Du er her:
Hvide heste
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
legg: , blad: [1]r
1
«Hvide heste».
Han, den fine fornemme natur,
som er slået om til et frisindet syns-
punk og som alle hans tidligere ven-
ner og bekendte har trukket sig til-
bage fra. Enkemand; har været ulyk-
kelig gift med en tungsindig halvt
sindssyg kone, som til slut drukne-
de sig.
Hun, hans to døttres opdragerinde,
frigjort, varmblodig, noget hensyns-
løs men under en fin form. Betrag-
tes af omgivelserne som husets onde
ånd; er genstand for mistydning og
ba{d}gvaskelse.
Ældste datter; holder på at bukke
under for uvirksomheden og ensom-
heden; rig begavelse uden anven-
delse derfor.
Yngre datter; iagttagende; opduk-
kende lidenskaber.
Journalisten; geni, landstryger.

Forklaringer

Tegnforklaring inn her