.
Og hvad skal der så bli’ af de mange fattige
mennesker?
Allmers
.
De får ty andetsteds hen.
Rita
.
Og børnene da?
Allmers
.
Kan det ikke være så omtrent det samme, hvor
de går til grunde?
Rita

(stille, bebrejdende)
Du tvinger dig selv til slig en hårdhed, Alfred.
Allmers

( hæftig )
Det er min ret at være hård herefter! Min pligt
også!
Rita
.
Faksimile
legg: 45, blad: [2]r
175.
Din pligt?
Allmers
.
Min pligt imod Eyolf. Han må ikke ligge uhæv-
net. Kort og godt, Rita! Som jeg siger dig! Tænk
over den sag. Få hele stedet dernede jævnet med
jorden, – når jeg er borte.
Rita

( ser dybt på ham)
Når du er borte?
Allmers
.
Ja, for så har du da i alt fald noget at fylde livet
ud med. Og det må du ha’.
Rita

(fast og bestemt)
Det har du ret i. Det må jeg. Men kan du gætte,
hvad jeg vil ta’ mig til, – når du er borte?
Allmers
.
Nå, hvad er det da?
Rita

(langsomt, besluttet)
Så snart du er rejst fra mig, går jeg ned til
stranden og får alle de fattige, forkomne børn med
Faksimile
legg: 45, blad: [2]v

176.

mig her op til vort. Alle de uskikkelige gutterne –
Allmers
.
Hvad vil du gøre med dem her?
Rita
.
Jeg vil ta’ dem til mig.
Allmers
.
Vil du!
Rita
.
Ja, det vil jeg. Fra den dag, da du er rejst, skal de
være her, allesammen, – som om de var mine egne.
Allmers

(oprørt)
I vor lille Eyolfs sted!
Rita
.
Ja, i vor lille Eyolfs sted. De skal få bo i Eyolfs
stuer. De skal få læse i hans bøger. Få lege med
hans småsager. De skal skiftes til at sidde på
hans stol ved bordet.
Allmers
.
Dette her er jo det rene vanvid at høre på! Jeg véd
ikke det menneske i verden, som er mindre skik-
ket til sligt noget, end du.
Faksimile
legg: 46, blad: [1]r
46.
177.
Rita
.
Så får jeg opdrage mig til det. Oplære mig. Op-
øve mig.
Allmers
.
Hvis det er dit ramme alvor, – alt det, du der si-
ger, så må der være foregået en forvandling med dig.
Rita
.
Det er der også, Alfred. Det har du sørget for. Du
har skabt en tom plads indeni mig. Og den må
jeg prøve på at fylde ud med noget. Noget, som
kunde ligne en slags kærlighed.
Allmers

(står en stund tankefuld; ser på hende)
I grunden har vi ikke gjort meget, for de fat-
tige folk dernede.
Rita
.
Vi har ingenting gjort for dem.
Allmers
.
Knapt nok tænkt på dem engang.
Rita
.
Aldrig tænkt på dem i medfølelse.
Faksimile
legg: 46, blad: [1]v
178.
Allmers
.
Vi, som havde «guldet og de grønne skoge» –
Rita
.
Vi havde lukkede hænder for dem. Og lukke-
de hjerter også.
Allmers

(nikker)
Så det er jo kanske nokså rimeligt alligevel, at
de ikke satte livet på spil for at redde lille Ey-
olf.
Rita

(sagte)
Tænk dig om, Alfred. Er du så sikker på at – at vi
selv havde vovet det?
Allmers

(uroligt afvisende)
Men tvil da aldrig på det, Rita!
Rita
.
Å, vi er jordmennesker, du.
Allmers
.
Hvad tænker du egentlig at du vil gøre for alle de
forkomne børnene?
Faksimile
legg: 46, blad: [2]r
179.
Rita
.
Jeg får vel nærmest prøve på, om jeg kunde
mildne – og forædle deres livsskæbne.
Allmers
.
Kan du det gøre, så har ikke Eyolf været
født forgæves.
Rita
.
Og er ikke taget fra os forgæves heller.
Allmers

( ser fast på hende)
Vær klar over en ting, Rita. Det er ikke kærlig-
hed, som driver dig til dette her.
Rita
.
Nej, det er det ikke. I alle fald ikke endnu.
Allmers
.
Nå, hvad er det så egentlig?
Rita

(halvt undvigende)
Du har jo så ofte talt med Asta om det men-
neskelige ansvar –
Allmers
.
Om bogen, som du haded.
Faksimile
legg: 46, blad: [2]v
180.
Rita
.
Jeg hader den bogen endnu. Men jeg sad og
hørte på, når du fortalte. Og nu vil jeg prøve
mig videre frem selv. På min måde.
Allmers

(ryster på hodet)
Det er ikke for den ufærdige bogens skyld –
Rita
.
Nej, jeg har en grund til.
Allmers
.
Hvilken da?
Rita

(sagte, tungsindigt smilende)
Jeg vil smigre mig ind hos de store, åbne øj-
nene, ser du.
Allmers

(slået, fæster blikket på hende)
Kanske jeg kunde få være med? Og hjælpe
dig, Rita?
Rita
.
Vilde du det?
Allmers
.
Faksimile
legg: 47, blad: [1]r
47.
181.
Ja, – hvis jeg bare vidste at jeg kunde.
Rita

(nølende)
Men så måtte du jo bli’ her da.
Allmers
,.
(sagte)
Lad os forsøge, om ikke det kunde gå.
Rita

(neppe hørligt)
Lad os det, Alfred.
(Begge tier. Derpå går Allmers hen til stangen
og hejser flaget helt op. Rita står ved lysthuset
og ser stille på ham)
Allmers

(kommer fremover igen)
Det vil bli’ en tung arbejdsd{g}ag foran os, Rita.
Rita
.
Du skal sé , – der vil falde søndagsstilhed over
os en gang imellem.
Allmers

( stille bevæget )
Da fornemmer vi åndernes besøg, kanske .
Faksimile
legg: 47, blad: [1]v
182.
Rita

(hviskende)
Åndernes?
Allmers

(som før)
Ja. Da er de kanske om os, – de, som vi har
mistet.
Rita

(nikker langsomt)
Vor lille Eyolf. Og din store Eyolf også.
Allmers

(stirrer frem for sig)
Kan hænde, vi endnu engang imellem, – på
livsvejen – får se et glimt ligesom et glimt af
dem.
Rita
.
Hvor hen skal vi sé , Alfred –?
Allmers

(fæster øjnene på hende)
Opad.
Rita

(nikker bifaldende)
Faksimile
legg: 47, blad: [2]r
183.
Ja, ja, – opad.
Allmers
.
Opad, – imod tinderne. Mod stjernerne. Og
im<...>d imod den store stilhed.
Rita

(rækker ham hånden)
Tak!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her