Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
En Karl
i
«Gildet paa Solhoug.»
Skuespil i 3 Akter.
Hr: Høyer. 5/12 5.5. 3die Karl. Hr: H: Brun Wieegen
Faksimile
Tredie Akt.
9de Scene.
Margit, Signe, Gudmund, Knut, Erik
Gjæster og Huuskarle.
Signe
.
Der kommer Fremmede!
10de Scene.
De Forrige. – En Karl (kommer fra Bag-
grunden)
Kongens Mænd staa udenfor; d{e} ˹i˺ søge
Gudmund Alfsøn.
11te Scene.
De Forrige. – Kongens Sendebud med Følge
Sendebudet
.
Det vide vi Alle!
(Alle)
Hvorledes?
Sendebudet
.
Audun Hugleiksøn er falden
(Alle)
Falden!
Faksimile
Signe
.
Som skal svare Dig i Fryd og i Smerte.
Slutningschor
.
Over Jorden vogter Lysets Øie,
Værner kjærligt om den Frommes Fjed,
Sender Trøstens milde Straaler ned; –
Lovet være Herren i det Høie!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her