Du er her:
Hvide heste
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [2]r
2
Udkast.
I prestegårdens dagligstue. S: og frø-
ken B: i samtale. Studenten kommer fra
spadsertur. Amtmanden og datter på besøg
og med invitation
. Den gamle forhenværende
provisor i ærende; bort. Familjen samlet.
Ritmesteren. Amtmanden med datter på
visit og med invitation; den modtages; da
skal omslaget åbenbares. Familjen alene;
talen falder på de hvide heste.
legg: , [2]v
legg: , [3]r
Faksimile
Faksimile
3
legg: , [3]v

Forklaringer

Tegnforklaring inn her