Du er her:
[Gengangere]
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
1
Stykket blir som et billed på livet. Troen undergravet,
men det går ikke an at sige det. «Asylet» – for andres
skyld. De skal bli lykkelige – men dette er
også kun et skin – Alt er gengangere
Et hovedpunkt: Hun har været
troende og romantisk – det udviskes
ikke helt ved det senere vundne stand-
punkt – «alt er gengangere».
Det bringer en Nemesis over afkom̅et
at gifte sig af udenfor liggende grunde
selv religiøse eller moralske
Hun, det uægte barn, kan reddes ved
at giftes med – sønnen – men så –?
Faksimile
2
Han var i ungdommen forfalden og forkommet;
så trådte hun, den religiøst vakte op; hun frelste
ham; hun var rig. Han havde villet gifte sig med
en pige, som ansåes uværdig. Han fik en søn i
sit ægteskab; så vendte han tilbage til pigen;
en datter. –
<...> [HIS: Her står tekst som inngår i utgavens prosamateriale (P81219_2).]
Faksimile
3
Disse nutidens kvinder, mishandlede som
døttre, som søstre, som hustruer, ikke opdragne
efter deres beg˹avelse˺ beg{g} , holdt borte fra deres kald,
frataget deres arv, forbittrede i sindet, – disse er
det, som afgiver mødrene for den unge
generation. Hvad blir følgen?
Faksimile
4

Forklaringer

Tegnforklaring inn her