Du er her:
Gildet paa Solhoug
Innstillinger for teksten Nedlastinger
Vis utgaveopplysninger
Vis førsteutgavens sideskift
Vis hundreårsutgavens sideskift
xml, pdf
Om verket
Les mer om verket
Faksimile
Første Huuskarl
i
«Gildet paa Solhoug.»
Skuespil i 3 Akter.
Hr: <...> elsen 5/12 55. Juell. Wieegen B[HIS: Kan også være 'R'.]: 28/12 60. H Lewini Reg:
Faksimile
Tredie Akt.
5te Scene.
Bengt. Strax efter Første Huuskarl.
Bengt
og de Sø{il} ˹lj˺er hun stod Brud med.
(kommer forskrækket fra Baggrunden)
Herre!
Herre! I skynde Jer ud det rappeste I kan. Knut
Gjæsling rider med et væbnet Følge op mod Gaarden.[HIS: Halve 'n' og punktum i "Gaarden." står på en lapp som har løsnet fra siden.]
Bengt
.
Hvem siger det?
Nogle af Eders Gjæster saae ham nede paa
Veien, og saa drog de ilsomt tilbage for at
vare Jer ad.
Bengt
.
Hent mig min Faerfaders Øxe.
(gaaer ud i Baggrunden med Bengt.)
7de Scene.
Gudmund. Signe. Margit
Margit
.
Hjælp! Hjælp! Vil da Ingen hjælpe!
Faksimile
8de Scene.
De Forrige. Første Huuskarl (kommer fra
Baggrunden.) Senere Anden Huuskarl
Fru Margit! Eders Huusbond –
Gudmund
.
Ha, nu begriber jeg –!
Knut Gjæsling har fældet ham!
9de Scene.
De Forrige. Gjæster og Huuskarle, som føre
Knut Gjæsling, Erik fra Hægge og flere af
Knuts Mænd
bundne mellem sig.
10d Scene.
De Forrige. En Karl.
11te Scene.
De Forrige. Kongens Sendebud med Følge
Sendebudet
Det vide vi Alle.
(Alle)
Hvorledes?
Faksimile
Sendebudet
.
Audun Hugleiksøn er falden.
(Alle)
Falden!
Signe
Som skal svare Dig i Fryd og i Smerte.
Slutningschor
Over Jorden vogter Lysets Øie,
Værner kjærligt om den Frommes Fjed,
Sender Trøstens milde Straaler ned; –
Lovet være Herren i det Høie!

Forklaringer

Tegnforklaring inn her